Faktor primárnej energie

Faktor primárnej energie aj faktor emisií CO2 je vypočítaný podľa vyhlášky MH SR č. 308/2016:

fp-CZT = 0,106 

fCO2-CZT = 0,259 kg / kWh

Služby

Cenník výkonov skúšobného laboratória pre rok 2022

Rozbory akreditovaného laboratória

Prenájom optických sietí

Posúdenie projektovej dokumentácie