Faktor primárnej energie

Faktor primárnej energie aj faktor emisií CO2 je vypočítaný podľa vyhlášky MH SR č. 308/2016:

fP-CZT = 0,148 [-]

fCO2-CZT = 0,426 [kg/kWh]

Služby

Cenník výkonov skúšobného laboratória

Prenájom optických sietí

Posúdenie projektovej dokumentácie