Dôležité oznamy

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Košice oznamuje odberateľom, že na základe požiadaviek od odberateľov o obnovenie vykurovania a na základe klimatických podmienok s výrazným ochladením, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z. § 1 ods. 2, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. obnovuje vykurovanie od 17. 4. 2024.

Závod MHTH Košice bude reagovať len na písomné požiadavky odberateľov o prerušenie vykurovania, a to len v tých objektoch, kde to je technický možné zabezpečiť.


Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Košice oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 3, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. prerušuje vykurovanie od 9. 4. 2024.

Závod MHTH Košice bude reagovať len na písomné požiadavky odberateľov o ponechaní spusteného vykurovania, a to len v tých objektoch, kde to je technicky možné zabezpečiť.

Bezplatná analýza vody už tento piatok

Pre širokú verejnosť ponúkame v našom laboratóriu v Košiciach už po 14. raz, pri príležitosti Svetového dňa vody, bezplatnú analýzu zameranú na obsah dusičnanov vo vzorkách pitných vôd. Možnosť dať si otestovať vodu z vlastných zdrojov, resp. studní môže využiť každý, kto v piatok 22. marca 2024 prinesie v čase od 8.00 do 12.00 hoddo skúšobného laboratória, ktoré sídli v Košiciach na novej adrese - Teplárenská ulica 3, vzorku pitnej vody. Zmysel má najmä pre majiteľov studní, ktorí si chcú overiť, či ich zdroj vody spĺňa zákonné limity pre pitnú vody a či nie sú podzemné vody kontaminované, napríklad priesakmi po záplavách.

Stačí priniesť približne 0,5 litra vody v sklenenej alebo PET fľaši, ktorá bola odobratá v ten istý deň. Každý záujemca o analýzu dostane poradové číslo, na základe ktorého si bude môcť skontrolovať výsledok. Ten zverejníme najneskôr do 27. marca 2024, a to na tomto mieste našej internetovej stránky.

Analýzy budú vykonávané orientačným stanovením dusičnanov s výsledkom: Vyhovuje, resp. Nevyhovuje zákonnému limitu pre pitnú vodu.


Výsledky analýz vôd z akcie "Svetový deň vody 2024" (pdf)


Nové ceny doplnkovej vody

Od 1. 1. 2024 sa zmenila cena doplnkovej vody pre závod Košice na 4,317 €/m3  bez DPH.

Oznam pre odberateľov pripojených na OST

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Košice oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005  § 1 ods. 2, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. spustila vykurovanie od 8. 10. 2023.

Nové odberné miesta a odpočty

V prípade záujmu o pripojenie nových odberných miest pre MHTH, závod Košice kontaktujte Ing. Petra Pitoňáka na tel. č.: +421 55 619 23 80, 0905 201 433 alebo mailom: peter.pitonak@mhth.sk.

Za účelom odpočtov, nameranej spotreby a meračov kontaktujte: Ing. Vladimír Dzugas, tel. č.: +421 55 619 2964, 0918 800 254 alebo mailom: vladimir.dzugas@mhth.sk.