Študenti

Naším cieľom je pomôcť pri raste novej generácie energetikov. Skúsení kolegovia sa veľmi radi podelia o svoje dlhoročné skúsenosti a pomôžu mladým ľuďom naštartovať svoju kariéru. Spolupracujeme s vysokými a strednými školami, ale aj s konkrétnymi študentmi. Ponúkame prax vo výrobnom, technickom, IT či chemickom odbore, a tiež konzultácie pri diplomových a iných študentských prácach, organizujeme exkurzie, našu prácu prezentujeme aj na konferenciách zameraných na energetiku. Čítaj ďalej

Ako na prax u nás?

Ponúkame prax na nasledovných pozíciách. Prihlásiť sa môžu stredné a vysoké školy alebo priamo študenti prostredníctvom emailu: studenti@mhth.sk.

1. Mechanik MaR
2. Elektrikár
3. Manipulant TTZ
4. Operátor energetických zariadení (kurič, strojník, dispečer)
5. Chemik + laboratórium

Spolupráca na diplomových prácach

Témy diplomových prác, na ktorých s tebou budeme radi spolupracovať:

 1. Analýza plánovania výroby.
  • Posúdiť spôsob plánovania výroby tepla vo všetkých prevádzkach s maximalizáciou výroby EE.
  • Poukázať na  priority prípadne možné riziká pri plánovaní.
  • Porovnať plán so skutočnou. 
  • Navrhnúť  vylepšenia pre plánovanie výroby.
 2. Akumulácia tepla.
  • Zhodnotiť a navrhnúť možnosti akumulácie tepla v procese riadenia výroby vo všetkých prevádzkach.
  • Vplyv akumulácie tepla na tepelné straty (akumulátor, akumulácia do HV...).
  • Vyhodnotiť aký ma akumulácia prínos pre teplárenstvo.
 3. Tepelné straty.
  • Zhodnotiť tepelné straty na zdrojoch a HV rozvodoch vo všetkých prevádzkach.
  • Navrhnúť možnosti zníženia.
  • Ekonomická analýza.
 4. Kybernetická bezpečnosť v teplárenstve.
  • Teoretická analýza. 
  • Popísanie súčasného stavu kybernetickej bezpečnosti.
  • Analýza dostupných Open source nástrojov pre kybernetickú bezpečnosť so zameraním na energetiku.
  • Dopady kybernetického útoku na teplárenstvo.
  • Návrh na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti.
 5. Kybernetická bezpečnosť – možnosti prepojenia riadiacich systémov s office sieťou.
  • Popísanie možnosti neoprávneného prístupu k riadiacim systémom.
  • Analyzovať systémové riešenia prepojenia riadiacich systémov (technologickej siete) s office sieťou (online prístup).
  • Návrh riešenia prepojenia RS a Office.
 6. Predikcia odberu odovzdávacích staníc tepla.
  • Analýza prevádzky OST. (obdobie..)
  • Navrhnúť predikčný model cez neurónové siete.
  • Aplikácia modelu v sieti MHTH Bratislava.
  • Porovnanie modelu so skutočnosťou.
 7. Výroba zelenej energie.
  • Analýza možnosti výroby zelenej energie v podmienkach MHTH Bratislava.
  • Ekonomický prínos.
  • Rozvoj, modernizácia MHTH Bratislava.
 8. Modelový systém teplárne v procesnom riadiacom systéme Siemens PCS 7.
  • Analýza vybranej časti teplárne.
  • Naprogramovanie vybranej časti teplárne.
  • Simulácia pomocou simulátora SIMATIC PLSIM.
  • Návrh simulácie v simulačnom SW SIMIT od spoločnosti Siemens.