Automatizovaný monitorovací systém Košice

Kotol HK3

Denný protokol

Mesačný protokol

2022 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 - 1 2 3 4 5

Ročný protokol

2022 2023 2024

Kotol KM1

Denný protokol

Mesačný protokol

2022 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 - 1 2 3 4 5

Ročný protokol

2022 2023 2024

Kotol KM2

Denný protokol

Mesačný protokol

2022 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 - 1 2 3 4 5

Ročný protokol

2022 2023 2024

Kotol KMKGZ

Denný protokol

Mesačný protokol

2022 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 - 1 2 3 4 5

Ročný protokol

2022 2023 2024

Kotol ODS

Denný protokol

Mesačný protokol

2022 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 - 1 2 3 4 5

Ročný protokol

2022 2023 2024

Kotol PK3e

Denný protokol

Mesačný protokol

2022 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 - 1 2 3 4 5

Ročný protokol

2022 2023 2024

Kotol PK4n

Denný protokol

Mesačný protokol

2022 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 - 1 2 3 4 5

Ročný protokol

2022 2023 2024

Kotol PK4s

Denný protokol

Mesačný protokol

2022 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 - 1 2 3 4 5

Ročný protokol

2022 2023 2024