Dôležité oznamy

Vážení odberatelia,

dňa 23. 11. 2023 od 9:00 hod. z dôvodu poruchy na horúcovodnom systéme CZT v meste Trnava prišlo k dočasnému prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre lokalitu ulíc Priemyselná a Zelenečská.

Zoznam dotknutých odberných miest:

  • OST 7015 TU Pedagogická fakulta
  • OST 7257 SaÚC Bulharská
  • OST 7047 Technické služby
  • OST 7121 Zelenečská 97-101
  • OST 7122 Zelenečská 103-107
  • OST 7104 CKD Market

Obnovenie dodávky tepla a teplej vody predpokladáme najneskôr od 23:00 hod.

Naši zamestnanci na odstraňovaní poruchy nepretržite pracujú. Zákazníkom spoločnosti sa za vzniknutú situáciu ospravedlňujeme.

Oznam pre odberateľov pripojených na OST

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Trnava oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005  § 1 ods. 2, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. spustila vykurovanie od 10. 10. 2023.

Pripojenie a projektová dokumentácia

V prípade záujmu o pripojenie nových odberných miest pre MHTH, závod Trnava kontaktujte Ing. Beatu Šabikovú na tel. č.: 033/5553 311, 0907 672 304 alebo mailom: beata.sabikova@mhth.sk.

Ak potrebujete vyjadrenie k projektovej dokumentácii alebo technickú podporu, kontaktujte Oddelenie technickej podpory tel. č.: 02/573 72 289, 0907 7703 030 alebo mailom: pavol.hotka@mhth.sk.