Spojenie, ktoré hreje

Poruchové linky

Potrebujete nahlásiť poruchu? Využite našu non-stop telefónnu linku alebo nás kontaktujte mailom na: poruchy@mhth.sk 


Mesto Telefónne číslo
Bratislava

+421 2 573 72 420

Trnava

+421 33 555 34 42, +421 33 544 77 08, +421 908 727 691

Žilina

do 15.00 hod. +421 41 5064 222, po 15.00 hod. +421 907 871 304

Martin

+421 43 4219 462, +421 910 891 119

Zvolen

+421 908 938 002

Košice

+421 55 619 2444

Aktuality

Odborná konferencia „Udržateľné teplárenstvo“

MH Teplárenský holding organizuje 1. ročník odbornej konferencie Udržateľné teplárenstvo s podtitulom Systémy diaľkového vykurovania – spoľahlivé teplo pre Vás, a to v dňoch 21. a 22. septembra 2023 v Bratislave. Záštitu konferencii poskytlo ministerstvo hospodárstva SR pod vedením ministra Petra Dovhuna. Cieľom konferencie je upriamiť pozornosť na sektor vykurovania na Slovensku, nakoľko náklady na teplo a teplú vodu predstavujú pre slovenské domácnosti až 75 % zo všetkých nákladov na energie.

„Chceme hovoriť o tom, že systémy diaľkového vykurovania majú všetky predpoklady na to, aby boli dlhodobo udržateľným riešením pre zabezpečenie efektívneho vykurovania, pokiaľ budeme zodpovedne pristupovať k nákupu palív, investovať do zefektívňovania výroby a distribúcie a využívať obnoviteľné zdroje a odpadné teplo,“ uviedol organizátor konferencie a obchodný riaditeľ MH Teplárenského holdingu (MHTH) Vojtech Červenka.


V prípade záujmu sa môžete konferencie zúčastniť online, prístupy a celý program nájdete tu:

 https://mhth.sk/udrzatelne-teplarenstvo