Dôležité oznamy

Letná odstávka tepla

Vážení zákazníci, 

spoločnosť MH Teplárenský holding a.s., závod Zvolen v roku 2023 nebude realizovať celosystémovú odstávku teplej úžitkovej vody pre obyvateľov. Plánovaná je len celozávodná odstávka dodávky pary, a to v termíne od štvrtka 27. 7. 2023 o 24.00 hod. do 31. 7. 2023 6.00 hod. Prerušenie dodávky sa bude teda týkať výlučne odberateľov tepla pary. Vyššie uvedenú dobu prerušenia dodávky sa budeme snažiť v maximálnej možnej miere skrátiť.

Oznam pre odberateľov pripojených na OST

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005   § 1 ods. 3, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. prerušuje vykurovanie od 22. 5. 2023.