Dôležité oznamy

Oznam pre odberateľov pripojených na OST

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005  § 1 ods. 2, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. ukončila vykurovanie od 5. 5. 2024.