Obstarávanie

Zoznam prebiehajúcich výberových konaní

Dátum Čas Názov výberového konania Stav Možnosti
14.05.2024 14:30 Oprava protichemickej podlahy v stáčacom objekte - závod Martin Prebieha Pozvánka Žiadosť
21.05.2024 11:15 Obhliadka elektroodlučovačov kotla K1,K2 z dôvodu určenia rozsahu opravárenských prác a potreby materiálu a súčiastok k oprave Prebieha Pozvánka Žiadosť
21.05.2024 13:00 Výmena potrubia surovej vody v prevádzke CHÚV Prebieha Pozvánka Žiadosť
21.05.2024 14:15 Mechanická upchávka DIVC 82-QQVGG obehového čerpadla 200 SHH-315-48-DU - závod Martin Prebieha Pozvánka Žiadosť
22.05.2024 20:00 Rekonštrukcia nádrží NaOH 2024v teplárni Východ, , Turbínova 3, Bratislava Prebieha Pozvánka Žiadosť
23.05.2024 14:00 Regulačný ventil prírubový s el. pohonom PREMIO Plus 2G 15kN - závod Žilina Prebieha Pozvánka Žiadosť
24.05.2024 09:00 Triedenie a prevoz uhlia - závody Martin, Žilina Prebieha Pozvánka Žiadosť
24.05.2024 13:30 Overovanie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesto v súlade s § 25 ods. 4 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike - Martin Prebieha Pozvánka Žiadosť
24.05.2024 13:30 Inhibítor korózie Nalco Trac 102 - závod Martin Prebieha Pozvánka Žiadosť
24.05.2024 15:00 Frekvenčný menič pre čerpadlá drobného kondenzátu Prebieha Pozvánka Žiadosť
24.05.2024 20:00 Parametrizácia ochrán v rozvodni TpV, závod Bratislava Prebieha Pozvánka Žiadosť
27.05.2024 16:00 Technické a kalibračné plyny Prebieha Pozvánka Žiadosť
28.05.2024 10:00 Chemické čistenie, pranie a opravu pracovného oblečenia, odevov a iných textílií Prebieha Pozvánka Žiadosť
29.05.2024 10:00 Elektro revízie na dráhových zariadeniach Prebieha Pozvánka Žiadosť
29.05.2024 10:00 Rekonštrukcia budovy - vonkajšie povrchové úpravy, zateplenie - závod Zvolen Prebieha Pozvánka Žiadosť
29.05.2024 10:00 Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) technológie na úpravu odpadových vôd a kalov závod Žilina Prebieha Pozvánka Žiadosť
29.05.2024 10:00 Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie OT infraštruktúry BA-Polianky 6 Prebieha Pozvánka Žiadosť
29.05.2024 12:00 Revízia TG 2 Prebieha Pozvánka Žiadosť
29.05.2024 12:00 Oprava hlavného olejového čerpadla TG 2 Prebieha Pozvánka Žiadosť
31.05.2024 20:00 Pripojenie vertikálneho vstrekovacieho čerpadla LOWARA MPV Prebieha Pozvánka Žiadosť
03.06.2024 10:00 Výkon technického a stavebného dozoru - závod Zvolen Prebieha
07.06.2024 20:00 Výmena úsekových uzatváracích armatúr DN250 v OŠ11 Ružinovská Prebieha Pozvánka Žiadosť
14.06.2024 12:00 Predikčný model pre Termis Prebieha Pozvánka Žiadosť