Obstarávanie

Zoznam prebiehajúcich výberových konaní

Dátum Čas Názov výberového konania Stav Možnosti
21.02.2024 13:00 Oprava ČOV - závod Martin Prebieha Pozvánka Žiadosť
22.02.2024 09:30 Výmena dverí - prevádzka CHUV Prebieha Pozvánka Žiadosť
27.02.2024 12:35 Realizačný projekt sanácia striech Prebieha
28.02.2024 13:00 Realizácia vrtu pre pozorovaciu sondu na odkalisku Rosina Prebieha Pozvánka Žiadosť
28.02.2024 20:00 Revízie a Úradné skúšky transformátorov T4,T8,T15,T16,T17,T17,T23,T21,T26 závod Bratislava, Turbínova 3 Prebieha Pozvánka Žiadosť
29.02.2024 10:30 Výmena armatúry na zmäkčovači - závod Martin Prebieha Pozvánka Žiadosť
29.02.2024 20:00 Posúdenie stavu materiálu jednotlivých tlakových častí kotla K5 v teplárni východ, Bratislava Prebieha Pozvánka Žiadosť
05.03.2024 10:00 Prenájom mechanizmu (autožeriav) pre opravy na rok 2024 Prebieha Pozvánka Žiadosť
07.03.2024 10:00 2024 Pred a posezónna údržba chladiaceho zariadenia OST680, Dom Športu, Junácka Prebieha Pozvánka Žiadosť
08.03.2024 10:00 Vypracovanie dokumentácie opravy pre výmenu regulačných ventilov na OST východ a západ, závod Bratislava Prebieha Pozvánka Žiadosť
08.03.2024 20:00 Oprava stropnej dosky horúcovodnej šachty č.911 Arboria Prebieha Pozvánka Žiadosť
08.03.2024 20:00 Oprava pohonu spalinového venca HK3 & Oprava regulácie tlaku sieťovej vody v TpZ Prebieha Pozvánka Žiadosť
11.03.2024 10:00 Pomocné práce na vykládke vagónov pre závod Žilina Prebieha Pozvánka Žiadosť
11.03.2024 10:00 Vypracovanie projektovej dokumentácie/ dokumentácie opravy Závod Bratislava Prebieha Pozvánka Žiadosť
11.03.2024 20:00 Nákup meračov tepla a chladu a príslušenstva 2024 Prebieha Pozvánka Žiadosť
14.03.2024 10:00 Opravy, údržba a revízna činnosť na elektrických bránach - závod Košice Prebieha Pozvánka Žiadosť