Obstarávanie

Zoznam prebiehajúcich výberových konaní

Dátum Čas Názov výberového konania Stav Možnosti
28.11.2023 12:00 3D Scanner Prebieha Pozvánka Žiadosť
30.11.2023 12:00 Zabezpečenie stravovania závod Martin Prebieha Pozvánka Žiadosť
04.12.2023 12:00 Zabezpečenie stravovania závod Žilina Prebieha Pozvánka Žiadosť
05.12.2023 10:00 Opravy ,údržba a revízna činnosť na zdvíhacích zariadeniach pre MHTH a.s na rok 2024 Prebieha Pozvánka Žiadosť
05.12.2023 11:15 Vápenný hydrát Prebieha Pozvánka Žiadosť
06.12.2023 10:00 Vykonanie technicko bezpečnostného dohľadu (TBD) na odkaliskách III. kategórie (Košice, Žilina) na roky 2024 a 2025 Prebieha Pozvánka Žiadosť
06.12.2023 13:15 HCl 31 %, NaOH 50%, močovina - závod Martin Prebieha Pozvánka Žiadosť
08.12.2023 10:00 SNÍMAČ OTÁČOK JACQUET Prebieha Pozvánka Žiadosť
11.12.2023 11:00 Spätný ventil, klapka Prebieha Pozvánka Žiadosť
11.12.2023 12:00 Rekonštrukcia nádrží NaOH v teplárni Východ, , Turbínova 3, Bratislava Prebieha Pozvánka Žiadosť
12.12.2023 10:00 Revízie, OPaOS elektro VTZ v súlade s Vyhláškou 508/2009 Z.z. - MHTH závod Bratislava Prebieha Pozvánka Žiadosť
12.12.2023 20:00 Rekonštrukcia zdroja chladu AB Turbínová Prebieha Pozvánka Žiadosť
14.12.2023 10:00 Mechanizované čistenie kanalizácie , nádrží v MHTH a šácht - SCZT na rok 2024 Prebieha Pozvánka Žiadosť