Obstarávanie

Zoznam prebiehajúcich výberových konaní

Dátum Čas Názov výberového konania Stav Možnosti
27.05.2024 16:00 Technické a kalibračné plyny Prebieha Pozvánka Žiadosť
06.06.2024 09:58 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výmenu sedlovej strechy Prebieha
07.06.2024 20:00 Výmena úsekových uzatváracích armatúr DN250 v OŠ11 Ružinovská Prebieha Pozvánka Žiadosť
14.06.2024 12:00 Predikčný model pre Termis Prebieha Pozvánka Žiadosť
17.06.2024 10:00 Oprava tepelných izolácií a Zn oplechovania HV DN700 EBO-Trnava Prebieha Pozvánka Žiadosť
18.06.2024 16:00 Posúdenie prehrievačov kotlov KI-1,2 a vykonanie NDT skúšok na VTR1 - OPAKOVANÉ Prebieha Pozvánka Žiadosť
18.06.2024 20:00 Výmena riadiacich systémov v OST - 12 OST Prebieha Pozvánka Žiadosť
19.06.2024 09:00 Kyselina chlorovodíková HCL 31% pre KE v autocisterne na III.Q.2024 Prebieha Pozvánka Žiadosť
19.06.2024 10:15 Chlorid sodný - závod Martin Prebieha Pozvánka Žiadosť
20.06.2024 10:00 Poistné ventily - OPAKOVANÝ PRIESKUM Prebieha Pozvánka Žiadosť
20.06.2024 10:00 Náhrada čerpadla chladiacej filtrovanej vody č.720 - MHTH závod Košice Prebieha Pozvánka Žiadosť
21.06.2024 10:30 Servis elektrostatických odlučovačov - závod Zvolen Prebieha Pozvánka Žiadosť
24.06.2024 10:00 Elektro revízie na zariadeniach vo výbušnom prostredí podľa Z.z.508/2009, STN 332000-6, STN EN 61241-17 - MHTH Košice Prebieha Pozvánka Žiadosť
25.06.2024 10:00 Energetické certifikáty budov závodov HM Teplárenský holding, a.s. – Košice, Martin a Žilina Prebieha Pozvánka Žiadosť
25.06.2024 20:30 Rekonštrukcia OST777 Kostlivého, Bratislava Prebieha Pozvánka Žiadosť
26.06.2024 10:00 Elektro-revízie rozvádzačov na OST a Riadiacich Systémoch - MHTH Košice Prebieha Pozvánka Žiadosť