Obstarávanie

Zoznam prebiehajúcich výberových konaní

Dátum Čas Názov výberového konania Stav Možnosti
18.04.2024 14:00 Monitorovanie rádiokatívneho zariadenia Gammapilot M typ FMG60-51F1Q1A1A - závod Martin Prebieha Pozvánka Žiadosť
22.04.2024 10:30 Výmenníková stanica KOST TpA - závod Zvolen Prebieha Pozvánka Žiadosť
22.04.2024 14:00 Výmena spalinového ohrievača vzduchu K4 Prebieha Pozvánka Žiadosť
23.04.2024 13:00 Predaj kovového odpadu z demontovaných horúcovodných rozvodov Prebieha Pozvánka Žiadosť
23.04.2024 13:00 Kosenie trávnatého porastu a odstránenie náletových drevín na odkalisku Rosina a Trnové Prebieha Pozvánka Žiadosť
24.04.2024 10:30 Údržba zariadení vn - závod Zvolen Prebieha Pozvánka Žiadosť
24.04.2024 16:00 Servopohony na armatúry horúcovodného rozvodu Prebieha Pozvánka Žiadosť
06.05.2024 10:00 Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie OT infraštruktúry BA-Polianky 6 Prebieha Pozvánka Žiadosť