Obstarávanie

Zoznam prebiehajúcich výberových konaní

Dátum Čas Názov výberového konania Stav Možnosti
28.03.2023 20:00 Vybudovanie prípojky ku novému parnému kotlu / mobilnému parnému kotlu Prebieha Pozvánka Žiadosť
30.03.2023 10:00 2023 Zabezpečenie vykonania analýz paliva (čierneho uhlia typu T a D) a odpadov s katalógovým číslom 10 01 01 - škvara zkotlov, 10 01 02 - popolček z uhlia, 10 01 05 - tuhé reakčné splodiny Prebieha Pozvánka Žiadosť
31.03.2023 09:00 TESNIACE ŠNÚRY Prebieha Pozvánka Žiadosť
31.03.2023 09:00 Servis vákuovacej stanice Prebieha Pozvánka Žiadosť
31.03.2023 10:30 Inovácia riadiacich systémov uzlových bodov 5001, 5101 2 kolo Prebieha Pozvánka Žiadosť
31.03.2023 12:00 Oprava parných upchávok na turbogenerátore TG-2 Prebieha Pozvánka Žiadosť
31.03.2023 20:00 PD k výmene nádrží A a B Na OH v závode Bratislava Prebieha Pozvánka Žiadosť
31.03.2023 20:00 Revízia a údržba transformátorov T1, T2 v TpZ Prebieha Pozvánka Žiadosť
31.03.2023 20:00 Výmena armatúr na sek. Rozvode TV+SV OST 954, OST 969, OST 977,OST 981, OST 984 Prebieha Pozvánka Žiadosť
04.04.2023 20:00 Výmena prívodu SV do OST952, Tilgnerova Prebieha Pozvánka Žiadosť
05.04.2023 10:00 OPaOS EZ Závod Martin Prebieha Pozvánka Žiadosť
07.04.2023 20:00 Výmena regulačných pohonov vzduchových ventilátorov kotla HK3 Prebieha Pozvánka Žiadosť
11.04.2023 10:00 Automatický monitorovací systém stacionárnych batérií 220V - závod Žilina Prebieha Pozvánka Žiadosť