Obstarávanie

Zoznam prebiehajúcich výberových konaní

Dátum Čas Názov výberového konania Stav Možnosti
26.09.2023 20:00 Výmena 10 ks teplovzdušných jednotiek na prevázdke Tepláreň západ, Bratislava Prebieha Pozvánka Žiadosť
29.09.2023 09:00 Prídavný materiál na zváranie. Prebieha Pozvánka Žiadosť
29.09.2023 09:00 Vápno pálené (nehasené) na obdobie IV.Q 2023 Prebieha Pozvánka Žiadosť
29.09.2023 10:00 Lešenárske práce a prenájom lešenia v MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Prebieha Pozvánka Žiadosť
29.09.2023 20:00 Dodávka armatúr pre závod Martin(Posúvač s obtokom+pohony) Prebieha Pozvánka Žiadosť
03.10.2023 13:00 Čerpadlá Grundfos Prebieha Pozvánka Žiadosť
04.10.2023 10:00 Oprava ovládania 0,4 kV vypínačov Prebieha Pozvánka Žiadosť
04.10.2023 10:30 OP a OS elektrických zariadení vn - závod Zvolen Prebieha Pozvánka Žiadosť
04.10.2023 11:30 Opakované úradné skúšky VTZ elektrických - závod Zvolen Prebieha Pozvánka Žiadosť
04.10.2023 13:00 Oprava sprchových priestorov 3NP pri šatniach Prebieha Pozvánka Žiadosť
05.10.2023 10:30 OP a OS elektrických zariadení nn - objekty závodu Zvolen Prebieha Pozvánka Žiadosť
05.10.2023 11:30 OP a OS elektrických zariadení nn - objekty SCZT - závod Zvolen Prebieha Pozvánka Žiadosť
05.10.2023 13:00 Pohony SAX, SAS, ventily VM- ND pre OST Prebieha Pozvánka Žiadosť
06.10.2023 10:00 Oprava náterov VTZ tlakové Prebieha Pozvánka Žiadosť
06.10.2023 20:00 Oprava podlahy v studni a vodojeme (výmena za kompozitné plastové) Prebieha Pozvánka Žiadosť
12.10.2023 10:00 Výmena brán a oprava stavebných súčastí - MHTH závod Košice Prebieha Pozvánka Žiadosť