Dôležité oznamy

Vážení zákazníci,

dňa 25. 5. 2023 boli v čase o 18:45 hod. ukončené všetky práce na odstraňovaní poruchy na horúcovodnom systéme a následne spoločnosť MH Teplárenský holding a.s. obnovila dodávky tepla a teplej vody pre lokalitu/y Watsonova, Hlinkova, Obrancov mieru, Park obrancov mieru, Park duklianskych obetí, Kisdyho, Tolstého a Komenského, OST: 18010, 18030, 18040, 18050, 18060 a 18070. Našim zákazníkom sa za vzniknutú situáciu ešte raz ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Oznam pre odberateľov pripojených na OST

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Košice oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 3, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. prerušuje vykurovanie od 19. 5. 2023. Vzhľadom na aktuálnu predpoveď počasia nebude obnovené a v zmysle platnej legislatívy (ukončenie vykurovacej sezóny) bude ukončené k 31. 5. 2023.

Letná odstávka tepla

Vážení zákazníci, 

spoločnosť MH Teplárenský holding a.s., závod Košice v roku 2023 nebude realizovať celosystémovú odstávku tepla. Prípadné poruchové, alebo plánované odstavenia určitých lokalít SCZT budú vopred oznámené dotknutým odberateľom.

Nové ceny doplnkovej vody

Od 1. 1. 2023 sa zmenila cena doplnkovej vody pre závod Košice na 2,1424 €/m3 bez DPH.

Nové odberné miesta a odpočty

V prípade záujmu o pripojenie nových odberných miest pre MHTH, závod Košice kontaktujte Ing. Petra Pitoňáka na tel. č.: +421 55 619 23 80, 0905 201 433 alebo mailom: peter.pitonak@mhth.sk.

Za účelom odpočtov, nameranej spotreby a meračov kontaktujte: Ing. Vladimír Dzugas, tel. č.: +421 55 619 2964, 0918 800 254 alebo mailom: vladimir.dzugas@mhth.sk.