Dôležité oznamy

Vážení zákazníci spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s.,

dňa  21. 05. 2024 o 15:47 hod. boli ukončené práce na odstraňovaní poruchy na horúcovodnom systéme CZT Košice a následne spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s. obnovila dodávka tepla a teplej úžitkovej vody pre časť 5. etapy – OST 05300, 05050, 05900, 05111, 05112 ,05113, 05114, 05115,05116, 05117, 05118, 05119, 05081, 05082, 05083, 05084, 05085, 05086, 05087, 05110, 05120, 05211, 05212, 05213, 05130, 05280, 05281, v lokalite ulíc: Rastislavova, Panelová, Mudroňova, Južná trieda, Bulharská, Srbská, Užhorodská, Ostrovského, Krakovská, Miškovecká, Ostravská a Poľská.

Zákazníkom našej spoločnosti sa za vzniknutú situáciu ešte raz ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Oznam pre odberateľov pripojených na OST

Závod MHTH Košice bude reagovať len na písomné požiadavky odberateľov o prerušenie vykurovania, a to len v tých objektoch, kde to je technický možné zabezpečiť.

Nové ceny doplnkovej vody

Od 1. 1. 2024 sa zmenila cena doplnkovej vody pre závod Košice na 4,317 €/m3  bez DPH.

Nové odberné miesta a odpočty

V prípade záujmu o pripojenie nových odberných miest pre MHTH, závod Košice kontaktujte Ing. Petra Pitoňáka na tel. č.: +421 55 619 23 80, 0905 201 433 alebo mailom: peter.pitonak@mhth.sk.

Za účelom odpočtov, nameranej spotreby a meračov kontaktujte: Ing. Vladimír Dzugas, tel. č.: +421 55 619 2964, 0918 800 254 alebo mailom: vladimir.dzugas@mhth.sk.