Dôležité oznamy

Vážení zákazníci spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s.,

z dôvodu poruchy na horúcovodnom systéme CZT Košice došlo dňa 29. 02. 2024 od 07:25 hod. k dočasnému prerušeniu dodávky tepla a teplej úžitkovej vody pre časť 5.etapy – OST 05050, 05900, 05111, 05112 05113, 05114, 05115,05115, 05116, 05117, 05118, 05119, 05081, 05082, 05083, 05084, 05085, 05086, 05087, 05110, 05120, 05211, 05212, 05213, 05130, 05080, 05090, 05100, 05210, 05230, 05250, 05270 a 05070 - v lokalite ulíc: Rastislavova, Srbská, Bulharská, Južná trieda, Mudroňova, Panelová, Užhorodská, Krakovská, Miškovecká, Ostravská, Gemerská, Dunajská, Ostrovského, Turgenevova, Lomonosova a Alejová.

Naši zamestnanci na odstraňovaní poruchy nepretržite pracujú a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody by mali byť obnovené okamžite po odstránení poruchy.

Zákazníkom spoločnosti sa za vzniknutú situáciu ospravedlňujeme.

Nové ceny doplnkovej vody

Od 1. 1. 2024 sa zmenila cena doplnkovej vody pre závod Košice na 4,317 €/m3  bez DPH.

Oznam pre odberateľov pripojených na OST

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Košice oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005  § 1 ods. 2, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. spustila vykurovanie od 8. 10. 2023.


Nové odberné miesta a odpočty

V prípade záujmu o pripojenie nových odberných miest pre MHTH, závod Košice kontaktujte Ing. Petra Pitoňáka na tel. č.: +421 55 619 23 80, 0905 201 433 alebo mailom: peter.pitonak@mhth.sk.

Za účelom odpočtov, nameranej spotreby a meračov kontaktujte: Ing. Vladimír Dzugas, tel. č.: +421 55 619 2964, 0918 800 254 alebo mailom: vladimir.dzugas@mhth.sk.