Dôležité oznamy

Výsledky bezplatnej analýzy vody pre verejnosť

Spoločnosť MH Teplárenský holding ponúkla pre širokú verejnosť vo svojom laboratóriu v Košiciach už po 13. raz, pri príležitosti Svetového dňa vody, bezplatnú analýzu zameranú na obsah dusičnanov vo vzorkách pitných vôd. Možnosť dať si otestovať vodu z vlastných zdrojov, resp. studní mohol využiť každý, kto v stredu 22. marca 2023 priniesol do skúšobného laboratória na Teplárenskej ulici 9 v Košiciach vzorku pitnej vody. Každý záujemca o analýzu dostal poradové číslo, na základe ktorého si môže skontrolovať výsledok.

Nové ceny doplnkovej vody

Od 1. 1. 2023 sa zmenila cena doplnkovej vody pre závod Košice na 2,1424 €/m3 bez DPH.

Nové odberné miesta a odpočty

V prípade záujmu o pripojenie nových odberných miest pre MHTH, závod Košice kontaktujte Ing. Petra Pitoňáka na tel. č.: +421 55 619 23 80, 0905 201 433 alebo mailom: peter.pitonak@mhth.sk.

Za účelom odpočtov, nameranej spotreby a meračov kontaktujte: Ing. Vladimír Dzugas, tel. č.: +421 55 619 2964, 0918 800 254 alebo mailom: vladimir.dzugas@mhth.sk.

Spustenie vykurovania

Závod MHTH Košice informuje všetkých odberateľov, pripojených na odovzdávacie stanice tepla prevádzkované spoločnosťou MH Teplárenský holding, a.s., že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 2, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2., spustil vykurovanie o polnoci z 19. na 20. 9. 2022.