Dôležité oznamy

Vážení odberatelia,

dňa 27. 02. 2024 dôjde od 05.00 hod. z dôvodu havárie na horúcovodnom systéme CZT k dočasnému prerušeniu dodávky tepla pre odberateľov ulice Hviezdoslava: od hotela Turiec po križovatku ul. Hviezdoslavova a ul. Záborského.

Dotknuté budú spoločnosti: STEFE (Amfiteáter, Štúrova štvrť, MÚ), RaR, p. Hanula, p. M. Frolo, Penzión MartIN, EKOBS, p. Kotercová, Nové Technológie, SSD, Matica Slovenská, SVB A.Kmeťa 4,8; 3,5,7 p. Pobuda, p. Jesenský, p. Pírek, obyvatelia ulice Hviezdoslavova, obyvatelia ulice Sokolíka 7,9, obyvatelia ulice A. Kmeťa 3,5,7, 4, 6 a OSBD.

Dodávka tepla a teplej vody by mala byť obnovená najneskôr od 21.00 hod.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a dodávku tepla obnovíme okamžite po ukončení prác.

Oprava horúcovodu na ul. Hviezdoslavova v Martine

MH Teplárenský holding, a.s. – závod Martin ako prevádzkovateľ sústavy primárnych tepelných rozvodov na území mesta Martin a Vrútky, vykonáva na ceste I/65 v úseku pri obytnom dome P. O. Hviezdoslava 27 v smere do Vrútok, v termíne od 29.01. - 29.02.2024 opravu poruchy horúcovodného potrubia DN250 uloženého v cestnom profile.

Počas realizácie prác bude premávka po komunikácii I/65 obmedzená a presmerovaná do pravého jazdného pruhu.

Na riadenie dopravy a dočasné dopravné značenie počas realizácie opravy je vypracovaný projekt schválený ODI PZ Martin. Podľa schváleného projektu je dopravné značenie rozmiestnené na určených miestach. Pri prácach budú dodržané nariadenia určené projektom a stanoviskom ODI Martin a SSC Žilina.