Dôležité oznamy

Porucha na HV

Dňa 28.3.2023 dôjde o 7.00 hod. z dôvodu opravy poruchy na horúcovodnom systéme CZT k dočasnému prerušeniu dodávky tepla v úseku prípojky Pošty v Martine.

Dotknuté budú spoločnosti: Pošta a STEFE.

Naši zamestnanci budú na odstraňovaní poruchy nepretržite pracovať .

Dodávka tepla a teplej vody by mala byť obnovená najneskôr od 15.00 hod.


Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a dodávku tepla obnovíme okamžite po ukončení prác.


Spustenie vykurovania

Závod MHTH Martin informuje všetkých odberateľov, pripojených na odovzdávacie stanice tepla prevádzkované spoločnosťou MH Teplárenský holding, a.s., že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 2, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2., spustil vykurovanie 20. 9. 2022.