Dôležité oznamy

MH Teplárenský holding, a.s. závod Martin na základe §26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z. z. oznamuje, že počas prác na plánovaných opravách a údržbe zariadení na výrobu tepla bude prerušená dodávka tepla pre spoločnosti a odberateľov ulíc:  Spojená škola, VÝVOJ, NAVOS, LIDL, Schrack Technic, ARTECH, MŠ Nálepku, ul. Komenského 9-10, 14, ul. Nálepkova 1-3, 7, 9, 11, ul. Tomášikova 7, 8, 9, 10, ul. Červenej armády 12-18, OSBD, STEFE  podľa nasledovného harmonogramu: 

  • Utorok               10.10.2023       od  07 :00  hod                                 - ukončenie dodávky tepla do horúcovodov
  • Streda                11.10.2023       do  24 :00  hod                                 - nábeh horúcovodov a OST  

 

Vážení odberatelia,

dňa 28. 09. 2023 dôjde o 7.00 hod. z dôvodu opravy poruchy na horúcovodnom systéme CZT k dočasnému prerušeniu dodávky tepla pre odberateľov na Stavbárska, Bottova, Turčianskych dobrovoľníkov, Kollárova po areál spoločnosti Izoglobál.

Dotknuté budú spoločnosti: OKER, Triumf, SVB Lipa, SAD, Izoglobál, E.Pavlík, REN2B, Pekárne Dobrota, rodinné domy na ul. Kollárova, SOŠOaS, SVB Stavbárska 3-9, Stavbárska 2A, Stavbárska 4., SI-Narex, SVB J. Šimka 11-13, STEFE: sídlisko Jahodníky, Kollárova 90.

Dodávka tepla a teplej vody by mala byť obnovená najneskôr od 20.00 hod.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme, naši zamestnanci budú na odstraňovaní poruchy nepretržite pracovať a dodávku tepla obnovíme okamžite po ukončení prác.