Dôležité oznamy

Vážení odberatelia tepla, 

dňa 17. 06. 2024  dôjde od 07.00 hod. z dôvodu opravy poruchy  na horúcovodnom systéme CZT  k  dočasnému prerušeniu dodávky tepla. Dotknuté budú spoločnosti: SVB Kollárova, SVB Lipa, Oker, Triumf, SAD, Izoglobal, REN2B, pekárne Dobrota, rodinné domy na ulici Kollárova 98-118. Dodávka tepla a teplej vody by mala byť obnovená najneskôr od 20.00 hod.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a dodávku tepla obnovíme okamžite po ukončení prác.


Vážení odberatelia tepla,

v zmysle zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike § 26 odst. (2) Vám tiež oznamujeme, že z dôvodu prác na stavbe „Rekonštrukcia HV rozvodov na ulici Goliána Martin - Podháj“ bude prerušená dodávka tepla v nasledovnom termíne: od 7:00 hod. dňa 03. 06. 2024 do 20:00 hod. dňa 25. 6. 2024. Obmedzením dodávky tepla budú dotknutí odberatelia na ulici J. Goliána 2-4, 6-8, 10-14, 16-18 (STEFE), CSS Podháj.

***

MH Teplárenský holding, a.s. závod Martin na základe § 26 Zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. oznamuje, že počas prác na plánovaných opravách a údržbe zariadení na výrobu tepla bude prerušená dodávka tepla podľa nasledovného harmonogramu:

streda 10. 7. 2024 o 02:00 hod – ukončenie dodávky tepla do horúcovodov

štvrtok 11. 7. 2024 od 20:00 do 24:00 hod – nábeh horúcovodov a OST

Žiadame odberateľov, aby si v prípade potreby zabezpečili pri nábehu horúcovodov prítomnosť obsluhy v OST. Žiadame odberateľov tepla pre bytový sektor, aby informovali užívateľov bytov o prerušení dodávky TÚV.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a dodávku tepla obnovíme okamžite po ukončení prác.

Oznam pre odberateľov pripojených na OST

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Martin oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 3, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. prerušuje vykurovanie od 30. 4. 2024.

Závod MHTH Martin bude reagovať len na písomné požiadavky odberateľov o ponechaní spusteného vykurovania, a to len v tých objektoch, kde to je technicky možné zabezpečiť.

Oprava horúcovodného potrubia

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Martin ako prevádzkovateľ horúcovodného potrubia v meste Martin bude na ceste I/65, v križovatke ul. A. Pietra a ul. Červenej armády, vykonávať v termíne od 08. 07. do 26. 07. 2024 opravu poruchy horúcovodného potrubia DN250 uloženého v komunikácii I/65. Počas realizácie prác bude premávka po komunikácii I/65 obmedzená (čiastočná uzávierka) - riadená v jednom jazdnom pruhu.

Počas realizácie bude od 6:00 hod dňa 10. 7. 2024 do 20:00 hod dňa 11. 7. 2024 dočasne prerušená dodávka tepla.

Dotknuté budú spoločnosti: STEFE, Átrium, p. Ballová, Ing. Lučanský, p. Michalová, Rubble Master, MUDr. Maňka, p. Hauserová, PLH Holding, Martimex, p. Jankovič, MV SR (ul. Komenského), Nemocenská Martin.

Na riadenie dopravy a dočasné dopravné značenie počas realizácie opravy je vypracovaný projekt schválený ODI PZ Martin. Podľa projektu bude dopravné značenie rozmiestnené na určených miestach pred začatím prác spoločnosťou Hakom. Pri prácach budú dodržané nariadenia určené projektom a stanoviskom ODI Martin a SSC Žilina.