Dôležité oznamy

Vážení zákazníci,

dňa 29. 5. 2023 je z dôvodu opravy poruchy na horúcovodnom systéme CZT dočasne prerušená dodávka tepla pre odberateľov mestskej časti Podháj. Dotknuté budú spoločnosti: STEFE a OSBD. Naši zamestnanci budú na odstraňovaní poruchy nepretržite pracovať. Dodávka tepla a teplej vody by mala byť obnovená najneskôr od 18.00 hod.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.

Oznam pre odberateľov pripojených na OST

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Martin oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 3, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. prerušuje vykurovanie od 22. 5. 2023.

Oznam pre odberateľov tepla

 Vážení zákazníci,

MH Teplárenský holding, a.s. na základe §26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z. z. Vám oznamuje, že počas prác na plánovaných opravách a údržbe zariadení na primárnych rozvodoch tepla bude prerušená dodávka tepla v jednotlivých častiach mesta Martin a Vrútky podľa nasledovného harmonogramu: 

od 07:00 dňa 30. 05. 2023 do 24:00 dňa 31. 05. 2023 - odberatelia v mestskej časti Priekopa, Košúty II a Mesto Vrútky

od 07:00 dňa 01. 06. 2023 do 24:00 dňa 02. 06. 2023 - odberatelia v mestskej časti Záturčie, BD AUREL, OD JYSK, OD DECODOM, OC TULIP

od 07:00 dňa 06. 06. 2023 do 24:00 dňa 07. 06. 2023 - Mesto Vrútky, Priekopa, Košúty, Jilemnického 51, 53, 55, Kozmonautov 1-3, 4-5, 6-8, 9-10, 11-13, 14-16, 17-19, 20-27, EB Fatra, AB OSBD, Zvolenská 22-27, fara Sever, Palkoviča 4, SVB Jilemnického 49, Dom sociálnych služieb META, Obal, OD Kaufland

od 07:00 dňa 12. 06. 2023 do 24:00 dňa 20. 06. 2023 - mestská časť Podháj

od 7:00 dňa 12. 6. 2023 do 24:00 dňa 14. 6. 2023 – OC TESCO, OD NAY, OD OBI

od 7:00 dňa 12. 6. 2023 do 24:00 dňa 16. 6. 2023 – Spojená škola, NAVOS, VÝVOJ, voestalpine High Performance

od 7:00 dňa 17. 6. 2023 do 24:00 dňa 18. 6. 2023 – MV-Kasárne, Zimný štadión (STEFE), VLB a NB SNP 2 REALITY CENTER

od 7:00 dňa 3. 7. 2023 do 24:00 dňa 4. 7. 2023 - Katolícka ZŠ a MŠ Bernoláka, LIDL, ARTECH, Nálepkova 22-26, Tomášikova 5-6, Zvolenská 1-2, 3-4, 5-6, 7-8,

Tomášikova 5-6, Zvolenská 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, Tomášikova 7, Nálepkova 1-3, 7-11, Červenej armády 12-18, Komenského 6-7, 9-14, 15-17, MŠ Nálepkova