Dôležité oznamy

Vážení odberatelia tepla,

dňa 22. 4. 2024  dôjde od 7:00 hod. k dočasnému prerušeniu dodávky tepla z dôvodu opravy poruchy na horúcovodnom systéme CZT.

Dotknuté budú spoločnosti: Bjorn Slovakia, Schweisser Team, Volz, Volz Filters, PMR (malá obrobňa), Right Power, Humana People.

Naši zamestnanci budú na odstraňovaní poruchy nepretržite pracovať.

Dodávka tepla a teplej vody by mala byť obnovená najneskôr od 17:00 hod.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a dodávku tepla obnovíme okamžite po ukončení prác.


V zmysle zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike § 26 odst. (2) Vám oznamujeme, že z dôvodu prác na stavbe „Rekonštrukcia HVTS – Ľadoveň I. a II. etapa“ bude prerušená dodávka tepla v nasledovnom termíne: od 7:00 hod. dňa 2. 5. 2024 do 20:00 hod. dňa 5. 5. 2024

Obmedzením dodávky tepla budú dotknutí odberatelia na ulici Langsfeldova, Bottova, Turčianskych dobrovoľníkov, Kollárova, Ruppeldtova, Priehradka, Stavbárska, sídlisko Jahodníky.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a dodávku tepla obnovíme v jednotlivých úsekoch okamžite po ukončení prác.


Oprava horúcovodného potrubia

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Martin ako prevádzkovateľ horúcovodného potrubia v meste Martin bude na ceste I/65, v križovatke ul. A. Pietra a ul. Červenej armády, vykonávať v termíne od 10. 5. do 28. 5. 2024 opravu poruchy horúcovodného potrubia DN250 uloženého v komunikácii I/65. Počas realizácie prác bude premávka po komunikácii I/65 obmedzená (čiastočná uzávierka) - riadená v jednom jazdnom pruhu.

Počas realizácie bude od 7.00 hod dňa 14. 5. 2024 do 18.00 hod dňa 15. 5. 2024 dočasne prerušená dodávka tepla.

Dotknuté budú spoločnosti: STEFE, Átrium, p. Ballová, Ing. Lučanský, p. Michalová, Rubble Master, MUDr. Maňka, p. Hauserová, PLH Holding, Martimex, p. Jankovič, MV SR (ul. Komenského), Nemocenská Martin.

Na riadenie dopravy a dočasné dopravné značenie počas realizácie opravy je vypracovaný projekt schválený ODI PZ Martin. Podľa projektu bude dopravné značenie rozmiestnené na určených miestach pred začatím prác spoločnosťou Hakom. Pri prácach budú dodržané nariadenia určené projektom a stanoviskom ODI Martin a SSC Žilina.

Oznam pre odberateľov pripojených na OST

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Martin oznamuje odberateľom, že na základe predpokladu vývoja klimatických podmienok na nasledujúce obdobie, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 2, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2., spúšťa vykurovanie od 16. 4. 2024.

Súčasne závod Martin reaguje na aktuálne klimatické podmienky a požiadaviek odberateľov o vykurovanie v chladných častiach dňa. Tzn., že v prípade krátkodobého zvýšenia teploty vzduchu počas dňa nad 17 °C, automatická regulácia zabezpečí prerušenie vykurovania. Vykurovanie sa obnoví pri poklese teploty pod 15 °C.