Dôležité oznamy

Vážení odberatelia,

dňa 28. 11. 2023 dôjde od 7.00 hod. z dôvodu opravy poruchy na horúcovodnom systéme CZT k dočasnému prerušeniu dodávky tepla pre odberateľov mesta Vrútky. Dodávka tepla a teplej vody by mala byť obnovená najneskôr od 17.00 hod.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a dodávku tepla obnovíme okamžite po ukončení prác.

Oznam pre odberateľov pripojených na OST

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Martin oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005  § 1 ods. 2, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. spustila vykurovanie od 5. 10. 2023.