Dôležité oznamy

Vážení odberatelia,

v zmysle zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike § 26 odst. (2) Vám oznamujeme, že z dôvodu prác na plánovanej oprave horúcovodu na ul. Mudroňova bude prerušená dodávka tepla v nasledovnom termíne:


od 7:00 hod. dňa 13. 8. 2024 do 20:00 hod. dňa 14. 8. 2024. 


Obmedzením dodávky tepla budú dotknutí nasledovní odberatelia: ZŠ a ZUŠ Mudroňova, Transmisie, Poliklinika II., RD Kuzmányho 32, Múzeum M. Benku, TURVOD, a.s., RUVZ Martin, BD Novákova 20, BD Mudroňova 18, Úrad práce, budova Mudroňova 22.


Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a dodávku tepla obnovíme okamžite po ukončení prác.


Vážení odberatelia tepla,


dňa 23. 7. 2024 dôjde od 7:00 hod. z dôvodu opravy poruchy na horúcovodnom systéme CZT k dočasnému prerušeniu dodávky tepla.

Dotknutí budú obyvatelia mestskej časti Podháj:

- Gorkého 14 - 16, 18 - 22, 24 - 28, 30 - 32

- Timravy 4, 5, 6, 7, 25

- Nám PFB 2, 4, 6

Naši zamestnanci budú na odstraňovaní poruchy nepretržite pracovať. Dodávka tepla a teplej vody by mala byť obnovená najneskôr od 18:00 hod.


Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a dodávku tepla obnovíme okamžite po ukončení prác.


Oznam pre odberateľov pripojených na OST

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Martin oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 3, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. ukončila vykurovanie od 30. 4. 2024.