Dôležité oznamy

Oznam pre odberateľov pripojených na OST

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Bratislava oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005   § 1 ods. 3, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. prerušuje vykurovanie od 22. 5. 2023.

Predpoveď priemernej dennej teploty zistenej posúdením dostupných predpovedí počasia (stav k 22. 5 .2023):


Deň

Aktuálna/Predpoveď  priemernej dennej teploty

20. 05. 2023

18,6 °C

21. 05. 2023

19,8 °C

22. 05. 2023

21 °C

23. 05. 2022

20 °C

24. 05. 2022

17,5 °C

25. 05. 2022

17,8 °C

26. 05. 2022

16,8 °C


Starostlivosť o zákazníkov

Požiadavky zmluvného charakteru prosím riešte s kolegami: Mgr. Alena Szöllösyová, e-mail: alena.szollosyova@mhth.sk, tel.: +421 2 57372 305, Mgr. Peter Hulík, e-mail: peter.hulik@mhth.sk, tel.: +421 2 57372 332, Mgr. Marcela Kompírová, e-mail: marcela.kompirova@mhth.sk.

Pre reklamácie a sťažnosti využite e-mail: reklamacie.ba@mhth.sk.

Dotazy ohľadne fakturácie tepla, elektriny a pohľadávok smerujte na: Monika Gálfyová, e-mail: monika.galfyova@mhth.sk, tel.: +421 2 57372 338, Miroslava Popročová, e-mail: miroslava.poprocova@mhth.sk, tel.: +421 2 57372 323, Zuzana Kratochvílová, e-mail: zuzana.kratochvilova@mhth.sk, tel.: +421 2 57372 321, Erika Mrázová, e-mail: erika.mrazova@mhth.sk

Zakresľovanie a vytyčovanie sietí

V prípade záujmu o zakresľovanie sietí v majetku MHTH, závod Bratislava (horúcovod a dispečerské káble) nás kontaktujte osobne v utorok a vo štvrtok od 8.00 do 14.00 h. (obedová prestávka od 11.30 do 12.00 h.) alebo mailom na: blanka.bandikova@mhth.sk, tel. č.: 02/57372543, 0907 703 075.

Vytyčovanie horúcovodných sietí v majetku MHTH, závod Bratislava, na základe objednávky, Vám zabezpečia: Igor Jakabovič a Peter Mišovič, tel. č.: 0907 703 085. Požiadavky na vytyčovanie horúcovodných sietí posielajte na adresu: servisgis@mhth.sk.