Dôležité oznamy

Vážení odberatelia,

oznamujeme vám, že z dôvodu odstraňovania havárie na HV Karadžičova – Dulovo námestie prerušíme v dňoch 22. 5. 2024 od 12:00 hod. – 23. 5. 2024 do 24:00 hod. dodávku horúcovodného média do OST 8008 Šagátova 1, OST 8013 Šagátova, OST 470 Mlynské nivy, OST 8028 Velehradská 31, OST 8025 SPŠ Kvačalova, OST 732 Kulíškova 8, OST 705 Kvačalova 28 a dodávku ÚK a TV do nasledovných objektov zásobovaných z:

  • OST 703 Budovateľská 25: Páričkova 3, 7, 9,, Budovateľská 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
  • OST 702 Velehradská 7: Súťažná 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, Pavlovova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 16, 18, 20, Revúcka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Budovateľská 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, Azovská 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, Svätoplukova 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, Velehradská 7, 9
  • OST 701 Páričkova 19: Páričkova 11, 13, 15, 17, 19, 21
  • OST 704 Kulíškova 9: Kulíškova 7, 9, 11, 13, Kvačalova 12, 14, Svätoplukova 24, 26,

V prípade skoršieho ukončenia prác bude dodávka horúcovodného média, ÚK a TV obnovená skôr.

***

Dňa 11. júna 2024 v čase od 800 do 1400 bude vykonaná tesnostná skúška horúcovodnej siete odberateľov Dúbravka. Z tohto dôvodu bude v tomto čase do odberných miest prerušená dodávka teplej vody. Zároveň upozorňujeme našich odberateľov v tomto čase na  povinnosť vykonania kontroly svojich TTZ.

***

Dňa 10. júna 2024 v čase od 800 do 1400 bude vykonaná tesnostná skúška horúcovodnej siete odberateľov Karlová VesMlynská dolina a Dlhé diely. Z tohto dôvodu bude v tomto čase do odberných miest prerušená dodávka teplej vody. Zároveň upozorňujeme našich odberateľov v tomto čase na  povinnosť vykonania kontroly svojich TTZ.

Za prípadné vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme.

 ***

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Bratislava oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 3, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. prerušuje vykurovanie od 29. 04. 2024. Závod  MHTH Bratislava bude reagovať len na písomné požiadavky odberateľov o ponechaní spusteného  vykurovania, a to len v tých objektoch kde to je technický možné zabezpečiť.

Starostlivosť o zákazníkov

Požiadavky zmluvného charakteru prosím riešte s kolegami: Mgr. Alena Szöllösyová, e-mail: alena.szollosyova@mhth.sk, tel.: +421 2 57372 305, Mgr. Marcela Kompírová, e-mail: marcela.kompirova@mhth.sk.

Pre reklamácie a sťažnosti využite e-mail: reklamacie.ba@mhth.sk.

Dotazy ohľadne fakturácie tepla, elektriny a pohľadávok smerujte na: Monika Gálfyová, e-mail: monika.galfyova@mhth.sk, tel.: +421 2 57372 338, Miroslava Popročová, e-mail: miroslava.poprocova@mhth.sk, tel.: +421 2 57372 323, Zuzana Kratochvílová, e-mail: zuzana.kratochvilova@mhth.sk, tel.: +421 2 57372 321, Erika Mrázová, e-mail: erika.mrazova@mhth.sk

Zakresľovanie a vytyčovanie sietí

V prípade záujmu o zakresľovanie sietí v majetku MHTH, závod Bratislava (horúcovod a dispečerské káble) nás kontaktujte osobne v utorok a vo štvrtok od 8.00 do 14.00 h. (obedová prestávka od 11.30 do 12.00 h.) alebo mailom na: blanka.bandikova@mhth.sk, tel. č.: 02/57372543, 0907 703 075.

Vytyčovanie horúcovodných sietí v majetku MHTH, závod Bratislava, na základe objednávky, Vám zabezpečia: Igor Jakabovič a Peter Mišovič, tel. č.: 0907 703 085. Požiadavky na vytyčovanie horúcovodných sietí posielajte na adresu: servisgis@mhth.sk.