Dôležité oznamy

Plánované letné odstávky

Oznamujeme Vám, že z dôvodu meškajúcej dodávky potrubných ohybov (dovolenka vo výrobnom závode) sa termín opravy horúcovodu HV Ružinov OŠ 6/II - Gagarinova presúva z termínu: 13. 8. 2023 od 08:00 hod. - 19. 8. 2023 do 20:00 hod. na nový termín: 3. 9. 2023 od 07:00 hod. - 8. 9. 2023 do 23:00 hod. V uvedenom termíne prerušíme dodávku horúcovodného média do nasledovných OST: OST 2171 Mierová 19, OST 2174 Mierová 21, OST 2099 Mierová 23.

Ďalšie odstávky sú plánované z dôvodu:

Prekládky horúcovodu a opravy tepelno-technických zariadení na Račianskej ulici.  Prerušenie bude v dňoch 28. 8. 2023 od 07:00 hod. do 01 .9. 2023 do 06:00 hod. Prerušenie sa dotkne nasledovných OST:

OST 464 Račianska 71, OST 2231 Račianska 71, OST 2092 Račianska 75, OST 696 AB Sliačská Račianska 71, OST 644 Sliačská 3, OST 645 BS Ahoj Sliačská 1A, OST 744 AB III Sliačská 1, OST 868 Račianska 81, OST 866 Teplická 3, OST 2082 Teplická 7, OST 865 Teplická 11, OST 864 Račianska 87, OST 863 Račianska 97, OST 862 Smikova 1, OST 861 Teplická 17, OST 2089 Račianska 103, OST 2094 Kukučínova 52, OST 2096 Varšavská 31.

Oprava tepelno-technického zariadenia na Ďatelinovej ulici. Prerušenie bude v dňoch 3. 9. 2023 od 07:00 hod. - 8. 9. 2023 do 23:00 hod. Prerušenie sa dotkne nasledovných OST: OST 2171 Mierová 19, OST 2174 Mierová 21, OST 2099 Mierová 23.

V prípade skoršieho ukončenia prác bude dodávka horúcovodného média obnovená skôr. Za vzniknuté problémy sa Vám ospravedlňujeme.

Starostlivosť o zákazníkov

Požiadavky zmluvného charakteru prosím riešte s kolegami: Mgr. Alena Szöllösyová, e-mail: alena.szollosyova@mhth.sk, tel.: +421 2 57372 305, Mgr. Peter Hulík, e-mail: peter.hulik@mhth.sk, tel.: +421 2 57372 332, Mgr. Marcela Kompírová, e-mail: marcela.kompirova@mhth.sk.

Pre reklamácie a sťažnosti využite e-mail: reklamacie.ba@mhth.sk.

Dotazy ohľadne fakturácie tepla, elektriny a pohľadávok smerujte na: Monika Gálfyová, e-mail: monika.galfyova@mhth.sk, tel.: +421 2 57372 338, Miroslava Popročová, e-mail: miroslava.poprocova@mhth.sk, tel.: +421 2 57372 323, Zuzana Kratochvílová, e-mail: zuzana.kratochvilova@mhth.sk, tel.: +421 2 57372 321, Erika Mrázová, e-mail: erika.mrazova@mhth.sk

Zakresľovanie a vytyčovanie sietí

V prípade záujmu o zakresľovanie sietí v majetku MHTH, závod Bratislava (horúcovod a dispečerské káble) nás kontaktujte osobne v utorok a vo štvrtok od 8.00 do 14.00 h. (obedová prestávka od 11.30 do 12.00 h.) alebo mailom na: blanka.bandikova@mhth.sk, tel. č.: 02/57372543, 0907 703 075.

Vytyčovanie horúcovodných sietí v majetku MHTH, závod Bratislava, na základe objednávky, Vám zabezpečia: Igor Jakabovič a Peter Mišovič, tel. č.: 0907 703 085. Požiadavky na vytyčovanie horúcovodných sietí posielajte na adresu: servisgis@mhth.sk.