Ing. Milan Habán

Ing. Milan Habán

Riaditeľ

O nás

MHTH Košice patrí medzi najväčších výrobcov a distributérov tepla, pričom hlavným odberateľom je TEHO s. r. o., prostredníctvom ktorého zásobuje 78 000 domácností. 

Vyrába tiež elektrickú energiu, ktorej hlavnými odberateľmi sú Východoslovenská distribučná, a. s. a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

542,44

542,44

Inštalovaný tepelný výkon v MW

103,50

103,50

Inštalovaný elektrický výkon v MW

130

130

Kilometrov rozvodov