Objednávky

Údaje aktualizujeme na týždennej báze. Dátum poslednej aktualizácie: 23.07.2024

Číslo objednávky Text objednávky Suma Mena Číslo nadradenej zmluvy Dátum založenia objednávky Dodávateľ PDF
5000000078 31.00 EUR 14.09.2022 Würth, s r.o.,Pribylinská 2 Bratislava 831 04,00684864
5000000078 31.00 EUR 14.09.2022 Würth, s r.o.,Pribylinská 2 Bratislava 831 04,00684864
5000000079 173.00 EUR 14.09.2022 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.,Galvaniho 9 Bratislava 821 04,35838949
5000000079 173.00 EUR 14.09.2022 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.,Galvaniho 9 Bratislava 821 04,35838949
5100001612 32.00 EUR 02.09.2022 FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o.,Nám. SNP 18 Zvolen 960 01,31572961
5100001612 32.00 EUR 02.09.2022 FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o.,Nám. SNP 18 Zvolen 960 01,31572961
5100001613 13543.00 EUR 6600000024 02.09.2022 JUST IT Solutions s. r. o.,Priemyselná 8 Bratislava 821 09,45899495
5100001613 13543.00 EUR 6600000024 02.09.2022 JUST IT Solutions s. r. o.,Priemyselná 8 Bratislava 821 09,45899495
5100001614 993.00 EUR 4600001344 02.09.2022 DDM Trade, spol. s r.o.,Jašíkova 2 Bratislava 821 03,36387371
5100001615 767.00 EUR 4600002269 05.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001615 767.00 EUR 4600002269 05.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001616 2630.00 EUR 4600002269 05.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001616 2630.00 EUR 4600002269 05.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001617 30670.00 EUR 4600002765 05.09.2022 En Libre, s.r.o.,Dobrohošť 120 Dobrohošť 930 31,35935154
5100001617 30670.00 EUR 4600002765 05.09.2022 En Libre, s.r.o.,Dobrohošť 120 Dobrohošť 930 31,35935154
5100001618 2454323.00 EUR 4600000386 05.09.2022 Mestská časť Bratislava Karlova Ves,Námestie sv. Františka 8 Bratislava - Karlova Ves,00603520
5100001618 2454323.00 EUR 4600000386 05.09.2022 Mestská časť Bratislava Karlova Ves,Námestie sv. Františka 8 Bratislava - Karlova Ves,00603520
5100001619 42990.00 EUR 6600000113 05.09.2022 KELVIN Sp. z o.o.,Sobieskiego 413 Bielsko-Biała 43-300,002392607
5100001619 42990.00 EUR 6600000113 05.09.2022 KELVIN Sp. z o.o.,Sobieskiego 413 Bielsko-Biała 43-300,002392607
5100001620 128190.00 EUR 6600000115 05.09.2022 T.P.K. s.r.o.,Stará Vajnorská 39 Bratislava 3 831 04,35778407
5100001620 128190.00 EUR 6600000115 05.09.2022 T.P.K. s.r.o.,Stará Vajnorská 39 Bratislava 3 831 04,35778407
5100001621 19026000.00 EUR 6600000184 05.09.2022 Lentimex spol. s r.o.,Hviezdoslavovo nám. 15 Bratislava 811 02,35717301
5100001621 19026000.00 EUR 6600000184 05.09.2022 Lentimex spol. s r.o.,Hviezdoslavovo nám. 15 Bratislava 811 02,35717301
5100001622 62.00 EUR 05.09.2022 Lond&park, s.r.o.,Kapitulská 447/5 Trnava 917 01,53804341
5100001622 62.00 EUR 05.09.2022 Lond&park, s.r.o.,Kapitulská 447/5 Trnava 917 01,53804341
5100001623 110.00 EUR 05.09.2022 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia,Koceľova 15 Bratislava 815 94,00896918
5100001623 110.00 EUR 05.09.2022 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia,Koceľova 15 Bratislava 815 94,00896918
5100001624 2.00 EUR 05.09.2022 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5100001624 2.00 EUR 05.09.2022 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5100001625 1223.00 EUR 05.09.2022 WILO CS s.r.o., organizačná zložka,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,46818014
5100001625 1223.00 EUR 05.09.2022 WILO CS s.r.o., organizačná zložka,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,46818014
5100001626 419.00 EUR 4600002269 05.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001626 419.00 EUR 4600002269 05.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001627 419.00 EUR 4600002269 05.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001627 419.00 EUR 4600002269 05.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001628 40.00 EUR 05.09.2022 STAVCHEM S.R.O.,KOLLÁROVA 73 MARTIN 036 01,36368792
5100001628 40.00 EUR 05.09.2022 STAVCHEM S.R.O.,KOLLÁROVA 73 MARTIN 036 01,36368792
5100001629 335.00 EUR 06.09.2022 Slovenský hydrometeorologický ústav,Jeséniova 17 Bratislava 833 15,00156884
5100001629 335.00 EUR 06.09.2022 Slovenský hydrometeorologický ústav,Jeséniova 17 Bratislava 833 15,00156884
5100001630 129.00 EUR 6600000120 06.09.2022 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,Röntgenova 26 Bratislava 851 01,35701722
5100001630 129.00 EUR 6600000120 06.09.2022 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,Röntgenova 26 Bratislava 851 01,35701722
5100001631 45.00 EUR 06.09.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5100001631 45.00 EUR 06.09.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5100001632 147.00 EUR 06.09.2022 HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.,325 Košťany nad Turcom 038 41,31642608
5100001632 147.00 EUR 06.09.2022 HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.,325 Košťany nad Turcom 038 41,31642608
5100001633 149000.00 EUR 06.09.2022 ENERGIA, spol. s r.o.,Partizánska 97 Banská Bystrica 974 01,31561471
5100001633 149000.00 EUR 06.09.2022 ENERGIA, spol. s r.o.,Partizánska 97 Banská Bystrica 974 01,31561471
5100001634 76.00 EUR 06.09.2022 OMV - International Services Ges. m.b.H.,Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,129377
5100001634 76.00 EUR 06.09.2022 OMV - International Services Ges. m.b.H.,Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,129377
5100001635 1889.00 EUR 06.09.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001635 1889.00 EUR 06.09.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001636 1551.00 EUR 2103310015 06.09.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001636 1551.00 EUR 2103310015 06.09.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001637 1643.00 EUR 0342200000 06.09.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001637 1643.00 EUR 0342200000 06.09.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001638 103.00 EUR 0122200000 06.09.2022 TSS Group a. s.,Továrenská 50 Dubnica nad Váhom 018 41,36323551
5100001638 103.00 EUR 0122200000 06.09.2022 TSS Group a. s.,Továrenská 50 Dubnica nad Váhom 018 41,36323551
5100001639 189.00 EUR 06.09.2022 Hotel Bystrička s.r.o.,Bystrička 152 Bystrička 038 04,50692828
5100001639 189.00 EUR 06.09.2022 Hotel Bystrička s.r.o.,Bystrička 152 Bystrička 038 04,50692828
5100001640 3087.00 EUR 07.09.2022 COMAX - TT, a.s.,Coburgova 84 Trnava 917 48,36238147
5100001640 3087.00 EUR 07.09.2022 COMAX - TT, a.s.,Coburgova 84 Trnava 917 48,36238147
5100001641 14.00 EUR 07.09.2022 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469
5100001641 14.00 EUR 07.09.2022 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469
5100001642 818.00 EUR 07.09.2022 BAD, s.r.o.,Letecká 19 Sliač 962 31,31631045
5100001642 818.00 EUR 07.09.2022 BAD, s.r.o.,Letecká 19 Sliač 962 31,31631045
5100001643 140.00 EUR 07.09.2022 Výskumný ústav zváračský (VUZ),Račianska 1523/71 Bratislava - Nové Mesto 831 02,36065722
5100001644 598.00 EUR 07.09.2022 Radeton SK s.r.o.,Rovná 2 Prievidza 971 01,36344010
5100001645 301.00 HUF 07.09.2022 OMV - International Services Ges.m.b.H., Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,26882244-2-
5100001646 4485.00 EUR 0046002342 07.09.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001647 85.00 EUR 07.09.2022 Slovan Real s.r.o.,Celnice-středisko služeb 1214 Břeclav 691 41,04553519
5100001648 47.00 EUR 07.09.2022 Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 1 816 47,36361518
5100001647 85.00 EUR 07.09.2022 Slovan Real s.r.o.,Celnice-středisko služeb 1214 Břeclav 691 41,04553519
5100001649 366.00 EUR 07.09.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100001650 66.00 EUR 07.09.2022 Alza.cz a.s.,Jateční 33a Praha 170 00,27082440
5100001651 565.00 EUR 08.09.2022 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19 Nová Dubnica 018 51,31598536
5100001652 3410.00 EUR 08.09.2022 MGM Žilina s.r.o.,Obežná 7/8190 Žilina 010 08,31579787
5100001652 3410.00 EUR 08.09.2022 MGM Žilina s.r.o.,Obežná 7/8190 Žilina 010 08,31579787
5100001653 603.00 EUR 08.09.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5100001653 603.00 EUR 08.09.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5100001654 1750.00 EUR 08.09.2022 emPULSE, s.r.o.,Revolučná 10 Žilina 010 01,44763247
5100001654 1750.00 EUR 08.09.2022 emPULSE, s.r.o.,Revolučná 10 Žilina 010 01,44763247
5100001655 7303.00 EUR 4600000252 08.09.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001655 7303.00 EUR 4600000252 08.09.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001656 65.00 EUR 08.09.2022 AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.,Račianska 184/B Bratislava 831 05,35918519
5100001656 65.00 EUR 08.09.2022 AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.,Račianska 184/B Bratislava 831 05,35918519
5100001657 801.00 EUR 6600000051 08.09.2022 IZOKOL s. r. o.,Topolčianska 23 Bratislava 851 05,44023375
5100001657 801.00 EUR 6600000051 08.09.2022 IZOKOL s. r. o.,Topolčianska 23 Bratislava 851 05,44023375
5100001658 123.00 EUR 08.09.2022 OMV - International Services Ges.m.b.H., Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,26882244-2-
5100001658 123.00 EUR 08.09.2022 OMV - International Services Ges.m.b.H., Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,26882244-2-
5100001659 72.00 EUR 08.09.2022 KOVOSPOJ, v.o.s.,Balkán 33 Zvolen 960 01,31600361
5100001659 72.00 EUR 08.09.2022 KOVOSPOJ, v.o.s.,Balkán 33 Zvolen 960 01,31600361
5100001660 289.00 EUR 08.09.2022 ASKOZVAR, s.r.o.,Hraničná 2/A Košice 040 17,36175200
5100001660 289.00 EUR 08.09.2022 ASKOZVAR, s.r.o.,Hraničná 2/A Košice 040 17,36175200
5100001661 15189.00 EUR 6600000192 08.09.2022 Ing. Viera Bilská,Herlianska 131/18 Bratislava 821 03,
5100001661 15189.00 EUR 6600000192 08.09.2022 Ing. Viera Bilská,Herlianska 131/18 Bratislava 821 03,
5100001662 595.00 EUR 08.09.2022 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o.,Športová 2 Žilina 010 01,47504781
5100001662 595.00 EUR 08.09.2022 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o.,Športová 2 Žilina 010 01,47504781
5100001663 879.00 EUR 08.09.2022 pelicantravel.com s.r.o.,Pribinova 17954/10 Bratislava 811 09,35897821
5100001663 879.00 EUR 08.09.2022 pelicantravel.com s.r.o.,Pribinova 17954/10 Bratislava 811 09,35897821
5100001664 158.00 EUR 08.09.2022 OMEGA Investments a.s,Rybné námestie 1 Bratislava 811 02,46455141
5100001665 20.00 EUR 08.09.2022 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,Ševčenkova 36 Bratislava 851 01,35971967
5100001664 158.00 EUR 08.09.2022 OMEGA Investments a.s,Rybné námestie 1 Bratislava 811 02,46455141
5100001666 153.00 EUR 08.09.2022 JUDr. Irena Kolcunová notár,A. Kmeťa 17 Martin 036 01,42349931
5100001666 153.00 EUR 08.09.2022 JUDr. Irena Kolcunová notár,A. Kmeťa 17 Martin 036 01,42349931
5100001667 69.00 EUR 08.09.2022 JUDr. Pavol Sádel, notár,Skladná 223/38 Košice 040 01,50439359
5100001667 69.00 EUR 08.09.2022 JUDr. Pavol Sádel, notár,Skladná 223/38 Košice 040 01,50439359
5100001668 173.00 EUR 08.09.2022 JUDr. Martina Mižiková, notár,Námestie Osloboditeľov 20 Košice 040 01,30687802
5100001668 173.00 EUR 08.09.2022 JUDr. Martina Mižiková, notár,Námestie Osloboditeľov 20 Košice 040 01,30687802
5100001669 368.00 EUR 4600002613 08.09.2022 ALFA Mikrosystémy spol. s r.o.,Rudná 839/90 Ostrava 700 30,19010940
5100001670 6609.00 EUR 6600000138 09.09.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100001671 1163.00 EUR 09.09.2022 SYSTECOM s.r.o.,Dukelských hrdinov 42 Zvolen 960 01,36641669
5100001672 55.00 EUR 09.09.2022 ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.,Pribinova 4253/19 Bratislava 811 09,35890487
5100001673 4570.00 EUR 09.09.2022 Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151
5100001674 129.00 EUR 4600002668 09.09.2022 Hilka, s.r.o.,Vajnorská 173 Bratislava 3 831 04,50729454
5100001675 424.00 EUR 09.09.2022 ELEKTROSPED, a. s.,Pestovateľská 13 Bratislava 821 04,35765038
5100001675 424.00 EUR 09.09.2022 ELEKTROSPED, a. s.,Pestovateľská 13 Bratislava 821 04,35765038
5100001676 407.00 EUR 09.09.2022 ANDREA SHOP, s.r.o.,Galantská cesta 5855/22 Dunajská Streda 929 01,36277151
5100001676 407.00 EUR 09.09.2022 ANDREA SHOP, s.r.o.,Galantská cesta 5855/22 Dunajská Streda 929 01,36277151
5100001677 2042.00 EUR 4600002750 09.09.2022 SCAFFOLD SLOVAKIA, s. r. o.,Kopčianska 63 Bratislava 851 01,44758651
5100001677 2042.00 EUR 4600002750 09.09.2022 SCAFFOLD SLOVAKIA, s. r. o.,Kopčianska 63 Bratislava 851 01,44758651
5100001678 15334.00 EUR 6600000138 12.09.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100001678 15334.00 EUR 6600000138 12.09.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100001679 521500.00 EUR 6600000138 12.09.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100001679 521500.00 EUR 6600000138 12.09.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100001680 360179.00 EUR 6600000138 12.09.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100001681 1576.00 EUR 4600002420 12.09.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5100001680 360179.00 EUR 6600000138 12.09.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100001682 128190.00 EUR 6600000115 12.09.2022 T.P.K. s.r.o.,Stará Vajnorská 39 Bratislava 3 831 04,35778407
5100001683 118010.00 EUR 6600000114 12.09.2022 T.P.K. s.r.o.,Stará Vajnorská 39 Bratislava 3 831 04,35778407
5100001684 613.00 EUR 12.09.2022 HACH LANGE s.r.o.,Roľnícka 21 Bratislava 831 07,35899727
5100001685 700.00 EUR 0019020420 12.09.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5100001686 38.00 EUR 12.09.2022 Viess-Mont s.r.o.,M. Rázusa 7 Žilina 010 01,46222979
5100001686 38.00 EUR 12.09.2022 Viess-Mont s.r.o.,M. Rázusa 7 Žilina 010 01,46222979
5100001687 12000.00 EUR 0048100616 12.09.2022 SEZAKO Trnava, s.r.o.,Orešanská 11 Trnava 917 01,36263800
5100001688 3000.00 EUR 0007280120 12.09.2022 VOMONT s.r.o.,Lipová 1222/6 Terchová 013 06,45848408
5100001689 1400.00 EUR 0055221112 12.09.2022 Remia s.r.o.,Letná 42 Košice 040 01,36177661
5100001688 3000.00 EUR 0007280120 12.09.2022 VOMONT s.r.o.,Lipová 1222/6 Terchová 013 06,45848408
5100001690 148.00 EUR 12.09.2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5100001691 16.00 EUR 12.09.2022 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o.,Neresnícka cesta 1 Zvolen 960 01,47531711
5100001691 16.00 EUR 12.09.2022 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o.,Neresnícka cesta 1 Zvolen 960 01,47531711
5100001692 12.00 EUR 12.09.2022 KOVOSPOJ, v.o.s.,Balkán 33 Zvolen 960 01,31600361
5100001692 12.00 EUR 12.09.2022 KOVOSPOJ, v.o.s.,Balkán 33 Zvolen 960 01,31600361
5100001693 8.00 EUR 12.09.2022 JKK Trading, s.r.o.,Korytárky 1006 Korytárky 962 04,47053950
5100001693 8.00 EUR 12.09.2022 JKK Trading, s.r.o.,Korytárky 1006 Korytárky 962 04,47053950
5100001694 736.00 EUR 4600002269 12.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001694 736.00 EUR 4600002269 12.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001695 628.00 EUR 6600000052 12.09.2022 FCC Slovensko, s.r.o.,Bratislavská 18 Zohor 900 51,31318762
5100001695 628.00 EUR 6600000052 12.09.2022 FCC Slovensko, s.r.o.,Bratislavská 18 Zohor 900 51,31318762
5100001696 198.00 EUR 12.09.2022 Slovenský plynárenský a naftový zvä,Mlynské nivy 44/a Bratislava 821 09,30845475
5100001696 198.00 EUR 12.09.2022 Slovenský plynárenský a naftový zvä,Mlynské nivy 44/a Bratislava 821 09,30845475
5100001697 2000.00 EUR 6600000190 12.09.2022 SCHEIBNER INSURANCE BROKER s.r.o.,Ľaliová 23/2787 Bratislava 821 05,46825291
5100001697 2000.00 EUR 6600000190 12.09.2022 SCHEIBNER INSURANCE BROKER s.r.o.,Ľaliová 23/2787 Bratislava 821 05,46825291
5100001698 200.00 EUR 12.09.2022 Motor-Car Bratislava, spol.s r.o.,Tuhovská 5 Bratislava 831 07,35828161
5100001698 200.00 EUR 12.09.2022 Motor-Car Bratislava, spol.s r.o.,Tuhovská 5 Bratislava 831 07,35828161
5100001699 2649.00 EUR 6600000202 12.09.2022 Dolphin Central Europe, s.r.o.,Nádražná 1958 Ivanka pri Dunaji 900 28,50046586
5100001699 2649.00 EUR 6600000202 12.09.2022 Dolphin Central Europe, s.r.o.,Nádražná 1958 Ivanka pri Dunaji 900 28,50046586
5100001700 375.00 EUR 12.09.2022 VALIN s.r.o.,Pri celulózke 1376 Žilina 010 01,36440884
5100001700 375.00 EUR 12.09.2022 VALIN s.r.o.,Pri celulózke 1376 Žilina 010 01,36440884
5100001701 455.00 EUR 13.09.2022 Mgr. Ľudmila Zavacká,Beniakovce 234 Beniakovce 044 42,46797521
5100001702 61.00 EUR 13.09.2022 Mgr. Ľudmila Zavacká,Beniakovce 234 Beniakovce 044 42,46797521
5100001702 61.00 EUR 13.09.2022 Mgr. Ľudmila Zavacká,Beniakovce 234 Beniakovce 044 42,46797521
5100001703 101.00 EUR 13.09.2022 GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.,Horný Smokovec 21 Vysoké Tatry 062 01,35781319
5100001703 101.00 EUR 13.09.2022 GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.,Horný Smokovec 21 Vysoké Tatry 062 01,35781319
5100001704 227.00 EUR 13.09.2022 GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.,Horný Smokovec 21 Vysoké Tatry 062 01,35781319
5100001704 227.00 EUR 13.09.2022 GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.,Horný Smokovec 21 Vysoké Tatry 062 01,35781319
5100001705 1536.00 EUR 0012006000 13.09.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001705 1536.00 EUR 0012006000 13.09.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001706 1782.00 EUR 4600002269 13.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001707 1045.00 EUR 4600002269 13.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001707 1045.00 EUR 4600002269 13.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001708 139631.00 EUR 6600000154 13.09.2022 SLOVCLEAN a.s.,Račianska 96 Bratislava 831 02,35956526
5100001708 139631.00 EUR 6600000154 13.09.2022 SLOVCLEAN a.s.,Račianska 96 Bratislava 831 02,35956526
5100001709 100.00 EUR 13.09.2022 Mgr. Gabriela Švecová,Na Priehon 64 Nitra 949 05,37199986
5100001709 100.00 EUR 13.09.2022 Mgr. Gabriela Švecová,Na Priehon 64 Nitra 949 05,37199986
5100001710 335.00 EUR 0112200000 13.09.2022 Slovenský hydrometeorologický ústav,Jeséniova 17 Bratislava 833 15,00156884
5100001710 335.00 EUR 0112200000 13.09.2022 Slovenský hydrometeorologický ústav,Jeséniova 17 Bratislava 833 15,00156884
5100001711 818.00 EUR 13.09.2022 BAD, s.r.o.,Letecká 19 Sliač 962 31,31631045
5100001711 818.00 EUR 13.09.2022 BAD, s.r.o.,Letecká 19 Sliač 962 31,31631045
5100001712 443.00 EUR 13.09.2022 ELPOTECH, spol. s r.o.,Priemyselná 1 Trnava 917 00,36236837
5100001712 443.00 EUR 13.09.2022 ELPOTECH, spol. s r.o.,Priemyselná 1 Trnava 917 00,36236837
5100001713 40.00 EUR 14.09.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484
5100001713 40.00 EUR 14.09.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484
5100001714 773.00 EUR 14.09.2022 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5100001714 773.00 EUR 14.09.2022 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5100001715 3545000.00 EUR 14.09.2022 Mitsui Bussan Commodities (France),112 avenue Kléber Paris 75116,852297878
5100001715 3545000.00 EUR 14.09.2022 Mitsui Bussan Commodities (France),112 avenue Kléber Paris 75116,852297878
5100001716 1235.00 EUR 14.09.2022 BAMM, s.r.o.,Obežná 7 Žilina 010 08,43908870
5100001716 1235.00 EUR 14.09.2022 BAMM, s.r.o.,Obežná 7 Žilina 010 08,43908870
5100001717 4000.00 EUR 14.09.2022 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5100001717 4000.00 EUR 14.09.2022 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5100001718 42.00 EUR 14.09.2022 ROGJA, s.r.o.,Baničova 3394/8 ŽILINA 010 15,50169041
5100001718 42.00 EUR 14.09.2022 ROGJA, s.r.o.,Baničova 3394/8 ŽILINA 010 15,50169041
5100001719 210.00 EUR 16.09.2022 Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky ADT SR,Letná 9 Košice 042 00,31751814
5100001719 210.00 EUR 16.09.2022 Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky ADT SR,Letná 9 Košice 042 00,31751814
5100001720 1800.00 EUR 6600000022 16.09.2022 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5100001720 1800.00 EUR 6600000022 16.09.2022 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5100001721 28.00 EUR 16.09.2022 BELIČKOVÁ s. r. o.,Námestie SNP 39/57 Zvolen 960 01,45902836
5100001721 28.00 EUR 16.09.2022 BELIČKOVÁ s. r. o.,Námestie SNP 39/57 Zvolen 960 01,45902836
5100001722 42.00 EUR 16.09.2022 KOVOSPOJ, v.o.s.,Balkán 33 Zvolen 960 01,31600361
5100001722 42.00 EUR 16.09.2022 KOVOSPOJ, v.o.s.,Balkán 33 Zvolen 960 01,31600361
5100001723 441.00 EUR 16.09.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100001723 441.00 EUR 16.09.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100001724 60.00 EUR 19.09.2022 WOFIS, s.r.o.,Bernolákova 2 Trnava 917 01,31410855
5100001724 60.00 EUR 19.09.2022 WOFIS, s.r.o.,Bernolákova 2 Trnava 917 01,31410855
5100001725 69.00 EUR 19.09.2022 Mgr. Ľudmila Zavacká,Beniakovce 234 Beniakovce 044 42,46797521
5100001725 69.00 EUR 19.09.2022 Mgr. Ľudmila Zavacká,Beniakovce 234 Beniakovce 044 42,46797521
5100001726 117.00 EUR 19.09.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484
5100001726 117.00 EUR 19.09.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484
5100001727 931.00 EUR 19.09.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484
5100001727 931.00 EUR 19.09.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484
5100001728 130.00 EUR 19.09.2022 GARNI HOTEL DOCK s. r. o.,Páričkova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 821,52753441
5100001728 130.00 EUR 19.09.2022 GARNI HOTEL DOCK s. r. o.,Páričkova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 821,52753441
5100001729 311.00 EUR 4600002269 19.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001729 311.00 EUR 4600002269 19.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001730 146.00 EUR 4600002269 19.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001730 146.00 EUR 4600002269 19.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001731 226.00 EUR 4600002269 19.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001731 226.00 EUR 4600002269 19.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001732 5260.00 EUR 19.09.2022 Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku s. r. o.,Česká 15 Bratislava - mest.časť Nové Mesto 831 03,5
5100001732 5260.00 EUR 19.09.2022 Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku s. r. o.,Česká 15 Bratislava - mest.časť Nové Mesto 831 03,5
5100001733 692.00 EUR 4600002269 19.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001733 692.00 EUR 4600002269 19.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001734 98.00 EUR 4600001460 19.09.2022 Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o.,Strojnícka 8 Bratislava 827 01,35970740
5100001734 98.00 EUR 4600001460 19.09.2022 Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o.,Strojnícka 8 Bratislava 827 01,35970740
5100001735 93.00 EUR 4600001354 19.09.2022 ETP Management budov, s.r.o.,Záhradnícka 30 Bratislava 821 08,35970707
5100001736 24951.00 EUR 4600002760 19.09.2022 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,Primaciálne nám. 1 Bratislava 814 99,00603481
5100001737 471.00 EUR 19.09.2022 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19 Nová Dubnica 018 51,31598536
5100001738 784.00 EUR 20.09.2022 FOCUS-computer, s.r.o.,Dominikánske nám. 35 Košice 040 01,36188778
5100001739 6290.00 EUR 6600000156 20.09.2022 MONARCH, akciová spoločnosť,Drotárska cesta 56 Bratislava 811 02,31325645
5100001740 400.00 EUR 4600002339 20.09.2022 Kiara HC, s. r. o.,Staré Grunty 24 Bratislava 841 04,51238373
5100001740 400.00 EUR 4600002339 20.09.2022 Kiara HC, s. r. o.,Staré Grunty 24 Bratislava 841 04,51238373
5100001741 400.00 EUR 4600002338 20.09.2022 Kiara HC, s. r. o.,Staré Grunty 24 Bratislava 841 04,51238373
5100001741 400.00 EUR 4600002338 20.09.2022 Kiara HC, s. r. o.,Staré Grunty 24 Bratislava 841 04,51238373
5100001742 5.00 EUR 20.09.2022 AGROMAT, s.r.o.,Pribinova 543/1 Zvolen 960 01,31579663
5100001742 5.00 EUR 20.09.2022 AGROMAT, s.r.o.,Pribinova 543/1 Zvolen 960 01,31579663
5100001743 58.00 EUR 20.09.2022 Dm drogerie markt, s.r.o.,Na pántoch 18 Bratislava 831 06,31393781
5100001743 58.00 EUR 20.09.2022 Dm drogerie markt, s.r.o.,Na pántoch 18 Bratislava 831 06,31393781
5100001744 27.00 EUR 20.09.2022 KOVOSPOJ, v.o.s.,Balkán 33 Zvolen 960 01,31600361
5100001744 27.00 EUR 20.09.2022 KOVOSPOJ, v.o.s.,Balkán 33 Zvolen 960 01,31600361
5100001745 34.00 EUR 20.09.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5100001745 34.00 EUR 20.09.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5500001361 Opravy a údržba - stavebná - preventívna 47100.00 EUR 02.09.2022 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5500001361 Opravy a údržba - stavebná - preventívna 47100.00 EUR 02.09.2022 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5500001362 Ostatné služby daňové 3200.00 EUR 02.09.2022 ACEL, s.r.o.,Okružná 2, Levice 934 01,36559962
5500001362 Ostatné služby daňové 3200.00 EUR 02.09.2022 ACEL, s.r.o.,Okružná 2, Levice 934 01,36559962
5500001363 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 9000.00 EUR 02.09.2022 Aquael M.S Servis s.r.o.,Ružindol 299 Ružindol 919 61,52007138
5500001363 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 9000.00 EUR 02.09.2022 Aquael M.S Servis s.r.o.,Ružindol 299 Ružindol 919 61,52007138
5500001364 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 1764.00 EUR 0046002355 05.09.2022 MARCUS INDUSTRY, a.s.,Dunajská 10 Košice 040 01,36216569
5500001364 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 1764.00 EUR 0046002355 05.09.2022 MARCUS INDUSTRY, a.s.,Dunajská 10 Košice 040 01,36216569
5500001365 Stoličky, stoly, skrine.... do 1700,00€ 1510.00 EUR 05.09.2022 Wood Way, spol. s r. o.,Laténska 675/50 Bratislava 851 10,48066648
5500001365 Stoličky, stoly, skrine.... do 1700,00€ 1510.00 EUR 05.09.2022 Wood Way, spol. s r. o.,Laténska 675/50 Bratislava 851 10,48066648
5500001366 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 180.00 EUR 05.09.2022 EKOS PLUS s.r.o.,Župné námestie 7 Bratislava 811 03,31392547
5500001366 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 180.00 EUR 05.09.2022 EKOS PLUS s.r.o.,Župné námestie 7 Bratislava 811 03,31392547
5500001367 Opravy a údržba vozidiel 10777.00 EUR 05.09.2022 BISO ERNTETECHNIK, s. r. o.,Horná 70/13 Banská Bystrica 974 01,53188314
5500001367 Opravy a údržba vozidiel 10777.00 EUR 05.09.2022 BISO ERNTETECHNIK, s. r. o.,Horná 70/13 Banská Bystrica 974 01,53188314
5500001368 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 476.00 EUR 06.09.2022 TECHNOPROCUR, s r.o.,P.Pázmaňa 2020/30 Šaľa 927 01,36566608
5500001368 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 476.00 EUR 06.09.2022 TECHNOPROCUR, s r.o.,P.Pázmaňa 2020/30 Šaľa 927 01,36566608
5500001369 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 580.00 EUR 06.09.2022 AQUAFIND, s.r.o.,Partizánska 971/55 Detva 962 12,47145714
5500001369 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 580.00 EUR 06.09.2022 AQUAFIND, s.r.o.,Partizánska 971/55 Detva 962 12,47145714
5500001370 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 4500.00 EUR 06.09.2022 EnviroTeam Slovakia, s.r.o.,Kukučínova 23 Košice 040 01,35957239
5500001371 Ostatné 400.00 EUR 06.09.2022 IPECON,s.r.o.,Dolné Rudiny 8209/43 Žilina 010 01,36374784
5500001371 Ostatné 400.00 EUR 06.09.2022 IPECON,s.r.o.,Dolné Rudiny 8209/43 Žilina 010 01,36374784
5500001372 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 1023.00 EUR 06.09.2022 ENTO Železiarstvo, s.r.o.,Turbínova 1 Bratislava 3 831 04,35798505
5500001372 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 1023.00 EUR 06.09.2022 ENTO Železiarstvo, s.r.o.,Turbínova 1 Bratislava 3 831 04,35798505
5500001373 Opravy a údržba vozidiel 25.00 EUR 06.09.2022 AutoFlex, s.r.o.,Rubínová 590/4 Žilina-Bytčica 010 09,46101241
5500001373 Opravy a údržba vozidiel 25.00 EUR 06.09.2022 AutoFlex, s.r.o.,Rubínová 590/4 Žilina-Bytčica 010 09,46101241
5500001374 Opravy a údržba vozidiel v dôsledku havárie 4238.00 EUR 06.09.2022 GALIMEX, SPOL.S R.O. MARTIN,SUČIANSKÁ CESTA 49 MARTIN 036 08,31559093
5500001374 Opravy a údržba vozidiel v dôsledku havárie 4238.00 EUR 06.09.2022 GALIMEX, SPOL.S R.O. MARTIN,SUČIANSKÁ CESTA 49 MARTIN 036 08,31559093
5500001375 Náhradné diely 2104.00 EUR 06.09.2022 John Crane Slovakia s. r. o.,Laurinská 18 Bratislava 811 01,44437528
5500001375 Náhradné diely 2104.00 EUR 06.09.2022 John Crane Slovakia s. r. o.,Laurinská 18 Bratislava 811 01,44437528
5500001376 Revízie strojov a zariadení 1398.00 EUR 06.09.2022 Rastislav Tomala TATRY - ALAMOT,Štefánikova 89/3 Spišská Belá 059 01,37239881
5500001376 Revízie strojov a zariadení 1398.00 EUR 06.09.2022 Rastislav Tomala TATRY - ALAMOT,Štefánikova 89/3 Spišská Belá 059 01,37239881
5500001377 Opravy a údržba vozidiel 139.00 EUR 06.09.2022 HYDREX Bratislava s. r. o.,Haydnova 19 Bratislava 811 02,53111877
5500001377 Opravy a údržba vozidiel 139.00 EUR 06.09.2022 HYDREX Bratislava s. r. o.,Haydnova 19 Bratislava 811 02,53111877
5500001378 Opravy a údržba vozidiel 339.00 EUR 06.09.2022 AUTO SLOVÁK s.r.o.,Strážska cesta 5614 Zvolen 960 01,36033693
5500001378 Opravy a údržba vozidiel 339.00 EUR 06.09.2022 AUTO SLOVÁK s.r.o.,Strážska cesta 5614 Zvolen 960 01,36033693
5500001379 Náhradné diely 120.00 EUR 06.09.2022 JSP, s.r.o.,Raisova 547 Jičín-Holínské Předměstí 506 01,49286684
5500001379 Náhradné diely 120.00 EUR 06.09.2022 JSP, s.r.o.,Raisova 547 Jičín-Holínské Předměstí 506 01,49286684
5500001380 Náhradné diely 1992.00 EUR 06.09.2022 LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT S.R.O.,Příbramská 1337/9 OSTRAVA 10 710 00,27777634
5500001380 Náhradné diely 1992.00 EUR 06.09.2022 LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT S.R.O.,Příbramská 1337/9 OSTRAVA 10 710 00,27777634
5500001381 Náhradné diely 553.00 EUR 06.09.2022 DUMIR, s.r.o.,Fatranská 873/41 Teplička nad Váhom 013 01,36423271
5500001381 Náhradné diely 553.00 EUR 06.09.2022 DUMIR, s.r.o.,Fatranská 873/41 Teplička nad Váhom 013 01,36423271
5500001382 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 110.00 EUR 06.09.2022 Slovenský metrologický ústav,Karloveská 63 Bratislava 842 55,30810701
5500001382 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 110.00 EUR 06.09.2022 Slovenský metrologický ústav,Karloveská 63 Bratislava 842 55,30810701
5500001383 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 150.00 EUR 06.09.2022 Slovenský metrologický ústav,Karloveská 63 Bratislava 842 55,30810701
5500001383 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 150.00 EUR 06.09.2022 Slovenský metrologický ústav,Karloveská 63 Bratislava 842 55,30810701
5500001384 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 29895.00 EUR 07.09.2022 JSP, s.r.o.,Raisova 547 Jičín-Holínské Předměstí 506 01,49286684
5500001384 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 29895.00 EUR 07.09.2022 JSP, s.r.o.,Raisova 547 Jičín-Holínské Předměstí 506 01,49286684
5500001385 Oceniteľné práva a licencie 52832.00 EUR 07.09.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5500001385 Oceniteľné práva a licencie 52832.00 EUR 07.09.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5500001386 Stroje, prístroje a zariadenia 51420.00 EUR 07.09.2022 IPECON,s.r.o.,Dolné Rudiny 8209/43 Žilina 010 01,36374784
5500001386 Stroje, prístroje a zariadenia 51420.00 EUR 07.09.2022 IPECON,s.r.o.,Dolné Rudiny 8209/43 Žilina 010 01,36374784
5500001387 Oceniteľné práva a licencie 6887.00 EUR 07.09.2022 SOFTIP, a. s.,Krasovského 14 Bratislava - mestská časť Petržalka,36785512
5500001387 Oceniteľné práva a licencie 6887.00 EUR 07.09.2022 SOFTIP, a. s.,Krasovského 14 Bratislava - mestská časť Petržalka,36785512
5500001388 Softvér nad 2400,00€ 6000.00 EUR 07.09.2022 SOFTIP, a. s.,Krasovského 14 Bratislava - mestská časť Petržalka,36785512
5500001388 Softvér nad 2400,00€ 6000.00 EUR 07.09.2022 SOFTIP, a. s.,Krasovského 14 Bratislava - mestská časť Petržalka,36785512
5500001389 Stavby 9999.00 EUR 07.09.2022 POH, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik",Lučenecká cesta 2266/6 Zvolen 960 96,52713725
5500001389 Stavby 9999.00 EUR 07.09.2022 POH, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik",Lučenecká cesta 2266/6 Zvolen 960 96,52713725
5500001390 Stroje, prístroje a zariadenia 10000.00 EUR 07.09.2022 Alfa engineering s.r.o.,Vojtěšská 211/6, Praha 1 110 00,07868383
5500001390 Stroje, prístroje a zariadenia 10000.00 EUR 07.09.2022 Alfa engineering s.r.o.,Vojtěšská 211/6, Praha 1 110 00,07868383
5500001391 Služby spojené s údržbou VTZ 738.00 EUR 07.09.2022 ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.,Coburgova 84 Trnava 917 02,46299114
5500001391 Služby spojené s údržbou VTZ 738.00 EUR 07.09.2022 ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.,Coburgova 84 Trnava 917 02,46299114
5500001392 Ostatné prevádzkové náklady 3796.00 EUR 07.09.2022 Vodohospodárska výstavba, š.p.,Karloveská 2 Bratislava4 842 04,00156752
5500001392 Ostatné prevádzkové náklady 3796.00 EUR 07.09.2022 Vodohospodárska výstavba, š.p.,Karloveská 2 Bratislava4 842 04,00156752
5500001393 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 252.00 EUR 07.09.2022 TRANSCOM TECHNIK,spol.s r.o.,Bojnická 18 Bratislava 3 830 00,31386547
5500001393 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 252.00 EUR 07.09.2022 TRANSCOM TECHNIK,spol.s r.o.,Bojnická 18 Bratislava 3 830 00,31386547
5500001394 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 336.00 EUR 07.09.2022 RZP, a.s.,Legionárska 7158/5 Trenčín 911 01,36331023
5500001394 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 336.00 EUR 07.09.2022 RZP, a.s.,Legionárska 7158/5 Trenčín 911 01,36331023
5500001395 Drevná štiepka 13561.00 EUR 07.09.2022 Bio Timber s.r.o.,Š. Hulína 295/19 Lietavská Lúčka 013 11,45867348
5500001395 Drevná štiepka 13561.00 EUR 07.09.2022 Bio Timber s.r.o.,Š. Hulína 295/19 Lietavská Lúčka 013 11,45867348
5500001396 Drevná štiepka 36247.00 EUR 07.09.2022 DT Forest, a. s.,Lieskovec 1436 Dubnica nad Váhom 018 41,36723622
5500001396 Drevná štiepka 36247.00 EUR 07.09.2022 DT Forest, a. s.,Lieskovec 1436 Dubnica nad Váhom 018 41,36723622
5500001397 Drevná štiepka 1841.00 EUR 07.09.2022 DCP timber, s.r.o.,Dúbravca 1 Martin 036 01,36014419
5500001397 Drevná štiepka 1841.00 EUR 07.09.2022 DCP timber, s.r.o.,Dúbravca 1 Martin 036 01,36014419
5500001398 Drevná štiepka 32424.00 EUR 07.09.2022 BIOFOREST, s.r.o.,Lietavská Závadka 48 Lietava 013 18,46691731
5500001398 Drevná štiepka 32424.00 EUR 07.09.2022 BIOFOREST, s.r.o.,Lietavská Závadka 48 Lietava 013 18,46691731
5500001399 Drevná štiepka 2947.00 EUR 07.09.2022 MARUNA, s.r.o.,Terchová 999 Terchová 013 06,45401322
5500001399 Drevná štiepka 2947.00 EUR 07.09.2022 MARUNA, s.r.o.,Terchová 999 Terchová 013 06,45401322
5500001400 Drevná štiepka 4596.00 EUR 07.09.2022 LESY - DREVO,A.Rudnaya 2374/86 Žilina 010 01,36379239
5500001400 Drevná štiepka 4596.00 EUR 07.09.2022 LESY - DREVO,A.Rudnaya 2374/86 Žilina 010 01,36379239
5500001401 Drevná štiepka 21049.00 EUR 07.09.2022 VSSG Biomasa s. r. o.,Ul. 17. novembra 2868 Čadca 022 01,44321708
5500001401 Drevná štiepka 21049.00 EUR 07.09.2022 VSSG Biomasa s. r. o.,Ul. 17. novembra 2868 Čadca 022 01,44321708
5500001402 Drevná štiepka 3249.00 EUR 07.09.2022 PEREJ, s.r.o.,Povina 399 Povina 023 33,36414956
5500001402 Drevná štiepka 3249.00 EUR 07.09.2022 PEREJ, s.r.o.,Povina 399 Povina 023 33,36414956
5500001403 Drevná štiepka 11514.00 EUR 07.09.2022 Nákladná doprava Balux, s.r.o.,Nová 292 Závažná Poruba 032 02,47998741
5500001403 Drevná štiepka 11514.00 EUR 07.09.2022 Nákladná doprava Balux, s.r.o.,Nová 292 Závažná Poruba 032 02,47998741
5500001404 Drevná štiepka 30921.00 EUR 07.09.2022 Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474
5500001404 Drevná štiepka 30921.00 EUR 07.09.2022 Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474
5500001405 Náhradné diely 312.00 EUR 07.09.2022 INTERTEC s.r.o.,Hronská 6 Banská Bystrica 974 01,00692972
5500001405 Náhradné diely 312.00 EUR 07.09.2022 INTERTEC s.r.o.,Hronská 6 Banská Bystrica 974 01,00692972
5500001406 Náhradné diely 2381.00 EUR 07.09.2022 Bergen Engines Denmark A/S,Amalienborgvej 39 Norresundby 9400,
5500001406 Náhradné diely 2381.00 EUR 07.09.2022 Bergen Engines Denmark A/S,Amalienborgvej 39 Norresundby 9400,
5500001407 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 9400.00 EUR 07.09.2022 2P, s.r.o. Košice,Nám.L.Novomeského 3/1225 Košice 040 01,43913075
5500001407 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 9400.00 EUR 07.09.2022 2P, s.r.o. Košice,Nám.L.Novomeského 3/1225 Košice 040 01,43913075
5500001408 Náhradné diely 265.00 EUR 07.09.2022 UNITERM-TEAM, spol. s r.o.,Dlhá 75 Žilina - Bytčica 010 09,31614591
5500001409 Ochranné pracovné prostriedky 295.00 EUR 07.09.2022 ELSTROTE spol.s.r.o.,Dolna Marikova 551 018 02,30222915
5500001410 Toaletný papier, mydlá... 385.00 EUR 07.09.2022 NÁKLADNÁ DOPRAVA ŽILINA S.R.O.,KOŠICKÁ 2 ŽILINA 010 65,31581773
5500001410 Toaletný papier, mydlá... 385.00 EUR 07.09.2022 NÁKLADNÁ DOPRAVA ŽILINA S.R.O.,KOŠICKÁ 2 ŽILINA 010 65,31581773
5500001411 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 2000.00 EUR 08.09.2022 THORSTAV s.r.o.,V. P. Tótha 1081/17 Zvolen 960 01,48135496
5500001412 Znalecké a odborné posudky 380.00 EUR 08.09.2022 Ing. Jozef Fajnor znalec z odboru stavebníctvo,Uhrova ulica 22 Bratislava 831 01,
5500001413 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 884.00 EUR 08.09.2022 CK group s.r.o.,Strelníky 53 Strelníky 976 55,45355894
5500001413 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 884.00 EUR 08.09.2022 CK group s.r.o.,Strelníky 53 Strelníky 976 55,45355894
5500001414 Ostatný materiál 352.00 EUR 08.09.2022 EUROSTEEL PLUS s.r.o.,Môťovská cesta 9519 Zvolen 960 01,50133594
5500001414 Ostatný materiál 352.00 EUR 08.09.2022 EUROSTEEL PLUS s.r.o.,Môťovská cesta 9519 Zvolen 960 01,50133594
5500001415 Ostatný materiál 432.00 EUR 08.09.2022 VBSteel s.r.o.,Kuneradská cesta 31/5 Rajecké Teplice 013 13,52929191
5500001415 Ostatný materiál 432.00 EUR 08.09.2022 VBSteel s.r.o.,Kuneradská cesta 31/5 Rajecké Teplice 013 13,52929191
5500001416 Opravy-použitý materiál 997.00 EUR 4600002697 08.09.2022 ENTO Železiarstvo, s.r.o.,Turbínova 1 Bratislava 3 831 04,35798505
5500001416 Opravy-použitý materiál 997.00 EUR 4600002697 08.09.2022 ENTO Železiarstvo, s.r.o.,Turbínova 1 Bratislava 3 831 04,35798505
5500001417 Náhradné diely 215.00 EUR 08.09.2022 Kalibrátory, s.r.o.,Nové sady 988/2, Staré Brno Brno 602 00,06515592
5500001417 Náhradné diely 215.00 EUR 08.09.2022 Kalibrátory, s.r.o.,Nové sady 988/2, Staré Brno Brno 602 00,06515592
5500001418 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 916.00 EUR 08.09.2022 NCH SLOVAKIA s.r.o.,Drieňová 34 Bratislava 821 02,34096043
5500001418 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 916.00 EUR 08.09.2022 NCH SLOVAKIA s.r.o.,Drieňová 34 Bratislava 821 02,34096043
5500001419 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 608.00 EUR 08.09.2022 Hilti Slovakia, s r.o., Galvaniho 7 Bratislava 821 04,31344445
5500001419 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 608.00 EUR 08.09.2022 Hilti Slovakia, s r.o., Galvaniho 7 Bratislava 821 04,31344445
5500001420 Stroje, prístroje a zariadenia 14950.00 EUR 08.09.2022 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5500001420 Stroje, prístroje a zariadenia 14950.00 EUR 08.09.2022 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5500001421 Ostatný materiál 793.00 EUR 08.09.2022 REMESPLUS Industry, s.r.o.,Barčianska 66 Košice 040 17,53120361
5500001421 Ostatný materiál 793.00 EUR 08.09.2022 REMESPLUS Industry, s.r.o.,Barčianska 66 Košice 040 17,53120361
5500001422 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 14500.00 EUR 08.09.2022 eLogica s.r.o.,Kálov 1 Žilina 010 01,51700905
5500001422 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 14500.00 EUR 08.09.2022 eLogica s.r.o.,Kálov 1 Žilina 010 01,51700905
5500001423 Náhradné diely 928.00 EUR 08.09.2022 ECM ECO Monitoring, a.s.,Nevädzová 5 Bratislava 821 01,17312094
5500001423 Náhradné diely 928.00 EUR 08.09.2022 ECM ECO Monitoring, a.s.,Nevädzová 5 Bratislava 821 01,17312094
5500001424 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 16500.00 EUR 08.09.2022 MULLDEX s.r.o.,Popradská 58/D Košice 040 11,46982621
5500001424 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 16500.00 EUR 08.09.2022 MULLDEX s.r.o.,Popradská 58/D Košice 040 11,46982621
5500001425 Revízie strojov a zariadení 2760.00 EUR 08.09.2022 Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004
5500001425 Revízie strojov a zariadení 2760.00 EUR 08.09.2022 Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004
5500001426 Právne služby 69.00 EUR 08.09.2022 JUDr. Pavol Sádel, notár,Skladná 223/38 Košice 040 01,50439359
5500001426 Právne služby 69.00 EUR 08.09.2022 JUDr. Pavol Sádel, notár,Skladná 223/38 Košice 040 01,50439359
5500001427 Stoličky, stoly, skrine.... do 1700,00€ 518.00 EUR 08.09.2022 ALEZA INTERIER, s.r.o.,Na Grunte 5A Bratislava 831 52,36740870
5500001427 Stoličky, stoly, skrine.... do 1700,00€ 518.00 EUR 08.09.2022 ALEZA INTERIER, s.r.o.,Na Grunte 5A Bratislava 831 52,36740870
5500001429 Ostatný materiál 50.00 EUR 08.09.2022 WITTEX plus, s.r.o.,Piešťanská cesta 87 Veľké Kostoľany 922 07,36231720
5500001429 Ostatný materiál 50.00 EUR 08.09.2022 WITTEX plus, s.r.o.,Piešťanská cesta 87 Veľké Kostoľany 922 07,36231720
5500001430 Ostatné prevádzkové náklady 600.00 EUR 08.09.2022 KRONOSPAN, s.r.o.,Lučenecká cesta 1335/21 Zvolen 960 96,36059323
5500001430 Ostatné prevádzkové náklady 600.00 EUR 08.09.2022 KRONOSPAN, s.r.o.,Lučenecká cesta 1335/21 Zvolen 960 96,36059323
5500001431 Ostatný materiál 1658.00 EUR 08.09.2022 PRIMA STEEL, s.r.o.,Cintorínska 936 Galanta 924 01,35860138
5500001431 Ostatný materiál 1658.00 EUR 08.09.2022 PRIMA STEEL, s.r.o.,Cintorínska 936 Galanta 924 01,35860138
5500001432 Náhradné diely 1431.00 EUR 08.09.2022 VALVE, a.s.,Kragujevská 398 Žilina 010 01,44641494
5500001433 Ostatné IT služby bližšie nešpecifikované 7500.00 EUR 08.09.2022 citadelo s. r. o.,Lazaretská 12 Bratislava 811 08,44257848
5500001433 Ostatné IT služby bližšie nešpecifikované 7500.00 EUR 08.09.2022 citadelo s. r. o.,Lazaretská 12 Bratislava 811 08,44257848
5500001434 Ističe, zásuvky, káble.... 746.00 EUR 08.09.2022 OSKO, a.s.,Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica 974 03,36044717
5500001434 Ističe, zásuvky, káble.... 746.00 EUR 08.09.2022 OSKO, a.s.,Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica 974 03,36044717
5500001435 Ističe, zásuvky, káble.... 4782.00 EUR 08.09.2022 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5500001435 Ističe, zásuvky, káble.... 4782.00 EUR 08.09.2022 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5500001436 Náhradné diely 185.00 EUR 09.09.2022 MARTEL ENERGO s.r.o.,Zvonárska 8 Košice 040 01,45412944
5500001436 Náhradné diely 185.00 EUR 09.09.2022 MARTEL ENERGO s.r.o.,Zvonárska 8 Košice 040 01,45412944
5500001437 Ističe, zásuvky, káble.... 297.00 EUR 09.09.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500001437 Ističe, zásuvky, káble.... 297.00 EUR 09.09.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500001438 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 24800.00 EUR 09.09.2022 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5500001438 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 24800.00 EUR 09.09.2022 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5500001439 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 19500.00 EUR 09.09.2022 2P, s.r.o. Košice,Nám.L.Novomeského 3/1225 Košice 040 01,43913075
5500001439 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 19500.00 EUR 09.09.2022 2P, s.r.o. Košice,Nám.L.Novomeského 3/1225 Košice 040 01,43913075
5500001440 Náhradné diely 577.00 EUR 09.09.2022 HACH LANGE s.r.o.,Roľnícka 21 Bratislava 831 07,35899727
5500001440 Náhradné diely 577.00 EUR 09.09.2022 HACH LANGE s.r.o.,Roľnícka 21 Bratislava 831 07,35899727
5500001441 Služby spojené s nájmom 690.00 EUR 09.09.2022 HILKA Solutions, s.r.o.,Vajnorská 173 Bratislava 831 04,50988263
5500001442 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 1098.00 EUR 09.09.2022 KRUGEL EXIM, spol. s r.o.,Palkovičova 15 Bratislava 821 08,31323731
5500001442 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 1098.00 EUR 09.09.2022 KRUGEL EXIM, spol. s r.o.,Palkovičova 15 Bratislava 821 08,31323731
5500001443 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 4665.00 EUR 09.09.2022 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19 Nová Dubnica 018 51,31598536
5500001443 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 4665.00 EUR 09.09.2022 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19 Nová Dubnica 018 51,31598536
5500001444 Náhradné diely 84.00 EUR 09.09.2022 ABAXA spol. s r.o.,Konopná 16 Bratislava 821 05,36683973
5500001445 Revízie strojov a zariadení 2183.00 EUR 12.09.2022 3D s.r.o.,Lombardiniho 22/A Bratislava 831 03,17310377
5500001446 Chemikálie + pomôcky pre laboratória 90.00 EUR 12.09.2022 Mikrochem Trade, spol. s r.o.,Za dráhou 33 Pezinok 902 01,35948655
5500001446 Chemikálie + pomôcky pre laboratória 90.00 EUR 12.09.2022 Mikrochem Trade, spol. s r.o.,Za dráhou 33 Pezinok 902 01,35948655
5500001447 Ističe, zásuvky, káble.... 148.00 EUR 12.09.2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5500001447 Ističe, zásuvky, káble.... 148.00 EUR 12.09.2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5500001448 Náhradné diely 29264.00 EUR 12.09.2022 TRANSCOM TECHNIK,spol.s r.o.,Bojnická 18 Bratislava 3 830 00,31386547
5500001449 Ochranné pracovné prostriedky 141.00 EUR 6600000135 12.09.2022 Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288
5500001449 Ochranné pracovné prostriedky 141.00 EUR 6600000135 12.09.2022 Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288
5500001450 Firemné oblečenie – nie OOPP 57.00 EUR 6600000134 12.09.2022 Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288
5500001451 Opravy a údržba vozidiel 3992.00 EUR 12.09.2022 Ján Rišian - MB,III.KOLÓNIA 2270/15 MARTIN 036 08,33926549
5500001451 Opravy a údržba vozidiel 3992.00 EUR 12.09.2022 Ján Rišian - MB,III.KOLÓNIA 2270/15 MARTIN 036 08,33926549
5500001452 Drevná štiepka 57252.00 EUR 12.09.2022 Bio Timber s.r.o.,Š. Hulína 295/19 Lietavská Lúčka 013 11,45867348
5500001452 Drevná štiepka 57252.00 EUR 12.09.2022 Bio Timber s.r.o.,Š. Hulína 295/19 Lietavská Lúčka 013 11,45867348
5500001453 Drevná štiepka 75288.00 EUR 12.09.2022 Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011
5500001453 Drevná štiepka 75288.00 EUR 12.09.2022 Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011
5500001454 Opravy a údržba vozidiel 45.00 EUR 12.09.2022 TURIEC, a.s.,NÁM.S.H.Vajanského 1 Martin 036 01,36387959
5500001454 Opravy a údržba vozidiel 45.00 EUR 12.09.2022 TURIEC, a.s.,NÁM.S.H.Vajanského 1 Martin 036 01,36387959
5500001455 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 2300.00 EUR 12.09.2022 OKV,spol. s.r.o.,KRATINOVA 52 MARTIN 036 08,36382124
5500001455 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 2300.00 EUR 12.09.2022 OKV,spol. s.r.o.,KRATINOVA 52 MARTIN 036 08,36382124
5500001456 Opravy a údržba vozidiel 580.00 EUR 12.09.2022 Terrastroj spol. s r.o.,Vlčie hrdlo 90/A Bratislava 821 07,00643581
5500001457 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 580.00 EUR 12.09.2022 LIVONEC SK, s.r.o.,Ivanská cesta 15731/19 Bratislava 821 04,48121347
5500001458 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 700.00 EUR 12.09.2022 FLORIAN,S.R.O.,PRIEKOPSKÁ 26 MARTIN 036 08,36427969
5500001458 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 700.00 EUR 12.09.2022 FLORIAN,S.R.O.,PRIEKOPSKÁ 26 MARTIN 036 08,36427969
5500001459 Tlačivá, vizitky, pečiatky a ostatné kanc. Potreby 437.00 EUR 12.09.2022 KOEXIMPO SPOL.S R.O.,KAMENNÁ 19 ŽILINA 010 79,31584268
5500001459 Tlačivá, vizitky, pečiatky a ostatné kanc. Potreby 437.00 EUR 12.09.2022 KOEXIMPO SPOL.S R.O.,KAMENNÁ 19 ŽILINA 010 79,31584268
5500001460 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 89.00 EUR 12.09.2022 Datacomp s.r.o.,Moldavská cesta II. 49/2413 26 Košice 040 11,36212466
5500001460 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 89.00 EUR 12.09.2022 Datacomp s.r.o.,Moldavská cesta II. 49/2413 26 Košice 040 11,36212466
5500001461 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 29.00 EUR 12.09.2022 Alza.cz a.s.,Jateční 33a Praha 170 00,27082440
5500001461 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 29.00 EUR 12.09.2022 Alza.cz a.s.,Jateční 33a Praha 170 00,27082440
5500001462 opravy zariadení 50.00 EUR 12.09.2022 ABC TERM, spol. s r.o.,Panónska cesta 34 Bratislava 851 01,35766883
5500001462 opravy zariadení 50.00 EUR 12.09.2022 ABC TERM, spol. s r.o.,Panónska cesta 34 Bratislava 851 01,35766883
5500001463 opravy zariadení 291.00 EUR 4600002269 12.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5500001463 opravy zariadení 291.00 EUR 4600002269 12.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5500001464 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 298.00 EUR 12.09.2022 ELCONDER, s.r.o.,Hrušovská 20000/45A Bratislava 821 07,30840414
5500001464 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 298.00 EUR 12.09.2022 ELCONDER, s.r.o.,Hrušovská 20000/45A Bratislava 821 07,30840414
5500001465 Ostatné služby daňové 595.00 EUR 12.09.2022 Valmet Automation Oy,Lentokentänkatu, PO Box 237 11 Tampere, Finlandia,1570314-7
5500001465 Ostatné služby daňové 595.00 EUR 12.09.2022 Valmet Automation Oy,Lentokentänkatu, PO Box 237 11 Tampere, Finlandia,1570314-7
5500001466 Náklady na reklamu 800.00 EUR 12.09.2022 Slovakia Online s.r.o.,Riazanská 57 Bratislava 831 03,31402445
5500001466 Náklady na reklamu 800.00 EUR 12.09.2022 Slovakia Online s.r.o.,Riazanská 57 Bratislava 831 03,31402445
5500001467 Mobily a dátové karty 1032.00 EUR 12.09.2022 Alza.cz a.s.,Jateční 33a Praha 170 00,27082440
5500001467 Mobily a dátové karty 1032.00 EUR 12.09.2022 Alza.cz a.s.,Jateční 33a Praha 170 00,27082440
5500001468 Ostatné 30.00 EUR 12.09.2022 ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713
5500001468 Ostatné 30.00 EUR 12.09.2022 ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713
5500001469 Náhradné diely 60.00 EUR 12.09.2022 HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.,325 Košťany nad Turcom 038 41,31642608
5500001469 Náhradné diely 60.00 EUR 12.09.2022 HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.,325 Košťany nad Turcom 038 41,31642608
5500001470 Toaletný papier, mydlá... 1157.00 EUR 13.09.2022 Ing. Anton Ferenc - TOPO,Železničiarska 19 Prešov 080 01,32923244
5500001470 Toaletný papier, mydlá... 1157.00 EUR 13.09.2022 Ing. Anton Ferenc - TOPO,Železničiarska 19 Prešov 080 01,32923244
5500001471 Toaletný papier, mydlá... 251.00 EUR 13.09.2022 KRÍDLA, s.r.o.,Mierová 94 Humenné 066 01,36466778
5500001471 Toaletný papier, mydlá... 251.00 EUR 13.09.2022 KRÍDLA, s.r.o.,Mierová 94 Humenné 066 01,36466778
5500001472 Drevná štiepka 4141.00 EUR 13.09.2022 LESY Slovenskej republiky štátny podnik,Námestie SNP 8 Banská Bystrica 975 66,36038351
5500001472 Drevná štiepka 4141.00 EUR 13.09.2022 LESY Slovenskej republiky štátny podnik,Námestie SNP 8 Banská Bystrica 975 66,36038351
5500001473 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 149.00 EUR 13.09.2022 Ing. Ján Meravý - LIGHTNING,Dolný Šianec 18A Trenčín 911 01,30352746
5500001473 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 149.00 EUR 13.09.2022 Ing. Ján Meravý - LIGHTNING,Dolný Šianec 18A Trenčín 911 01,30352746
5500001474 Chemikálie + pomôcky pre laboratória 861.00 EUR 13.09.2022 FISHER Slovakia, spol. s r.o.,Mäsiarska 13 Levoča 054 01,36483095
5500001474 Chemikálie + pomôcky pre laboratória 861.00 EUR 13.09.2022 FISHER Slovakia, spol. s r.o.,Mäsiarska 13 Levoča 054 01,36483095
5500001476 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 290.00 EUR 13.09.2022 Alza.cz a.s.,Jateční 33a Praha 170 00,27082440
5500001476 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 290.00 EUR 13.09.2022 Alza.cz a.s.,Jateční 33a Praha 170 00,27082440
5500001477 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 2000.00 EUR 13.09.2022 ABB, s.r.o.,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,31389325
5500001478 Chemikálie na úpravu vody. 3475.00 EUR 13.09.2022 Carmeuse Slovakia, s. r. o.,Rozvojová 2/B Košice 040 11,36198749
5500001477 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 2000.00 EUR 13.09.2022 ABB, s.r.o.,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,31389325
5500001479 Ostatný materiál 2134.00 EUR 14.09.2022 Aleš Klučka,Jiřího Herolda 1560/8 Ostrava - Bělský Les 700 30,63736942
5500001480 Náhradné diely 3750.00 EUR 14.09.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500001480 Náhradné diely 3750.00 EUR 14.09.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500001481 Ističe, zásuvky, káble.... 513.00 EUR 14.09.2022 SOS electronic s.r.o.,Pri prachárni 16 Košice 040 11,31703186
5500001482 Ističe, zásuvky, káble.... 2281.00 EUR 14.09.2022 KONEX elektro, spol. s r.o.,Rastislavova 7 Košice 040 01,31680569
5500001482 Ističe, zásuvky, káble.... 2281.00 EUR 14.09.2022 KONEX elektro, spol. s r.o.,Rastislavova 7 Košice 040 01,31680569
5500001483 Ostatný materiál 96.00 EUR 14.09.2022 SAFE WORK-BTS.SK, s.r.o.,Pionierska 9/1130 977 01 Brezno Brezno 977 01,46906363
5500001483 Ostatný materiál 96.00 EUR 14.09.2022 SAFE WORK-BTS.SK, s.r.o.,Pionierska 9/1130 977 01 Brezno Brezno 977 01,46906363
5500001484 Stavby 900.00 EUR 14.09.2022 Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004
5500001484 Stavby 900.00 EUR 14.09.2022 Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004
5500001485 Ostatné služby daňové 1153.00 EUR 14.09.2022 Slovenská inovačná a energetická agentúra,Bajkalská 27 Bratislava 827 99,00002801
5500001485 Ostatné služby daňové 1153.00 EUR 14.09.2022 Slovenská inovačná a energetická agentúra,Bajkalská 27 Bratislava 827 99,00002801
5500001486 Náhradné diely 345.00 EUR 14.09.2022 LDM Bratislava s.r.o.,Mierová 151 Bratislava 821 05,31381685
5500001486 Náhradné diely 345.00 EUR 14.09.2022 LDM Bratislava s.r.o.,Mierová 151 Bratislava 821 05,31381685
5500001487 Drevná štiepka 21162.00 EUR 14.09.2022 Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474
5500001487 Drevná štiepka 21162.00 EUR 14.09.2022 Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474
5500001488 Drevná štiepka 62961.00 EUR 14.09.2022 Taper, spol. s r.o.,Bajkalská 715/22 Bratislava 821 09,31701515
5500001489 Drevná štiepka 11256.00 EUR 14.09.2022 LES - VP a syn, s.r.o.,Janka Kráľa 2516/40 Hriňová 962 05,44167091
5500001490 Chemikálie na úpravu vody. 3584.00 EUR 14.09.2022 DOLVAP, s.r.o.,Priemyselná Varín 013 03,31594786
5500001491 Toaletný papier, mydlá... 413.00 EUR 14.09.2022 Europapier Slovensko, s. r. o.,Panónska cesta 40 Bratislava- Petržalka 852 45,31344381
5500001491 Toaletný papier, mydlá... 413.00 EUR 14.09.2022 Europapier Slovensko, s. r. o.,Panónska cesta 40 Bratislava- Petržalka 852 45,31344381
5500001492 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 12116.00 EUR 0046002355 16.09.2022 MARCUS INDUSTRY, a.s.,Dunajská 10 Košice 040 01,36216569
5500001492 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 12116.00 EUR 0046002355 16.09.2022 MARCUS INDUSTRY, a.s.,Dunajská 10 Košice 040 01,36216569
5500001493 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 317.00 EUR 16.09.2022 Kv.Řezáč, s.r.o.,U Svratky 780 Tišnov 666 01,46963821
5500001494 Náhradné diely 958.00 EUR 16.09.2022 CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o.,Jánošíkova 65 Šaľa 927 01,31436820
5500001495 Provízie za sprostredkovanie 10000.00 EUR 16.09.2022 Personality, s.r.o.,Svätoplukovo námestie 1/B Nitra 949 01,44549733
5500001493 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 317.00 EUR 16.09.2022 Kv.Řezáč, s.r.o.,U Svratky 780 Tišnov 666 01,46963821
5500001496 Drobný hmotný majetok do 1700 € (režijný) 177.00 EUR 16.09.2022 OK - TRUCK SK, spol. s r.o.,Pražská 3 Zvolen 960 01,36627437
5500001497 Stroje, prístroje a zariadenia 4800.00 EUR 19.09.2022 DELTA LS, s.r.o.,Puškinova 591/10 Prievidza 971 01,36296112
5500001498 opravy zariadení 436.00 EUR 19.09.2022 ABC TERM, spol. s r.o.,Panónska cesta 34 Bratislava 851 01,35766883
5500001499 Stavby 113613.00 EUR 6600000183 19.09.2022 MONT ELEKTRO, a.s.,Kremnička 47/A Banská Bystrica 974 05,36031178
5500001500 Náhradné diely 200.00 EUR 19.09.2022 Aleš Klučka,Jiřího Herolda 1560/8 Ostrava - Bělský Les 700 30,63736942
5500001501 Stroje, prístroje a zariadenia 5000.00 EUR 19.09.2022 HYDRODYNAMIC, spol. s r.o.,Bernoláková 57 Zlaté Moravce 953 01,34150471
5500001502 Stroje, prístroje a zariadenia 400.00 EUR 19.09.2022 DEFEND, s.r.o.,Krížna 14 Ľubotice 080 06,36467626
5500001503 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 2500.00 EUR 19.09.2022 Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004
5500001504 HW údržba, zahŕňa aj SLA 1000.00 EUR 19.09.2022 Vision IT Solutions, a. s.,Pribinova 25 Bratislava 811 09,36815799
5500001505 Náklady na ubytovanie, stravu a dopravu -  tuz. 500.00 EUR 19.09.2022 Penzión Kamélia, s.r.o.,Tajovského 1 Žilina 010 01,47621028
5500001506 Firemné oblečenie – nie OOPP 843.00 EUR 6600000161 19.09.2022 KARDAX, s. r. o.,Radlinského 12345/11 Prešov 080 01,44056338
5500001507 Stavby 861.00 EUR 19.09.2022 DUMIR, s.r.o.,Fatranská 873/41 Teplička nad Váhom 013 01,36423271
5500001507 Stavby 861.00 EUR 19.09.2022 DUMIR, s.r.o.,Fatranská 873/41 Teplička nad Váhom 013 01,36423271
5500001508 Náklady na reklamu 148.00 EUR 19.09.2022 Slovakia Online s.r.o.,Riazanská 57 Bratislava 831 03,31402445
5500001508 Náklady na reklamu 148.00 EUR 19.09.2022 Slovakia Online s.r.o.,Riazanská 57 Bratislava 831 03,31402445
5500001509 Náhradné diely 402.00 EUR 19.09.2022 HATEC spol. s r. o.,Robotnícka 1 Martin 036 01,45335273
5500001510 Náhradné diely 188.00 EUR 19.09.2022 AAF International s.r.o.,Bratislavská 517 Trenčín 911 05,36342297
5500001510 Náhradné diely 188.00 EUR 19.09.2022 AAF International s.r.o.,Bratislavská 517 Trenčín 911 05,36342297
5500001511 Náhradné diely 21.00 EUR 19.09.2022 ANNEX MARTIN S.R.O. VELKO-MALOPREDAJ,NÁMESTIE PROTIF.BOJOVNÍKOV 1706 MARTIN 036 01,36422584
5500001512 Stavby 894.00 EUR 19.09.2022 Smart-Con s.r.o.,Kopretinová 2063/23 Praha 10 106 00,05187664
5500001513 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 7170.00 EUR 20.09.2022 LDM Bratislava s.r.o.,Mierová 151 Bratislava 821 05,31381685
5500001514 Stroje, prístroje a zariadenia 131049.00 USD 6600000002 20.09.2022 SOITRON, s.r.o.,Plynárenská 5 Bratislava 829 75,35955678
5500001515 Stroje, prístroje a zariadenia 97499.00 USD 20.09.2022 SOITRON, s.r.o.,Plynárenská 5 Bratislava 829 75,35955678
5500001515 Stroje, prístroje a zariadenia 97499.00 USD 20.09.2022 SOITRON, s.r.o.,Plynárenská 5 Bratislava 829 75,35955678
5500001516 Stroje, prístroje a zariadenia 37589.00 USD 20.09.2022 SOITRON, s.r.o.,Plynárenská 5 Bratislava 829 75,35955678
5500001516 Stroje, prístroje a zariadenia 37589.00 USD 20.09.2022 SOITRON, s.r.o.,Plynárenská 5 Bratislava 829 75,35955678
5500001517 Revízie strojov a zariadení 126.00 EUR 20.09.2022 ELIMER, a.s.,Srnianska 19 Nové Mesto nad Váhom 915 01,36306941
5500001518 Stroje, prístroje a zariadenia 82810.00 USD 20.09.2022 SOITRON, s.r.o.,Plynárenská 5 Bratislava 829 75,35955678
5500001518 Stroje, prístroje a zariadenia 82810.00 USD 20.09.2022 SOITRON, s.r.o.,Plynárenská 5 Bratislava 829 75,35955678
5500001519 Tlačivá, vizitky, pečiatky a ostatné kanc. Potreby 855.00 EUR 20.09.2022 GGT a. s.,Stará Vajnorská 9 Bratislava 831 04,35791829
5500001519 Tlačivá, vizitky, pečiatky a ostatné kanc. Potreby 855.00 EUR 20.09.2022 GGT a. s.,Stará Vajnorská 9 Bratislava 831 04,35791829
5500001520 Biela technika, Audio-video, kávovary, lampy, kosačky... do 1800.00 EUR 20.09.2022 KVIP s.r.o.,Stará Vajnorská 37 Bratislava - mestská časť Vaj,36315991
5500001520 Biela technika, Audio-video, kávovary, lampy, kosačky... do 1800.00 EUR 20.09.2022 KVIP s.r.o.,Stará Vajnorská 37 Bratislava - mestská časť Vaj,36315991
5500001521 Náhradné diely 16673.00 EUR 20.09.2022 DIAGO SF s.r.o., Železničná 7 Brezno 977 01,36037443
5500001521 Náhradné diely 16673.00 EUR 20.09.2022 DIAGO SF s.r.o., Železničná 7 Brezno 977 01,36037443
5500001522 Revízie strojov a zariadení 595.00 EUR 20.09.2022 NES Nová Dubnica s.r.o.,M. Gorkého 820/27 Nová Dubnica 018 51,50581881
5500001522 Revízie strojov a zariadení 595.00 EUR 20.09.2022 NES Nová Dubnica s.r.o.,M. Gorkého 820/27 Nová Dubnica 018 51,50581881
5500001523 Revízie strojov a zariadení 546.00 EUR 20.09.2022 ABB, s.r.o.,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,31389325
5500001523 Revízie strojov a zariadení 546.00 EUR 20.09.2022 ABB, s.r.o.,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,31389325
5500001524 Revízie strojov a zariadení 320.00 EUR 20.09.2022 ADEPTUS, s.r.o.,Ružový háj 1372/48 Dunajská Streda 1 929 01,36248509
5500001524 Revízie strojov a zariadení 320.00 EUR 20.09.2022 ADEPTUS, s.r.o.,Ružový háj 1372/48 Dunajská Streda 1 929 01,36248509
5500001525 Firemné oblečenie – nie OOPP 843.00 EUR 6600000161 20.09.2022 KARDAX, s. r. o.,Radlinského 12345/11 Prešov 080 01,44056338
5500001525 Firemné oblečenie – nie OOPP 843.00 EUR 6600000161 20.09.2022 KARDAX, s. r. o.,Radlinského 12345/11 Prešov 080 01,44056338
5500001526 Firemné oblečenie – nie OOPP 1686.00 EUR 6600000161 20.09.2022 KARDAX, s. r. o.,Radlinského 12345/11 Prešov 080 01,44056338
5500001526 Firemné oblečenie – nie OOPP 1686.00 EUR 6600000161 20.09.2022 KARDAX, s. r. o.,Radlinského 12345/11 Prešov 080 01,44056338
5500001527 Firemné oblečenie – nie OOPP 843.00 EUR 6600000161 20.09.2022 KARDAX, s. r. o.,Radlinského 12345/11 Prešov 080 01,44056338
5500001527 Firemné oblečenie – nie OOPP 843.00 EUR 6600000161 20.09.2022 KARDAX, s. r. o.,Radlinského 12345/11 Prešov 080 01,44056338
5500001528 Opravy a údržba vozidiel 400.00 EUR 20.09.2022 KUHN - SLOVAKIA s.r.o.,Diaľničná cesta 16A Senec 903 01,31362516
5500001528 Opravy a údržba vozidiel 400.00 EUR 20.09.2022 KUHN - SLOVAKIA s.r.o.,Diaľničná cesta 16A Senec 903 01,31362516
5500001529 Ostatný materiál 101.00 EUR 20.09.2022 REPLAST S.R.O.,UHOĽNÁ NA STRELNICI 4 ŽILINA 010 01,31570666
5500001529 Ostatný materiál 101.00 EUR 20.09.2022 REPLAST S.R.O.,UHOĽNÁ NA STRELNICI 4 ŽILINA 010 01,31570666
5500001530 Ostatné prevádzkové náklady 178.00 EUR 20.09.2022 MH Manažment, a. s.,Trnavská cesta 100 Bratislava 821 01,50088033
5500001530 Ostatné prevádzkové náklady 178.00 EUR 20.09.2022 MH Manažment, a. s.,Trnavská cesta 100 Bratislava 821 01,50088033
5500001531 Revízie strojov a zariadení 4940.00 EUR 20.09.2022 ELBEK, s. r. o.,Príbovce 182 Príbovce 038 42,46646710
5500001531 Revízie strojov a zariadení 4940.00 EUR 20.09.2022 ELBEK, s. r. o.,Príbovce 182 Príbovce 038 42,46646710
5500001532 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 127.00 EUR 21.09.2022 SOITRON, s.r.o.,Plynárenská 5 Bratislava 829 75,35955678
5500001532 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 127.00 EUR 21.09.2022 SOITRON, s.r.o.,Plynárenská 5 Bratislava 829 75,35955678
5500001533 Stroje, prístroje a zariadenia 2727.00 EUR 21.09.2022 Aleš Klučka,Jiřího Herolda 1560/8 Ostrava - Bělský Les 700 30,63736942
5500001533 Stroje, prístroje a zariadenia 2727.00 EUR 21.09.2022 Aleš Klučka,Jiřího Herolda 1560/8 Ostrava - Bělský Les 700 30,63736942
5500001534 Stroje, prístroje a zariadenia 1868.00 EUR 21.09.2022 MERCK spol. s r.o.,Dvořákovo nábrežie 4 Bratislava 810 06,31338101
5500001534 Stroje, prístroje a zariadenia 1868.00 EUR 21.09.2022 MERCK spol. s r.o.,Dvořákovo nábrežie 4 Bratislava 810 06,31338101
5500001535 Stroje, prístroje a zariadenia 3998.00 EUR 21.09.2022 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o.,Elektrárenská 13739/6 Bratislava 831 04,35799331
5500001535 Stroje, prístroje a zariadenia 3998.00 EUR 21.09.2022 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o.,Elektrárenská 13739/6 Bratislava 831 04,35799331
5100001746 38.00 EUR 21.09.2022 WEBY GROUP, s.r.o.,Nižovec 2a Zvolen 960 01,36046884
5100001747 139.00 EUR 21.09.2022 Marián Ondrejka - Wtrade,Mikuláša Dohnányho 817/1A Žilina 010 04,34933336
5100001748 1776.00 EUR 21.09.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5100001749 2865.00 EUR 21.09.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5100001750 243.00 EUR 21.09.2022 SIAD Slovakia spol. s r. o.,Rožňavská 17 Bratislava 831 04,35746343
5100001751 119.00 EUR 21.09.2022 HOTEL GLORIA PALAC, s.r.o.,Prašná 7 Košice 040 18,36722014
5100001752 390.00 EUR 21.09.2022 CHASTIA s.r.o.,Košická 3646/68 Poprad 058 01,36490911
5100001753 210000.00 EUR 6600000203 21.09.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100001754 241.00 EUR 22.09.2022 GLADIÁTOR KOŠICE s. r. o.,Jazerná 1 Košice 040 12,52375510
5100001755 1533.00 EUR 22.09.2022 EGÚ Brno, a.s.,Hudcova 487/76a Brno - Medlánky 612 00,46900896
5100001756 185386.00 EUR 0046002481 22.09.2022 MULLDEX s.r.o.,Popradská 58/D Košice 040 11,46982621
5100001757 75.00 EUR 4600002668 22.09.2022 Hilka, s.r.o.,Vajnorská 173 Bratislava 3 831 04,50729454
5100001758 110.00 EUR 22.09.2022 Roman Tinák ml.,J. Hollého 449/8 Žiar nad Hronom 965 01,45585059
5100001759 70.00 EUR 22.09.2022 PAM - INVEST, a.s.,Dunajská 25 Bratislava 811 08,35687045
5100001760 247.00 EUR 22.09.2022 NAY Elektrodom,Pri prachárni 6 Košice 040 11,35739487
5100001761 100.00 EUR 22.09.2022 OdriStav, s.r.o.,Lučenecká cesta 2286 Zvolen 960 01,46274481
5100001762 332250.00 EUR 23.09.2022 Vertis Environmental Finance Ltd,Csörsz utca 45 Budapešť 1124,110045456
5100001763 110.00 EUR 4600002611 26.09.2022 Sara HC, s. r. o.,Staré Grunty 24 Bratislava 841 04,51238489
5100001764 88.00 EUR 4600001808 26.09.2022 SLOVUNIT - SLIAČSKA s.r.o.,Račianska 96 Bratislava 831 02,36291081
5100001765 1257.00 EUR 4600001942 26.09.2022 RIMO, s.r.o.,Roľníckej školy 1 Komárno 945 01,35861185
5100001766 4018.00 EUR 26.09.2022 Fakultná nemocnica Trnava,Ulica Andreja Žarnova 7507/11 Trnava 917 75,00610381
5100001767 109.00 EUR 26.09.2022 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o.,Športová 2 Žilina 010 01,47504781
5100001768 432.00 EUR 26.09.2022 KROS a.s.,A.Rudnaya 21 Žilina 010 01,31635903
5100001769 1569.00 EUR 0212200000 26.09.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5100001770 3408.00 EUR 26.09.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100001771 2000.00 EUR 4600002484 26.09.2022 EQL group, s.r.o.,Strelecká 934/3 Šamorín 931 01,52824101
5100001772 476.00 EUR 26.09.2022 Energeticko-chemický odborový zväz,Osadná 6 Bratislava 831 03,30843928
5100001773 133.00 EUR 26.09.2022 INobis, s.r.o.,Priemyselná 10 Trnava 917 01,52180051
5100001774 975.00 EUR 26.09.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100001775 1250.00 EUR 26.09.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100001776 1623.00 EUR 26.09.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100001777 66.00 EUR 26.09.2022 BELIČKOVÁ s. r. o.,Námestie SNP 39/57 Zvolen 960 01,45902836
5100001778 30.00 EUR 26.09.2022 KLEMO, spol. s r.o.,Tehelná 4 Zvolen 960 01,36049051
5100001779 23.00 EUR 26.09.2022 OdriStav, s.r.o.,Lučenecká cesta 2286 Zvolen 960 01,46274481
5100001780 800.00 EUR 26.09.2022 ABB, s.r.o.,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,31389325
5100001781 463.00 EUR 27.09.2022 Katarína Bieleckova - Bufet JulKat,Fatranská 582/53 Teplička nad Váhom 013 01,41921879
5100001782 114793.00 EUR 6600000189 27.09.2022 Todos Bratislava s.r.o.,M. SCh. Trnavského 14 Bratislava 841 01,31319823
5100001783 511.00 EUR 4600002668 27.09.2022 Hilka, s.r.o.,Vajnorská 173 Bratislava 3 831 04,50729454
5100001784 1800.00 EUR 27.09.2022 WOODCOTE GROUP s.r.o.,Vajnorská 135 Bratislava 831 04,31364951
5100001785 300.00 EUR 27.09.2022 CS, s.r.o.,Strojárenská 5487 Trnava 917 02,44101937
5100001786 909.00 EUR 4600002269 28.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001787 678.00 EUR 4600002269 28.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001788 836.00 EUR 4600002269 28.09.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001789 66.00 EUR 28.09.2022 Energeticko-chemický odborový zväz,Osadná 6 Bratislava 831 03,30843928
5100001790 496.00 EUR 28.09.2022 Energeticko-chemický odborový zväz,Osadná 6 Bratislava 831 03,30843928
5100001791 2037.00 EUR 6600000209 28.09.2022 Západoslovenská energetika, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,35823551
5500001536 Náhradné diely 5384.00 EUR 21.09.2022 JSP, s.r.o.,Raisova 547 Jičín-Holínské Předměstí 506 01,49286684
5500001537 Firemné oblečenie – nie OOPP 3877.00 EUR 6600000161 21.09.2022 KARDAX, s. r. o.,Radlinského 12345/11 Prešov 080 01,44056338
5500001538 Stroje, prístroje a zariadenia 44860.00 EUR 21.09.2022 RETAR spol. s r.o.,1.mája 8 Rozhanovce 044 42,31660681
5500001539 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 8687.00 EUR 21.09.2022 Siemens Energy, s.r.o.,Lamačská cesta 3/A Bratislava - Karlova Ves 841 04,52708837
5500001540 Ostatný materiál 474.00 EUR 21.09.2022 PRIMA STEEL, s.r.o.,Cintorínska 936 Galanta 924 01,35860138
5500001541 Stavby 3488.00 EUR 21.09.2022 TME Slovakia, s. r. o.,Martina Rázusa 23A/8336 Žilina 010 01,45241791
5500001542 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 1732.00 EUR 21.09.2022 MaR TRADE, s.r.o.,Vysokoškolákov 4 Žilina 010 08,36437743
5500001543 Stavby 2832.00 EUR 21.09.2022 Schrack Technik s.r.o.,Ivánska cesta 10/C Bratislava 821 04,31610919
5500001544 Náhradné diely 1974.00 EUR 21.09.2022 Bergen Engines Denmark A/S,Amalienborgvej 39 Norresundby 9400,
5500001545 Firemné oblečenie – nie OOPP 5563.00 EUR 6600000161 21.09.2022 KARDAX, s. r. o.,Radlinského 12345/11 Prešov 080 01,44056338
5500001546 Náhradné diely 1109.00 EUR 21.09.2022 TECHNOPROCUR, s r.o.,P.Pázmaňa 2020/30 Šaľa 927 01,36566608
5500001547 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 34850.00 EUR 21.09.2022 ELBEK, s. r. o.,Príbovce 182 Príbovce 038 42,46646710
5500001548 Firemné oblečenie – nie OOPP 5563.00 EUR 6600000161 21.09.2022 KARDAX, s. r. o.,Radlinského 12345/11 Prešov 080 01,44056338
5500001549 Náhradné diely 7180.00 EUR 21.09.2022 Dotech s.r.o.,Predmestská 90 Žilina 010 01,47799498
5500001550 Ostatný materiál 723.00 EUR 21.09.2022 ALTIS Slovakia s.r.o.,Záturanska 66 Martin 036 01,36419168
5500001551 Náhradné diely 77.00 EUR 21.09.2022 MERCONTROL EU s. r. o.,Sadová 3016/14 Stará Turá 916 01,51193752
5500001552 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 480.00 EUR 21.09.2022 Hitachi Energy Slovakia, s. r. o.,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,52366081
5500001553 Drevná štiepka 1392.00 EUR 21.09.2022 Lumber s.r.o.,Kremnické Bane č.29 Kremnické Bane 967 01,50579690
5500001554 Drevná štiepka 3768.00 EUR 21.09.2022 BIOFOREST, s.r.o.,Lietavská Závadka 48 Lietava 013 18,46691731
5500001555 Drevná štiepka 3265.00 EUR 21.09.2022 MARUNA, s.r.o.,Terchová 999 Terchová 013 06,45401322
5500001556 Drevná štiepka 1807.00 EUR 21.09.2022 LESY - DREVO,A.Rudnaya 2374/86 Žilina 010 01,36379239
5500001557 Drevná štiepka 1616.00 EUR 21.09.2022 GreenENERGYs.r.o.,Dolinky 1337/12 Detva 962 12,50848151
5500001558 Drevná štiepka 83.00 EUR 21.09.2022 SEIDL,S.R.O. OŠETROVANIE A ÚDRŽBA ZELENE,Tulská 2980/30 ŽILINA 010 08,36430617
5500001559 Ostatné IT služby bližšie nešpecifikované 45.00 EUR 21.09.2022 SELA VIA s.r.o.,Thurzova 16 Martin 036 01,36436488
5500001560 Náhradné diely 185.00 EUR 22.09.2022 MARTEL ENERGO s.r.o.,Zvonárska 8 Košice 040 01,45412944
5500001561 Náklady na reklamu, tlačoviny s logom 10200.00 EUR 6600000022 22.09.2022 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5500001562 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 11000.00 EUR 22.09.2022 neuropea, s. r. o.,Pribinova 25 Bratislava 811 09,36696129
5500001563 Outsourcing 35750.00 EUR 22.09.2022 JUST IT Solutions s. r. o.,Priemyselná 8 Bratislava 821 09,45899495
5500001564 Náhradné diely 1092.00 EUR 22.09.2022 DECON, s r.o.,Dolné Rudiny 31 Žilina 010 91,30224349
5500001565 Náklady na upratovacie služby 2040.00 EUR 22.09.2022 SLOVCLEAN a.s.,Račianska 96 Bratislava 831 02,35956526
5500001566 Firemné oblečenie – nie OOPP 10284.00 EUR 6600000161 22.09.2022 KARDAX, s. r. o.,Radlinského 12345/11 Prešov 080 01,44056338
5500001567 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 2360.00 EUR 22.09.2022 ABB, s.r.o.,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,31389325
5500001568 Drevná štiepka 13463.00 EUR 22.09.2022 PEREJ, s.r.o.,Povina 399 Povina 023 33,36414956
5500001570 Drevná štiepka 35272.00 EUR 22.09.2022 Bio Timber s.r.o.,Š. Hulína 295/19 Lietavská Lúčka 013 11,45867348
5500001571 Drevná štiepka 39067.00 EUR 22.09.2022 DT Forest, a. s.,Lieskovec 1436 Dubnica nad Váhom 018 41,36723622
5500001572 Drobný hmotný majetok do 1700 € (výroba) - náradie, pracovn 770.00 EUR 22.09.2022 Igor Suja - Pumel, SPI,Rohozná 53 Brezno 977 01,41270576
5500001573 Drevná štiepka 5923.00 EUR 22.09.2022 DCP timber, s.r.o.,Dúbravca 1 Martin 036 01,36014419
5500001574 Drevná štiepka 86005.00 EUR 22.09.2022 Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011
5500001575 Drevná štiepka 12651.00 EUR 22.09.2022 Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011
5500001576 Drevná štiepka 9927.00 EUR 22.09.2022 VSSG Biomasa s. r. o.,Ul. 17. novembra 2868 Čadca 022 01,44321708
5500001577 Drevná štiepka 48673.00 EUR 22.09.2022 VSSG Biomasa s. r. o.,Ul. 17. novembra 2868 Čadca 022 01,44321708
5500001578 Drevná štiepka 13460.00 EUR 22.09.2022 PEREJ, s.r.o.,Povina 399 Povina 023 33,36414956
5500001579 Drevná štiepka 45655.00 EUR 22.09.2022 VKB Real s.r.o.,Radlinského 1716 Dolný Kubín 026 01,44937741
5500001580 Drevná štiepka 49415.00 EUR 22.09.2022 Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474
5500001581 Náhradné diely 442.00 EUR 22.09.2022 GUMEX SK, spol. s r.o.,Studená 5 Bratislava 821 04,36366811
5500001582 Náhradné diely 3796.00 EUR 22.09.2022 Rotatechnology s.r.o.,Hrušovanská 24 Vojkovice 667 01,02440300
5500001583 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 716.00 EUR 22.09.2022 KUHN - SLOVAKIA s.r.o.,Diaľničná cesta 16A Senec 903 01,31362516
5500001584 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 360.00 EUR 22.09.2022 BRENNTAG Slovakia s.r.o.,Glejovka 15 Pezinok 902 03,31336884
5500001585 Ističe, zásuvky, káble.... 188.00 EUR 22.09.2022 TME Slovakia, s. r. o.,Martina Rázusa 23A/8336 Žilina 010 01,45241791
5500001586 Revízie strojov a zariadení 4900.00 EUR 22.09.2022 Robert Bosch, spol. s r. o.,Ambrušova 4 Bratislava 821 04,31355579
5500001587 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 500.00 EUR 22.09.2022 Robert Bosch, spol. s r. o.,Ambrušova 4 Bratislava 821 04,31355579
5500001588 Náklady na auditorskú činnosť, daňové ekonom. a právne porad 2000.00 EUR 22.09.2022 Národná energetická spoločnosť a. s.,Zvolenská cesta 1 Banská Bystrica 974 05,43769233
5500001589 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 417.00 EUR 22.09.2022 RECA Slovensko s r.o.,Vajnorská 134/B Bratislava 831 04,35789140
5500001590 Rôzne chemické výrobky. 795.00 EUR 22.09.2022 ALTIS Slovakia s.r.o.,Záturanska 66 Martin 036 01,36419168
5500001591 Náhradné diely 1760.00 EUR 22.09.2022 C.S.T. valve solutions, s.r.o.,Dr. J. Budayho 3B Nitra 949 07,36768243
5500001592 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 18522.00 EUR 0046002355 23.09.2022 MARCUS INDUSTRY, a.s.,Dunajská 10 Košice 040 01,36216569
5500001593 HW údržba, zahŕňa aj SLA 44803.00 USD 23.09.2022 SOITRON, s.r.o.,Plynárenská 5 Bratislava 829 75,35955678
5500001595 Stoličky, stoly, skrine.... do 1700,00€ 920.00 EUR 23.09.2022 B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2 Bratislava 811 06,44413467
5500001596 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 27.00 EUR 23.09.2022 Alza.cz a.s.,Jateční 33a Praha 170 00,27082440
5500001597 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 275.00 EUR 23.09.2022 Alza.cz a.s.,Jateční 33a Praha 170 00,27082440
5500001598 Ostatný služby neskladovateľné 35.00 EUR 23.09.2022 UniCredit Leasing Slovakia, a.s.,Šancová 1/A Bratislava 814 99,35730978
5500001599 Security HW 12648.00 EUR 4600001881 23.09.2022 SOITRON, s.r.o.,Plynárenská 5 Bratislava 829 75,35955678
5500001600 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 575.00 EUR 23.09.2022 Narimex, spol. s r.o.,Jungmannova 6 Bratislava 851 01,00679976
5500001601 Náhradné diely 1544.00 EUR 23.09.2022 DUMIR, s.r.o.,Fatranská 873/41 Teplička nad Váhom 013 01,36423271
5500001602 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 135.00 EUR 23.09.2022 Alza.cz a.s.,Jateční 33a Praha 170 00,27082440
5500001603 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 157.00 EUR 23.09.2022 Alza.cz a.s.,Jateční 33a Praha 170 00,27082440
5500001604 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 69.00 EUR 23.09.2022 Alza.cz a.s.,Jateční 33a Praha 170 00,27082440
5500001605 Stavby 4000.00 EUR 23.09.2022 MP Profit PB, s.r.o.,Hliníky 712/25 Považská Bystrica 017 01,50068849
5500001606 Stavby 4000.00 EUR 23.09.2022 MP Profit PB, s.r.o.,Hliníky 712/25 Považská Bystrica 017 01,50068849
5500001607 Firemné oblečenie – nie OOPP 7418.00 EUR 6600000161 23.09.2022 KARDAX, s. r. o.,Radlinského 12345/11 Prešov 080 01,44056338
5500001608 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 238.00 EUR 23.09.2022 COMMERC SERVICE spol. s r.o.,Ku Surdoku č.35 Prešov 080 01,31659551
5500001609 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 514.00 EUR 23.09.2022 GoBaKo, s.r.o.,Holubyho 12 Košice 043 27,36197670
5500001610 Stroje, prístroje a zariadenia 37500.00 EUR 6600000210 23.09.2022 GALIMEX, SPOL.S R.O. MARTIN,SUČIANSKÁ CESTA 49 MARTIN 036 08,31559093
5500001611 Stroje, prístroje a zariadenia 1868.00 EUR 23.09.2022 Merck Life Science spol. s r.o.,Dvořákovo nábrežie 4 Bratislava 810 06,51083523
5500001612 Stavby 4200.00 EUR 23.09.2022 ECONS ENERGY, a.s.,Zádielská 3 Košice 040 01,31654924
5500001613 Služby za metrologické výkony 700.00 EUR 23.09.2022 VMT Metrologické služby s.r.o.,Zárieč - Keblov 100 Svederník 013 32,51410524
5500001614 Náhradné diely 1001.00 EUR 23.09.2022 JSP, s.r.o.,Raisova 547 Jičín-Holínské Předměstí 506 01,49286684
5500001615 Náhradné diely 470.00 EUR 23.09.2022 CHIVA SK spol. s r.o.,Môťovská cesta 259 Zvolen 960 01,46472762
5500001616 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 474.00 EUR 23.09.2022 ABB, s.r.o.,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,31389325
5500001617 Náhradné diely 97.00 EUR 23.09.2022 VJ Systems s.r.o.,Murárska 131/36 Tovarníky 955 01,50859234
5500001618 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 362.00 EUR 23.09.2022 Verex Žilina, a.s.,M.Rázusa 13 Žilina 010 01,36405957
5500001619 Ostatný materiál 77.00 EUR 23.09.2022 PEVA COLOR, S.R.O.,KOLLÁROVA 73 MARTIN 036 01,36392987
5500001620 Náhradné diely 680.00 EUR 23.09.2022 NCH SLOVAKIA s.r.o.,Drieňová 34 Bratislava 821 02,34096043
5500001621 License Subscription/Cloud 80.00 EUR 26.09.2022 SOFTIP, a. s.,Krasovského 14 Bratislava - mestská časť Petržalka,36785512
5500001622 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 160.00 EUR 26.09.2022 DETOX s.r.o.,Zvolenská cesta 139 Banská Bystrica 974 05,31582028
5500001623 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 95.00 EUR 26.09.2022 Slov.elektrotechnický zväz- Komora elektrotechnikov Slovenska,Radlinského 28 Bratislava 811 07,30778
5500001624 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 840.00 EUR 26.09.2022 GOPAS SR, a.s.,Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 821 02,35881674
5500001625 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 150.00 EUR 26.09.2022 GOPAS SR, a.s.,Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 821 02,35881674
5500001626 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 2166.00 EUR 26.09.2022 GOPAS SR, a.s.,Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 821 02,35881674
5500001627 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 1974.00 EUR 26.09.2022 GOPAS SR, a.s.,Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 821 02,35881674
5500001628 Služby spojené s proejktovou dokumentáciou 420.00 EUR 26.09.2022 ERGA S.R.O.,BRESTOVÁ Č.1 KOŠICE 040 14,36852686
5500001629 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 457.00 EUR 26.09.2022 FOCUS-computer, s.r.o.,Dominikánske nám. 35 Košice 040 01,36188778
5500001630 Náhradné diely 2956.00 EUR 26.09.2022 WINFA, s.r.o.,Trstínska 7997/21 Trnava 917 01,34141901
5500001631 Stavby 230000.00 EUR 0012022000 26.09.2022 ENERGIA, spol. s r.o.,Partizánska 97 Banská Bystrica 974 01,31561471
5500001632 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 324.00 EUR 27.09.2022 ENTO Železiarstvo, s.r.o.,Turbínova 1 Bratislava 3 831 04,35798505
5500001633 Stavby 900.00 EUR 27.09.2022 Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004
5500001634 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 38500.00 EUR 27.09.2022 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5500001635 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 604.00 EUR 27.09.2022 W & M production s.r.o.,Haburská 29 Bratislava 821 01,35958111
5500001636 Náhradné diely automobily 942.00 EUR 27.09.2022 LKQ SK s.r.o.,Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04,31596061
5500001637 Znalecké a odborné posudky 120.00 EUR 27.09.2022 Ing. Milan Zacharda ATOS,Mlynská 1154/5B Cífer 919 43,30036801
5500001638 Opravy a údržba vozidiel 34.00 EUR 27.09.2022 INFOCAR a.s.,Račianska 30/A Bratislava 831 02,35773090
5500001639 opravy zariadení 242.00 EUR 27.09.2022 ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.,Coburgova 84 Trnava 917 02,46299114
5500001640 Ističe, zásuvky, káble.... 5477.00 EUR 27.09.2022 Bergen Engines Denmark A/S,Amalienborgvej 39 Norresundby 9400,
5500001641 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 355.00 EUR 27.09.2022 FOCUS-computer, s.r.o.,Dominikánske nám. 35 Košice 040 01,36188778
5500001642 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 300.00 EUR 27.09.2022 Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151
5500001643 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 439.00 EUR 27.09.2022 CEZEMA, s. r. o. Košice,Južná trieda 52 Košice 040 01,31667571
5500001644 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 9380.00 EUR 27.09.2022 ECM ECO Monitoring, a.s.,Nevädzová 5 Bratislava 821 01,17312094
5500001645 Chemikálie na úpravu vody. 903.00 EUR 27.09.2022 SAMPLE Bratislava, s.r.o.,Lamačská cesta 109 Bratislava 841 03,35766361
5500001646 Náklady na údržbu ochranného pásma - komunikácií, zelene, po 7200.00 EUR 27.09.2022 František Bíroš,Za Jarkom 877/18 Teplička nad Váhom 013 01,41279913
5500001647 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 787.00 EUR 27.09.2022 GOPAS SR, a.s.,Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 821 02,35881674
5500001648 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 3600.00 EUR 27.09.2022 GOPAS SR, a.s.,Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 821 02,35881674
5500001649 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 2992.00 EUR 27.09.2022 GOPAS SR, a.s.,Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 821 02,35881674
5500001650 Rôzne chemické výrobky. 3181.00 EUR 27.09.2022 DONAUCHEM s r.o.,Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02,31359248
5500001651 Revízie strojov a zariadení 6185.00 EUR 27.09.2022 VERTICAL INDUSTRIAL, a. s.,Líščie Nivy 15 Bratislava 821 08,35830085
5500001652 Kontroly a prehliadky meračov spotreby tepla a vody 66.00 EUR 28.09.2022 AMT Servis, s.r.o.,Pavlovičovo námestie 7 Prešov 080 01,36496049
5500001653 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 685.00 EUR 28.09.2022 AUTOCONT s.r.o.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,36396222
5500001654 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 815.00 EUR 28.09.2022 VOJTECH JURÁŠEK-SHERWOOD,Horná Štubňa 29 Horná Štubňa 038 46,40629295
5500001655 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 492.00 EUR 28.09.2022 HATEC spol. s r. o.,Robotnícka 1 Martin 036 01,45335273
5500001656 Ističe, zásuvky, káble.... 301.00 EUR 28.09.2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5500001657 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 7600.00 EUR 28.09.2022 DOLVAP, s.r.o.,Priemyselná Varín 013 03,31594786
5100001792 3000.00 EUR 28.09.2022 Menert, s.r.o.,Hlboká 3 Šaľa 927 01,17330165
5100001793 1100.00 EUR 28.09.2022 NCH SLOVAKIA s.r.o.,Drieňová 34 Bratislava 821 02,34096043
5100001794 228.00 EUR 29.09.2022 BUILDINGS CITY, s.r.o.,Južná trieda 117 Košice 040 01,45254389
5100001795 167.00 EUR 29.09.2022 AZ CAR s.r.o.,Varín 1052 Varín 013 03,36417688
5100001796 950.00 EUR 29.09.2022 BENNING SLOVENSKO, s.r.o.,Šenkvická 3610/14W Pezinok 902 01,35789751
5100001797 245.00 EUR 29.09.2022 GREHOS - MARTIN HOLTÁN,OŠKERDA 66 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 023 32,31058451
5100001798 2001.00 EUR 6600000212 29.09.2022 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,Želová 2 Bratislava 829 24,30796482
5100001799 149.00 EUR 29.09.2022 Profesia, spol.s r.o.,Pribinova 19 Bratislava 811 09,35800861
5100001800 1160.00 EUR 29.09.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100001801 1156.00 EUR 29.09.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100001802 1051.00 EUR 29.09.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100001803 820.00 EUR 29.09.2022 Metsä Tissue Slovakia, s.r.o.,CELULÓZKA 3494 ŽILINA 010 01,36381306
5100001804 5460.00 EUR 30.09.2022 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.,Seberíniho 1 Bratislava 821 03,31363695
5100001805 193.00 EUR 30.09.2022 Anassa, s. r. o.,Medená 9 Bratislava 811 02,47054182
5100001806 130.00 EUR 30.09.2022 Mgr. Ľudmila Zavacká,Beniakovce 234 Beniakovce 044 42,46797521
5100001807 28.00 EUR 30.09.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o.,Galvaniho 6 Bratislava 821 04,35950226
5100001808 13.00 EUR 30.09.2022 Toplux Martin s.r.o.,Kollárová 5340/90 Martin 036 01,51429918
5100001809 43.00 EUR 30.09.2022 RL TRADING S.R.O.,PUŠKINOVA 4616/1 MARTIN 036 01,44754728
5100001810 1200.00 EUR 30.09.2022 LED LUMINO S.R.O.,J.MARTÁKA 3792/1 MARTIN-PRIEKOPA 036 08,47723815
5100001811 2500.00 EUR 30.09.2022 Regionálny úrad verejného zdravotní,V. Spanyola 27 Žilina 011 71,17335876
5500001658 Náhradné diely 2404.00 EUR 28.09.2022 DECON, s r.o.,Dolné Rudiny 31 Žilina 010 91,30224349
5500001659 Náhradné diely 2287.00 EUR 28.09.2022 WILO CS s.r.o., organizačná zložka,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,46818014
5500001660 Revízie strojov a zariadení 943.00 EUR 28.09.2022 ELCONDER, s.r.o.,Hrušovská 20000/45A Bratislava 821 07,30840414
5500001661 Opravy a údržba vozidiel 196.00 EUR 28.09.2022 KUHN - SLOVAKIA s.r.o.,Diaľničná cesta 16A Senec 903 01,31362516
5500001662 Služby spojené s údržbou VTZ 590.00 EUR 29.09.2022 MAPROS, s.r.o.,Royova 24 Nové Mesto nad Váhom 915 01,36339296
5500001663 Revízie strojov a zariadení 580.00 EUR 0025090821 29.09.2022 GREHOS - MARTIN HOLTÁN,OŠKERDA 66 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 023 32,31058451
5500001664 Ističe, zásuvky, káble.... 562.00 EUR 29.09.2022 OSKO, a.s.,Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica 974 03,36044717
5500001665 Stavby 11000.00 EUR 29.09.2022 Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.,Novomeského 122/6 Zvolen 960 01,36636851
5500001666 Toaletný papier, mydlá... 421.00 EUR 29.09.2022 PAPERA s.r.o.,Čerešňová 17 Banská Bystrica 974 05,46082182
5500001667 Revízie strojov a zariadení 430.00 EUR 29.09.2022 TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.,Piaristická 1379/2 Nitra 949 24,53194659
5500001668 Ističe, zásuvky, káble.... 478.00 EUR 29.09.2022 RL TRADING S.R.O.,PUŠKINOVA 4616/1 MARTIN 036 01,44754728
5500001669 Ističe, zásuvky, káble.... 63.00 EUR 29.09.2022 Toplux Martin s.r.o.,Kollárová 5340/90 Martin 036 01,51429918
5500001670 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 9996.00 EUR 0046002355 30.09.2022 MARCUS INDUSTRY, a.s.,Dunajská 10 Košice 040 01,36216569
5500001671 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 680.00 EUR 30.09.2022 MICROWELL, spol. s r. o.,SNP 2018/42 Šaľa 927 00,31414249
5500001672 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 413.00 EUR 30.09.2022 ELSO-b, s.r.o.,Dr. J. Budayho 3B Nitra 949 07,36544299
5500001673 Drevná štiepka 5856.00 EUR 30.09.2022 LESY Slovenskej republiky štátny podnik,Námestie SNP 8 Banská Bystrica 975 66,36038351
5500001675 Drevná štiepka 963.00 EUR 30.09.2022 LES - VP a syn, s.r.o.,Janka Kráľa 2516/40 Hriňová 962 05,44167091
5500001676 Drevná štiepka 12804.00 EUR 30.09.2022 LESY Slovenskej republiky štátny podnik,Námestie SNP 8 Banská Bystrica 975 66,36038351
5500001677 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 5323.00 EUR 30.09.2022 Izol systém, s.r.o.,Zlatovská 1292/24 Trenčín 911 05,36317365
5500001679 Drevná štiepka 10902.00 EUR 30.09.2022 Taper, spol. s r.o.,Bajkalská 715/22 Bratislava 821 09,31701515
5500001680 Drevná štiepka 5715.00 EUR 30.09.2022 Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474
5500001681 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 52.00 EUR 30.09.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o.,Galvaniho 6 Bratislava 821 04,35950226
5500001682 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 25500.00 EUR 30.09.2022 EnviroTeam Slovakia, s.r.o.,Kukučínova 23 Košice 040 01,35957239
5500001684 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 2862.00 EUR 30.09.2022 P.A.N. S.R.O.,ul.Zvolenská 11024/30 MARTIN 036 01,31569099
5500001685 Stroje, prístroje a zariadenia 2512.00 EUR 30.09.2022 Migret, s.r.o.,Tyršovo nábrežie 11 Košice 040 01,47894199