Objednávky

Údaje aktualizujeme na týždennej báze. Dátum poslednej aktualizácie: 23.07.2024

Číslo objednávky Text objednávky Suma Mena Číslo nadradenej zmluvy Dátum založenia objednávky Dodávateľ PDF
5100002201 140.00 EUR 4600000968 01.12.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100002202 175.00 EUR 4600002269 01.12.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100002203 4819.00 EUR 4600002613 01.12.2022 ALFA Mikrosystémy spol. s r.o.,Rudná 839/90 Ostrava 700 30,19010940
5100002204 169.00 EUR 01.12.2022 OTIS Výťahy, s.r.o.,Vajnorská 100/A Bratislava 831 04,35683929
5100002205 1099.00 EUR 01.12.2022 Profesia, spol.s r.o.,Pribinova 19 Bratislava 811 09,35800861
5100002206 3680.00 EUR 01.12.2022 Slovenské komorné divadlo Martin,Divadelná 1 Martin 036 80,36145301
5100002207 1302.00 EUR 01.12.2022 Slovenské komorné divadlo Martin,Divadelná 1 Martin 036 80,36145301
5100002208 525.00 EUR 01.12.2022 emPULSE, s.r.o.,Revolučná 10 Žilina 010 01,44763247
5100002209 2400.00 EUR 4600001457 01.12.2022 Duslo, a.s.,Administratívna budova, ev. č. 1236 Šaľa 927 03,35826487
5100002210 2040.00 EUR 4600000076 01.12.2022 MFC, s.r.o.,Lipová 7 Sereď 926 01,31441319
5100002211 1267.00 EUR 0182200000 01.12.2022 SVB J. Hajdóczyho 8-10-12,J. Hajdóczyho 10 Trnava 917 01,37847350
5100002212 6810.00 EUR 0032200000 01.12.2022 STEFE Trnava, s. r. o.,Františkánska 16 Trnava 917 32,36277215
5100002213 13765.00 EUR 0012200000 01.12.2022 Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o.,Kapitulská 14/456 Trnava 917 01,46384677
5100002214 364.00 EUR 01.12.2022 Metrohm Slovensko, s. r. o.,Galvaniho 12 Bratislava 821 04,45238553
5100002215 22802047.00 EUR 01.12.2022 Mitsui Bussan Commodities (France),112 avenue Kléber Paris 75116,852297878
5100002216 1080.00 EUR 0442200000 01.12.2022 UNITECHNOLOGY, s.r.o.,Garbanka 1 Banská Bystrica 974 11,36621161
5100002217 349.00 EUR 01.12.2022 JYSK s.r.o., Šoltésovej 14 Bratislava 811 08,35974133
5100002218 49936.00 EUR 6600000279 01.12.2022 IPECON,s.r.o.,Dolné Rudiny 8209/43 Žilina 010 01,36374784
5500002562 Ostatné služby daňové 500.00 EUR 01.12.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5500002563 Ostatné služby daňové 500.00 EUR 01.12.2022 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o,Moldavská cesta 8/A Košice 040 11,36179345
5500002564 Ostatné služby daňové 500.00 EUR 01.12.2022 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice,Komenského 7 Košice 040 01,31679692
5500002565 Ostatné služby daňové 500.00 EUR 01.12.2022 SPP - distribúcia , a.s.,Mlynské nivy 44/b Bratislava 825 11,35910739
5500002566 Ostatný materiál 558.00 EUR 01.12.2022 Metal Klimex, s.r.o.,ul. Mikovíniho 2/A Trnava 917 01,47984562
5500002567 Ostatné služby daňové 500.00 EUR 01.12.2022 Slovanet, a. s.,Záhradnícka 151 Bratislava 2 821 08,35954612
5500002568 Ostatné služby daňové 500.00 EUR 01.12.2022 Stanislav Matyáš Cestná svetelná signalizácia,Ludmanská 5 Košice 040 01,32519397
5500002569 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 901.00 EUR 01.12.2022 KUHN - SLOVAKIA s.r.o.,Diaľničná cesta 16A Senec 903 01,31362516
5500002570 ND motorových vozidiel, pneumatiky 95.00 EUR 01.12.2022 MIKONA s.r.o.,,Trenčianska 452 Púchov 020 01,31570364
5500002571 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 3165.00 EUR 01.12.2022 ZVVZ - Enven Engineering, a.s.,Sažinová 1339 Milevsko 399 01,25696882
5500002572 Opravy a údržba vozidiel 420.00 EUR 01.12.2022 RODACAR Slovakia s.r.o.,Korytnická 8 Bratislava 821 07,35695684
5500002573 Ostatné prevádzkové náklady 1200.00 EUR 01.12.2022 Mesto Trnava,Ulica Hlavná 1/1 Trnava 917 71,00313114
5500002574 Drevná štiepka 29346.00 EUR 01.12.2022 Píla Rosík, s.r.o.,Strakovo 2155 Čierny Balog 976 52,46582118
5500002575 Drevná štiepka 40056.00 EUR 01.12.2022 Taper, spol. s r.o.,Bajkalská 715/22 Bratislava 821 09,31701515
5500002576 Drevná štiepka 35514.00 EUR 01.12.2022 Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474
5500002577 Ističe, zásuvky, káble.... 102.00 EUR 01.12.2022 MURAT s.r.o.,Bratislavská 87 Pezinok 902 01,31431852
5500002578 Drevná štiepka 13723.00 EUR 01.12.2022 Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011
5500002579 Rôzne chemické výrobky. 2300.00 EUR 01.12.2022 Solivary Trade, s.r.o.,Jilemnického 1 Prešov 080 01,44417403
5500002580 HW údržba, zahŕňa aj SLA 3500.00 EUR 01.12.2022 IPECON,s.r.o.,Dolné Rudiny 8209/43 Žilina 010 01,36374784
5500002581 Stoličky, stoly, skrine.... do 1700,00€ 733.00 EUR 01.12.2022 lemiMAX s.r.o.,Perín 168 Perín - Chym 044 74,45549711
5500002582 Ostatný materiál 12298.00 EUR 01.12.2022 ARPOS s.r.o.,Južná trieda 117 Košice 040 01,36179311
5500002583 Amoniak. 49500.00 EUR 01.12.2022 ROPA Group s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729
5500002584 Nákup pohonných hmôt nafta 50000.00 EUR 01.12.2022 GAZ & OIL s. r. o.,Magnezitárska 7 Košice - Sídlisko Ťahanovce 040 13,52649016
5500002585 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 01.12.2022 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50 Košice 042 48,36570460
5500002586 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 01.12.2022 Východoslovenská distribučná, a.s.,Mlynská 31 Košice 042 91,36599361
5500002587 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 01.12.2022 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,Ševčenkova 36 Bratislava 851 01,35971967
5500002588 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 01.12.2022 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469
5500002589 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 01.12.2022 SWAN KE, s.r.o.,Námestie osloboditeľov 3/A Košice 040 01,36184641
5500002590 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 01.12.2022 SITEL,s r.o.,Zemplínska 6 Košice 040 01,31668305
5500002591 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 01.12.2022 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.,Letná 796/9 Piešťany 921 01,36230537
5500002592 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 01.12.2022 Energotel,a.s.,Miletičova 7 Bratislava 821 08,35785217
5500002593 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 01.12.2022 DELTA ONLINE spol. s r.o.,Pri salaši 2, Košice-Barca 040 17,36474711
5500002594 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 01.12.2022 ANTIK Telecom, s.r.o.,Čárskeho 10 Košice 040 01,36191400
5500002595 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 3273.00 EUR 01.12.2022 DIAGO SF s.r.o., Železničná 7 Brezno 977 01,36037443
5500002596 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 2786.00 EUR 01.12.2022 Igor Majerík - ESPE SERVIS BREZNO,Malinovského 18 Brezno 977 01,37200461
5500002597 Tlačivá, vizitky, pečiatky a ostatné kanc. Potreby 129.00 EUR 01.12.2022 PAPERA s.r.o.,Čerešňová 17 Banská Bystrica 974 05,46082182
5500002598 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 4010.00 EUR 02.12.2022 ALBAT, spol. s r.o.,Barčianska 64 Košice - Barca 040 17,31675239
5500002599 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 3000.00 EUR 02.12.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5500002600 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 242.00 EUR 02.12.2022 ENTO Železiarstvo, s.r.o.,Turbínova 1 Bratislava 3 831 04,35798505
5500002601 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 420.00 EUR 02.12.2022 MARTEL ENERGO s.r.o.,Zvonárska 8 Košice 040 01,45412944
5500002602 Firemné oblečenie – nie OOPP 5789.00 EUR 6600000161 02.12.2022 KARDAX, s. r. o.,Radlinského 12345/11 Prešov 080 01,44056338
5500002603 Firemné oblečenie – nie OOPP 1120.00 EUR 6600000161 02.12.2022 KARDAX, s. r. o.,Radlinského 12345/11 Prešov 080 01,44056338
5100002219 278.00 EUR 02.12.2022 Lond&park, s.r.o.,Kapitulská 447/5 Trnava 917 01,53804341
5100002220 88.00 EUR 02.12.2022 Hotel HVIEZDA, s.r.o.,Okružná 123 Dudince 962 71,36309494
5100002221 88.00 EUR 02.12.2022 Hotel HVIEZDA, s.r.o.,Okružná 123 Dudince 962 71,36309494
5100002222 30280.00 EUR 02.12.2022 EKOL SPOL. S R.O.,HEČKOVA 2 MARTIN 036 01,31646808
5100002223 32950.00 EUR 6600000138 05.12.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100002224 1838.00 EUR 05.12.2022 L&Š, s.r.o.,Novozámocká 199 Nitra 949 01,36555720
5100002226 2191.00 EUR 05.12.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100002227 1784.00 EUR 2103310015 05.12.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100002228 3544.00 CZK 05.12.2022 OMV - International Services Ges.m.b.H., Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,26882244-2-
5100002229 15004.00 CZK 05.12.2022 CTP Hotel Operations Brno, spol. s,CTPark Humpolec 1571 Humpolec 396 01,04318021
5100002230 784.00 EUR 05.12.2022 SEMMI, s. r. o.,Vranie, Labutia 206 Žilina 010 14,45342687
5100002231 5.00 EUR 05.12.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100002232 20.00 EUR 05.12.2022 GAYA, s.r.o.,P.O.Hviezdoslava 23B Martin 036 01,36430307
5100002233 592.00 EUR 05.12.2022 INKUR S.R.O.,ROBOTNÍCKA 1C MARTIN 036 01,31568700
5100002234 9000.00 EUR 0046002492 05.12.2022 FECUPRAL spol. s r.o.,Ľ.Štúra 17 Veľký Šariš 082 21,36448974
5100002235 103.00 EUR 0122200000 05.12.2022 TSS Group a. s.,Továrenská 50 Dubnica nad Váhom 018 41,36323551
5100002236 1927.00 EUR 0342200000 05.12.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100002237 29.00 EUR 4600002269 05.12.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100002238 1867.00 EUR 06.12.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100002239 2851.00 EUR 0222200000 06.12.2022 COMAX - TT, a.s.,Coburgova 84 Trnava 917 48,36238147
5100002240 142.00 EUR 4600002197 06.12.2022 YIT Slovakia a.s.,Svätoplukova II. 18892/2 A Bratislava 821 08,35718625
5100002241 80480.00 EUR 6600000138 06.12.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100002242 148945.00 EUR 6600000088 06.12.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100002243 136.00 EUR 6600000071 06.12.2022 Danube Facility Services, s.r.o.,Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02,35953705
5100002244 119820.00 EUR 6600000138 06.12.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100002245 8780.00 EUR 4600000252 06.12.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100002246 315.00 EUR 06.12.2022 Katarína Bieleckova - Bufet JulKat,Fatranská 582/53 Teplička nad Váhom 013 01,41921879
5100002247 3000.00 EUR 0094101117 06.12.2022 Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861
5100002248 625.00 EUR 06.12.2022 LGH Development s. r. o.,Orlík 508/7 Žilina 010 04,52682455
5100002249 500.00 EUR 06.12.2022 František Bologa,Mládeže 397/27 Dolný Hričov 013 41,51630192
5100002251 465.00 EUR 06.12.2022 Fruit Distillery Cooperation s.r.o.,Štrková ul. 1413 Marcelová 946 32,35979348
5100002252 3000.00 EUR 6600000289 06.12.2022 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,Šrobárova 2 Košice 041 80,00397768
5100002253 101.00 EUR 4600001894 06.12.2022 Twin City VIII s. r. o.,Mlynské nivy 16 Bratislava 821 09,47241462
5100002254 350.00 EUR 06.12.2022 RYTMIKA Production s.r.o.,Palisády 55 Bratislava 811 06,46910735
5100002255 259.00 EUR 06.12.2022 VALIN s.r.o.,Pri celulózke 1376 Žilina 010 01,36440884
5100002256 4588.00 EUR 6600000304 06.12.2022 FAMS, s.r.o.,Szakkayho 1 Košice 040 01,36212911
5100002257 114.00 EUR 07.12.2022 DOXX RESTAURANT, s. r. o.,Kálov 356 Žilina 010 01,31579060
5100002258 133.00 EUR 07.12.2022 Nestlé Slovensko s.r.o.,Košovská cesta 11 Prievidza 971 27,31568211
5100002259 1.00 EUR 6600000293 07.12.2022 BYFOS, s.r.o.,Mudroňova 4 Košice 040 01,36169871
5100002260 855.00 EUR 4600002269 07.12.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100002261 1301.00 EUR 0046002339 07.12.2022 CTR Multicenter Košice a.s.,Štúrova 27 Košice 040 01,31718132
5100002262 1828.00 EUR 0012006000 07.12.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100002263 4555.00 EUR 0046002342 07.12.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100002264 2450.00 EUR 0046002460 08.12.2022 SOFTIP, a. s.,Krasovského 14 Bratislava - mestská časť Petržalka,36785512
5100002265 158.00 EUR 08.12.2022 EKOS PLUS s.r.o.,Župné námestie 7 Bratislava 811 03,31392547
5100002266 528.00 EUR 08.12.2022 INFOCAR a.s.,Račianska 30/A Bratislava 831 02,35773090
5100002267 3430.00 EUR 0582200000 08.12.2022 Domová správa, s.r.o.,Tehelná 3/A Trnava 917 01,36248461
5100002268 1806.00 EUR 0532200000 08.12.2022 Bytové družstvo so sídlom v Trnave,Ludvika van Beethovena 26 Trnava 917 08,00175480
5100002269 3328.00 EUR 0522200000 08.12.2022 Bytové družstvo so sídlom v Trnave,Ludvika van Beethovena 26 Trnava 917 08,00175480
5100002270 360.00 EUR 0512200000 08.12.2022 Bavaria Real Estate a.s.,Nitrianska 6/A Trnava 917 01,35827891
5100002271 2915.00 EUR 0502200000 08.12.2022 SVB Špačinská 0635,Špačinská cesta 635/27 Trnava 917 01,37988433
5100002272 4092.00 EUR 0392200000 08.12.2022 Úrad práce,sociál.vecí a rodiny,Jána Bottu 4 Trnava 917 01,30794536
5100002273 5556.00 EUR 0372200000 08.12.2022 Bytové družstvo so sídlom v Trnave,Ludvika van Beethovena 26 Trnava 917 08,00175480
5100002274 107.00 EUR 08.12.2022 Miroslav Ďuriška,1. mája 635/7 Strečno 013 24,46010637
5100002275 60000.00 EUR 6600000285 08.12.2022 DEFEND, s.r.o.,Krížna 14 Ľubotice 080 06,36467626
5100002276 802.00 EUR 08.12.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5100002277 900.00 EUR 08.12.2022 MarioMarko s. r. o.,Sklené Teplice 76 Sklené Teplice 966 03,54536626
5100002278 61.00 EUR 08.12.2022 Lond&park, s.r.o.,Kapitulská 447/5 Trnava 917 01,53804341
5100002279 1967.00 EUR 08.12.2022 Energeticko-chemický odborový zväz,Osadná 6 Bratislava 831 03,30843928
5100002280 158.00 EUR 08.12.2022 EKOS PLUS s.r.o.,Župné námestie 7 Bratislava 811 03,31392547
5100002281 83.00 EUR 08.12.2022 AGROMAT, s.r.o.,Pribinova 543/1 Zvolen 960 01,31579663
5100002282 11000.00 EUR 6600000270 08.12.2022 SLOVTREND, s.r.o.,Dolné Rudiny 1 Žilina 010 01,47714514
5100002283 525.00 EUR 08.12.2022 Kukkonia s.r.o.,Povodská 169/14 Dunajská Streda 929 01,47090804
5100002284 78.00 EUR 08.12.2022 KARDAX, s. r. o.,Radlinského 12345/11 Prešov 080 01,44056338
5100002285 782.00 EUR 08.12.2022 Kukkonia s.r.o.,Povodská 169/14 Dunajská Streda 929 01,47090804
5100002286 3700.00 EUR 0005150120 08.12.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100002287 97.00 EUR 09.12.2022 SLOVTREND, s.r.o.,Dolné Rudiny 1 Žilina 010 01,47714514
5100002288 90.00 EUR 09.12.2022 Sungate a. s.,Metodova 4 Bratislava 821 08,52430138
5100002289 458.00 EUR 12.12.2022 EKOS PLUS s.r.o.,Župné námestie 7 Bratislava 811 03,31392547
5100002290 191.00 EUR 12.12.2022 AZ CAR s.r.o.,Varín 1052 Varín 013 03,36417688
5100002291 109.00 EUR 12.12.2022 AZ CAR s.r.o.,Varín 1052 Varín 013 03,36417688
5100002292 55.00 EUR 12.12.2022 AZ CAR s.r.o.,Varín 1052 Varín 013 03,36417688
5100002293 600.00 EUR 12.12.2022 JYSK s.r.o., Šoltésovej 14 Bratislava 811 08,35974133
5100002294 983.00 EUR 12.12.2022 MULLDEX s.r.o.,Popradská 58/D Košice 040 11,46982621
5100002295 755.00 EUR 12.12.2022 Fakultná nemocnica Trnava,Ulica Andreja Žarnova 7507/11 Trnava 917 75,00610381
5100002296 1293.00 EUR 12.12.2022 Kukkonia s.r.o.,Povodská 169/14 Dunajská Streda 929 01,47090804
5100002298 9578.00 EUR 6600000327 12.12.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100002299 3743.00 EUR 12.12.2022 Hotely a penzióny, a.s.,Palisády 29/A Bratislava 811 06,36403806
5100002300 88.00 EUR 12.12.2022 Hotel HVIEZDA, s.r.o.,Okružná 123 Dudince 962 71,36309494
5100002301 22.00 EUR 12.12.2022 SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. Žilina závod 01 Žilina -Čadca,BÔRICKÁ CESTA 1960 ŽILINA
5100002302 782.00 EUR 12.12.2022 Kukkonia s.r.o.,Povodská 169/14 Dunajská Streda 929 01,47090804
5100002303 221000.00 EUR 4600000200 13.12.2022 Istrochem Reality, a.s.,Nobelova č. 34 Bratislava 33 836 05,35797525
5100002304 56300.00 EUR 6600000287 13.12.2022 DD Trade&Manufacture s.r.o.,Petra Jilemnického 1952/25 Zvolen 960 01,52891909
5100002305 121032.00 EUR 6600000309 13.12.2022 STEFE Trnava, s. r. o.,Františkánska 16 Trnava 917 32,36277215
5100002306 461.00 EUR 13.12.2022 JOKO-EKO,s.r.o. pôv. dod. 502 141,Podzávoz 302 Čadca 022 01,52468933
5100002307 5.00 EUR 0592200000 13.12.2022 DUPOS INVEST, a.s.,Tamaškovičova 17/2742 Trnava 917 01,36267848
5100002308 2506.00 EUR 0602200000 13.12.2022 Mina Livsmedel, s.r.o.,Radlinského 1 Trnava 917 00,36231487
5100002309 5.00 EUR 0612200000 13.12.2022 Möbelix SK, s. r. o.,Rožňavská 32 Bratislava 821 04,35903414
5100002310 700.00 EUR 0622200000 13.12.2022 OC SOFI s.r.o.,Bratislavská 7487/78 Trnava 917 02,50818457
5100002311 1370.00 EUR 0662200000 13.12.2022 Spoločenstvo Hajdóczyho,Hajdóczyho 16 Trnava 917 01,42153123
5100002312 2623.00 EUR 0672200000 13.12.2022 SVB - Tulipán,Zelenečská 101 Trnava 917 02,45012920
5100002313 2681.00 EUR 4600001566 13.12.2022 SOMAT Group a. s.,Mierová 127 Bratislava 821 05,35828684
5100002314 14817.00 EUR 4600000100 13.12.2022 Čuteková Viera,Mickiewiczova ul. 3 Bratislava 811 07,
5100002315 55000.00 EUR 6600000256 13.12.2022 ALBAT, spol. s r.o.,Barčianska 64 Košice - Barca 040 17,31675239
5100002316 1974.00 EUR 13.12.2022 GOPAS SR, a.s.,Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 821 02,35881674
5500002604 Ostatný služby neskladovateľné 172.00 EUR 02.12.2022 EL-INŠ s.r.o.,Bernolákova 6501/12 Trnava 917 01,45882797
5500002605 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 319.00 EUR 02.12.2022 GOPAS SR, a.s.,Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 821 02,35881674
5500002606 Stoličky, stoly, skrine.... do 1700,00€ 1625.00 EUR 02.12.2022 JYSK s.r.o., Šoltésovej 14 Bratislava 811 08,35974133
5500002607 Opravy-použitý materiál 495.00 EUR 4600002697 05.12.2022 ENTO Železiarstvo, s.r.o.,Turbínova 1 Bratislava 3 831 04,35798505
5500002608 Ostatné služby daňové 463.00 EUR 05.12.2022 Presentas, s.r.o.,Robotnícka 47 Trnava 917 01,44656556
5500002610 Náklady na pracovné stretnutia 2080.00 EUR 05.12.2022 Sungate a. s.,Metodova 4 Bratislava 821 08,52430138
5500002611 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 773.00 EUR 05.12.2022 Prvá zváračská, a.s.,Kopčianska 14 Bratislava 3 851 01,35805609
5500002612 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 05.12.2022 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť,Bardejovská 6 Košice 043 29,31701914
5500002613 Ostatný materiál 288.00 EUR 05.12.2022 Aleš Klučka,Jiřího Herolda 1560/8 Ostrava - Bělský Les 700 30,63736942
5500002614 Náhradné diely 1251.00 EUR 05.12.2022 BD Sensors s.r.o.,ul.Osloboditeľov 60/A Košice-Barca 040 17,00594971
5500002615 Tlačivá, vizitky, pečiatky a ostatné kanc. Potreby 429.00 EUR 05.12.2022 KAISER+KRAFT s.r.o.,Školská 3 Nitra 949 01,36786080
5500002616 Náklady na pracovné stretnutia 666.00 EUR 05.12.2022 Precise s.r.o.,Mäsiarska 430/8 Košice 040 01,46221506
5500002617 Ostatný materiál 287.00 EUR 05.12.2022 PRIMA STEEL, s.r.o.,Cintorínska 936 Galanta 924 01,35860138
5500002618 Dialničné známky a elektronické mýto 611.00 EUR 05.12.2022 ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713
5500002619 Odpadové vody (septik) 10220.00 EUR 05.12.2022 SEZAKO Trnava, s.r.o.,Orešanská 11 Trnava 917 01,36263800
5500002620 Opravy a údržba vozidiel 51.00 EUR 05.12.2022 AutoFlex, s.r.o.,Rubínová 590/4 Žilina-Bytčica 010 09,46101241
5500002621 Ostatný materiál 268.00 EUR 05.12.2022 M-FALCON S.R.O.,Ul.NADI HEJNEJ 2 MARTIN 036 01,31637591
5500002622 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 862.00 EUR 05.12.2022 JFK Servis s.r.o.,Za soľnou 1087/8 Nemšová 914 41,46427155
5500002624 Oceniteľné práva a licencie 74975.00 EUR 05.12.2022 SOFTIP, a. s.,Krasovského 14 Bratislava - mestská časť Petržalka,36785512
5500002625 Služby za metrologické výkony 265.00 EUR 05.12.2022 TRANSCOM TECHNIK,spol.s r.o.,Bojnická 18 Bratislava 3 830 00,31386547
5500002627 Náhradné diely 5725.00 EUR 05.12.2022 Armatury KLAD, spol. s r.o.,Janská 1596/2 Opava 746 01,25358553
5500002628 Tlačivá, vizitky, pečiatky a ostatné kanc. Potreby 2189.00 EUR 05.12.2022 KAISER+KRAFT s.r.o.,Školská 3 Nitra 949 01,36786080
5500002629 Stoličky, stoly, skrine.... do 1700,00€ 2350.00 EUR 05.12.2022 JYSK s.r.o., Šoltésovej 14 Bratislava 811 08,35974133
5500002630 Stroje, prístroje a zariadenia 9995.00 EUR 05.12.2022 MICo EWC s.r.o.,Budischovského 1073 Třebíč 674 01,07901429
5500002631 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 9980.00 EUR 05.12.2022 ELBEK, s. r. o.,Príbovce 182 Príbovce 038 42,46646710
5500002632 Služby spojené s údržbou VTZ 710.00 EUR 05.12.2022 MAPROS, s.r.o.,Royova 24 Nové Mesto nad Váhom 915 01,36339296
5500002634 SW údržba, zahŕňa aj SLA 1800.00 EUR 06.12.2022 ECM MONITORY, spol. s r.o.,Kuzmányho 57 Košice 040 01,31680372
5500002635 Náklady na firemný spravodaj 976.00 EUR 06.12.2022 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5500002636 Ostatné služby daňové 134.00 EUR 06.12.2022 AUTO WELT, s.r.o.,Kollárova 85A Martin 036 01,43965831
5500002637 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 588.00 EUR 06.12.2022 ProTechnika, s. r. o.,Palisády 693/9 Bratislava 811 03,50634305
5500002638 Ostatný materiál 5584.00 EUR 06.12.2022 EVVA s.r.o.,Piaristická 2 Nitra 949 01,31436749
5500002639 Náhradné diely 88.00 EUR 06.12.2022 WILO CS s.r.o., organizačná zložka,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,46818014
5500002640 Opravy a údržba meračov tepla a vody 4269.00 EUR 06.12.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5500002641 Revízie strojov a zariadení 2800.00 EUR 06.12.2022 ELBEK, s. r. o.,Príbovce 182 Príbovce 038 42,46646710
5500002642 Náklady na údržbu ochranného pásma - komunikácií, zelene, po 1612.00 EUR 06.12.2022 BRANTNER FATRA, S. R. O.,ROBOTNÍCKA 20 MARTIN 036 01,31578861
5500002643 Náhradné diely 100.00 EUR 06.12.2022 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o.,620 Beladice 951 75,36699420
5500002644 Náhradné diely 15840.00 EUR 06.12.2022 ABB, s.r.o.,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,31389325
5500002645 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 5000.00 EUR 06.12.2022 Danucem Slovensko a.s.,Rohožník Rohožník 906 38,00214973
5500002646 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 3000.00 EUR 06.12.2022 PREFA invest, a.s.,Podhradská cesta 2 Sučany 038 52,46887741
5500002647 Nájom zariadení 5000.00 EUR 06.12.2022 HAKOM S.R.O.,ČSĽA 18 MARTIN 036 01,36000124
5500002648 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 5000.00 EUR 06.12.2022 STAVCHEM S.R.O.,KOLLÁROVA 73 MARTIN 036 01,36368792
5500002649 Náhradné diely 30.00 EUR 06.12.2022 MERCONTROL EU s. r. o.,Sadová 3016/14 Stará Turá 916 01,51193752
5500002650 Nákup pohonných hmôt nafta 14300.00 EUR 06.12.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5500002651 Ostatný materiál 480.00 EUR 06.12.2022 Hořáky Třebíč, s.r.o.,Hrotovická 1202 Třebíč 674 01,26966310
5500002652 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 2025.00 EUR 06.12.2022 VONSCH, s.r.o.,Budovateľská 13 Brezno 977 03,31567835
5500002653 Ostatný materiál 604.00 EUR 06.12.2022 Lekáreň Teplička, s.r.o.,Fatranská 80 Teplička nad Váhom 013 01,47753463
5500002654 Opravy a údržba vozidiel 45.00 EUR 06.12.2022 TURIEC, a.s.,NÁM.S.H.Vajanského 1 Martin 036 01,36387959
5500002655 Ističe, zásuvky, káble.... 50.00 EUR 06.12.2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5500002656 Ističe, zásuvky, káble.... 326.00 EUR 06.12.2022 Bc.Iveta Olbertová - ILED,Dolné Držkovce 205 Veľké Držkovce 956 54,45665478
5500002657 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 5731.00 EUR 06.12.2022 JKizolacie s.r.o.,Rybany 493 Rybany 956 36,52988457
5500002658 Zneškodnenie nebezpečných odpadov 20000.00 EUR 06.12.2022 ODOS, s.r.o.,Sládkovičova 10 Košice 040 01,31725775
5500002659 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 3540.00 EUR 06.12.2022 DI MECHANIK s.r.o.,Oceliarska 448 Žilina 010 01,36414310
5500002660 Náhradné diely 585.00 EUR 06.12.2022 PRIEMTO - TABAČIK LADISLAV,NÁRODNÁ 15 ŽILINA 010 01,36827011
5500002661 Ostatný materiál 216.00 EUR 06.12.2022 Viess-Mont s.r.o.,M. Rázusa 7 Žilina 010 01,46222979
5500002662 Ostatný materiál 903.00 EUR 06.12.2022 VBSteel s.r.o.,Kuneradská cesta 31/5 Rajecké Teplice 013 13,52929191
5500002663 Náklady na údržbu ochranného pásma - komunikácií, zelene, po 990.00 EUR 06.12.2022 Richard Führich,Terchová 964 Terchová 013 06,37428829
5500002664 Opravy a údržba - stavebná - preventívna 3700.00 EUR 06.12.2022 JStore, s. r. o.,Jána Milca 64 Žilina 010 01,51949750
5500002665 Toaletný papier, mydlá... 640.00 EUR 06.12.2022 NÁKLADNÁ DOPRAVA ŽILINA S.R.O.,KOŠICKÁ 2 ŽILINA 010 65,31581773
5500002666 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 570.00 EUR 07.12.2022 Blue Panther Slovakia, s.r.o.,Koceľova ul. č. 17 Bratislava 821 08,35918471
5500002667 Náhradné diely 69.00 EUR 07.12.2022 KaGeDa, s.r.o.,622 Kráľová nad Váhom 925 91,43830226
5500002668 Služby spojené s údržbou VTZ 9500.00 EUR 07.12.2022 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o.,Dlhá 1011/88D Žilina 010 09,47601566
5500002669 Opravy a údržba - stavebná - preventívna 290.00 EUR 07.12.2022 Mário Johanides,Puškinova 4609/2 Martin 036 01,44230354
5500002670 Opravy a údržba vozidiel 715.00 EUR 07.12.2022 Terrastroj spol. s r.o.,Vlčie hrdlo 90/A Bratislava 821 07,00643581
5500002671 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 82.00 EUR 07.12.2022 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným,Trnavská 80 Bratislava 821 02,31369308
5500002672 Drevná štiepka 7595.00 EUR 07.12.2022 BioEkoTerm, spol. s r.o.,Osloboditeľov 146/32 Závadka nad Hronom 976 67,36631264
5500002673 Drevná štiepka 34930.00 EUR 07.12.2022 Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011
5500002674 Drevná štiepka 43051.00 EUR 07.12.2022 Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474
5500002675 Drevná štiepka 34950.00 EUR 07.12.2022 AB Laz s.r.o.,Ábelová 186 Ábelová 985 13,46418521
5500002676 Drevná štiepka 25518.00 EUR 07.12.2022 PEREJ, s.r.o.,Povina 399 Povina 023 33,36414956
5500002677 Drevná štiepka 21885.00 EUR 07.12.2022 GreenENERGYs.r.o.,Dolinky 1337/12 Detva 962 12,50848151
5500002678 Licenčná údržba, zahŕňa aj SLA 4630.00 EUR 07.12.2022 GIS Services, s.r.o.,Slnečná 133/1 Zvolen 960 01,36624446
5500002679 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 5945.00 EUR 07.12.2022 IXPERTA s. r. o., organizačná zložka,Dúbravská cesta 4 Bratislava 841 04,48257591
5500002680 Licenčná údržba, zahŕňa aj SLA 3300.00 EUR 07.12.2022 BE-SOFT a.s.,Štúrova 6 Košice 040 01,36191337
5500002681 Outsourcing 5220.00 EUR 0046002488 07.12.2022 Omnicom, s.r.o.,Tomášikova 64 Bratislava 831 04,36363383
5500002682 Ostatné služby daňové 9000.00 EUR 07.12.2022 Milan Násali ELMOUR,Kamenné Kosihy 138 Kamenné Kosihy 991 27,10917152
5500002683 Náhradné diely 3067.00 EUR 07.12.2022 EURO PUMPS TECH, s.r.o.,Námestie sv.Michala 170/5 Jaslovské Bohunice 919 3,36187933
5500002684 Stroje, prístroje a zariadenia 8312.00 EUR 07.12.2022 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5500002686 Stroje, prístroje a zariadenia 18083.00 EUR 07.12.2022 AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o.,Chrenovská 22/1659 Nitra 949 01,31440690
5500002687 Nákup pohonných hmôt nafta 9730.00 EUR 07.12.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5500002688 SW údržba, zahŕňa aj SLA 15535.00 EUR 07.12.2022 ENERGODATA spol. s r.o.,Kálov 1 Žilina 010 01,30223806
5500002689 Znalecké a odborné posudky 1312.00 EUR 07.12.2022 ALS Czech Republic, s.r.o.,Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00,27407551
5500002691 Amoniak. 49500.00 EUR 08.12.2022 ROPA Group s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729
5500002692 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 2750.00 EUR 08.12.2022 MULLDEX s.r.o.,Popradská 58/D Košice 040 11,46982621
5500002693 Ostatný materiál 172.00 EUR 08.12.2022 Mgr. Matúš Puškáš - Ložiská ELM,Slnečná 331/11 Teriakovce 080 05,48177482
5500002694 Oleje, mazivá, vazelíny 426.00 EUR 08.12.2022 PROCONS GROUP, s.r.o.,Novomeského 499/17 Nitra 949 01,36846015
5500002696 Drevná štiepka 72810.00 EUR 08.12.2022 Píla Rosík, s.r.o.,Strakovo 2155 Čierny Balog 976 52,46582118
5500002697 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 448.00 EUR 08.12.2022 MRAVEC ZA, s.r.o.,Nová 424/44 Žilina 010 03,44032927
5500002698 Ističe, zásuvky, káble.... 454.00 EUR 08.12.2022 CK group s.r.o.,Strelníky 53 Strelníky 976 55,45355894
5500002699 Drevná štiepka 61324.00 EUR 08.12.2022 Taper, spol. s r.o.,Bajkalská 715/22 Bratislava 821 09,31701515
5500002700 Drevná štiepka 480.00 EUR 08.12.2022 Peter Móric,Fatranská cesta 2329/61A Sučany 038 52,33774889
5500002701 Drevná štiepka 14575.00 EUR 08.12.2022 Bio Timber s.r.o.,Š. Hulína 295/19 Lietavská Lúčka 013 11,45867348
5500002702 Drevná štiepka 8238.00 EUR 08.12.2022 ORAVEX s.r.o.,Na Záhumní 341/2 Dolný Kubín 026 01,31582532
5500002703 Drevná štiepka 17252.00 EUR 08.12.2022 Lumber s.r.o.,Kremnické Bane č.29 Kremnické Bane 967 01,50579690
5500002704 Drevná štiepka 11340.00 EUR 08.12.2022 FSolutions s r.o.,SNP 1461/86 Považská Bystrica 017 01,47574968
5500002705 Drevná štiepka 162516.00 EUR 08.12.2022 Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011
5500002706 Drevná štiepka 4686.00 EUR 08.12.2022 LES - INVEST, s.r.o.,Podvysoká 385 Podvysoká 023 57,36403482
5500002707 Drevná štiepka 42333.00 EUR 08.12.2022 BIOFOREST, s.r.o.,Lietavská Závadka 48 Lietava 013 18,46691731
5500002708 Drevná štiepka 28779.00 EUR 08.12.2022 VSSG Biomasa s. r. o.,Ul. 17. novembra 2868 Čadca 022 01,44321708
5500002709 Drevná štiepka 20865.00 EUR 08.12.2022 Nákladná doprava Balux, s.r.o.,Nová 292 Závažná Poruba 032 02,47998741
5500002710 Drevná štiepka 59587.00 EUR 08.12.2022 VKB Real s.r.o.,Radlinského 1716 Dolný Kubín 026 01,44937741
5500002711 Drevná štiepka 53134.00 EUR 08.12.2022 Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474
5500002712 Drevná štiepka 1595.00 EUR 08.12.2022 LESY - DREVO,A.Rudnaya 2374/86 Žilina 010 01,36379239
5500002713 Drevná štiepka 4438.00 EUR 08.12.2022 GreenENERGYs.r.o.,Dolinky 1337/12 Detva 962 12,50848151
5500002714 Drevná štiepka 37030.00 EUR 08.12.2022 PEREJ, s.r.o.,Povina 399 Povina 023 33,36414956
5500002715 Drevná štiepka 343.00 EUR 08.12.2022 SEIDL,S.R.O. OŠETROVANIE A ÚDRŽBA ZELENE,Tulská 2980/30 ŽILINA 010 08,36430617
5500002716 Drevná štiepka 7971.00 EUR 08.12.2022 MARUNA, s.r.o.,Terchová 999 Terchová 013 06,45401322
5500002717 Drevná štiepka 1827.00 EUR 08.12.2022 BIOFOREST, s.r.o.,Lietavská Závadka 48 Lietava 013 18,46691731
5500002718 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 610.00 EUR 08.12.2022 Silvia Krišková - JOLLA,Južná trieda 82 Košice 040 01,45588074
5500002719 Ističe, zásuvky, káble.... 349.00 EUR 08.12.2022 LED LUMINO S.R.O.,J.MARTÁKA 3792/1 MARTIN-PRIEKOPA 036 08,47723815
5500002720 Ochranné pracovné prostriedky 687.00 EUR 6600000135 08.12.2022 Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288
5500002721 Firemné oblečenie – nie OOPP 4411.00 EUR 6600000161 08.12.2022 KARDAX, s. r. o.,Radlinského 12345/11 Prešov 080 01,44056338
5500002722 Firemné oblečenie – nie OOPP 1751.00 EUR 6600000134 08.12.2022 Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288
5500002723 Firemné oblečenie – nie OOPP 60.00 EUR 6600000161 08.12.2022 KARDAX, s. r. o.,Radlinského 12345/11 Prešov 080 01,44056338
5500002724 Ochranné pracovné prostriedky 421.00 EUR 6600000135 08.12.2022 Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288
5500002725 Ochranné pracovné prostriedky 2781.00 EUR 6600000135 08.12.2022 Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288
5500002726 Stroje, prístroje a zariadenia 23351.00 EUR 08.12.2022 KARIREAL SLOVAKIA, a.s.,Nová 17 Pezinok 902 03,35785403
5500002727 Stroje, prístroje a zariadenia 35400.00 EUR 08.12.2022 Todos s.r.o.,Lamačská cesta 109A Bratislava 841 03,47256397
5500002728 Opravy a údržba vozidiel 880.00 EUR 08.12.2022 A.M.PLUS S.R.O.,ŠPORTOVÁ 323 KOŠŤANY NAD TURCOM 038 41,36407585
5500002729 Služby spojené s proejktovou dokumentáciou 600.00 EUR 08.12.2022 Ing. Roman Šoška,Mudroňova 10 Martin 036 01,40990656
5500002730 Náklady na údržbu ochranného pásma - komunikácií, zelene, po 610.00 EUR 08.12.2022 Richard Führich,Terchová 964 Terchová 013 06,37428829
5500002731 Toaletný papier, mydlá... 838.00 EUR 08.12.2022 ELASTIK-M S.R.O.,KOLÁROVA 5781 MARTIN 036 01,36001741
5500002732 Chemikálie + pomôcky pre laboratória 5839.00 EUR 08.12.2022 INTERTEC s.r.o.,Hronská 6 Banská Bystrica 974 01,00692972
5500002733 Ističe, zásuvky, káble.... 417.00 EUR 08.12.2022 FAST PLUS spol. s.r.o,Na pántoch 18 Bratislava 831 06,35712783
5500002734 Náhradné diely 1494.00 EUR 09.12.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500002735 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 1617.00 EUR 09.12.2022 MARTEL ENERGO s.r.o.,Zvonárska 8 Košice 040 01,45412944
5500002736 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 992.00 EUR 09.12.2022 FLORIAN,S.R.O.,PRIEKOPSKÁ 26 MARTIN 036 08,36427969
5500002737 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 339.00 EUR 09.12.2022 VOJTECH JURÁŠEK-SHERWOOD,Horná Štubňa 29 Horná Štubňa 038 46,40629295
5500002738 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 49875.00 EUR 09.12.2022 GreenChem Holding B.V.,Gravinnen van Nassauboulevard 95 Breda 4811 BN,
5500002739 Revízie strojov a zariadení 694.00 EUR 09.12.2022 HORVÁT servis, s. r. o.,Bánovská cesta 11 Žilina 010 01,47644273
5500002740 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 998.00 EUR 09.12.2022 AUTOCONT s.r.o.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,36396222
5500002741 Ostatný materiál 672.00 EUR 09.12.2022 Kovex - Ing.Peter Šimonovič,Priemyselná 18 Žilina 010 01,34719610
5500002742 Náhradné diely automobily 1039.00 EUR 09.12.2022 LKQ SK s.r.o.,Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04,31596061
5500002743 SW údržba, zahŕňa aj SLA 17510.00 EUR 09.12.2022 ENERGODATA spol. s r.o.,Kálov 1 Žilina 010 01,30223806
5500002744 Ostatný materiál 420.00 EUR 09.12.2022 GUMEX SK, spol. s r.o.,Studená 5 Bratislava 821 04,36366811
5500002745 Firemné oblečenie – nie OOPP 900.00 EUR 6600000161 09.12.2022 KARDAX, s. r. o.,Radlinského 12345/11 Prešov 080 01,44056338
5500002746 Firemné oblečenie – nie OOPP 1164.00 EUR 6600000134 09.12.2022 Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288
5500002747 Stroje, prístroje a zariadenia 23074.00 EUR 09.12.2022 KARIREAL SLOVAKIA, a.s.,Nová 17 Pezinok 902 03,35785403
5500002748 Náhradné diely 55937.00 EUR 12.12.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5500002749 Náhradné diely 2055.00 EUR 12.12.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5500002750 Náhradné diely 3665.00 EUR 12.12.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5500002751 Zneškodnenie ostatných odpadov 150.00 EUR 12.12.2022 BRANTNER FATRA, S. R. O.,ROBOTNÍCKA 20 MARTIN 036 01,31578861
5500002752 Preprava - okrem obstarávania materiálu a DHM (Sťahovanie) 555.00 EUR 12.12.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5500002753 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 15864.00 EUR 12.12.2022 JaPS, s.r.o.,Jánošíkova 536/43 Rajec 015 01,36404519
5500002754 Náhradné diely 307.00 EUR 12.12.2022 I.B.C. Praha spol. s r.o.,Karlštejnská 9 Jinočany 252 25,48948471
5500002755 Rôzne chemické výrobky. 1650.00 EUR 12.12.2022 OMA CZ Slovakia, s.r.o.,Boženy Němcovej 8 Bratislava 811 04,50299964
5500002756 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 18100.00 EUR 12.12.2022 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5500002757 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 7000.00 EUR 12.12.2022 SERVIS ČERPADIEL, s.r.o.,Liptovská 12/4093 Košice 040 01,45962545
5500002758 Opravy a údržba vozidiel 2231.00 EUR 12.12.2022 Terrastroj spol. s r.o.,Vlčie hrdlo 90/A Bratislava 821 07,00643581
5500002759 Ističe, zásuvky, káble.... 477.00 EUR 12.12.2022 KONEX elektro, spol. s r.o.,Rastislavova 7 Košice 040 01,31680569
5500002760 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 861.00 EUR 12.12.2022 Hilti Slovakia, s r.o., Galvaniho 7 Bratislava 821 04,31344445
5500002762 Oleje, mazivá, vazelíny 341.00 EUR 12.12.2022 TECHNO-SERVICE SK SPOL.SR.O.,K Surdoku 4 PREŠOV 080 01,45564400
5500002763 Ostatný materiál 434.00 EUR 12.12.2022 ALTIS Slovakia s.r.o.,Záturanska 66 Martin 036 01,36419168
5500002764 Náhradné diely 662.00 EUR 12.12.2022 František Štefanšich,17. listopadu 910/18 Opava - Kylešovice 747 06,47635029
5500002765 Náhradné diely 2178.00 EUR 12.12.2022 KaGeDa, s.r.o.,622 Kráľová nad Váhom 925 91,43830226
5500002766 Ostatný materiál 57.00 EUR 12.12.2022 MAKROS S.R.O.,ZVOLENSKÁ CESTA 63/A BANSKÁ BYSTRICA 974 05,36625205
5500002767 Stoličky, stoly, skrine.... do 1700,00€ 639.00 EUR 12.12.2022 VEMZU Czech Republic, s.r.o.,Na poříčí, Nové Město 1757/41 Praha 1 110 00,01772040
5500002768 Biela technika, Audio-video, kávovary, lampy, kosačky... do 773.00 EUR 12.12.2022 2Traders CZ s.r.o.,Kunětická 2534/2 Vinohrady, Praha 2 120 00,27592421
5500002769 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 510.00 EUR 12.12.2022 Aleš Klučka,Jiřího Herolda 1560/8 Ostrava - Bělský Les 700 30,63736942
5500002770 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 748.00 EUR 12.12.2022 AUTOCONT s.r.o.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,36396222
5500002771 Stoličky, stoly, skrine.... do 1700,00€ 398.00 EUR 12.12.2022 CHAIR s. r. o.,Rožňavská 1 Bratislava 831 04,46528113
5500002772 Stroje, prístroje a zariadenia 3400.00 EUR 12.12.2022 ACEL, s.r.o.,Okružná 2, Levice 934 01,36559962
5500002773 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 950.00 EUR 12.12.2022 PROFITING, s.r.o.,Kollárova 73 Martin 036 01,47870583
5500002774 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 35360.00 EUR 12.12.2022 ROPA Group s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729
5500002775 Tlačivá, vizitky, pečiatky a ostatné kanc. Potreby 400.00 EUR 12.12.2022 KOEXIMPO SPOL.S R.O.,KAMENNÁ 19 ŽILINA 010 79,31584268
5500002776 Ostatné služby daňové 10000.00 EUR 12.12.2022 MRVÁŇ, s.r.o.,Langsfeldova 11547/1C Martin 036 01,51645068
5500002777 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 24.00 EUR 13.12.2022 DECON, s r.o.,Dolné Rudiny 31 Žilina 010 91,30224349
5500002778 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 675.00 EUR 13.12.2022 ELASTIK-M S.R.O.,KOLÁROVA 5781 MARTIN 036 01,36001741
5500002779 Ostatný materiál 272.00 EUR 13.12.2022 VBSteel s.r.o.,Kuneradská cesta 31/5 Rajecké Teplice 013 13,52929191
5500002780 Stroje, prístroje a zariadenia 4506.00 EUR 13.12.2022 C.S.T. valve solutions, s.r.o.,Dr. J. Budayho 3B Nitra 949 07,36768243
5500002781 SW údržba, zahŕňa aj SLA 47500.00 EUR 0046002485 13.12.2022 SOFTIP, a. s.,Krasovského 14 Bratislava - mestská časť Petržalka,36785512
5500002782 Náklady na reklamu 12115.00 EUR 13.12.2022 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5500002783 Náklady na reklamu 3402.00 EUR 13.12.2022 Kukkonia s.r.o.,Povodská 169/14 Dunajská Streda 929 01,47090804
5500002784 Spotreba materiálu daňovo neuznaného 1463.00 EUR 13.12.2022 Kukkonia s.r.o.,Povodská 169/14 Dunajská Streda 929 01,47090804
5500002785 Ostatný materiál 4398.00 EUR 13.12.2022 PRIMA STEEL, s.r.o.,Cintorínska 936 Galanta 924 01,35860138