Objednávky

Údaje aktualizujeme na týždennej báze. Dátum poslednej aktualizácie: 23.07.2024

Číslo objednávky Text objednávky Suma Mena Číslo nadradenej zmluvy Dátum založenia objednávky Dodávateľ PDF
5000000076 395.00 EUR 23.06.2022 FOCUS-computer, s.r.o.,Dominikánske nám. 35 Košice 040 01,36188778
5000000076 395.00 EUR 23.06.2022 FOCUS-computer, s.r.o.,Dominikánske nám. 35 Košice 040 01,36188778
5000000077 77.00 EUR 24.06.2022 Hilti Slovakia, s r.o., Galvaniho 7 Bratislava 821 04,31344445
5000000077 77.00 EUR 24.06.2022 Hilti Slovakia, s r.o., Galvaniho 7 Bratislava 821 04,31344445
5100000469 132.00 EUR 01.06.2022 DOMÉNA, s.r.o.,Nový Smokovec 42 Vysoké Tatry 062 01,31399282
5100000471 31.00 EUR 01.06.2022 ROGJA, s.r.o.,Baničova 3394/8 ŽILINA 010 15,50169041
5100000471 31.00 EUR 01.06.2022 ROGJA, s.r.o.,Baničova 3394/8 ŽILINA 010 15,50169041
5100000472 170.00 EUR 4600001979 02.06.2022 Mestská časť Bratislava Karlova Ves,Námestie sv. Františka 8 Bratislava - Karlova Ves,00603520
5100000473 1872.00 EUR 4600002703 02.06.2022 Klingerka, s. r. o.,Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02,50944045
5100000473 1872.00 EUR 4600002703 02.06.2022 Klingerka, s. r. o.,Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02,50944045
5100000474 630.00 EUR 4600002740 02.06.2022 SKY PARK OFFICES s.r.o.,Digital Park II, Einsteinova 25 Bratislava 851 01,50746529
5100000474 630.00 EUR 4600002740 02.06.2022 SKY PARK OFFICES s.r.o.,Digital Park II, Einsteinova 25 Bratislava 851 01,50746529
5100000475 630.00 EUR 4600002733 02.06.2022 SKY PARK OFFICES s.r.o.,Digital Park II, Einsteinova 25 Bratislava 851 01,50746529
5100000475 630.00 EUR 4600002733 02.06.2022 SKY PARK OFFICES s.r.o.,Digital Park II, Einsteinova 25 Bratislava 851 01,50746529
5100000476 2366.00 EUR 4600002618 02.06.2022 Pradiareň 1900 s.r.o.,Svätoplukova II. 18892/2 A Bratislava 821 08,51813858
5100000476 2366.00 EUR 4600002618 02.06.2022 Pradiareň 1900 s.r.o.,Svätoplukova II. 18892/2 A Bratislava 821 08,51813858
5100000477 4800.00 EUR 4600002473 02.06.2022 Inter Bratislava s. r. o.,Trnavská cesta 29 Bratislava 831 04,35791560
5100000477 4800.00 EUR 4600002473 02.06.2022 Inter Bratislava s. r. o.,Trnavská cesta 29 Bratislava 831 04,35791560
5100000478 520.00 EUR 4600002377 02.06.2022 Bytové družstvo Bratislava III,Kominárska 6 Bratislava 3 831 04,00169633
5100000478 520.00 EUR 4600002377 02.06.2022 Bytové družstvo Bratislava III,Kominárska 6 Bratislava 3 831 04,00169633
5100000479 1028.00 EUR 4600002333 02.06.2022 ÚDRŽBA DOMOV s.r.o.,Homolova 19 Bratislava 841 02,35898861
5100000480 1018.00 EUR 4600002292 02.06.2022 Slovenská obchodná inšpekcia,Bajkalská 21/A Bratislava 827 99,17331927
5100000480 1018.00 EUR 4600002292 02.06.2022 Slovenská obchodná inšpekcia,Bajkalská 21/A Bratislava 827 99,17331927
5100000481 578.00 EUR 4600002153 02.06.2022 MADJAN, s. r. o.,Jána Stanislava 53 Bratislava 841 05,44777361
5100000481 578.00 EUR 4600002153 02.06.2022 MADJAN, s. r. o.,Jána Stanislava 53 Bratislava 841 05,44777361
5100000482 550.00 EUR 4600002065 02.06.2022 Rosum s. r. o.,Bajkalská 19B Bratislava 821 01,36799041
5100000482 550.00 EUR 4600002065 02.06.2022 Rosum s. r. o.,Bajkalská 19B Bratislava 821 01,36799041
5100000483 260.00 EUR 4600002040 02.06.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000483 260.00 EUR 4600002040 02.06.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000484 304.00 EUR 4600002022 02.06.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000484 304.00 EUR 4600002022 02.06.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000485 900.00 EUR 4600001867 02.06.2022 1. súkromné gymnázium v Bratislave,Bajkalská 20 Bratislava 821 08,50343971
5100000485 900.00 EUR 4600001867 02.06.2022 1. súkromné gymnázium v Bratislave,Bajkalská 20 Bratislava 821 08,50343971
5100000486 1584.00 EUR 4600001962 02.06.2022 SLOVUNIT - SLIAČSKA s.r.o.,Račianska 96 Bratislava 831 02,36291081
5100000486 1584.00 EUR 4600001962 02.06.2022 SLOVUNIT - SLIAČSKA s.r.o.,Račianska 96 Bratislava 831 02,36291081
5100000487 1584.00 EUR 6600000059 02.06.2022 SLOVUNIT R71 s. r. o.,Račianska 96 Bratislava 831 02,46251472
5100000488 96.00 EUR 4600001857 02.06.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000489 300.00 EUR 4600001856 02.06.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000490 290.00 EUR 4600001832 02.06.2022 SVB - Hanulova 5,Hanulova 5 Bratislava 841 01,42266823
5100000491 420.00 EUR 4600001793 02.06.2022 Tehelné, a. s.,Sasinkova 5 Bratislava 811 08,50109936
5100000492 188.00 EUR 4600001789 02.06.2022 Správcovské bratislavské družstvo,Drobného 27 Bratislava 841 01,35803843
5100000493 162.00 EUR 4600001786 02.06.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Jurigovo námestie 9,Jurigovo námestie 9 Bratis
5100000493 162.00 EUR 4600001786 02.06.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Jurigovo námestie 9,Jurigovo námestie 9 Bratis
5100000494 300.00 EUR 6600000058 02.06.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000495 162.00 EUR 4600001785 02.06.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Jurigovo námestie 9,Jurigovo námestie 9 Bratis
5100000496 229.00 EUR 4600001784 02.06.2022 Spoločenstvo Hanulova 7,Hanulova 7 Bratislava 841 01,31770223
5100000496 229.00 EUR 4600001784 02.06.2022 Spoločenstvo Hanulova 7,Hanulova 7 Bratislava 841 01,31770223
5100000497 376.00 EUR 4600001783 02.06.2022 Bytový dom Hanulova 1,Hanulova 1 Bratislava 841 01,31798861
5100000497 376.00 EUR 4600001783 02.06.2022 Bytový dom Hanulova 1,Hanulova 1 Bratislava 841 01,31798861
5100000498 478.00 EUR 4600001782 02.06.2022 Správcovské bratislavské družstvo,Drobného 27 Bratislava 841 01,35803843
5100000498 478.00 EUR 4600001782 02.06.2022 Správcovské bratislavské družstvo,Drobného 27 Bratislava 841 01,35803843
5100000499 300.00 EUR 4600001777 02.06.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000499 300.00 EUR 4600001777 02.06.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000500 379.00 EUR 4600001776 02.06.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000500 379.00 EUR 4600001776 02.06.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000501 4752.00 EUR 4600001623 02.06.2022 HomePro Správcovská, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava 831 54,44934556
5100000501 4752.00 EUR 4600001623 02.06.2022 HomePro Správcovská, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava 831 54,44934556
5100000502 130.00 EUR 4600001610 02.06.2022 DOPRASTAV SERVICES, s. r. o.,Drieňová 27 Bratislava 821 01,43890962
5100000502 130.00 EUR 4600001610 02.06.2022 DOPRASTAV SERVICES, s. r. o.,Drieňová 27 Bratislava 821 01,43890962
5100000503 1824.00 EUR 4600000104 02.06.2022 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Bratislavy,Junácka 4 Bratislava 831 04,
5100000504 160.00 EUR 4600000968 02.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000504 160.00 EUR 4600000968 02.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000505 880.00 EUR 4600000968 02.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000505 880.00 EUR 4600000968 02.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000506 512.00 EUR 4600002269 02.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000506 512.00 EUR 4600002269 02.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000507 262.00 EUR 4600001557 02.06.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov Bílikova ulica č.26, 28, 30, 32,Bilíkova 26 Bratislava 841 01,30852021
5100000507 262.00 EUR 4600001557 02.06.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov Bílikova ulica č.26, 28, 30, 32,Bilíkova 26 Bratislava 841 01,30852021
5100000508 770.00 EUR 4600001418 02.06.2022 Inžiniersko projektová organizácia školských stavieb a.s.,Staré Grunty 61 Bratislava 841 04,31321917
5100000508 770.00 EUR 4600001418 02.06.2022 Inžiniersko projektová organizácia školských stavieb a.s.,Staré Grunty 61 Bratislava 841 04,31321917
5100000509 910.00 EUR 4600001409 02.06.2022 Twin City VIII s. r. o.,Mlynské nivy 16 Bratislava 821 09,47241462
5100000509 910.00 EUR 4600001409 02.06.2022 Twin City VIII s. r. o.,Mlynské nivy 16 Bratislava 821 09,47241462
5100000510 630.00 EUR 4600001385 02.06.2022 Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o.,Strojnícka 8 Bratislava 827 01,35970740
5100000510 630.00 EUR 4600001385 02.06.2022 Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o.,Strojnícka 8 Bratislava 827 01,35970740
5100000511 692.00 EUR 4600001356 02.06.2022 BYTY, spol. s r.o.,Janotova 14-16 Bratislava 841 05,31380239
5100000511 692.00 EUR 4600001356 02.06.2022 BYTY, spol. s r.o.,Janotova 14-16 Bratislava 841 05,31380239
5100000512 312.00 EUR 4600001343 02.06.2022 Ing. Jozef Medvecký - M+ M Stavebná a obchodná činnosť,Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05,11829931
5100000512 312.00 EUR 4600001343 02.06.2022 Ing. Jozef Medvecký - M+ M Stavebná a obchodná činnosť,Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05,11829931
5100000513 461.00 EUR 4600001236 02.06.2022 BYTY, spol. s r.o.,Janotova 14-16 Bratislava 841 05,31380239
5100000513 461.00 EUR 4600001236 02.06.2022 BYTY, spol. s r.o.,Janotova 14-16 Bratislava 841 05,31380239
5100000514 262.00 EUR 4600001203 02.06.2022 Váš správca spol. s r.o.,Furdekova 4 Bratislava 851 03,35846925
5100000514 262.00 EUR 4600001203 02.06.2022 Váš správca spol. s r.o.,Furdekova 4 Bratislava 851 03,35846925
5100000515 271.00 EUR 4600001202 02.06.2022 BYTY, spol. s r.o.,Janotova 14-16 Bratislava 841 05,31380239
5100000515 271.00 EUR 4600001202 02.06.2022 BYTY, spol. s r.o.,Janotova 14-16 Bratislava 841 05,31380239
5100000516 448.00 EUR 4600001200 02.06.2022 Správcovské bratislavské družstvo,Drobného 27 Bratislava 841 01,35803843
5100000516 448.00 EUR 4600001200 02.06.2022 Správcovské bratislavské družstvo,Drobného 27 Bratislava 841 01,35803843
5100000517 271.00 EUR 4600001199 02.06.2022 BYTY, spol. s r.o.,Janotova 14-16 Bratislava 841 05,31380239
5100000517 271.00 EUR 4600001199 02.06.2022 BYTY, spol. s r.o.,Janotova 14-16 Bratislava 841 05,31380239
5100000518 606.00 EUR 4600001166 02.06.2022 Správcovské bratislavské družstvo,Drobného 27 Bratislava 841 01,35803843
5100000518 606.00 EUR 4600001166 02.06.2022 Správcovské bratislavské družstvo,Drobného 27 Bratislava 841 01,35803843
5100000519 690.00 EUR 4600001164 02.06.2022 Správcovské bratislavské družstvo,Drobného 27 Bratislava 841 01,35803843
5100000519 690.00 EUR 4600001164 02.06.2022 Správcovské bratislavské družstvo,Drobného 27 Bratislava 841 01,35803843
5100000520 1128.00 EUR 4600001154 02.06.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov SILVÁN,Silvánska 1 Bratislava 841 04,31804071
5100000520 1128.00 EUR 4600001154 02.06.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov SILVÁN,Silvánska 1 Bratislava 841 04,31804071
5100000521 203.00 EUR 4600001135 02.06.2022 BLAHO-BYT, spol. s r.o.,Prokopa Veľkého 51 Bratislava 811 04,35729899
5100000521 203.00 EUR 4600001135 02.06.2022 BLAHO-BYT, spol. s r.o.,Prokopa Veľkého 51 Bratislava 811 04,35729899
5100000522 180.00 EUR 4600001058 02.06.2022 AG - EXPERT, s.r.o.,Bancíkovej 1/A Bratislava 821 03,35730595
5100000522 180.00 EUR 4600001058 02.06.2022 AG - EXPERT, s.r.o.,Bancíkovej 1/A Bratislava 821 03,35730595
5100000523 840.00 EUR 4600001054 02.06.2022 Doprastav, a.s.,Drieňová 27 Bratislava 826 56,31333320
5100000523 840.00 EUR 4600001054 02.06.2022 Doprastav, a.s.,Drieňová 27 Bratislava 826 56,31333320
5100000524 1872.00 EUR 4600000248 02.06.2022 INTER - SC, spol. s r.o.,Trnavská cesta 29 Bratislava 5 832 84,31343228
5100000524 1872.00 EUR 4600000248 02.06.2022 INTER - SC, spol. s r.o.,Trnavská cesta 29 Bratislava 5 832 84,31343228
5100000525 9332.00 EUR 4600001353 02.06.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000525 9332.00 EUR 4600001353 02.06.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000526 1552.00 EUR 4600002269 02.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000527 2006.00 EUR 02.06.2022 3D s.r.o.,Lombardiniho 22/A Bratislava 831 03,17310377
5100000527 2006.00 EUR 02.06.2022 3D s.r.o.,Lombardiniho 22/A Bratislava 831 03,17310377
5100000528 879.00 EUR 02.06.2022 DELTA Technologie s.r.o.,Domažlická 1256/1 Praha 130 00,27544630
5100000529 125.00 EUR 02.06.2022 DELTA Technologie s.r.o.,Domažlická 1256/1 Praha 130 00,27544630
5100000530 280.00 EUR 4600002605 02.06.2022 STREICHER SK, a. s.,Hruštiny 602 Žilina 010 01,36425851
5100000531 46050.00 EUR 4600000102 03.06.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100000531 46050.00 EUR 4600000102 03.06.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100000532 259.00 EUR 03.06.2022 EKOS PLUS s.r.o.,Župné námestie 7 Bratislava 811 03,31392547
5100000533 1190.00 EUR 03.06.2022 Simex Control SK, s.r.o.,Sv. Cyrila a Metoda 15 Vrútky 038 61,36391069
5100000534 176.00 EUR 03.06.2022 ZVEROPARK, s.r.o.,Štúrova 22 Nitra 949 01,36635731
5100000534 176.00 EUR 03.06.2022 ZVEROPARK, s.r.o.,Štúrova 22 Nitra 949 01,36635731
5100000535 100.00 EUR 03.06.2022 Žilinská univerzita v Žiline,Univerzitná 8215/1 Žilina 010 26,00397563
5100000535 100.00 EUR 03.06.2022 Žilinská univerzita v Žiline,Univerzitná 8215/1 Žilina 010 26,00397563
5100000536 590.00 EUR 03.06.2022 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti,Na Družstvo 125 Brunovce 916 25,0052839
5100000536 590.00 EUR 03.06.2022 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti,Na Družstvo 125 Brunovce 916 25,0052839
5100000537 590.00 EUR 03.06.2022 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti,Na Družstvo 125 Brunovce 916 25,0052839
5100000537 590.00 EUR 03.06.2022 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti,Na Družstvo 125 Brunovce 916 25,0052839
5100000538 1050.00 EUR 06.06.2022 Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004
5100000538 1050.00 EUR 06.06.2022 Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004
5100000539 1000.00 EUR 6600000055 06.06.2022 Positivity Job s. r. o.,Partizánska 2 Bratislava-Staré mesto 811 03,46971386
5100000539 1000.00 EUR 6600000055 06.06.2022 Positivity Job s. r. o.,Partizánska 2 Bratislava-Staré mesto 811 03,46971386
5100000540 12047.00 EUR 6600000022 06.06.2022 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5100000540 12047.00 EUR 6600000022 06.06.2022 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5100000541 170.00 EUR 06.06.2022 INFOCAR a.s.,Račianska 30/A Bratislava 831 02,35773090
5100000541 170.00 EUR 06.06.2022 INFOCAR a.s.,Račianska 30/A Bratislava 831 02,35773090
5100000542 629722.00 EUR 6600000082 06.06.2022 U. S. Steel Košice, s.r.o.,Vstupný areál U. S. Steel Košice 044 54,36199222
5100000542 629722.00 EUR 6600000082 06.06.2022 U. S. Steel Košice, s.r.o.,Vstupný areál U. S. Steel Košice 044 54,36199222
5100000543 2170.00 EUR 4600002669 06.06.2022 MH Manažment, a. s.,Trnavská cesta 100 Bratislava 821 01,50088033
5100000543 2170.00 EUR 4600002669 06.06.2022 MH Manažment, a. s.,Trnavská cesta 100 Bratislava 821 01,50088033
5100000544 2204.00 EUR 4600002669 06.06.2022 MH Manažment, a. s.,Trnavská cesta 100 Bratislava 821 01,50088033
5100000544 2204.00 EUR 4600002669 06.06.2022 MH Manažment, a. s.,Trnavská cesta 100 Bratislava 821 01,50088033
5100000545 3882.00 EUR 06.06.2022 PYROHAS Kozák s.r.o.,Košická 2 Čečejovce 044 71,47441003
5100000546 855.00 EUR 06.06.2022 BVH, spol. s r.o.,Ulica stavbárov 21 Prievidza 971 01,35674148
5100000546 855.00 EUR 06.06.2022 BVH, spol. s r.o.,Ulica stavbárov 21 Prievidza 971 01,35674148
5100000547 1425.00 EUR 0722021000 06.06.2022 Balsam, s.r.o.,Slovenská 5 Bardejov 085 01,36488925
5100000547 1425.00 EUR 0722021000 06.06.2022 Balsam, s.r.o.,Slovenská 5 Bardejov 085 01,36488925
5100000548 1979.00 EUR 06.06.2022 CLEAN TONERY, s.r.o.,Za hradbami 27 Pezinok 902 01,35891866
5100000548 1979.00 EUR 06.06.2022 CLEAN TONERY, s.r.o.,Za hradbami 27 Pezinok 902 01,35891866
5100000549 365.00 EUR 06.06.2022 VMT Metrologické služby s.r.o.,Zárieč - Keblov 100 Svederník 013 32,51410524
5100000550 70.00 EUR 07.06.2022 Inter Cars Slovenská republika s.r.o.,Ivánska cesta 2 Bratislava 821 04,35938111
5100000551 300.00 EUR 07.06.2022 Národná zoologická záhrada Bojnice,Zámok a okolie 6 Bojnice 972 01,00358011
5100000550 70.00 EUR 07.06.2022 Inter Cars Slovenská republika s.r.o.,Ivánska cesta 2 Bratislava 821 04,35938111
5100000552 4250.00 EUR 2103310007 07.06.2022 SKALEŠ PLUS,S.R.O.,BYSTRIČKA 445 MARTIN 038 04,46277005
5100000553 1326.00 EUR 07.06.2022 Vodohospodárska výstavba, š.p.,Karloveská 2 Bratislava4 842 04,00156752
5100000554 120.00 EUR 07.06.2022 PRO-FOREST Rožňava s.r.o.,Štítnická 23 Rožňava 048 01,31722831
5100000554 120.00 EUR 07.06.2022 PRO-FOREST Rožňava s.r.o.,Štítnická 23 Rožňava 048 01,31722831
5100000555 462.00 EUR 0022200000 08.06.2022 STEFE Trnava, s. r. o.,Františkánska 16 Trnava 917 32,36277215
5100000556 1362.00 EUR 0032200000 08.06.2022 STEFE Trnava, s. r. o.,Františkánska 16 Trnava 917 32,36277215
5100000556 1362.00 EUR 0032200000 08.06.2022 STEFE Trnava, s. r. o.,Františkánska 16 Trnava 917 32,36277215
5100000557 1835.00 EUR 0012200000 08.06.2022 Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o.,Kapitulská 14/456 Trnava 917 01,46384677
5100000558 1356.00 EUR 0352200000 08.06.2022 Hotel Trnavan, s.r.o.,Študentská 2 Trnava 917 01,50790455
5100000558 1356.00 EUR 0352200000 08.06.2022 Hotel Trnavan, s.r.o.,Študentská 2 Trnava 917 01,50790455
5100000559 50.00 EUR 6600000067 08.06.2022 Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2 Bratislava 812 72,00151866
5100000559 50.00 EUR 6600000067 08.06.2022 Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2 Bratislava 812 72,00151866
5100000560 356.00 EUR 6600000067 08.06.2022 Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2 Bratislava 812 72,00151866
5100000560 356.00 EUR 6600000067 08.06.2022 Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2 Bratislava 812 72,00151866
5100000561 1135.00 EUR 0422200000 08.06.2022 Pavol Petrišin SERVIS EPS,Trnavská cesta 64 Bratislava 821 02,13994964
5100000561 1135.00 EUR 0422200000 08.06.2022 Pavol Petrišin SERVIS EPS,Trnavská cesta 64 Bratislava 821 02,13994964
5100000562 18315.00 EUR 0742200000 08.06.2022 LOMAR s.r.o.,Jánošíkova 842/4 Trnava 917 01,44753977
5100000562 18315.00 EUR 0742200000 08.06.2022 LOMAR s.r.o.,Jánošíkova 842/4 Trnava 917 01,44753977
5100000564 42100.00 EUR 4600001549 08.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000564 42100.00 EUR 4600001549 08.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000565 53599.00 EUR 4600002721 08.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000565 53599.00 EUR 4600002721 08.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000566 64232.00 EUR 4600002721 08.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000566 64232.00 EUR 4600002721 08.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000567 1323.00 EUR 4600000968 08.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000567 1323.00 EUR 4600000968 08.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000568 4907.00 EUR 4600000968 08.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000568 4907.00 EUR 4600000968 08.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000569 1323.00 EUR 4600000968 08.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000569 1323.00 EUR 4600000968 08.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000570 1200.00 EUR 4600002378 08.06.2022 Sociálna poisťovňa,ul. 29. augusta 8 a 10 Bratislava 1 813 63,30807484
5100000570 1200.00 EUR 4600002378 08.06.2022 Sociálna poisťovňa,ul. 29. augusta 8 a 10 Bratislava 1 813 63,30807484
5100000571 1182.00 EUR 4600002154 08.06.2022 MADJAN, s. r. o.,Jána Stanislava 53 Bratislava 841 05,44777361
5100000571 1182.00 EUR 4600002154 08.06.2022 MADJAN, s. r. o.,Jána Stanislava 53 Bratislava 841 05,44777361
5100000572 199175.00 EUR 4600001718 08.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000573 19907.00 EUR 4600000562 08.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000573 19907.00 EUR 4600000562 08.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000574 1.00 EUR 4600002550 08.06.2022 H-PROBYT, spol. s r.o.,Povraznícka 4 Bratislava 811 05,35722924
5100000574 1.00 EUR 4600002550 08.06.2022 H-PROBYT, spol. s r.o.,Povraznícka 4 Bratislava 811 05,35722924
5100000575 10389852.00 EUR 4600001213 08.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000575 10389852.00 EUR 4600001213 08.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000576 8859001.00 EUR 4600001706 08.06.2022 PPC Energy, a.s.,Magnetova 12 Bratislava 831 04,36798436
5100000576 8859001.00 EUR 4600001706 08.06.2022 PPC Energy, a.s.,Magnetova 12 Bratislava 831 04,36798436
5100000577 81715.00 EUR 4600002710 08.06.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000577 81715.00 EUR 4600002710 08.06.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000578 289251.00 EUR 4600002710 08.06.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000578 289251.00 EUR 4600002710 08.06.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000579 1471.00 EUR 4600000348 08.06.2022 Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 1 816 47,36361518
5100000579 1471.00 EUR 4600000348 08.06.2022 Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 1 816 47,36361518
5100000580 338136.00 EUR 4600002352 08.06.2022 Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 1 816 47,36361518
5100000580 338136.00 EUR 4600002352 08.06.2022 Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 1 816 47,36361518
5100000581 345037.00 EUR 4600002351 08.06.2022 Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 1 816 47,36361518
5100000581 345037.00 EUR 4600002351 08.06.2022 Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 1 816 47,36361518
5100000582 2245529.00 EUR 4600001790 08.06.2022 SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12,31322832
5100000582 2245529.00 EUR 4600001790 08.06.2022 SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12,31322832
5100000583 72.00 EUR 08.06.2022 Dom Komfort s. r. o.,Karpatské námesie 10A Bratislava 831 06,50824961
5100000583 72.00 EUR 08.06.2022 Dom Komfort s. r. o.,Karpatské námesie 10A Bratislava 831 06,50824961
5100000584 2400.00 EUR 4600001457 08.06.2022 Duslo, a.s.,Administratívna budova, ev. č. 1236 Šaľa 927 03,35826487
5100000584 2400.00 EUR 4600001457 08.06.2022 Duslo, a.s.,Administratívna budova, ev. č. 1236 Šaľa 927 03,35826487
5100000585 1020.00 EUR 4600000076 08.06.2022 MFC, s.r.o.,Lipová 7 Sereď 926 01,31441319
5100000585 1020.00 EUR 4600000076 08.06.2022 MFC, s.r.o.,Lipová 7 Sereď 926 01,31441319
5100000586 213.00 EUR 08.06.2022 Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861
5100000586 213.00 EUR 08.06.2022 Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861
5100000587 3100.00 EUR 2104300020 08.06.2022 PORT SERVICE GATE,A.S.,Porubského 2 BRATISLAVA 811 06,36809403
5100000587 3100.00 EUR 2104300020 08.06.2022 PORT SERVICE GATE,A.S.,Porubského 2 BRATISLAVA 811 06,36809403
5100000588 79.00 EUR 08.06.2022 RTVS, s. r. o. v likvidácii,Staré Grunty 2 Bratislava 841 04,36857432
5100000589 130.00 EUR 0392021000 08.06.2022 BVT systems s.r.o.,Vyšná Kamenica 98 Vyšná Kamenica 044 45,47699230
5100000590 3575.00 EUR 08.06.2022 ENERGIA, spol. s r.o.,Partizánska 97 Banská Bystrica 974 01,31561471
5100000590 3575.00 EUR 08.06.2022 ENERGIA, spol. s r.o.,Partizánska 97 Banská Bystrica 974 01,31561471
5100000591 229.00 EUR 08.06.2022 NCH SLOVAKIA s.r.o.,Drieňová 34 Bratislava 821 02,34096043
5100000591 229.00 EUR 08.06.2022 NCH SLOVAKIA s.r.o.,Drieňová 34 Bratislava 821 02,34096043
5100000592 6893.00 EUR 4600000252 09.06.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100000592 6893.00 EUR 4600000252 09.06.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100000593 19054.00 EUR 4600001127 09.06.2022 VIPA, s.r.o.,Pribišova 1 Bratislava 4 841 05,35719621
5100000593 19054.00 EUR 4600001127 09.06.2022 VIPA, s.r.o.,Pribišova 1 Bratislava 4 841 05,35719621
5100000594 9000.00 EUR 4600002475 09.06.2022 Sungate a. s.,Metodova 4 Bratislava 821 08,52430138
5100000595 6898.00 EUR 4600002460 09.06.2022 BYTREX, s. r. o.,Tomášikova 26 Bratislava 821 01,50457250
5100000594 9000.00 EUR 4600002475 09.06.2022 Sungate a. s.,Metodova 4 Bratislava 821 08,52430138
5100000596 8500.00 EUR 4600001827 09.06.2022 Central Shopping Center, a. s.,Námestie Mateja Korvína 1 Bratislava 811 07,46872884
5100000597 9000.00 EUR 4600001380 09.06.2022 ETP Servis, s. r. o.,Záhradnícka 30 Bratislava 821 08,35743719
5100000597 9000.00 EUR 4600001380 09.06.2022 ETP Servis, s. r. o.,Záhradnícka 30 Bratislava 821 08,35743719
5100000598 7400.00 EUR 4600001134 09.06.2022 RETRO Retail, a.s.,Mraziarenská 6 Bratislava 821 08,45724199
5100000598 7400.00 EUR 4600001134 09.06.2022 RETRO Retail, a.s.,Mraziarenská 6 Bratislava 821 08,45724199
5100000599 9600.00 EUR 4600000504 09.06.2022 DOPRAVOPROJEKT, a.s.,Kominárska 2,4 Bratislava 3 832 03,31322000
5100000600 5600.00 EUR 4600000274 09.06.2022 Úrad vlády SR,Nám. Slobody 1 Bratislava 813 70,00151513
5100000600 5600.00 EUR 4600000274 09.06.2022 Úrad vlády SR,Nám. Slobody 1 Bratislava 813 70,00151513
5100000601 2383.00 EUR 09.06.2022 HAKOM S.R.O.,ČSĽA 18 MARTIN 036 01,36000124
5100000601 2383.00 EUR 09.06.2022 HAKOM S.R.O.,ČSĽA 18 MARTIN 036 01,36000124
5100000602 529.00 EUR 09.06.2022 MARTEL ENERGO s.r.o.,Zvonárska 8 Košice 040 01,45412944
5100000602 529.00 EUR 09.06.2022 MARTEL ENERGO s.r.o.,Zvonárska 8 Košice 040 01,45412944
5100000603 48.00 EUR 09.06.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5100000603 48.00 EUR 09.06.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5100000604 364.00 EUR 09.06.2022 NCH SLOVAKIA s.r.o.,Drieňová 34 Bratislava 821 02,34096043
5100000604 364.00 EUR 09.06.2022 NCH SLOVAKIA s.r.o.,Drieňová 34 Bratislava 821 02,34096043
5100000605 242.00 EUR 09.06.2022 STAVCHEM S.R.O.,KOLLÁROVA 73 MARTIN 036 01,36368792
5100000605 242.00 EUR 09.06.2022 STAVCHEM S.R.O.,KOLLÁROVA 73 MARTIN 036 01,36368792
5100000606 1016.00 EUR 0067261112 09.06.2022 Commander Services s.r.o.,Žitná 23 Bratislava 831 06,51183455
5100000606 1016.00 EUR 0067261112 09.06.2022 Commander Services s.r.o.,Žitná 23 Bratislava 831 06,51183455
5100000607 1323.00 EUR 4600000968 10.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000607 1323.00 EUR 4600000968 10.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000608 1323.00 EUR 4600000968 10.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000609 1152.00 EUR 4600002269 10.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000609 1152.00 EUR 4600002269 10.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000611 2221.00 EUR 10.06.2022 Profesia, spol.s r.o.,Pribinova 19 Bratislava 811 09,35800861
5100000611 2221.00 EUR 10.06.2022 Profesia, spol.s r.o.,Pribinova 19 Bratislava 811 09,35800861
5100000612 384.00 EUR 4600002269 10.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000612 384.00 EUR 4600002269 10.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000613 515.00 EUR 4600000968 10.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000613 515.00 EUR 4600000968 10.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000614 180.00 EUR 4600000968 10.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000615 5415.00 EUR 10.06.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5100000616 380.00 EUR 10.06.2022 INNOVIS, s.r.o.,Mlynská 28 Košická 040 01,47894458
5100000616 380.00 EUR 10.06.2022 INNOVIS, s.r.o.,Mlynská 28 Košická 040 01,47894458
5100000617 189448.00 EUR 4600000200 13.06.2022 Istrochem Reality, a.s.,Nobelova č. 34 Bratislava 33 836 05,35797525
5100000617 189448.00 EUR 4600000200 13.06.2022 Istrochem Reality, a.s.,Nobelova č. 34 Bratislava 33 836 05,35797525
5100000618 56648.00 EUR 0062022000 13.06.2022 Up Déjeuner, s. r. o.,Tomášikova 16529/23/D Bratislava 821 01,53528654
5100000619 5332.00 EUR 2112310008 13.06.2022 Balsam, s.r.o.,Slovenská 5 Bardejov 085 01,36488925
5100000619 5332.00 EUR 2112310008 13.06.2022 Balsam, s.r.o.,Slovenská 5 Bardejov 085 01,36488925
5100000620 3018.00 EUR 4600000066 13.06.2022 B O D I M E X , spol. s r.o.,Miletičova 3/a Bratislava 2 821 08,00686182
5100000621 35980.00 EUR 4600000155 13.06.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000621 35980.00 EUR 4600000155 13.06.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000622 2135546.00 EUR 4600000807 13.06.2022 Prvá rozvojová spoločnosť, a.s.,Polianky 6 A Bratislava 841 01,36734322
5100000622 2135546.00 EUR 4600000807 13.06.2022 Prvá rozvojová spoločnosť, a.s.,Polianky 6 A Bratislava 841 01,36734322
5100000623 138052.00 EUR 4600002712 13.06.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000623 138052.00 EUR 4600002712 13.06.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000624 59396.00 EUR 4600002712 13.06.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000624 59396.00 EUR 4600002712 13.06.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000625 18434.00 EUR 4600001765 13.06.2022 SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12,31322832
5100000625 18434.00 EUR 4600001765 13.06.2022 SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12,31322832
5100000626 23644823.00 EUR 0046002379 13.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000626 23644823.00 EUR 0046002379 13.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000627 32874.00 EUR 2012310001 13.06.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5100000627 32874.00 EUR 2012310001 13.06.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5100000628 5000.00 EUR 13.06.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5100000628 5000.00 EUR 13.06.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5100000629 45.00 EUR 13.06.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5100000629 45.00 EUR 13.06.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5100000630 6991.00 EUR 0792017000 13.06.2022 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,Martinská 49 Bratislava 821 05,36022047
5100000630 6991.00 EUR 0792017000 13.06.2022 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,Martinská 49 Bratislava 821 05,36022047
5100000631 104000.00 EUR 13.06.2022 ECONS ENERGY, a.s.,Zádielská 3 Košice 040 01,31654924
5100000631 104000.00 EUR 13.06.2022 ECONS ENERGY, a.s.,Zádielská 3 Košice 040 01,31654924
5100000632 10420.00 EUR 13.06.2022 AFRY CZ s.r.o.,Magistrů 1275/13 Praha 4 985 11,45306605
5100000632 10420.00 EUR 13.06.2022 AFRY CZ s.r.o.,Magistrů 1275/13 Praha 4 985 11,45306605
5100000633 1470.00 EUR 0092008000 13.06.2022 Fittich s.r.o.,Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica 974 05,46849891
5100000633 1470.00 EUR 0092008000 13.06.2022 Fittich s.r.o.,Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica 974 05,46849891
5100000634 2193.00 EUR 4600002669 14.06.2022 MH Manažment, a. s.,Trnavská cesta 100 Bratislava 821 01,50088033
5100000634 2193.00 EUR 4600002669 14.06.2022 MH Manažment, a. s.,Trnavská cesta 100 Bratislava 821 01,50088033
5100000635 2600.00 EUR 14.06.2022 Ing. Tomáš Caha,Prokopa Velikého 1534/24 Brno - Líšeň 628 00,09735003
5100000635 2600.00 EUR 14.06.2022 Ing. Tomáš Caha,Prokopa Velikého 1534/24 Brno - Líšeň 628 00,09735003
5100000636 17231.00 EUR 2101310001 14.06.2022 ORIOLA SK s.r.o.,Na Lány 44 Žilina 010 03,50019201
5100000636 17231.00 EUR 2101310001 14.06.2022 ORIOLA SK s.r.o.,Na Lány 44 Žilina 010 03,50019201
5100000637 8457.00 EUR 14.06.2022 LOSKOL, s.r.o.,196 Horná Štubňa 038 46,45256276
5100000637 8457.00 EUR 14.06.2022 LOSKOL, s.r.o.,196 Horná Štubňa 038 46,45256276
5100000638 25000.00 EUR 0012290321 14.06.2022 VALIN s.r.o.,Pri celulózke 1376 Žilina 010 01,36440884
5100000638 25000.00 EUR 0012290321 14.06.2022 VALIN s.r.o.,Pri celulózke 1376 Žilina 010 01,36440884
5100000639 5010.00 EUR 4600001528 14.06.2022 RETRO Retail, a.s.,Mraziarenská 6 Bratislava 821 08,45724199
5100000639 5010.00 EUR 4600001528 14.06.2022 RETRO Retail, a.s.,Mraziarenská 6 Bratislava 821 08,45724199
5100000640 7500.00 EUR 2201310023 14.06.2022 ELASTIK-M S.R.O.,KOLÁROVA 5781 MARTIN 036 01,36001741
5100000640 7500.00 EUR 2201310023 14.06.2022 ELASTIK-M S.R.O.,KOLÁROVA 5781 MARTIN 036 01,36001741
5100000641 7184.00 EUR 2109300147 14.06.2022 IXPERTA s. r. o., organizačná zložka,Dúbravská cesta 4 Bratislava 841 04,48257591
5100000641 7184.00 EUR 2109300147 14.06.2022 IXPERTA s. r. o., organizačná zložka,Dúbravská cesta 4 Bratislava 841 04,48257591
5100000642 24060.00 EUR 14.06.2022 FC ENERGY s.r.o.,Vyškovce nad Ipľom 239 Vyškovce nad Ipľom 935 77,50710354
5100000643 109028.00 EUR 0046002439 14.06.2022 GASTROMILA, spol. s.r.o.,Piešťanská 2 Košice 040 11,36203271
5100000642 24060.00 EUR 14.06.2022 FC ENERGY s.r.o.,Vyškovce nad Ipľom 239 Vyškovce nad Ipľom 935 77,50710354
5100000644 4878.00 EUR 14.06.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5100000645 2249.00 EUR 14.06.2022 Dokumenta, a.s.,Strojnícka 103 Bratislava 821 05,35966726
5100000645 2249.00 EUR 14.06.2022 Dokumenta, a.s.,Strojnícka 103 Bratislava 821 05,35966726
5100000646 62.00 EUR 14.06.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5100000646 62.00 EUR 14.06.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5100000647 1428.00 EUR 14.06.2022 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.,Galvaniho 17/B Bratislava 821 04,31338551
5100000648 1618.00 EUR 14.06.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5100000648 1618.00 EUR 14.06.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5100000649 2450.00 EUR 14.06.2022 MicroStep - HDO s r.o.,Vajnorská 158 Bratislava 831 04,31341624
5100000649 2450.00 EUR 14.06.2022 MicroStep - HDO s r.o.,Vajnorská 158 Bratislava 831 04,31341624
5100000651 2600.00 EUR 14.06.2022 PEYO spol. s r.o.,Hviezdoslavova 41306 Žiar nad Hronom 965 01,31647073
5100000651 2600.00 EUR 14.06.2022 PEYO spol. s r.o.,Hviezdoslavova 41306 Žiar nad Hronom 965 01,31647073
5100000652 91802.00 EUR 4600002729 14.06.2022 IC Grid, s. r. o.,Vajnorská 21 A Bratislava 831 03,52240894
5100000653 300.00 EUR 4600000968 14.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000652 91802.00 EUR 4600002729 14.06.2022 IC Grid, s. r. o.,Vajnorská 21 A Bratislava 831 03,52240894
5100000654 27506.00 EUR 4600002612 14.06.2022 Martin Říha - MR,Budatínska 3084/35 Bratislava 851 06,41473183
5100000655 45.00 EUR 14.06.2022 ABEL - COMPUTER S.R.O.,A.HLINKU 6 ČADCA 022 01,31634788
5100000656 212.00 EUR 4600001566 14.06.2022 SOMAT Group a. s.,Mierová 127 Bratislava 821 05,35828684
5100000657 182532.00 EUR 4600002453 14.06.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000657 182532.00 EUR 4600002453 14.06.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000658 1200.00 EUR 4600000247 14.06.2022 INTER - SC, spol. s r.o.,Trnavská cesta 29 Bratislava 5 832 84,31343228
5100000659 2560.00 EUR 14.06.2022 QCM, s.r.o.,Panónska cesta 17 Bratislava - mestská časť Petr,51967081
5100000659 2560.00 EUR 14.06.2022 QCM, s.r.o.,Panónska cesta 17 Bratislava - mestská časť Petr,51967081
5100000660 22500.00 EUR 0112022000 14.06.2022 ASTIN, s.r.o. Poprad,Levočská 3312/37 Poprad 058 01,36465275
5100000660 22500.00 EUR 0112022000 14.06.2022 ASTIN, s.r.o. Poprad,Levočská 3312/37 Poprad 058 01,36465275
5100000661 1680.00 EUR 14.06.2022 AVJ - EKON SERVIS, s.r.o.,Tatranská 105 Banská Bystrica 974 11,36626511
5100000661 1680.00 EUR 14.06.2022 AVJ - EKON SERVIS, s.r.o.,Tatranská 105 Banská Bystrica 974 11,36626511
5100000662 563.00 EUR 14.06.2022 MARTEL ENERGO s.r.o.,Zvonárska 8 Košice 040 01,45412944
5100000662 563.00 EUR 14.06.2022 MARTEL ENERGO s.r.o.,Zvonárska 8 Košice 040 01,45412944
5100000663 0.00 EUR 14.06.2022 CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o.,Václavské náměstí 846/1 Praha 1 110 00,25692917
5100000663 0.00 EUR 14.06.2022 CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o.,Václavské náměstí 846/1 Praha 1 110 00,25692917
5100000664 4800.00 EUR 14.06.2022 HYDROCONSULTING s r.o.,Bulharská 70 Bratislava 821 04,35684348
5100000664 4800.00 EUR 14.06.2022 HYDROCONSULTING s r.o.,Bulharská 70 Bratislava 821 04,35684348
5100000665 39392.00 EUR 14.06.2022 S&T Slovakia s. r. o.,Mlynské Nivy 71 Bratislava 821 05,31349935
5100000665 39392.00 EUR 14.06.2022 S&T Slovakia s. r. o.,Mlynské Nivy 71 Bratislava 821 05,31349935
5100000666 2245.00 EUR 14.06.2022 EKOS PLUS s.r.o.,Župné námestie 7 Bratislava 811 03,31392547
5100000667 540.00 EUR 0130111214 15.06.2022 Dagmar Kocúrková,Oščadnica 1442 Oščadnica 023 01,17936861
5100000667 540.00 EUR 0130111214 15.06.2022 Dagmar Kocúrková,Oščadnica 1442 Oščadnica 023 01,17936861
5100000668 6459.00 EUR 0119160604 15.06.2022 František Bíroš,Za Jarkom 877/18 Teplička nad Váhom 013 01,41279913
5100000668 6459.00 EUR 0119160604 15.06.2022 František Bíroš,Za Jarkom 877/18 Teplička nad Váhom 013 01,41279913
5100000669 6894.00 EUR 0046002402 15.06.2022 Femax Tech, s.r.o.,Tekeľova 2/2271 Ľubotice 080 06,46917993
5100000669 6894.00 EUR 0046002402 15.06.2022 Femax Tech, s.r.o.,Tekeľova 2/2271 Ľubotice 080 06,46917993
5100000670 103.00 EUR 15.06.2022 Lamitec, spol. s r.o.,Plynárenská 2 Bratislava 821 09,35710691
5100000670 103.00 EUR 15.06.2022 Lamitec, spol. s r.o.,Plynárenská 2 Bratislava 821 09,35710691
5100000671 18566.00 EUR 2105310012 15.06.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5100000671 18566.00 EUR 2105310012 15.06.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5100000672 2684.00 EUR 15.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000672 2684.00 EUR 15.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000673 3275.00 EUR 15.06.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100000673 3275.00 EUR 15.06.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100000674 7080.00 EUR 15.06.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5100000674 7080.00 EUR 15.06.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5100000675 971.00 EUR 15.06.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100000675 971.00 EUR 15.06.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100000676 231.00 EUR 15.06.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5100000676 231.00 EUR 15.06.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5100000677 1416.00 EUR 15.06.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100000677 1416.00 EUR 15.06.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100000678 2621.00 EUR 15.06.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100000678 2621.00 EUR 15.06.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100000679 554.00 EUR 15.06.2022 HOTEL Solisko, s.r.o.,260 Vrbov 059 72,46146628
5100000679 554.00 EUR 15.06.2022 HOTEL Solisko, s.r.o.,260 Vrbov 059 72,46146628
5100000681 3179.00 EUR 15.06.2022 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.,Dostojevského rad 4 Bratislava 815 74,00151700
5100000681 3179.00 EUR 15.06.2022 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.,Dostojevského rad 4 Bratislava 815 74,00151700
5100000682 2549.00 EUR 15.06.2022 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.,Dostojevského rad 4 Bratislava 815 74,00151700
5100000682 2549.00 EUR 15.06.2022 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.,Dostojevského rad 4 Bratislava 815 74,00151700
5100000683 486.00 EUR 15.06.2022 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.,Dostojevského rad 4 Bratislava 815 74,00151700
5100000683 486.00 EUR 15.06.2022 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.,Dostojevského rad 4 Bratislava 815 74,00151700
5100000684 3637.00 EUR 15.06.2022 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.,Dostojevského rad 4 Bratislava 815 74,00151700
5100000684 3637.00 EUR 15.06.2022 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.,Dostojevského rad 4 Bratislava 815 74,00151700
5100000685 100.00 EUR 4600000968 15.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000686 4907.00 EUR 4600000968 15.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000687 3045.00 EUR 4600000968 15.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000687 3045.00 EUR 4600000968 15.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000688 270.00 EUR 15.06.2022 INKUR S.R.O.,ROBOTNÍCKA 1C MARTIN 036 01,31568700
5100000689 103.00 EUR 4600001870 15.06.2022 HomePro Správcovská, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava 831 54,44934556
5100000689 103.00 EUR 4600001870 15.06.2022 HomePro Správcovská, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava 831 54,44934556
5100000690 461.00 EUR 4600001573 15.06.2022 HomePro Správcovská, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava 831 54,44934556
5100000690 461.00 EUR 4600001573 15.06.2022 HomePro Správcovská, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava 831 54,44934556
5100000691 487.00 EUR 4600001566 15.06.2022 SOMAT Group a. s.,Mierová 127 Bratislava 821 05,35828684
5100000692 105789.00 EUR 4600002580 15.06.2022 CORADO - SOAT, spol. s r.o.,Párovská 2 Nitra 949 01,34104569
5100000692 105789.00 EUR 4600002580 15.06.2022 CORADO - SOAT, spol. s r.o.,Párovská 2 Nitra 949 01,34104569
5100000693 103.00 EUR 0122200000 15.06.2022 TSS Group a. s.,Továrenská 50 Dubnica nad Váhom 018 41,36323551
5100000693 103.00 EUR 0122200000 15.06.2022 TSS Group a. s.,Továrenská 50 Dubnica nad Váhom 018 41,36323551
5100000695 1808.00 EUR 0072200000 15.06.2022 ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.,Pribinova 4253/19 Bratislava 811 09,35890487
5100000696 45232.00 EUR 0232200000 15.06.2022 CORADO - SOAT, spol. s r.o.,Párovská 2 Nitra 949 01,34104569
5100000696 45232.00 EUR 0232200000 15.06.2022 CORADO - SOAT, spol. s r.o.,Párovská 2 Nitra 949 01,34104569
5100000697 8432.00 EUR 16.06.2022 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.,Dostojevského rad 4 Bratislava 815 74,00151700
5100000697 8432.00 EUR 16.06.2022 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.,Dostojevského rad 4 Bratislava 815 74,00151700
5100000698 350.00 EUR 16.06.2022 MicroStep - HDO s r.o.,Vajnorská 158 Bratislava 831 04,31341624
5100000698 350.00 EUR 16.06.2022 MicroStep - HDO s r.o.,Vajnorská 158 Bratislava 831 04,31341624
5100000699 1680.00 EUR 4600002578 16.06.2022 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.,Digital Park III, Einsteinova 19 Bratislava 851
5100000699 1680.00 EUR 4600002578 16.06.2022 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.,Digital Park III, Einsteinova 19 Bratislava 851
5100000700 2771.00 EUR 4600002598 16.06.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100000700 2771.00 EUR 4600002598 16.06.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100000701 10881.00 EUR 0042200000 16.06.2022 ORIOLA SK s.r.o.,Na Lány 44 Žilina 010 03,50019201
5100000701 10881.00 EUR 0042200000 16.06.2022 ORIOLA SK s.r.o.,Na Lány 44 Žilina 010 03,50019201
5100000702 44.00 EUR 16.06.2022 Hilti Slovakia, s r.o., Galvaniho 7 Bratislava 821 04,31344445
5100000702 44.00 EUR 16.06.2022 Hilti Slovakia, s r.o., Galvaniho 7 Bratislava 821 04,31344445
5100000703 2807.00 EUR 16.06.2022 COMAX - TT, a.s.,Coburgova 84 Trnava 917 48,36238147
5100000704 231.00 EUR 16.06.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5100000704 231.00 EUR 16.06.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5100000705 1626.00 EUR 16.06.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5100000705 1626.00 EUR 16.06.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5100000706 8070.00 EUR 16.06.2022 AUTOCONT s.r.o.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,36396222
5100000706 8070.00 EUR 16.06.2022 AUTOCONT s.r.o.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,36396222
5100000707 2093.00 EUR 16.06.2022 Grapent a.s.,Piesok 4015/B7 Modra 900 01,36689483
5100000707 2093.00 EUR 16.06.2022 Grapent a.s.,Piesok 4015/B7 Modra 900 01,36689483
5100000708 1581.00 EUR 2103310015 17.06.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100000708 1581.00 EUR 2103310015 17.06.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100000709 550.00 EUR 17.06.2022 SIERRA ENTERPRISES, S. R. O.,FIĽAKOVSKA CESTA 285 LUČENEC 984 01,36047856
5100000709 550.00 EUR 17.06.2022 SIERRA ENTERPRISES, S. R. O.,FIĽAKOVSKA CESTA 285 LUČENEC 984 01,36047856
5100000710 3098.00 EUR 17.06.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100000710 3098.00 EUR 17.06.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100000711 594.00 EUR 17.06.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100000711 594.00 EUR 17.06.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100000712 1230.00 EUR 17.06.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100000712 1230.00 EUR 17.06.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100000713 578.00 EUR 17.06.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100000713 578.00 EUR 17.06.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100000714 14500.00 EUR 17.06.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5100000714 14500.00 EUR 17.06.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5100000715 1768.00 EUR 0342200000 20.06.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100000715 1768.00 EUR 0342200000 20.06.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100000716 1458.00 EUR 6600000090 20.06.2022 Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852
5100000716 1458.00 EUR 6600000090 20.06.2022 Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852
5100000717 348.00 EUR 4600002750 20.06.2022 SCAFFOLD SLOVAKIA, s. r. o.,Kopčianska 63 Bratislava 851 01,44758651
5100000717 348.00 EUR 4600002750 20.06.2022 SCAFFOLD SLOVAKIA, s. r. o.,Kopčianska 63 Bratislava 851 01,44758651
5100000718 27200.00 EUR 0762200000 20.06.2022 KLIV, s.r.o.,Agátová ulica 3388/4 Trnava 917 01,46136207
5100000718 27200.00 EUR 0762200000 20.06.2022 KLIV, s.r.o.,Agátová ulica 3388/4 Trnava 917 01,46136207
5100000719 2500.00 EUR 20.06.2022 ENERGODATA spol. s r.o.,Kálov 1 Žilina 010 01,30223806
5100000719 2500.00 EUR 20.06.2022 ENERGODATA spol. s r.o.,Kálov 1 Žilina 010 01,30223806
5100000720 416.00 EUR 20.06.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000720 416.00 EUR 20.06.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000721 227500.00 EUR 6600000032 20.06.2022 Ladislav Sztupák - L - stav,Edelényska 40 Rožňava 048 01,33007896
5100000721 227500.00 EUR 6600000032 20.06.2022 Ladislav Sztupák - L - stav,Edelényska 40 Rožňava 048 01,33007896
5100000722 3595.00 EUR 2108310003 20.06.2022 BVT systems s.r.o.,Vyšná Kamenica 98 Vyšná Kamenica 044 45,47699230
5100000722 3595.00 EUR 2108310003 20.06.2022 BVT systems s.r.o.,Vyšná Kamenica 98 Vyšná Kamenica 044 45,47699230
5100000723 5157.00 EUR 20.06.2022 Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861
5100000723 5157.00 EUR 20.06.2022 Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861
5100000724 83.00 EUR 4600002598 20.06.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100000724 83.00 EUR 4600002598 20.06.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100000725 525.00 EUR 20.06.2022 ARBE, s.r.o.,Pekná cesta 19 Bratislava 34 831 52,36056553
5100000725 525.00 EUR 20.06.2022 ARBE, s.r.o.,Pekná cesta 19 Bratislava 34 831 52,36056553
5100000726 602.00 EUR 20.06.2022 ALS SK, s. r. o.,Kirejevská 1678 Rimavská Sobota 979 01,36629324
5100000726 602.00 EUR 20.06.2022 ALS SK, s. r. o.,Kirejevská 1678 Rimavská Sobota 979 01,36629324
5100000727 23420.00 EUR 4600002275 20.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000727 23420.00 EUR 4600002275 20.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000728 256.00 EUR 4600002269 20.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000728 256.00 EUR 4600002269 20.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000729 279.00 EUR 20.06.2022 ANNEX MARTIN S.R.O. VELKO-MALOPREDAJ,NÁMESTIE PROTIF.BOJOVNÍKOV 1706 MARTIN 036 01,36422584
5100000729 279.00 EUR 20.06.2022 ANNEX MARTIN S.R.O. VELKO-MALOPREDAJ,NÁMESTIE PROTIF.BOJOVNÍKOV 1706 MARTIN 036 01,36422584
5100000730 1666.00 EUR 4600000269 20.06.2022 Lindström, s.r.o.,Orešianska ulica 3 Trnava 917 01,35742364
5100000730 1666.00 EUR 4600000269 20.06.2022 Lindström, s.r.o.,Orešianska ulica 3 Trnava 917 01,35742364
5100000731 1150.00 EUR 0029070721 20.06.2022 KLIKA-BP, s. r. o.,Vlčie hrdlo 90 Bratislava 821 07,43995888
5100000731 1150.00 EUR 0029070721 20.06.2022 KLIKA-BP, s. r. o.,Vlčie hrdlo 90 Bratislava 821 07,43995888
5100000732 3713.00 EUR 0012290321 20.06.2022 VALIN s.r.o.,Pri celulózke 1376 Žilina 010 01,36440884
5100000732 3713.00 EUR 0012290321 20.06.2022 VALIN s.r.o.,Pri celulózke 1376 Žilina 010 01,36440884
5100000733 540.00 EUR 20.06.2022 VOMONT s.r.o.,Lipová 1222/6 Terchová 013 06,45848408
5100000733 540.00 EUR 20.06.2022 VOMONT s.r.o.,Lipová 1222/6 Terchová 013 06,45848408
5100000734 4142.00 EUR 20.06.2022 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,Martinská 49 Bratislava 821 05,36022047
5100000734 4142.00 EUR 20.06.2022 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,Martinská 49 Bratislava 821 05,36022047
5100000735 45.00 EUR 20.06.2022 INGEO - ENVILAB S.R.O.,BYTČICKÁ 16 ŽILINA 010 01,36373354
5100000735 45.00 EUR 20.06.2022 INGEO - ENVILAB S.R.O.,BYTČICKÁ 16 ŽILINA 010 01,36373354
5100000736 85.00 EUR 20.06.2022 sladkosti pre hostí, s.r.o.,Republiky 1041/30 Žilina 010 01,47958715
5100000736 85.00 EUR 20.06.2022 sladkosti pre hostí, s.r.o.,Republiky 1041/30 Žilina 010 01,47958715
5100000737 111226.00 EUR 0046002393 20.06.2022 CORADO - SOAT, spol. s r.o.,Párovská 2 Nitra 949 01,34104569
5100000737 111226.00 EUR 0046002393 20.06.2022 CORADO - SOAT, spol. s r.o.,Párovská 2 Nitra 949 01,34104569
5100000738 2144.00 EUR 0312200000 20.06.2022 Balsam, s.r.o.,Slovenská 5 Bardejov 085 01,36488925
5100000738 2144.00 EUR 0312200000 20.06.2022 Balsam, s.r.o.,Slovenská 5 Bardejov 085 01,36488925
5100000739 90000.00 EUR 0512020000 20.06.2022 STEFE Zvolen, s.r.o.,Unionka 54 Zvolen 960 01,31612300
5100000739 90000.00 EUR 0512020000 20.06.2022 STEFE Zvolen, s.r.o.,Unionka 54 Zvolen 960 01,31612300
5100000740 1624.00 EUR 0052200000 20.06.2022 Lindström, s.r.o.,Orešianska ulica 3 Trnava 917 01,35742364
5100000740 1624.00 EUR 0052200000 20.06.2022 Lindström, s.r.o.,Orešianska ulica 3 Trnava 917 01,35742364
5100000741 164.00 EUR 20.06.2022 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o.,Športová 2 Žilina 010 01,47504781
5100000741 164.00 EUR 20.06.2022 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o.,Športová 2 Žilina 010 01,47504781
5100000742 604.00 EUR 20.06.2022 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5100000742 604.00 EUR 20.06.2022 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5100000743 1113.00 EUR 20.06.2022 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.,Vysoká 2/B Bratislava 811 06,36863360
5100000743 1113.00 EUR 20.06.2022 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.,Vysoká 2/B Bratislava 811 06,36863360
5100000744 1500.00 EUR 20.06.2022 Ján Rišian - MB,III.KOLÓNIA 2270/15 MARTIN 036 08,33926549
5100000744 1500.00 EUR 20.06.2022 Ján Rišian - MB,III.KOLÓNIA 2270/15 MARTIN 036 08,33926549
5100000745 726.00 EUR 4600002711 20.06.2022 Supra technology s.r.o.,Boleráz 92 Boleráz 919 08,50966979
5100000745 726.00 EUR 4600002711 20.06.2022 Supra technology s.r.o.,Boleráz 92 Boleráz 919 08,50966979
5100000746 1181.00 EUR 20.06.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100000746 1181.00 EUR 20.06.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100000747 81.00 EUR 21.06.2022 Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852
5100000747 81.00 EUR 21.06.2022 Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852
5100000748 180.00 EUR 4600002578 21.06.2022 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.,Digital Park III, Einsteinova 19 Bratislava 851
5100000748 180.00 EUR 4600002578 21.06.2022 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.,Digital Park III, Einsteinova 19 Bratislava 851
5100000749 442.00 EUR 21.06.2022 Habanero Steak Pub s.r.o.,Jánošovská 5400 Vrútky 038 61,45494193
5100000749 442.00 EUR 21.06.2022 Habanero Steak Pub s.r.o.,Jánošovská 5400 Vrútky 038 61,45494193
5100000750 7310.00 EUR 0046002474 21.06.2022 Balsam, s.r.o.,Slovenská 5 Bardejov 085 01,36488925
5100000750 7310.00 EUR 0046002474 21.06.2022 Balsam, s.r.o.,Slovenská 5 Bardejov 085 01,36488925
5100000751 3900.00 EUR 21.06.2022 ENVIROS, s.r.o.,Dvory 1932 Púchov 020 01,50030485
5100000751 3900.00 EUR 21.06.2022 ENVIROS, s.r.o.,Dvory 1932 Púchov 020 01,50030485
5100000752 6701.00 EUR 4600002757 21.06.2022 Stavebné bytové družstvo Bratislava,Strojnícka 8 Bratislava 2 827 01,00169382
5100000752 6701.00 EUR 4600002757 21.06.2022 Stavebné bytové družstvo Bratislava,Strojnícka 8 Bratislava 2 827 01,00169382
5100000753 13473.00 EUR 21.06.2022 MIRAGE Shoping Center, a.s.,Framborská 12 Žilina 010 01,44547331
5100000753 13473.00 EUR 21.06.2022 MIRAGE Shoping Center, a.s.,Framborská 12 Žilina 010 01,44547331
5100000754 20000.00 EUR 21.06.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100000754 20000.00 EUR 21.06.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100000755 21791.00 EUR 21.06.2022 MIRAGE Shoping Center, a.s.,Framborská 12 Žilina 010 01,44547331
5100000755 21791.00 EUR 21.06.2022 MIRAGE Shoping Center, a.s.,Framborská 12 Žilina 010 01,44547331
5100000756 8752.00 EUR 21.06.2022 Energotel,a.s.,Miletičova 7 Bratislava 821 08,35785217
5100000757 18000.00 EUR 21.06.2022 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469
5100000758 271.00 EUR 21.06.2022 MOVA, s.r.o. MOVA GmbH,Štefana Fidlíka 1530/20 Trnava 917 01,47595001
5100000758 271.00 EUR 21.06.2022 MOVA, s.r.o. MOVA GmbH,Štefana Fidlíka 1530/20 Trnava 917 01,47595001
5100000759 17.00 EUR 21.06.2022 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.,Letná 796/9 Piešťany 921 01,36230537
5100000759 17.00 EUR 21.06.2022 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.,Letná 796/9 Piešťany 921 01,36230537
5100000760 689.00 EUR 21.06.2022 Nemček SONES, spol. sr.o.,Bulharská 2475/44 Trnava 912 02,36248371
5100000760 689.00 EUR 21.06.2022 Nemček SONES, spol. sr.o.,Bulharská 2475/44 Trnava 912 02,36248371
5100000761 3126.00 EUR 21.06.2022 AUTOCONT s.r.o.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,36396222
5100000761 3126.00 EUR 21.06.2022 AUTOCONT s.r.o.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,36396222
5100000762 79.00 EUR 21.06.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484
5100000762 79.00 EUR 21.06.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484
5100000763 1156.00 EUR 21.06.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484
5100000763 1156.00 EUR 21.06.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484
5100000764 21791.00 EUR 21.06.2022 MIRAGE Shoping Center, a.s.,Framborská 12 Žilina 010 01,44547331
5100000765 210.00 EUR 21.06.2022 Ing. Ján Morvic,Veterná 2202/5 Hlohovec 920 01,33431523
5100000765 210.00 EUR 21.06.2022 Ing. Ján Morvic,Veterná 2202/5 Hlohovec 920 01,33431523
5100000766 2000.00 EUR 21.06.2022 Carach s.r.o.,Obrody 25 Košice 040 11,52914518
5100000766 2000.00 EUR 21.06.2022 Carach s.r.o.,Obrody 25 Košice 040 11,52914518
5100000767 1541.00 EUR 21.06.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100000767 1541.00 EUR 21.06.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100000768 42.00 EUR 21.06.2022 JUDr. Pavol Holík, súdny exekútor,Záhradnícka 25 Bratislava 811 07,42133530
5100000769 496.00 EUR 21.06.2022 S&T Slovakia s. r. o.,Mlynské Nivy 71 Bratislava 821 05,31349935
5100000769 496.00 EUR 21.06.2022 S&T Slovakia s. r. o.,Mlynské Nivy 71 Bratislava 821 05,31349935
5100000770 450000.00 EUR 0046002379 21.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000770 450000.00 EUR 0046002379 21.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000771 40000.00 EUR 21.06.2022 STEFE Zvolen, s.r.o.,Unionka 54 Zvolen 960 01,31612300
5100000771 40000.00 EUR 21.06.2022 STEFE Zvolen, s.r.o.,Unionka 54 Zvolen 960 01,31612300
5100000772 11000.00 EUR 21.06.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100000772 11000.00 EUR 21.06.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100000773 956363.00 EUR 21.06.2022 BUČINA ZVOLEN, a.s.,Lučenecká cesta 2266/6 Zvolen 960 96,36029815
5100000773 956363.00 EUR 21.06.2022 BUČINA ZVOLEN, a.s.,Lučenecká cesta 2266/6 Zvolen 960 96,36029815
5100000775 195.00 EUR 1152200000 21.06.2022 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o.,Nitrianska 1 Trnava 917 00,31443036
5100000775 195.00 EUR 1152200000 21.06.2022 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o.,Nitrianska 1 Trnava 917 00,31443036
5100000776 200.00 EUR 21.06.2022 EUROS, s.r.o.,Bytčická 89 Žilina 010 09,31567703
5100000776 200.00 EUR 21.06.2022 EUROS, s.r.o.,Bytčická 89 Žilina 010 09,31567703
5100000777 1376.00 EUR 4600001899 21.06.2022 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie,Mokrohájska 3 Bratislava 845 12,00603287
5100000777 1376.00 EUR 4600001899 21.06.2022 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie,Mokrohájska 3 Bratislava 845 12,00603287
5100000778 2268.00 EUR 21.06.2022 Ing.Lenka Chytilová - BONDI DESIGN,Mojš 263 Mojš 010 01,45362297
5100000778 2268.00 EUR 21.06.2022 Ing.Lenka Chytilová - BONDI DESIGN,Mojš 263 Mojš 010 01,45362297
5100000779 5878637.00 EUR 0612020000 21.06.2022 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.,Mlynské nivy 61/A Bratislava 820 15,31355161
5100000779 5878637.00 EUR 0612020000 21.06.2022 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.,Mlynské nivy 61/A Bratislava 820 15,31355161
5100000780 1223.00 EUR 21.06.2022 WILO CS s.r.o., organizačná zložka,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,46818014
5100000780 1223.00 EUR 21.06.2022 WILO CS s.r.o., organizačná zložka,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,46818014
5100000781 221968.00 EUR 21.06.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000781 221968.00 EUR 21.06.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000782 181.00 EUR 4600001572 21.06.2022 ABC facility, a. s.,Trnavská cesta 6/A Bratislava 821 08,36823546
5100000782 181.00 EUR 4600001572 21.06.2022 ABC facility, a. s.,Trnavská cesta 6/A Bratislava 821 08,36823546
5100000783 19.00 EUR 21.06.2022 DREKIA, s.r.o.,Dubová 3272/15 Žilina 010 07,31642128
5100000784 1449.00 EUR 4600000323 21.06.2022 Bytové družstvo Bratislava III,Kominárska 6 Bratislava 3 831 04,00169633
5100000784 1449.00 EUR 4600000323 21.06.2022 Bytové družstvo Bratislava III,Kominárska 6 Bratislava 3 831 04,00169633
5100000785 18.00 EUR 4600001465 21.06.2022 BYTOKOMPLET, s.r.o.,Kamenárska 18 Bratislava 821 04,35698845
5100000785 18.00 EUR 4600001465 21.06.2022 BYTOKOMPLET, s.r.o.,Kamenárska 18 Bratislava 821 04,35698845
5100000786 673.00 EUR 21.06.2022 Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o.,Strojnícka 8 Bratislava 827 01,35970740
5100000787 421.00 EUR 4600001947 21.06.2022 ABC facility, a. s.,Trnavská cesta 6/A Bratislava 821 08,36823546
5100000787 421.00 EUR 4600001947 21.06.2022 ABC facility, a. s.,Trnavská cesta 6/A Bratislava 821 08,36823546
5100000788 261.00 EUR 4600002434 21.06.2022 Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209
5100000788 261.00 EUR 4600002434 21.06.2022 Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209
5100000789 1564.00 EUR 6600000022 21.06.2022 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5100000789 1564.00 EUR 6600000022 21.06.2022 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5100000790 66240.00 EUR 2105310014 21.06.2022 DOMINANT J.Z. s.r.o.,Predmestská 1608/90 Žilina 010 01,36842974
5100000790 66240.00 EUR 2105310014 21.06.2022 DOMINANT J.Z. s.r.o.,Predmestská 1608/90 Žilina 010 01,36842974
5100000791 525.00 EUR 22.06.2022 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,Ševčenkova 36 Bratislava 851 01,35971967
5100000791 525.00 EUR 22.06.2022 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,Ševčenkova 36 Bratislava 851 01,35971967
5100000792 7900.00 EUR 22.06.2022 VEMAX, s.r.o.,Robotnícka 10774/9 Martin 036 01,36405370
5100000793 660.00 EUR 22.06.2022 VEMAX, s.r.o.,Robotnícka 10774/9 Martin 036 01,36405370
5100000793 660.00 EUR 22.06.2022 VEMAX, s.r.o.,Robotnícka 10774/9 Martin 036 01,36405370
5100000794 4319.00 EUR 4600002649 22.06.2022 BONUL, s.r.o.,Novozámocká 224 Nitra 949 05,36528170
5100000794 4319.00 EUR 4600002649 22.06.2022 BONUL, s.r.o.,Novozámocká 224 Nitra 949 05,36528170
5100000795 484.00 EUR 4600002434 22.06.2022 Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209
5100000795 484.00 EUR 4600002434 22.06.2022 Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209
5100000796 222.00 EUR 4600000146 22.06.2022 BYTOKOMPLET, s.r.o.,Kamenárska 18 Bratislava 821 04,35698845
5100000796 222.00 EUR 4600000146 22.06.2022 BYTOKOMPLET, s.r.o.,Kamenárska 18 Bratislava 821 04,35698845
5100000797 13220.00 EUR 22.06.2022 Dotech s.r.o.,Predmestská 90 Žilina 010 01,47799498
5100000797 13220.00 EUR 22.06.2022 Dotech s.r.o.,Predmestská 90 Žilina 010 01,47799498
5100000798 5340.00 EUR 4600002690 22.06.2022 BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.,Miletičová 23 Bratislava 821 09,31396828
5100000798 5340.00 EUR 4600002690 22.06.2022 BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.,Miletičová 23 Bratislava 821 09,31396828
5100000799 1987.00 EUR 4600002474 22.06.2022 MARLUS Group, s.r.o.,Za kaštieľom 1 Nitra 949 01,31411304
5100000799 1987.00 EUR 4600002474 22.06.2022 MARLUS Group, s.r.o.,Za kaštieľom 1 Nitra 949 01,31411304
5100000800 28273.00 EUR 22.06.2022 TURČIANSKA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.,KUZMÁNYHO 25 MARTIN 036 80,36672084
5100000800 28273.00 EUR 22.06.2022 TURČIANSKA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.,KUZMÁNYHO 25 MARTIN 036 80,36672084
5100000801 500.00 EUR 22.06.2022 ESB Elektrické stroje, a.s.,Vídeňská 297/99 Brno 639 00,27742598
5100000801 500.00 EUR 22.06.2022 ESB Elektrické stroje, a.s.,Vídeňská 297/99 Brno 639 00,27742598
5100000802 2469.00 EUR 4600000100 22.06.2022 Čuteková Viera,Mickiewiczova ul. 3 Bratislava 811 07,
5100000802 2469.00 EUR 4600000100 22.06.2022 Čuteková Viera,Mickiewiczova ul. 3 Bratislava 811 07,
5100000803 13965.00 EUR 22.06.2022 Ján Rišian - MB,III.KOLÓNIA 2270/15 MARTIN 036 08,33926549
5100000803 13965.00 EUR 22.06.2022 Ján Rišian - MB,III.KOLÓNIA 2270/15 MARTIN 036 08,33926549
5100000805 485.00 EUR 22.06.2022 Miroslav Smolek,Hospodárska 67 Trnava 917 01,33555532
5100000805 485.00 EUR 22.06.2022 Miroslav Smolek,Hospodárska 67 Trnava 917 01,33555532
5100000807 9126.00 EUR 0014110320 22.06.2022 AUTOCONT s.r.o.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,36396222
5100000808 350.00 EUR 22.06.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5100000809 19.00 EUR 22.06.2022 JUDr. Iveta Vašková, notár,Trojičné námestie 7332/8A Trnava 917 01,42296242
5100000809 19.00 EUR 22.06.2022 JUDr. Iveta Vašková, notár,Trojičné námestie 7332/8A Trnava 917 01,42296242
5100000810 24661.00 EUR 2103310008 22.06.2022 MILOSLAV MARŠALA-TECHNICKÉ IZOLÁCIE,MOKRAĎ 8 VRÚTKY 038 61,33583242
5100000810 24661.00 EUR 2103310008 22.06.2022 MILOSLAV MARŠALA-TECHNICKÉ IZOLÁCIE,MOKRAĎ 8 VRÚTKY 038 61,33583242
5100000811 29764.00 EUR 2103310010 22.06.2022 MIROSLAV MAKOŠ,BELÁ-DULICE 393 MARTIN 038 11,37762605
5100000813 13985.00 EUR 2112310017 22.06.2022 REMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice,Lesná 16 Poproč 044 24,17080401
5100000813 13985.00 EUR 2112310017 22.06.2022 REMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice,Lesná 16 Poproč 044 24,17080401
5100000817 4990.00 EUR 22.06.2022 Profesia, spol.s r.o.,Pribinova 19 Bratislava 811 09,35800861
5100000817 4990.00 EUR 22.06.2022 Profesia, spol.s r.o.,Pribinova 19 Bratislava 811 09,35800861
5100000818 2892.00 EUR 22.06.2022 Profesia, spol.s r.o.,Pribinova 19 Bratislava 811 09,35800861
5100000818 2892.00 EUR 22.06.2022 Profesia, spol.s r.o.,Pribinova 19 Bratislava 811 09,35800861
5100000819 4287.00 EUR 0041161121 22.06.2022 Balsam, s.r.o.,Slovenská 5 Bardejov 085 01,36488925
5100000819 4287.00 EUR 0041161121 22.06.2022 Balsam, s.r.o.,Slovenská 5 Bardejov 085 01,36488925
5100000820 95768.00 EUR 22.06.2022 JUST IT Solutions s. r. o.,Priemyselná 8 Bratislava 821 09,45899495
5100000820 95768.00 EUR 22.06.2022 JUST IT Solutions s. r. o.,Priemyselná 8 Bratislava 821 09,45899495
5100000821 113964.00 EUR 22.06.2022 JUST IT Solutions s. r. o.,Priemyselná 8 Bratislava 821 09,45899495
5100000822 10000.00 EUR 22.06.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100000822 10000.00 EUR 22.06.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100000823 5128.00 EUR 0046002342 22.06.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100000824 289.00 EUR 22.06.2022 HOTELY Plus a.s,Bulharská 72 Bratislava 821 04,35749105
5100000824 289.00 EUR 22.06.2022 HOTELY Plus a.s,Bulharská 72 Bratislava 821 04,35749105
5100000825 384.00 EUR 4600002269 22.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000825 384.00 EUR 4600002269 22.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000826 1229.00 EUR 4600002443 22.06.2022 BYTREX, s. r. o.,Tomášikova 26 Bratislava 821 01,50457250
5100000827 4000.00 EUR 22.06.2022 Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151
5100000828 750.00 EUR 22.06.2022 VLCI ŽILINA, a. s.,Športová 5 žilina 010 01,36387193
5100000828 750.00 EUR 22.06.2022 VLCI ŽILINA, a. s.,Športová 5 žilina 010 01,36387193
5100000829 14579.00 EUR 4600002675 23.06.2022 Balsam, s.r.o.,Slovenská 5 Bardejov 085 01,36488925
5100000830 1936.00 EUR 23.06.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100000830 1936.00 EUR 23.06.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100000831 1024.00 EUR 4600002269 23.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000832 160.00 EUR 4600002269 23.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000835 17.00 EUR 23.06.2022 JUDr. Pavol Sádel, notár,Skladná 223/38 Košice 040 01,50439359
5100000836 7560.00 EUR 23.06.2022 ELCONDER, s.r.o.,Hrušovská 20000/45A Bratislava 821 07,30840414
5100000836 7560.00 EUR 23.06.2022 ELCONDER, s.r.o.,Hrušovská 20000/45A Bratislava 821 07,30840414
5100000838 285.00 EUR 23.06.2022 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,Röntgenova 26 Bratislava 851 01,35701722
5100000838 285.00 EUR 23.06.2022 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,Röntgenova 26 Bratislava 851 01,35701722
5100000839 454822.00 EUR 0046002458 23.06.2022 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,Štefanovičova 4 Bratislava 816 23,00585441
5100000839 454822.00 EUR 0046002458 23.06.2022 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,Štefanovičova 4 Bratislava 816 23,00585441
5100000840 4000.00 EUR 23.06.2022 ForesServices, s. r. o.,Prievozská 14 Bratislava 821 09,35692103
5100000840 4000.00 EUR 23.06.2022 ForesServices, s. r. o.,Prievozská 14 Bratislava 821 09,35692103
5100000841 32400.00 EUR 0046002486 23.06.2022 HDI Versicherung AG,Obchodná 2 Bratislava 811 06,36857475
5100000841 32400.00 EUR 0046002486 23.06.2022 HDI Versicherung AG,Obchodná 2 Bratislava 811 06,36857475
5100000842 570.00 EUR 23.06.2022 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,Tomášikova 28B Bratislava 821 01,35914921
5100000842 570.00 EUR 23.06.2022 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,Tomášikova 28B Bratislava 821 01,35914921
5100000843 149.00 EUR 23.06.2022 Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852
5100000843 149.00 EUR 23.06.2022 Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852
5100000844 44.00 EUR 23.06.2022 Landema Group, s.r.o. Superdiskont,Dobronická 986/35 Praha 4 142 00,27222357
5100000844 44.00 EUR 23.06.2022 Landema Group, s.r.o. Superdiskont,Dobronická 986/35 Praha 4 142 00,27222357
5100000845 9975.00 EUR 23.06.2022 DONAUCHEM s r.o.,Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02,31359248
5100000845 9975.00 EUR 23.06.2022 DONAUCHEM s r.o.,Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02,31359248
5100000846 7184.00 EUR 2007310009 23.06.2022 Energotel,a.s.,Miletičova 7 Bratislava 821 08,35785217
5100000846 7184.00 EUR 2007310009 23.06.2022 Energotel,a.s.,Miletičova 7 Bratislava 821 08,35785217
5100000847 1150.00 EUR 0029070721 23.06.2022 KLIKA-BP, s. r. o.,Vlčie hrdlo 90 Bratislava 821 07,43995888
5100000848 825.00 EUR 23.06.2022 Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861
5100000848 825.00 EUR 23.06.2022 Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861
5100000849 8205.00 EUR 23.06.2022 FEAST s.r.o.,Rastislavova 415 Nitra 949 01,44197781
5100000849 8205.00 EUR 23.06.2022 FEAST s.r.o.,Rastislavova 415 Nitra 949 01,44197781
5100000850 912.00 EUR 23.06.2022 STAVIVÁ PAVLÍK a SOLÁRIK,SPOL.SR.O.,KRATINOVA 71 MARTIN-PRIEKOPA 036 08,46484655
5100000850 912.00 EUR 23.06.2022 STAVIVÁ PAVLÍK a SOLÁRIK,SPOL.SR.O.,KRATINOVA 71 MARTIN-PRIEKOPA 036 08,46484655
5100000851 156.00 EUR 23.06.2022 INKUR S.R.O.,ROBOTNÍCKA 1C MARTIN 036 01,31568700
5100000851 156.00 EUR 23.06.2022 INKUR S.R.O.,ROBOTNÍCKA 1C MARTIN 036 01,31568700
5100000852 38.00 EUR 4600002167 23.06.2022 MADJAN, s. r. o.,Jána Stanislava 53 Bratislava 841 05,44777361
5100000853 138.00 EUR 4600002167 23.06.2022 MADJAN, s. r. o.,Jána Stanislava 53 Bratislava 841 05,44777361
5100000852 38.00 EUR 4600002167 23.06.2022 MADJAN, s. r. o.,Jána Stanislava 53 Bratislava 841 05,44777361
5100000854 355.00 EUR 4600001833 23.06.2022 HomePro Správcovská, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava 831 54,44934556
5100000855 1500.00 EUR 0020040189 23.06.2022 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469
5100000855 1500.00 EUR 0020040189 23.06.2022 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469
5100000856 340.00 EUR 23.06.2022 NES Nová Dubnica s.r.o.,M. Gorkého 820/27 Nová Dubnica 018 51,50581881
5100000856 340.00 EUR 23.06.2022 NES Nová Dubnica s.r.o.,M. Gorkého 820/27 Nová Dubnica 018 51,50581881
5100000857 100.00 EUR 4600002435 23.06.2022 Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209
5100000857 100.00 EUR 4600002435 23.06.2022 Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209
5100000858 127.00 EUR 4600002433 23.06.2022 Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209
5100000858 127.00 EUR 4600002433 23.06.2022 Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209
5100000859 631.00 EUR 4600000813 23.06.2022 Bytové družstvo Bratislava III,Kominárska 6 Bratislava 3 831 04,00169633
5100000859 631.00 EUR 4600000813 23.06.2022 Bytové družstvo Bratislava III,Kominárska 6 Bratislava 3 831 04,00169633
5100000860 253.00 EUR 4600002427 23.06.2022 SOMAT Group a. s.,Mierová 127 Bratislava 821 05,35828684
5100000860 253.00 EUR 4600002427 23.06.2022 SOMAT Group a. s.,Mierová 127 Bratislava 821 05,35828684
5100000861 634.00 EUR 4600002428 23.06.2022 SOMAT Group a. s.,Mierová 127 Bratislava 821 05,35828684
5100000861 634.00 EUR 4600002428 23.06.2022 SOMAT Group a. s.,Mierová 127 Bratislava 821 05,35828684
5100000862 4560.00 EUR 4600002756 23.06.2022 Stavebné bytové družstvo Bratislava,Strojnícka 8 Bratislava 2 827 01,00169382
5100000862 4560.00 EUR 4600002756 23.06.2022 Stavebné bytové družstvo Bratislava,Strojnícka 8 Bratislava 2 827 01,00169382
5100000863 600.00 EUR 2111300003 23.06.2022 Spojená škola,Československej armády 24 Martin 036 01,17050499
5100000863 600.00 EUR 2111300003 23.06.2022 Spojená škola,Československej armády 24 Martin 036 01,17050499
5100000864 685.00 EUR 23.06.2022 Marián Hreus,Mojš 10 Žilina 010 01,52962920
5100000864 685.00 EUR 23.06.2022 Marián Hreus,Mojš 10 Žilina 010 01,52962920
5100000865 4281.00 EUR 23.06.2022 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.,Galvaniho 17/B Bratislava 821 04,31338551
5100000865 4281.00 EUR 23.06.2022 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.,Galvaniho 17/B Bratislava 821 04,31338551
5100000866 180.00 EUR 23.06.2022 INPARTNERS GROUP s.r.o,,Kláry Jarunkovej 4 Banská Bystrica 974 01,51834898
5100000866 180.00 EUR 23.06.2022 INPARTNERS GROUP s.r.o,,Kláry Jarunkovej 4 Banská Bystrica 974 01,51834898
5100000867 91.00 EUR 23.06.2022 TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s.,Hotel PATRIA - Štrbské Pleso 33 Vysoké Tatry 059,31638759
5100000867 91.00 EUR 23.06.2022 TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s.,Hotel PATRIA - Štrbské Pleso 33 Vysoké Tatry 059,31638759
5100000868 26.00 EUR 23.06.2022 ŠROBIK PLUS, S.R.O.,SUČIANSKA CESTA 31 MARTIN-PRIEKOPA 036 08,45623295
5100000868 26.00 EUR 23.06.2022 ŠROBIK PLUS, S.R.O.,SUČIANSKA CESTA 31 MARTIN-PRIEKOPA 036 08,45623295
5100000869 613.00 EUR 23.06.2022 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.,Robotnícka 820/36 Turčianske Teplice 039 01,53248376
5100000869 613.00 EUR 23.06.2022 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.,Robotnícka 820/36 Turčianske Teplice 039 01,53248376
5100000870 38160.00 EUR 23.06.2022 DONAUCHEM s r.o.,Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02,31359248
5100000870 38160.00 EUR 23.06.2022 DONAUCHEM s r.o.,Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02,31359248
5100000871 13712.00 EUR 23.06.2022 DONAUCHEM s r.o.,Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02,31359248
5100000871 13712.00 EUR 23.06.2022 DONAUCHEM s r.o.,Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02,31359248
5100000872 20050.00 EUR 23.06.2022 Calmit, spol. s r.o.,Gaštanová 15 Bratislava 811 04,36172162
5100000872 20050.00 EUR 23.06.2022 Calmit, spol. s r.o.,Gaštanová 15 Bratislava 811 04,36172162
5100000873 24842.00 EUR 24.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000873 24842.00 EUR 24.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000874 38.00 EUR 24.06.2022 A.M.PLUS S.R.O.,ŠPORTOVÁ 323 KOŠŤANY NAD TURCOM 038 41,36407585
5100000874 38.00 EUR 24.06.2022 A.M.PLUS S.R.O.,ŠPORTOVÁ 323 KOŠŤANY NAD TURCOM 038 41,36407585
5100000875 1012.00 EUR 24.06.2022 ENERGODATA spol. s r.o.,Kálov 1 Žilina 010 01,30223806
5100000875 1012.00 EUR 24.06.2022 ENERGODATA spol. s r.o.,Kálov 1 Žilina 010 01,30223806
5100000876 545.00 EUR 24.06.2022 Euro Dotácie,a.s.,Na Šefranici 1280/8 Žilina 010 01,36438766
5100000876 545.00 EUR 24.06.2022 Euro Dotácie,a.s.,Na Šefranici 1280/8 Žilina 010 01,36438766
5100000877 2373.00 EUR 24.06.2022 IXPERTA s. r. o., organizačná zložka,Dúbravská cesta 4 Bratislava 841 04,48257591
5100000877 2373.00 EUR 24.06.2022 IXPERTA s. r. o., organizačná zložka,Dúbravská cesta 4 Bratislava 841 04,48257591
5100000878 1984.00 EUR 24.06.2022 ENERGO CONTROLS, s.r.o.,Škultétyho 2868/32 ŽILINA 010 01,36020028
5100000878 1984.00 EUR 24.06.2022 ENERGO CONTROLS, s.r.o.,Škultétyho 2868/32 ŽILINA 010 01,36020028
5100000879 90.00 EUR 24.06.2022 Schrack Technik s.r.o.,Ivánska cesta 10/C Bratislava 821 04,31610919
5100000879 90.00 EUR 24.06.2022 Schrack Technik s.r.o.,Ivánska cesta 10/C Bratislava 821 04,31610919
5100000880 195.00 EUR 24.06.2022 D-Ex Instruments, s. r. o.,Pražská 11 Bratislava 811 04,44227841
5100000880 195.00 EUR 24.06.2022 D-Ex Instruments, s. r. o.,Pražská 11 Bratislava 811 04,44227841
5100000881 2163.00 EUR 4600002669 24.06.2022 MH Manažment, a. s.,Trnavská cesta 100 Bratislava 821 01,50088033
5100000881 2163.00 EUR 4600002669 24.06.2022 MH Manažment, a. s.,Trnavská cesta 100 Bratislava 821 01,50088033
5100000882 991.00 EUR 0046001365 24.06.2022 Ing. Rudolf Vancák RZ KARAT,Námestie L. Novomeského 1225/3 Košice 040 01,14307880
5100000882 991.00 EUR 0046001365 24.06.2022 Ing. Rudolf Vancák RZ KARAT,Námestie L. Novomeského 1225/3 Košice 040 01,14307880
5100000883 165.00 EUR 24.06.2022 ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713
5100000883 165.00 EUR 24.06.2022 ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713
5100000884 1170.00 EUR 24.06.2022 ECM ECO Monitoring, a.s.,Nevädzová 5 Bratislava 821 01,17312094
5100000884 1170.00 EUR 24.06.2022 ECM ECO Monitoring, a.s.,Nevädzová 5 Bratislava 821 01,17312094
5100000885 2307.00 EUR 4600000171 27.06.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100000885 2307.00 EUR 4600000171 27.06.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100000886 5161.00 EUR 4600000173 27.06.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100000886 5161.00 EUR 4600000173 27.06.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100000887 126.00 EUR 0182200000 27.06.2022 SVB J. Hajdóczyho 8-10-12,J. Hajdóczyho 10 Trnava 917 01,37847350
5100000887 126.00 EUR 0182200000 27.06.2022 SVB J. Hajdóczyho 8-10-12,J. Hajdóczyho 10 Trnava 917 01,37847350
5100000888 643.00 EUR 0192200000 27.06.2022 Západoslovenská energetika, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,35823551
5100000888 643.00 EUR 0192200000 27.06.2022 Západoslovenská energetika, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,35823551
5100000889 1111.00 EUR 0372200000 27.06.2022 Bytové družstvo so sídlom v Trnave,Ludvika van Beethovena 26 Trnava 917 08,00175480
5100000890 818.00 EUR 0392200000 27.06.2022 Úrad práce,sociál.vecí a rodiny,Jána Bottu 4 Trnava 917 01,30794536
5100000891 3595.00 EUR 0382200000 27.06.2022 Jaroslav Karel - Elektro,Špačinská cesta 42 Trnava 917 01,35172746
5100000891 3595.00 EUR 0382200000 27.06.2022 Jaroslav Karel - Elektro,Špačinská cesta 42 Trnava 917 01,35172746
5100000892 693.00 EUR 0172200000 27.06.2022 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5100000893 253.00 EUR 0182200000 27.06.2022 SVB J. Hajdóczyho 8-10-12,J. Hajdóczyho 10 Trnava 917 01,37847350
5100000893 253.00 EUR 0182200000 27.06.2022 SVB J. Hajdóczyho 8-10-12,J. Hajdóczyho 10 Trnava 917 01,37847350
5100000894 5809331.00 EUR 0046002379 27.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000895 84000.00 EUR 1911300010 27.06.2022 Taures, a.s.,Opletalova 55 Praha 1 110 00,26426625
5100000896 26207.00 EUR 0782017000 27.06.2022 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,Martinská 49 Bratislava 821 05,36022047
5100000897 200.00 EUR 27.06.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5100000898 177.00 EUR 27.06.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5100000899 212.00 EUR 27.06.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5100000900 5832.00 EUR 27.06.2022 D.A.L. spol. s r.o.,Považský Chlmec 500 Považský Chlmec 010 03,36413861
5100000901 1872.00 EUR 27.06.2022 ALBAT, spol. s r.o.,Barčianska 64 Košice - Barca 040 17,31675239
5100000901 1872.00 EUR 27.06.2022 ALBAT, spol. s r.o.,Barčianska 64 Košice - Barca 040 17,31675239
5100000902 5124.00 EUR 4600000175 27.06.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100000903 20460.00 EUR 4600000065 27.06.2022 Bytové družstvo SVORNOSŤ,Chorvátska 1 Bratislava 1 811 07,31363784
5100000904 14190.00 EUR 4600000042 27.06.2022 Stavebné bytové družstvo Bratislava,Strojnícka 8 Bratislava 2 827 01,00169382
5100000905 2145.00 EUR 4600000503 27.06.2022 Západoslovenská energetika, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,35823551
5100000906 2307.00 EUR 4600000172 27.06.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100000907 9771.00 EUR 4600000170 27.06.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100000908 5087.00 EUR 4600000169 27.06.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100000909 4767.00 EUR 4600000168 27.06.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100000910 8286.00 EUR 4600000164 27.06.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100000911 9985.00 EUR 4600000163 27.06.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100000912 6910.00 EUR 4600002755 27.06.2022 Stavebné bytové družstvo Bratislava,Strojnícka 8 Bratislava 2 827 01,00169382
5100000913 1947.00 EUR 4600001448 27.06.2022 Ajmes reality, s.r.o.,Slovenská 1134 Ostrava 702 00,29443601
5100000914 186.00 EUR 4600000071 27.06.2022 SBDKREDIT, spol. s r.o.,Tomašikova 11 Bratislava 2 821 02,31379869
5100000915 391.00 EUR 4600002497 27.06.2022 BRATISLAVA PROPERTY SERVICES s. r. o.,Bárdošova 2/A Bratislava 831 01,35938561
5100000916 230.00 EUR 4600001847 27.06.2022 H-PROBYT, spol. s r.o.,Povraznícka 4 Bratislava 811 05,35722924
5100000917 1807.00 EUR 4600000347 27.06.2022 Naša správcovská, s.r.o.,Miletičova 23 Bratislava 821 09,35842474
5100000918 110.00 EUR 4600002611 27.06.2022 Sara HC, s. r. o.,Staré Grunty 24 Bratislava 841 04,51238489
5100000919 205.00 EUR 4600000975 27.06.2022 Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o.,Tomášikova 10/A Bratislava 821 03,35895403
5100000920 376.00 EUR 4600000565 27.06.2022 Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o.,Tomášikova 10/A Bratislava 821 03,35895403
5100000921 301.00 EUR 4600000838 27.06.2022 HomePro Správcovská, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava 831 54,44934556
5100000921 301.00 EUR 4600000838 27.06.2022 HomePro Správcovská, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava 831 54,44934556
5100000922 606.00 EUR 4600000976 27.06.2022 SOMAT Group a. s.,Mierová 127 Bratislava 821 05,35828684
5100000922 606.00 EUR 4600000976 27.06.2022 SOMAT Group a. s.,Mierová 127 Bratislava 821 05,35828684
5100000923 90.00 EUR 4600001010 27.06.2022 SBDKREDIT, spol. s r.o.,Tomašikova 11 Bratislava 2 821 02,31379869
5100000923 90.00 EUR 4600001010 27.06.2022 SBDKREDIT, spol. s r.o.,Tomašikova 11 Bratislava 2 821 02,31379869
5100000924 231.00 EUR 4600001617 27.06.2022 HOUSE SERVICES, s.r.o.,Talichova 2 Bratislava 841 02,43833331
5100000924 231.00 EUR 4600001617 27.06.2022 HOUSE SERVICES, s.r.o.,Talichova 2 Bratislava 841 02,43833331
5100000925 186.00 EUR 4600000071 27.06.2022 SBDKREDIT, spol. s r.o.,Tomašikova 11 Bratislava 2 821 02,31379869
5100000925 186.00 EUR 4600000071 27.06.2022 SBDKREDIT, spol. s r.o.,Tomašikova 11 Bratislava 2 821 02,31379869
5100000926 735.00 EUR 4600001215 27.06.2022 Váš správca spol. s r.o.,Furdekova 4 Bratislava 851 03,35846925
5100000926 735.00 EUR 4600001215 27.06.2022 Váš správca spol. s r.o.,Furdekova 4 Bratislava 851 03,35846925
5100000927 224.00 EUR 4600000114 27.06.2022 Ružinovský domov seniorov,Sklenárova 14 Bratislava 821 09,00510173
5100000927 224.00 EUR 4600000114 27.06.2022 Ružinovský domov seniorov,Sklenárova 14 Bratislava 821 09,00510173
5100000928 3758.00 EUR 4600000205 27.06.2022 Stredisko kultúry Bratislava Nové M,Vajnorská 21 Bratislava 3 831 03,00245771
5100000928 3758.00 EUR 4600000205 27.06.2022 Stredisko kultúry Bratislava Nové M,Vajnorská 21 Bratislava 3 831 03,00245771
5100000929 168.00 EUR 4600000345 27.06.2022 AUREKA s.r.o.,Homolova 4 Bratislava 4 841 02,31394078
5100000929 168.00 EUR 4600000345 27.06.2022 AUREKA s.r.o.,Homolova 4 Bratislava 4 841 02,31394078
5100000930 288855.00 EUR 4600001692 27.06.2022 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,Primaciálne nám. 1 Bratislava 814 99,00603481
5100000930 288855.00 EUR 4600001692 27.06.2022 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,Primaciálne nám. 1 Bratislava 814 99,00603481
5100000931 1805.00 EUR 4600001645 27.06.2022 H-PROBYT, spol. s r.o.,Povraznícka 4 Bratislava 811 05,35722924
5100000931 1805.00 EUR 4600001645 27.06.2022 H-PROBYT, spol. s r.o.,Povraznícka 4 Bratislava 811 05,35722924
5100000932 3112.00 EUR 4600000158 27.06.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100000932 3112.00 EUR 4600000158 27.06.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100000933 13312.00 EUR 4600000159 27.06.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100000933 13312.00 EUR 4600000159 27.06.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100000934 17215.00 EUR 4600000160 27.06.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100000934 17215.00 EUR 4600000160 27.06.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100000935 5128.00 EUR 4600000161 27.06.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100000936 15608.00 EUR 4600000162 27.06.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100000935 5128.00 EUR 4600000161 27.06.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100000937 1687.00 EUR 4600000112 27.06.2022 Akad. sochár Vladimír Durbák,Bulíkova 2680/5 Bratislava 5 851 03,
5100000938 257.00 EUR 4600001645 27.06.2022 H-PROBYT, spol. s r.o.,Povraznícka 4 Bratislava 811 05,35722924
5100000939 11520.00 EUR 4600002764 27.06.2022 Martin Polák - zaq,Hlavná 861/178A Dolná Krupá 919 65,46167307
5100000940 6720.00 EUR 28.06.2022 ARBE, s.r.o.,Pekná cesta 19 Bratislava 34 831 52,36056553
5100000941 5520.00 EUR 28.06.2022 Magix, s. r. o.,Priemyselná 1/A Bratislava 821 09,46182071
5100000942 179.00 EUR 28.06.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100000943 880.00 EUR 28.06.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5100000944 4000.00 EUR 28.06.2022 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469
5100000945 30459.00 EUR 0044251121 28.06.2022 ROGJA, s.r.o.,Baničova 3394/8 ŽILINA 010 15,50169041
5100000946 2400.00 EUR 28.06.2022 PROEBIZ s.r.o.,Masarykovo náměstí 52/33 Ostrava 702 00,64616398
5100000947 1618.00 EUR 28.06.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5100000948 212673.00 EUR 4600002752 28.06.2022 Up Déjeuner, s. r. o.,Tomášikova 16529/23/D Bratislava 821 01,53528654
5100000949 842.00 EUR 6600000052 28.06.2022 FCC Slovensko, s.r.o.,Bratislavská 18 Zohor 900 51,31318762
5100000949 842.00 EUR 6600000052 28.06.2022 FCC Slovensko, s.r.o.,Bratislavská 18 Zohor 900 51,31318762
5100000950 2556.00 EUR 28.06.2022 WILO CS s.r.o., organizačná zložka,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,46818014
5100000951 512.00 EUR 4600002269 28.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000951 512.00 EUR 4600002269 28.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000952 512.00 EUR 4600002269 28.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000952 512.00 EUR 4600002269 28.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000953 5168.00 EUR 4600002269 28.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000953 5168.00 EUR 4600002269 28.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000954 110.00 EUR 0122200000 28.06.2022 TSS Group a. s.,Továrenská 50 Dubnica nad Váhom 018 41,36323551
5100000955 13984.00 EUR 4600000557 28.06.2022 MicroStep - HDO s r.o.,Vajnorská 158 Bratislava 831 04,31341624
5100000955 13984.00 EUR 4600000557 28.06.2022 MicroStep - HDO s r.o.,Vajnorská 158 Bratislava 831 04,31341624
5100000956 1760.00 EUR 4600002494 28.06.2022 JPX s.r.o.,Chabenecká 5190/3 Banská Bystrica 974 11,50543105
5100000956 1760.00 EUR 4600002494 28.06.2022 JPX s.r.o.,Chabenecká 5190/3 Banská Bystrica 974 11,50543105
5100000957 868.00 EUR 4600000968 28.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100000958 21067.00 EUR 28.06.2022 SLOVPUMP-TRADE, s.r.o.,Osloboditeľov 4 Závadka nad Hronom 976 67,36029670
5100000959 461.00 EUR 28.06.2022 ELASTIK-M S.R.O.,KOLÁROVA 5781 MARTIN 036 01,36001741
5100000958 21067.00 EUR 28.06.2022 SLOVPUMP-TRADE, s.r.o.,Osloboditeľov 4 Závadka nad Hronom 976 67,36029670
5100000960 2200.00 EUR 28.06.2022 CellQoS, a.s.,Koniarekova 19 Trnava 917 21,36817864
5100000961 19936.00 EUR 28.06.2022 Ing. Adam Mihočka - Vitamin IT,Ulica Bedřicha Smetanu 7838/8A Trnava 917 08,53377958
5100000961 19936.00 EUR 28.06.2022 Ing. Adam Mihočka - Vitamin IT,Ulica Bedřicha Smetanu 7838/8A Trnava 917 08,53377958
5100000962 97816.00 EUR 28.06.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5100000962 97816.00 EUR 28.06.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5100000963 8000.00 EUR 28.06.2022 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469
5100000964 3600.00 EUR 28.06.2022 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469
5100000965 2300.00 EUR 28.06.2022 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469
5100000966 15.00 EUR 28.06.2022 HRcomm,Prievozská 5434/6A Bratislava 821 09,31751695
5100000967 169.00 EUR 28.06.2022 EKOS PLUS s.r.o.,Župné námestie 7 Bratislava 811 03,31392547
5100000968 252.00 EUR 28.06.2022 Olha Bokhonko,Jenisejská 45A Košice 040 12,51230097
5100000968 252.00 EUR 28.06.2022 Olha Bokhonko,Jenisejská 45A Košice 040 12,51230097
5100000969 624.00 EUR 28.06.2022 Slovenský metrologický ústav,Karloveská 63 Bratislava 842 55,30810701
5100000969 624.00 EUR 28.06.2022 Slovenský metrologický ústav,Karloveská 63 Bratislava 842 55,30810701
5100000970 24483.00 EUR 28.06.2022 MaR TRADE, s.r.o.,Vysokoškolákov 4 Žilina 010 08,36437743
5100000970 24483.00 EUR 28.06.2022 MaR TRADE, s.r.o.,Vysokoškolákov 4 Žilina 010 08,36437743
5100000971 17593.00 EUR 28.06.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5100000971 17593.00 EUR 28.06.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5100000972 19581.00 EUR 28.06.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5100000972 19581.00 EUR 28.06.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5100000973 108.00 EUR 28.06.2022 Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861
5100000973 108.00 EUR 28.06.2022 Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861
5100000974 209.00 EUR 28.06.2022 Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861
5100000974 209.00 EUR 28.06.2022 Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861
5100000976 5118.00 EUR 28.06.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5100000976 5118.00 EUR 28.06.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5100000977 645.00 EUR 6600000104 28.06.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000977 645.00 EUR 6600000104 28.06.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000978 100.00 EUR 1802280013 28.06.2022 ADRIANA ŠIMEKOVÁ, JUDR.,KRATINOVA 40 MARTIN 038 08,37982044
5100000978 100.00 EUR 1802280013 28.06.2022 ADRIANA ŠIMEKOVÁ, JUDR.,KRATINOVA 40 MARTIN 038 08,37982044
5100000979 2868.00 EUR 0014060314 28.06.2022 IVBP, s.r.o.,Dolné Mladonice 55 Bzovík 962 41,35812427
5100000979 2868.00 EUR 0014060314 28.06.2022 IVBP, s.r.o.,Dolné Mladonice 55 Bzovík 962 41,35812427
5100000980 12768.00 EUR 4600000176 28.06.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100000980 12768.00 EUR 4600000176 28.06.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100000981 85000.00 EUR 29.06.2022 eLogica s.r.o.,Kálov 1 Žilina 010 01,51700905
5100000981 85000.00 EUR 29.06.2022 eLogica s.r.o.,Kálov 1 Žilina 010 01,51700905
5100000982 180.00 EUR 29.06.2022 PB TEL s.r.o.,Fraňa Kráľa 4 Brezno 977 01,36732273
5100000982 180.00 EUR 29.06.2022 PB TEL s.r.o.,Fraňa Kráľa 4 Brezno 977 01,36732273
5100000983 43415.00 EUR 29.06.2022 Arboria Land Development, s.r.o.,Legionárska 10 Bratislava 811 07,50265041
5100000983 43415.00 EUR 29.06.2022 Arboria Land Development, s.r.o.,Legionárska 10 Bratislava 811 07,50265041
5100000984 492000.00 EUR 0142200000 29.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000984 492000.00 EUR 0142200000 29.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000985 19259.00 EUR 0302200000 29.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000985 19259.00 EUR 0302200000 29.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000986 132300.00 EUR 0152200000 29.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000986 132300.00 EUR 0152200000 29.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000987 39718.00 EUR 2012310018 29.06.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5100000987 39718.00 EUR 2012310018 29.06.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5100000988 9894.00 EUR 29.06.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5100000988 9894.00 EUR 29.06.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5100000989 389.00 EUR 29.06.2022 Grand hotel Permon, s.r.o.,Pribylina 1486 Pribylina 032 42,44130651
5100000989 389.00 EUR 29.06.2022 Grand hotel Permon, s.r.o.,Pribylina 1486 Pribylina 032 42,44130651
5100000990 32000.00 EUR 6600000064 29.06.2022 SATISFACTORY s.r.o.,Dostojevského rad 15 Bratislava 811 09,35978058
5100000990 32000.00 EUR 6600000064 29.06.2022 SATISFACTORY s.r.o.,Dostojevského rad 15 Bratislava 811 09,35978058
5100000991 25000.00 EUR 6600000063 29.06.2022 People Elements, spol. s r. o.,Zámocká 22 Bratislava 811 01,44051891
5100000991 25000.00 EUR 6600000063 29.06.2022 People Elements, spol. s r. o.,Zámocká 22 Bratislava 811 01,44051891
5100000992 510000.00 EUR 29.06.2022 Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151
5100000992 510000.00 EUR 29.06.2022 Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151
5100000993 955.00 EUR 30.06.2022 MAXTRA CONTROL s.r.o.,Sereďská 418 Šoporňa 925 52,34106171
5100000993 955.00 EUR 30.06.2022 MAXTRA CONTROL s.r.o.,Sereďská 418 Šoporňa 925 52,34106171
5100000994 5237.00 EUR 6600000028 30.06.2022 BBH advokátska kancelária, s.r.o.,Suché Mýto 1 Bratislava 811 03,36713066
5100000995 5865.00 EUR 6600000034 30.06.2022 POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.,Hurbanovo nám. 1 Bratislava 811 06,50568124
5100000994 5237.00 EUR 6600000028 30.06.2022 BBH advokátska kancelária, s.r.o.,Suché Mýto 1 Bratislava 811 03,36713066
5100000996 12662.00 EUR 0072200000 30.06.2022 ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.,Pribinova 4253/19 Bratislava 811 09,35890487
5100000997 2621.00 EUR 30.06.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100000997 2621.00 EUR 30.06.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100000998 160.00 EUR 4600002269 30.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000998 160.00 EUR 4600002269 30.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000999 384.00 EUR 4600002269 30.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000999 384.00 EUR 4600002269 30.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001000 160.00 EUR 4600002269 30.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001000 160.00 EUR 4600002269 30.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001001 964.00 EUR 4600002221 30.06.2022 Bytové družstvo Bratislava III,Kominárska 6 Bratislava 3 831 04,00169633
5100001001 964.00 EUR 4600002221 30.06.2022 Bytové družstvo Bratislava III,Kominárska 6 Bratislava 3 831 04,00169633
5100001002 440.00 EUR 4600000968 30.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100001002 440.00 EUR 4600000968 30.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100001003 120.00 EUR 30.06.2022 Poradca podnikateľa,spol. s r. o.,Martina Rázusa 23A Žilina 010 00,31592503
5100001003 120.00 EUR 30.06.2022 Poradca podnikateľa,spol. s r. o.,Martina Rázusa 23A Žilina 010 00,31592503
5100001004 100000.00 EUR 30.06.2022 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,Mlynské nivy 59/A Bratislava 824 84,35829141
5100001004 100000.00 EUR 30.06.2022 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,Mlynské nivy 59/A Bratislava 824 84,35829141
5100001005 200000.00 EUR 30.06.2022 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5100001005 200000.00 EUR 30.06.2022 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5100001006 381.00 EUR 30.06.2022 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5100001006 381.00 EUR 30.06.2022 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5100001007 3872.00 EUR 6600000051 30.06.2022 IZOKOL s. r. o.,Topolčianska 23 Bratislava 851 05,44023375
5100001008 12.00 EUR 0046000906 30.06.2022 Bytový podnik mesta Košice, s. r. o,Južné nábrežie 13 Košice 042 19,44518684
5100001007 3872.00 EUR 6600000051 30.06.2022 IZOKOL s. r. o.,Topolčianska 23 Bratislava 851 05,44023375
5100001009 8.00 EUR 30.06.2022 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.,Pezinská 56 Malacky 901 01,34116125
5100001010 1.00 EUR 0020070477 30.06.2022 PETRIK,spol.s r.o.,Štefánikova 51 Humenné 066 01,36517402
5100001011 1.00 EUR 0046001935 30.06.2022 Ing. Marek Varga - SPRÁVA BYTOV,Obchodná 2 Košice - Západ 040 11,43372937
5100001012 1.00 EUR 0046002250 30.06.2022 LABAŠ s.r.o.,Textilná 1 Košice 040 01,36183181
5100001013 2001.00 EUR 0046000264 30.06.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov Palárikova 9,Palárikova 9 Košice 040 01,31964958
5100001013 2001.00 EUR 0046000264 30.06.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov Palárikova 9,Palárikova 9 Košice 040 01,31964958
5100001014 1.00 EUR 0046002406 30.06.2022 INTRADE Operational Services, s.r.o.,Prievozská 14 Bratislava - mestská časť Ružinov 82,51682109
5100001015 1.00 EUR 0046000663 30.06.2022 Stavebné bytové družstvo I.,Vojenská 14 Košice 040 01,31661734
5100001015 1.00 EUR 0046000663 30.06.2022 Stavebné bytové družstvo I.,Vojenská 14 Košice 040 01,31661734
5100001016 1.00 EUR 0046000721 30.06.2022 Stavebné bytové družstvo I.,Vojenská 14 Košice 040 01,31661734
5100001017 294.00 EUR 30.06.2022 VALIN s.r.o.,Pri celulózke 1376 Žilina 010 01,36440884
5500000422 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 185.00 EUR 01.06.2022 KOVOSP,FATRANSKÁ 32/19 ŽILINA 010 08,33364028
5500000422 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 185.00 EUR 01.06.2022 KOVOSP,FATRANSKÁ 32/19 ŽILINA 010 08,33364028
5500000423 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 1475.00 EUR 01.06.2022 IPECON,s.r.o.,Dolné Rudiny 8209/43 Žilina 010 01,36374784
5500000424 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 822.00 EUR 01.06.2022 TECHNOPROCUR, s r.o.,P.Pázmaňa 2020/30 Šaľa 927 01,36566608
5500000423 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 1475.00 EUR 01.06.2022 IPECON,s.r.o.,Dolné Rudiny 8209/43 Žilina 010 01,36374784
5500000425 Technické plyny 713.00 EUR 01.06.2022 SIAD Slovakia spol. s r. o.,Rožňavská 17 Bratislava 831 04,35746343
5500000426 Technické plyny 388.00 EUR 01.06.2022 Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852
5500000426 Technické plyny 388.00 EUR 01.06.2022 Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852
5500000427 Opravy a údržba - stavebná - preventívna 100.00 EUR 01.06.2022 Ján Rišian - MB,III.KOLÓNIA 2270/15 MARTIN 036 08,33926549
5500000428 Náklady na odborné poradenstvo 920.00 EUR 01.06.2022 CLIMBTECH S.R.O.,ZÁMOCKÁ 1905/21 MARTIN 036 01,47139820
5500000428 Náklady na odborné poradenstvo 920.00 EUR 01.06.2022 CLIMBTECH S.R.O.,ZÁMOCKÁ 1905/21 MARTIN 036 01,47139820
5500000429 Revízie strojov a zariadení 481.00 EUR 01.06.2022 STOLAMED PLUS, s. r. o.,Michalská 9 Bratislava 811 03,46892923
5500000430 Náhradné diely 1314.00 EUR 01.06.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000430 Náhradné diely 1314.00 EUR 01.06.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000431 Opravy a údržba - stavebná - preventívna 450.00 EUR 01.06.2022 INŽINIERSKE SLUŽBY S. R. O.,KOMENSKÉHO 19 MARTIN 036 01,45633771
5500000431 Opravy a údržba - stavebná - preventívna 450.00 EUR 01.06.2022 INŽINIERSKE SLUŽBY S. R. O.,KOMENSKÉHO 19 MARTIN 036 01,45633771
5500000432 Náhradné diely 1952.00 EUR 01.06.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5500000433 Ostatné IT služby bližšie nešpecifikované 45.00 EUR 01.06.2022 SELA VIA s.r.o.,Thurzova 16 Martin 036 01,36436488
5500000433 Ostatné IT služby bližšie nešpecifikované 45.00 EUR 01.06.2022 SELA VIA s.r.o.,Thurzova 16 Martin 036 01,36436488
5500000434 Technické plyny 232.00 EUR 01.06.2022 SIAD Slovakia spol. s r. o.,Rožňavská 17 Bratislava 831 04,35746343
5500000434 Technické plyny 232.00 EUR 01.06.2022 SIAD Slovakia spol. s r. o.,Rožňavská 17 Bratislava 831 04,35746343
5500000435 Merače do 1700,00€ 11925.00 EUR 01.06.2022 V.I.Trade s.r.o.,Novozámocká 102 Nitra 949 05,31435530
5500000435 Merače do 1700,00€ 11925.00 EUR 01.06.2022 V.I.Trade s.r.o.,Novozámocká 102 Nitra 949 05,31435530
5500000436 Náhradné diely 724.00 EUR 02.06.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000436 Náhradné diely 724.00 EUR 02.06.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000437 Geodetické práce 4950.00 EUR 02.06.2022 H.E.E.Consult, s.r.o.,Dolný Šianec 18/B Trenčín 911 01,36297542
5500000437 Geodetické práce 4950.00 EUR 02.06.2022 H.E.E.Consult, s.r.o.,Dolný Šianec 18/B Trenčín 911 01,36297542
5500000438 Geodetické práce 4700.00 EUR 02.06.2022 H.E.E.Consult, s.r.o.,Dolný Šianec 18/B Trenčín 911 01,36297542
5500000439 Revízie strojov a zariadení 2894.00 EUR 02.06.2022 OKV,spol. s.r.o.,KRATINOVA 52 MARTIN 036 08,36382124
5500000439 Revízie strojov a zariadení 2894.00 EUR 02.06.2022 OKV,spol. s.r.o.,KRATINOVA 52 MARTIN 036 08,36382124
5500000440 Služby spojené s údržbou VTZ 250.00 EUR 02.06.2022 Cuninka Pavel s.r.o.,Sv.Cyrila a Metoda 15 Trnava 917 00,36230979
5500000440 Služby spojené s údržbou VTZ 250.00 EUR 02.06.2022 Cuninka Pavel s.r.o.,Sv.Cyrila a Metoda 15 Trnava 917 00,36230979
5500000441 Nájom zariadení 1967.00 EUR 02.06.2022 STANDAN s.r.o.,Antona Bernoláka 2202/12 Žilina 010 01,50722093
5500000441 Nájom zariadení 1967.00 EUR 02.06.2022 STANDAN s.r.o.,Antona Bernoláka 2202/12 Žilina 010 01,50722093
5500000442 Náhradné diely 3599.00 EUR 02.06.2022 ABC TERM, spol. s r.o.,Panónska cesta 34 Bratislava 851 01,35766883
5500000443 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 762.00 EUR 02.06.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5500000444 Tlačivá, vizitky, pečiatky a ostatné kanc. Potreby 294.00 EUR 02.06.2022 VALIN s.r.o.,Pri celulózke 1376 Žilina 010 01,36440884
5500000443 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 762.00 EUR 02.06.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5500000445 Náklady na repre (občerstvenie) 45.00 EUR 02.06.2022 Katarína Bieleckova - Bufet JulKat,Fatranská 582/53 Teplička nad Váhom 013 01,41921879
5500000445 Náklady na repre (občerstvenie) 45.00 EUR 02.06.2022 Katarína Bieleckova - Bufet JulKat,Fatranská 582/53 Teplička nad Váhom 013 01,41921879
5500000446 Služby spojené s nájmom 671.00 EUR 02.06.2022 Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852
5500000447 Služby spojené s nájmom 3461.00 EUR 2102280004 02.06.2022 ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.,Pribinova 4253/19 Bratislava 811 09,35890487
5500000448 Ostatný materiál 247.00 EUR 02.06.2022 FERMAT SK s.r.o.,Čepeňská 2369/34 Sereď 1 926 01,50963791
5500000448 Ostatný materiál 247.00 EUR 02.06.2022 FERMAT SK s.r.o.,Čepeňská 2369/34 Sereď 1 926 01,50963791
5500000449 Poplatky za zneškod. komunálneho odpadu 0.00 EUR 02.06.2022 Environmentálny fond,Nevädzová 5 Bratislava 821 01,30796491
5500000450 opravy zariadení 4758.00 EUR 03.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5500000450 opravy zariadení 4758.00 EUR 03.06.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5500000451 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 3392.00 EUR 6600000011 03.06.2022 COM-KLIMA, s.r.o.,Ul. Á. Jedlika 4554 Komárno 945 01,35936495
5500000452 Náhradné diely 583.00 EUR 03.06.2022 MARTEL ENERGO s.r.o.,Zvonárska 8 Košice 040 01,45412944
5500000453 Náhradné diely 677.00 EUR 03.06.2022 BELUMI PUMPY, s.r.o.,Vinohrady 10 Nové Zámky 940 67,34148451
5500000452 Náhradné diely 583.00 EUR 03.06.2022 MARTEL ENERGO s.r.o.,Zvonárska 8 Košice 040 01,45412944
5500000454 Náhradné diely 547.00 EUR 03.06.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000454 Náhradné diely 547.00 EUR 03.06.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000455 Oceniteľné práva a licencie 5436.00 EUR 4600001533 03.06.2022 BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED,Charlemont Street, Exchange 5th Flo Dublin D2,00474589
5500000456 Ističe, zásuvky, káble.... 85.00 EUR 03.06.2022 KONEX elektro, spol. s r.o.,Rastislavova 7 Košice 040 01,31680569
5500000456 Ističe, zásuvky, káble.... 85.00 EUR 03.06.2022 KONEX elektro, spol. s r.o.,Rastislavova 7 Košice 040 01,31680569
5500000457 Ističe, zásuvky, káble.... 190.00 EUR 03.06.2022 KONEX elektro, spol. s r.o.,Rastislavova 7 Košice 040 01,31680569
5500000458 Chemikálie + pomôcky pre laboratória 153.00 EUR 03.06.2022 Merck Life Science spol. s r.o.,Dvořákovo nábrežie 4 Bratislava 810 06,51083523
5500000459 Opravy-použitý materiál 2196.00 EUR 4600002697 03.06.2022 ENTO Železiarstvo, s.r.o.,Turbínova 1 Bratislava 3 831 04,35798505
5500000459 Opravy-použitý materiál 2196.00 EUR 4600002697 03.06.2022 ENTO Železiarstvo, s.r.o.,Turbínova 1 Bratislava 3 831 04,35798505
5500000460 Služby spojené s proejktovou dokumentáciou 4000.00 EUR 03.06.2022 Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004
5500000461 Stavby 36550.00 EUR 03.06.2022 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5500000461 Stavby 36550.00 EUR 03.06.2022 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5500000462 Spotreba propagačných predmetov daňovo neuznaných - uznaných 71.00 EUR 03.06.2022 CUREL, spol. s r.o.,Tomášikova 24 Bratislava 821 01,17318785
5500000462 Spotreba propagačných predmetov daňovo neuznaných - uznaných 71.00 EUR 03.06.2022 CUREL, spol. s r.o.,Tomášikova 24 Bratislava 821 01,17318785
5500000463 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 1960.00 EUR 03.06.2022 VUJE, a.s.,Okružná 5 Trnava 918 64,31450474
5500000464 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 525.00 EUR 03.06.2022 Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004
5500000464 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 525.00 EUR 03.06.2022 Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004
5500000465 Náhradné diely 524.00 EUR 03.06.2022 HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.,325 Košťany nad Turcom 038 41,31642608
5500000465 Náhradné diely 524.00 EUR 03.06.2022 HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.,325 Košťany nad Turcom 038 41,31642608
5500000466 Geodetické práce 50.00 EUR 03.06.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava,Chlumeckého 4 Bratislava - Ružinov 827 45,17316219
5500000467 Náhradné diely 264.00 EUR 06.06.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000467 Náhradné diely 264.00 EUR 06.06.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000468 Ističe, zásuvky, káble.... 100.00 EUR 06.06.2022 MARTEL ENERGO s.r.o.,Zvonárska 8 Košice 040 01,45412944
5500000469 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 9996.00 EUR 0046002355 06.06.2022 MARCUS INDUSTRY, a.s.,Dunajská 10 Košice 040 01,36216569
5500000469 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 9996.00 EUR 0046002355 06.06.2022 MARCUS INDUSTRY, a.s.,Dunajská 10 Košice 040 01,36216569
5500000470 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 9996.00 EUR 0046002355 06.06.2022 MARCUS INDUSTRY, a.s.,Dunajská 10 Košice 040 01,36216569
5500000472 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 1700.00 EUR 06.06.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5500000472 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 1700.00 EUR 06.06.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5500000473 License Subscription/Cloud 560.00 EUR 06.06.2022 PROEBIZ s.r.o. organizačná zložka podniku zahraničnej osoby,Šulekova 2 Bratislava 811 06,36694207
5500000473 License Subscription/Cloud 560.00 EUR 06.06.2022 PROEBIZ s.r.o. organizačná zložka podniku zahraničnej osoby,Šulekova 2 Bratislava 811 06,36694207
5500000474 Náhradné diely 381.00 EUR 06.06.2022 BELUMI PUMPY, s.r.o.,Vinohrady 10 Nové Zámky 940 67,34148451
5500000474 Náhradné diely 381.00 EUR 06.06.2022 BELUMI PUMPY, s.r.o.,Vinohrady 10 Nové Zámky 940 67,34148451
5500000475 Náklady na ubytovanie, stravu a dopravu -  tuz. 106.00 EUR 06.06.2022 SOREA, spol. s r.o.,Odborárske nám. 3 Bratislava 815 70,31339204
5500000475 Náklady na ubytovanie, stravu a dopravu -  tuz. 106.00 EUR 06.06.2022 SOREA, spol. s r.o.,Odborárske nám. 3 Bratislava 815 70,31339204
5500000476 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 84.00 EUR 06.06.2022 Jozef Varinský-Varinský Prevádzka,1.Čsl.armády 53 Vrútky 036 07,34490175
5500000479 Ističe, zásuvky, káble.... 354.00 EUR 06.06.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000480 Chemikálie na úpravu vody. 3750.00 EUR 06.06.2022 Calmit, spol. s r.o.,Gaštanová 15 Bratislava 811 04,36172162
5500000481 Ostatný materiál 365.00 EUR 06.06.2022 REA- S s.r.o.,Mostárenská 9 Brezno 977 01,36059099
5500000482 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 31.00 EUR 06.06.2022 Alza.sk s.r.o.,Sliašska 1/D Bratislava 831 02,36562939
5500000482 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 31.00 EUR 06.06.2022 Alza.sk s.r.o.,Sliašska 1/D Bratislava 831 02,36562939
5500000483 Ističe, zásuvky, káble.... 71.00 EUR 06.06.2022 VEREX-ELTO, a.s.,Priemyselná 22 Liptovský Mikuláš 031 01,31580289
5500000483 Ističe, zásuvky, káble.... 71.00 EUR 06.06.2022 VEREX-ELTO, a.s.,Priemyselná 22 Liptovský Mikuláš 031 01,31580289
5500000484 Oleje, mazivá, vazelíny 1292.00 EUR 06.06.2022 Autex s.r.o.,Kragujevská 12 Žilina 010 01,36389714
5500000484 Oleje, mazivá, vazelíny 1292.00 EUR 06.06.2022 Autex s.r.o.,Kragujevská 12 Žilina 010 01,36389714
5500000485 Náhradné diely 1224.00 EUR 06.06.2022 VALVE, a.s.,Kragujevská 398 Žilina 010 01,44641494
5500000485 Náhradné diely 1224.00 EUR 06.06.2022 VALVE, a.s.,Kragujevská 398 Žilina 010 01,44641494
5500000486 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 160.00 EUR 06.06.2022 KOVOSP,FATRANSKÁ 32/19 ŽILINA 010 08,33364028
5500000486 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 160.00 EUR 06.06.2022 KOVOSP,FATRANSKÁ 32/19 ŽILINA 010 08,33364028
5500000487 Revízie strojov a zariadení 1106.00 EUR 06.06.2022 SIGAS-CZ s.r.o.,U KOUPALIŠTĚ 605 ČESKÁ TŘEBOVÁ 560 02,27462552
5500000487 Revízie strojov a zariadení 1106.00 EUR 06.06.2022 SIGAS-CZ s.r.o.,U KOUPALIŠTĚ 605 ČESKÁ TŘEBOVÁ 560 02,27462552
5500000488 Revízie strojov a zariadení 776.00 EUR 06.06.2022 SIGAS-CZ s.r.o.,U KOUPALIŠTĚ 605 ČESKÁ TŘEBOVÁ 560 02,27462552
5500000488 Revízie strojov a zariadení 776.00 EUR 06.06.2022 SIGAS-CZ s.r.o.,U KOUPALIŠTĚ 605 ČESKÁ TŘEBOVÁ 560 02,27462552
5500000489 Revízie strojov a zariadení 150.00 EUR 06.06.2022 KOVOSP,FATRANSKÁ 32/19 ŽILINA 010 08,33364028
5500000489 Revízie strojov a zariadení 150.00 EUR 06.06.2022 KOVOSP,FATRANSKÁ 32/19 ŽILINA 010 08,33364028
5500000490 Revízie strojov a zariadení 630.00 EUR 06.06.2022 MAVAN s.r.o.,Rajecká 2806/17 Žilina 010 01,43898637
5500000490 Revízie strojov a zariadení 630.00 EUR 06.06.2022 MAVAN s.r.o.,Rajecká 2806/17 Žilina 010 01,43898637
5500000492 Nákup plynných energetických palív 416.00 EUR 06.06.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5500000493 Poplatky za zneškod. komunálneho odpadu 4791.00 EUR 06.06.2022 Mesto Martin,Nám. S. H. Vajanského 1 Martin 036 49,00316792
5500000493 Poplatky za zneškod. komunálneho odpadu 4791.00 EUR 06.06.2022 Mesto Martin,Nám. S. H. Vajanského 1 Martin 036 49,00316792
5500000494 Oceniteľné práva a licencie 74.00 EUR 06.06.2022 WEBY GROUP, s.r.o.,Nižovec 2a Zvolen 960 01,36046884
5500000494 Oceniteľné práva a licencie 74.00 EUR 06.06.2022 WEBY GROUP, s.r.o.,Nižovec 2a Zvolen 960 01,36046884
5500000495 Ostatné IT služby bližšie nešpecifikované 20880.00 EUR 06.06.2022 NESS Slovensko, a.s.,Galvaniho 15/C Bratislava 821 04,00603783
5500000495 Ostatné IT služby bližšie nešpecifikované 20880.00 EUR 06.06.2022 NESS Slovensko, a.s.,Galvaniho 15/C Bratislava 821 04,00603783
5500000496 Revízie strojov a zariadení 7500.00 EUR 06.06.2022 MODEZ-B, s.r.o.,Raková 331 023 51,36411426
5500000496 Revízie strojov a zariadení 7500.00 EUR 06.06.2022 MODEZ-B, s.r.o.,Raková 331 023 51,36411426
5500000497 Licenčná údržba, zahŕňa aj SLA 36000.00 EUR 06.06.2022 Valmet Automation Oy,Lentokentänkatu, PO Box 237 11 Tampere, Finlandia,1570314-7
5500000498 Ostatné prevádzkové náklady 77.00 EUR 06.06.2022 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,Mlynské nivy 59/A Bratislava 824 84,35829141
5500000498 Ostatné prevádzkové náklady 77.00 EUR 06.06.2022 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,Mlynské nivy 59/A Bratislava 824 84,35829141
5500000499 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 47.00 EUR 07.06.2022 František Reinberk,Na Dubech 448/65 Hradec Králové 503 41,64212084
5500000499 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 47.00 EUR 07.06.2022 František Reinberk,Na Dubech 448/65 Hradec Králové 503 41,64212084
5500000500 Služby meteo 8000.00 EUR 07.06.2022 Amper Meteo, s.r.o.,Pobřežní 620/3 Praha 8 186 00,04097602
5500000500 Služby meteo 8000.00 EUR 07.06.2022 Amper Meteo, s.r.o.,Pobřežní 620/3 Praha 8 186 00,04097602
5500000501 Náklady na členské povinné 1479.00 EUR 07.06.2022 EKOS PLUS s.r.o.,Župné námestie 7 Bratislava 811 03,31392547
5500000501 Náklady na členské povinné 1479.00 EUR 07.06.2022 EKOS PLUS s.r.o.,Župné námestie 7 Bratislava 811 03,31392547
5500000502 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 544.00 EUR 07.06.2022 Alza.sk s.r.o.,Sliašska 1/D Bratislava 831 02,36562939
5500000502 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 544.00 EUR 07.06.2022 Alza.sk s.r.o.,Sliašska 1/D Bratislava 831 02,36562939
5500000503 Ostatné služby daňové 3740.00 EUR 07.06.2022 IPECON,s.r.o.,Dolné Rudiny 8209/43 Žilina 010 01,36374784
5500000503 Ostatné služby daňové 3740.00 EUR 07.06.2022 IPECON,s.r.o.,Dolné Rudiny 8209/43 Žilina 010 01,36374784
5500000504 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 3324.00 EUR 07.06.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5500000504 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 3324.00 EUR 07.06.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5500000505 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 281.00 EUR 07.06.2022 VOJTECH JURÁŠEK-SHERWOOD,Horná Štubňa 29 Horná Štubňa 038 46,40629295
5500000505 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 281.00 EUR 07.06.2022 VOJTECH JURÁŠEK-SHERWOOD,Horná Štubňa 29 Horná Štubňa 038 46,40629295
5500000506 Ističe, zásuvky, káble.... 396.00 EUR 07.06.2022 P.A.N. S.R.O.,ul.Zvolenská 11024/30 MARTIN 036 01,31569099
5500000506 Ističe, zásuvky, káble.... 396.00 EUR 07.06.2022 P.A.N. S.R.O.,ul.Zvolenská 11024/30 MARTIN 036 01,31569099
5500000507 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 6230.00 EUR 07.06.2022 MaR TRADE, s.r.o.,Vysokoškolákov 4 Žilina 010 08,36437743
5500000507 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 6230.00 EUR 07.06.2022 MaR TRADE, s.r.o.,Vysokoškolákov 4 Žilina 010 08,36437743
5500000508 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 158.00 EUR 07.06.2022 TECHNOMAX, s.r.o.,Sasinková 37 Žilina 010 01,52554121
5500000508 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 158.00 EUR 07.06.2022 TECHNOMAX, s.r.o.,Sasinková 37 Žilina 010 01,52554121
5500000509 Znalecké a odborné posudky 990.00 EUR 07.06.2022 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o.,Dlhá 1011/88D Žilina 010 09,47601566
5500000509 Znalecké a odborné posudky 990.00 EUR 07.06.2022 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o.,Dlhá 1011/88D Žilina 010 09,47601566
5500000510 Náhradné diely 3598.00 EUR 08.06.2022 Bergen Engines Denmark A/S,Amalienborgvej 39 Norresundby 9400,
5500000510 Náhradné diely 3598.00 EUR 08.06.2022 Bergen Engines Denmark A/S,Amalienborgvej 39 Norresundby 9400,
5500000511 Chemikálie + pomôcky pre laboratória 148.00 EUR 08.06.2022 Chromservis SK s.r.o.,Nobelova 34 Bratislava 836 03,45515930
5500000511 Chemikálie + pomôcky pre laboratória 148.00 EUR 08.06.2022 Chromservis SK s.r.o.,Nobelova 34 Bratislava 836 03,45515930
5500000512 Ističe, zásuvky, káble.... 77.00 EUR 08.06.2022 Verex Žilina, a.s.,M.Rázusa 13 Žilina 010 01,36405957
5500000512 Ističe, zásuvky, káble.... 77.00 EUR 08.06.2022 Verex Žilina, a.s.,M.Rázusa 13 Žilina 010 01,36405957
5500000513 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 368.00 EUR 08.06.2022 Habanero Steak Pub s.r.o.,Jánošovská 5400 Vrútky 038 61,45494193
5500000513 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 368.00 EUR 08.06.2022 Habanero Steak Pub s.r.o.,Jánošovská 5400 Vrútky 038 61,45494193
5500000514 Znalecké a odborné posudky 940.00 EUR 08.06.2022 Ing. Michal Derkits,Predmestská 1352/59 Žilina 010 01,47651687
5500000514 Znalecké a odborné posudky 940.00 EUR 08.06.2022 Ing. Michal Derkits,Predmestská 1352/59 Žilina 010 01,47651687
5500000516 Drob.reklamné a propag. predmety do17,00€/ks daňovo uznané 410.00 EUR 08.06.2022 Zoologická záhrada Bratislava,Mlynská Dolina 6079/1A Bratislava 842 27,00179710
5500000516 Drob.reklamné a propag. predmety do17,00€/ks daňovo uznané 410.00 EUR 08.06.2022 Zoologická záhrada Bratislava,Mlynská Dolina 6079/1A Bratislava 842 27,00179710
5500000517 Nájom zariadení 1668.00 EUR 08.06.2022 INFOCAR a.s.,Račianska 30/A Bratislava 831 02,35773090
5500000517 Nájom zariadení 1668.00 EUR 08.06.2022 INFOCAR a.s.,Račianska 30/A Bratislava 831 02,35773090
5500000518 Chemikálie na úpravu vody. 36605.00 EUR 08.06.2022 SAMPLE Bratislava, s.r.o.,Lamačská cesta 109 Bratislava 841 03,35766361
5500000518 Chemikálie na úpravu vody. 36605.00 EUR 08.06.2022 SAMPLE Bratislava, s.r.o.,Lamačská cesta 109 Bratislava 841 03,35766361
5500000519 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 400.00 EUR 08.06.2022 Slovenská legálna metrológia, n.o.,Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica 974 01,37954521
5500000519 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 400.00 EUR 08.06.2022 Slovenská legálna metrológia, n.o.,Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica 974 01,37954521
5500000520 Náhradné diely 2580.00 EUR 08.06.2022 ARMATURYSK s.r.o.,Prielohy 1012/1C Žilina 010 07,47432616
5500000520 Náhradné diely 2580.00 EUR 08.06.2022 ARMATURYSK s.r.o.,Prielohy 1012/1C Žilina 010 07,47432616
5500000521 Náklady na ubytovanie, stravu a dopravu -  tuz. 189.00 EUR 08.06.2022 INVEST - TATRA s.r.o.,Robotnícka 258 Považská Bystrica 017 01,36346799
5500000521 Náklady na ubytovanie, stravu a dopravu -  tuz. 189.00 EUR 08.06.2022 INVEST - TATRA s.r.o.,Robotnícka 258 Považská Bystrica 017 01,36346799
5500000522 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 2626.00 EUR 08.06.2022 DOLVAP, s.r.o.,Priemyselná Varín 013 03,31594786
5500000523 Náklady na ubytovanie, stravu a dopravu -  tuz. 289.00 EUR 08.06.2022 HOTELY Plus a.s,Bulharská 72 Bratislava 821 04,35749105
5500000524 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 586.00 EUR 08.06.2022 Tibor Vajda,Pod Laščeky 808/6 Žilina 010 03,33745811
5500000523 Náklady na ubytovanie, stravu a dopravu -  tuz. 289.00 EUR 08.06.2022 HOTELY Plus a.s,Bulharská 72 Bratislava 821 04,35749105
5500000525 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 520.00 EUR 08.06.2022 Slovenská spoločnosť údržby,Koceľova 15 Bratislava 815 94,37803310
5500000526 Zneškodnenie ostatných odpadov 57.00 EUR 08.06.2022 T+T, a.s.,ul. Andreja Kmeťa 18 Žilina 010 01,36400491
5500000527 Chemikálie na úpravu vody. 562.00 EUR 4600002749 09.06.2022 BRENNTAG Slovakia s.r.o.,Glejovka 15 Pezinok 902 03,31336884
5500000528 Náklady na reklamu 1164.00 EUR 6600000022 09.06.2022 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5500000529 Poštovné poplatky 5000.00 EUR 4600001320 09.06.2022 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5500000530 Stavby 13272.00 EUR 09.06.2022 FC ENERGY s.r.o.,Vyškovce nad Ipľom 239 Vyškovce nad Ipľom 935 77,50710354
5500000531 Náhradné diely 1582.00 EUR 09.06.2022 IPECON,s.r.o.,Dolné Rudiny 8209/43 Žilina 010 01,36374784
5500000532 Ostatný materiál 446.00 EUR 09.06.2022 COLORLAK SK, s.r.o.,Zvolenská cesta 37 Banská Bystrica 947 05,36254487
5500000533 Ostatný materiál 449.00 EUR 09.06.2022 FEROCOLOR s.r.o.,Južná trieda 48 Košice 040 01,47522127
5500000534 opravy zariadení 6900.00 EUR 09.06.2022 Supra technology s.r.o.,Boleráz 92 Boleráz 919 08,50966979
5500000535 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 9080.00 EUR 09.06.2022 ZPA PEČKY - SLOVAKIA, spol. s r.o.,Mudroňova 41 Martin 036 01,34115421
5500000536 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 7900.00 EUR 09.06.2022 STANDAN s.r.o.,Antona Bernoláka 2202/12 Žilina 010 01,50722093
5500000537 Technické plyny 108.00 EUR 09.06.2022 Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861
5500000538 Stroje, prístroje a zariadenia 2245.00 EUR 09.06.2022 EKOS PLUS s.r.o.,Župné námestie 7 Bratislava 811 03,31392547
5500000539 Služby súvisiace s právnym poradenstvom 6268.00 EUR 09.06.2022 POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.,Hurbanovo nám. 1 Bratislava 811 06,50568124
5500000539 Služby súvisiace s právnym poradenstvom 6268.00 EUR 09.06.2022 POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.,Hurbanovo nám. 1 Bratislava 811 06,50568124
5500000540 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 56.00 EUR 09.06.2022 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.,Letná 796/9 Piešťany 921 01,36230537
5500000541 Mobily a dátové karty 1493.00 EUR 1908310019 09.06.2022 Commander Services s.r.o.,Žitná 23 Bratislava 831 06,51183455
5500000540 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 56.00 EUR 09.06.2022 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.,Letná 796/9 Piešťany 921 01,36230537
5500000542 Služby za metrologické výkony 1500.00 EUR 09.06.2022 Národná energetická spoločnosť a. s.,Zvolenská cesta 1 Banská Bystrica 974 05,43769233
5500000542 Služby za metrologické výkony 1500.00 EUR 09.06.2022 Národná energetická spoločnosť a. s.,Zvolenská cesta 1 Banská Bystrica 974 05,43769233
5500000543 Znalecké a odborné posudky 200.00 EUR 09.06.2022 Ing. Katarína Brezániová,Podhorie 86 Podhorie, okres Žilina 013 18,37906518
5500000543 Znalecké a odborné posudky 200.00 EUR 09.06.2022 Ing. Katarína Brezániová,Podhorie 86 Podhorie, okres Žilina 013 18,37906518
5500000544 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 16.00 EUR 09.06.2022 SCHIPRO SK, s.r.o.,Bystrička 414 Bystrička 038 04,36426989
5500000544 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 16.00 EUR 09.06.2022 SCHIPRO SK, s.r.o.,Bystrička 414 Bystrička 038 04,36426989
5500000545 Servis meracích prístrojov 288.00 EUR 10.06.2022 MARET systém s. r. o.,Podjavorinskej 1614/1 Nové Mesto nad Váhom 915 01,43876994
5500000545 Servis meracích prístrojov 288.00 EUR 10.06.2022 MARET systém s. r. o.,Podjavorinskej 1614/1 Nové Mesto nad Váhom 915 01,43876994
5500000546 Tlačivá, vizitky, pečiatky a ostatné kanc. Potreby 60.00 EUR 10.06.2022 Würth, s r.o.,Pribylinská 2 Bratislava 831 04,00684864
5500000546 Tlačivá, vizitky, pečiatky a ostatné kanc. Potreby 60.00 EUR 10.06.2022 Würth, s r.o.,Pribylinská 2 Bratislava 831 04,00684864
5500000547 Chemické činidlá. 902.00 EUR 10.06.2022 LABO - SK, s.r.o.,Slávičie údolie 102/A Bratislava 811 02,36365556
5500000547 Chemické činidlá. 902.00 EUR 10.06.2022 LABO - SK, s.r.o.,Slávičie údolie 102/A Bratislava 811 02,36365556
5500000549 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 3001.00 EUR 10.06.2022 ŽILINSKÉ KOMUNIKÁCIE A.S. ŽILINA,VYSOKOŠKOLÁKOV 2 ŽILINA 010 08,31590250
5500000549 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 3001.00 EUR 10.06.2022 ŽILINSKÉ KOMUNIKÁCIE A.S. ŽILINA,VYSOKOŠKOLÁKOV 2 ŽILINA 010 08,31590250
5500000550 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 360.00 EUR 10.06.2022 AQUA CONTROL- Emil Kasák,Nová Bystrica 429 Nová Bystrica 023 05,37208349
5500000550 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 360.00 EUR 10.06.2022 AQUA CONTROL- Emil Kasák,Nová Bystrica 429 Nová Bystrica 023 05,37208349
5500000551 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 800.00 EUR 10.06.2022 SPP - distribúcia , a.s.,Mlynské nivy 44/b Bratislava 825 11,35910739
5500000551 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 800.00 EUR 10.06.2022 SPP - distribúcia , a.s.,Mlynské nivy 44/b Bratislava 825 11,35910739
5500000552 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 300.00 EUR 10.06.2022 Energotel,a.s.,Miletičova 7 Bratislava 821 08,35785217
5500000552 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 300.00 EUR 10.06.2022 Energotel,a.s.,Miletičova 7 Bratislava 821 08,35785217
5500000553 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 465.00 EUR 10.06.2022 SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. Žilina závod 01 Žilina -Čadca,BÔRICKÁ CESTA 1960 ŽILINA
5500000554 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 300.00 EUR 10.06.2022 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469
5500000554 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 300.00 EUR 10.06.2022 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469
5500000555 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 867.00 EUR 10.06.2022 Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151
5500000556 Náhradné diely 369.00 EUR 10.06.2022 JSP, s.r.o.,Raisova 547 Jičín-Holínské Předměstí 506 01,49286684
5500000557 Ističe, zásuvky, káble.... 293.00 EUR 10.06.2022 KONEX elektro, spol. s r.o.,Rastislavova 7 Košice 040 01,31680569
5500000557 Ističe, zásuvky, káble.... 293.00 EUR 10.06.2022 KONEX elektro, spol. s r.o.,Rastislavova 7 Košice 040 01,31680569
5500000560 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 259.00 EUR 13.06.2022 EKOS PLUS s.r.o.,Župné námestie 7 Bratislava 811 03,31392547
5500000560 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 259.00 EUR 13.06.2022 EKOS PLUS s.r.o.,Župné námestie 7 Bratislava 811 03,31392547
5500000561 Služby spojené s nájmom 4384.00 EUR 2110310019 13.06.2022 ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713
5500000562 Ostatný služby neskladovateľné 674.00 EUR 13.06.2022 CLIMBTECH S.R.O.,ZÁMOCKÁ 1905/21 MARTIN 036 01,47139820
5500000561 Služby spojené s nájmom 4384.00 EUR 2110310019 13.06.2022 ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713
5500000563 Náklady na odbornú literatúru - elektronický prístup 1800.00 EUR 13.06.2022 Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka,Michalská 9 Bratislava 811 01,46380434
5500000564 Náklady na reklamu 324.00 EUR 6600000022 13.06.2022 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5500000565 Zneškodnenie ostatných odpadov 1096.00 EUR 13.06.2022 Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2 Bratislava 812 72,00151866
5500000566 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 15912.00 EUR 13.06.2022 S.WORK s.r.o.,Dunajská 1056/7 Šamorín 931 01,36797197
5500000567 Náklady na ubytovanie, stravu a dopravu -  tuz. 144.00 EUR 13.06.2022 HOTELY Plus a.s,Bulharská 72 Bratislava 821 04,35749105
5500000568 Náklady na ubytovanie, stravu a dopravu -  tuz. 172.00 EUR 13.06.2022 HOTELY Plus a.s,Bulharská 72 Bratislava 821 04,35749105
5500000569 Služby spojené s nájmom 26870.00 EUR 0055190619 13.06.2022 ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713
5500000570 Náklady na ubytovanie, stravu a dopravu -  tuz. 289.00 EUR 13.06.2022 HOTELY Plus a.s,Bulharská 72 Bratislava 821 04,35749105
5500000571 Revízie strojov a zariadení 298.00 EUR 13.06.2022 GREHOS - MARTIN HOLTÁN,OŠKERDA 66 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 023 32,31058451
5500000572 Služby za metrologické výkony 1280.00 EUR 13.06.2022 Menert, s.r.o.,Hlboká 3 Šaľa 927 01,17330165
5500000573 Náhradné diely 2192.00 EUR 13.06.2022 JLT Slovakia, s.r.o.,Kamenná 11 Žilina 010 01,46809732
5500000573 Náhradné diely 2192.00 EUR 13.06.2022 JLT Slovakia, s.r.o.,Kamenná 11 Žilina 010 01,46809732
5500000574 Kontroly a prehliadky meračov spotreby tepla a vody 20.00 EUR 13.06.2022 Menert, s.r.o.,Hlboká 3 Šaľa 927 01,17330165
5500000575 Náhradné diely 330.00 EUR 13.06.2022 MAHRLO, s.r.o.,Halalovka 2393/24 Trenčín 911 08,36318132
5500000574 Kontroly a prehliadky meračov spotreby tepla a vody 20.00 EUR 13.06.2022 Menert, s.r.o.,Hlboká 3 Šaľa 927 01,17330165
5500000576 Toaletný papier, mydlá... 992.00 EUR 13.06.2022 SLOVCLEAN a.s.,Račianska 96 Bratislava 831 02,35956526
5500000577 opravy zariadení 400.00 EUR 13.06.2022 MICROWELL, spol. s r. o.,SNP 2018/42 Šaľa 927 00,31414249
5500000578 Opravy a údržba vozidiel 170.00 EUR 13.06.2022 INFOCAR a.s.,Račianska 30/A Bratislava 831 02,35773090
5500000579 Ističe, zásuvky, káble.... 1385.00 EUR 13.06.2022 IC Grid, s. r. o.,Vajnorská 21 A Bratislava 831 03,52240894
5500000580 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 7000.00 EUR 13.06.2022 STANDAN s.r.o.,Antona Bernoláka 2202/12 Žilina 010 01,50722093
5500000579 Ističe, zásuvky, káble.... 1385.00 EUR 13.06.2022 IC Grid, s. r. o.,Vajnorská 21 A Bratislava 831 03,52240894
5500000581 Náhradné diely 2158.00 EUR 13.06.2022 Chromservis SK s.r.o.,Nobelova 34 Bratislava 836 03,45515930
5500000581 Náhradné diely 2158.00 EUR 13.06.2022 Chromservis SK s.r.o.,Nobelova 34 Bratislava 836 03,45515930
5500000582 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 7100.00 EUR 13.06.2022 STANDAN s.r.o.,Antona Bernoláka 2202/12 Žilina 010 01,50722093
5500000582 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 7100.00 EUR 13.06.2022 STANDAN s.r.o.,Antona Bernoláka 2202/12 Žilina 010 01,50722093
5500000583 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 7900.00 EUR 13.06.2022 STANDAN s.r.o.,Antona Bernoláka 2202/12 Žilina 010 01,50722093
5500000583 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 7900.00 EUR 13.06.2022 STANDAN s.r.o.,Antona Bernoláka 2202/12 Žilina 010 01,50722093
5500000584 Náklady na predprojektovú prípravu, technickú výpomoc, štúdi 28900.00 EUR 13.06.2022 Výskumný ústav zváračský (VUZ),Račianska 1523/71 Bratislava - Nové Mesto 831 02,36065722
5500000584 Náklady na predprojektovú prípravu, technickú výpomoc, štúdi 28900.00 EUR 13.06.2022 Výskumný ústav zváračský (VUZ),Račianska 1523/71 Bratislava - Nové Mesto 831 02,36065722
5500000585 Revízie strojov a zariadení 2415.00 EUR 13.06.2022 BENNING SLOVENSKO, s.r.o.,Šenkvická 3610/14W Pezinok 902 01,35789751
5500000585 Revízie strojov a zariadení 2415.00 EUR 13.06.2022 BENNING SLOVENSKO, s.r.o.,Šenkvická 3610/14W Pezinok 902 01,35789751
5500000586 Drevná štiepka 259.00 EUR 14.06.2022 SEIDL,S.R.O. OŠETROVANIE A ÚDRŽBA ZELENE,Tulská 2980/30 ŽILINA 010 08,36430617
5500000586 Drevná štiepka 259.00 EUR 14.06.2022 SEIDL,S.R.O. OŠETROVANIE A ÚDRŽBA ZELENE,Tulská 2980/30 ŽILINA 010 08,36430617
5500000587 Opravy a údržba - stavebná - preventívna 27145.00 EUR 14.06.2022 AIREKO PLUS S.R.O.,Nivnická 312/19 Ostrava 709 00,44596146
5500000587 Opravy a údržba - stavebná - preventívna 27145.00 EUR 14.06.2022 AIREKO PLUS S.R.O.,Nivnická 312/19 Ostrava 709 00,44596146
5500000588 Licenčná údržba, zahŕňa aj SLA 231.00 EUR 2111300018 14.06.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,47258314
5500000588 Licenčná údržba, zahŕňa aj SLA 231.00 EUR 2111300018 14.06.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,47258314
5500000589 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 607.00 EUR 14.06.2022 ARPOS s.r.o.,Južná trieda 117 Košice 040 01,36179311
5500000589 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 607.00 EUR 14.06.2022 ARPOS s.r.o.,Južná trieda 117 Košice 040 01,36179311
5500000590 Outsourcing 15930.00 EUR 14.06.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5500000590 Outsourcing 15930.00 EUR 14.06.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5500000591 Náklady na členské nepovinné 122.00 EUR 14.06.2022 Český institut interních auditorú, z.s.,Karlovo náměstí 319/3 Praha 2 - Nové Město 120 00,62932632
5500000591 Náklady na členské nepovinné 122.00 EUR 14.06.2022 Český institut interních auditorú, z.s.,Karlovo náměstí 319/3 Praha 2 - Nové Město 120 00,62932632
5500000592 Licenčná údržba, zahŕňa aj SLA 22508.00 EUR 14.06.2022 SOFTIP, a. s.,Krasovského 14 Bratislava - mestská časť Petržalka,36785512
5500000592 Licenčná údržba, zahŕňa aj SLA 22508.00 EUR 14.06.2022 SOFTIP, a. s.,Krasovského 14 Bratislava - mestská časť Petržalka,36785512
5500000593 Nájom zariadení 9.00 EUR 14.06.2022 Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861
5500000593 Nájom zariadení 9.00 EUR 14.06.2022 Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861
5500000594 Outsourcing 1620.00 EUR 14.06.2022 BECOME, S.R.O.,KUZMANYHO 8 ŽILINA 010 01,47211954
5500000594 Outsourcing 1620.00 EUR 14.06.2022 BECOME, S.R.O.,KUZMANYHO 8 ŽILINA 010 01,47211954
5500000596 Ostatné služby daňové 1450.00 EUR 14.06.2022 ATELIER JHR, s. r. o.,Zemianske Lieskové 347 Melčice - Lieskové 913 05,44023570
5500000596 Ostatné služby daňové 1450.00 EUR 14.06.2022 ATELIER JHR, s. r. o.,Zemianske Lieskové 347 Melčice - Lieskové 913 05,44023570
5500000597 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 2537.00 EUR 14.06.2022 EURO PUMPS TECH, s.r.o.,Námestie sv.Michala 170/5 Jaslovské Bohunice 919 3,36187933
5500000597 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 2537.00 EUR 14.06.2022 EURO PUMPS TECH, s.r.o.,Námestie sv.Michala 170/5 Jaslovské Bohunice 919 3,36187933
5500000598 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 2025.00 EUR 14.06.2022 PPA TRADE, spol. s r.o.,Vajnorská 137 Bratislava 830 00,31409776
5500000598 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 2025.00 EUR 14.06.2022 PPA TRADE, spol. s r.o.,Vajnorská 137 Bratislava 830 00,31409776
5500000599 Havarijné poistenie MV 260.00 EUR 14.06.2022 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.,Dostojevského rad 4 Bratislava 815 74,00151700
5500000599 Havarijné poistenie MV 260.00 EUR 14.06.2022 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.,Dostojevského rad 4 Bratislava 815 74,00151700
5500000600 Ostatný materiál 677.00 EUR 14.06.2022 Techmix,Bytčianská 346/59 Žilina 010 03,40279286
5500000600 Ostatný materiál 677.00 EUR 14.06.2022 Techmix,Bytčianská 346/59 Žilina 010 03,40279286
5500000601 Ostatný materiál 660.00 EUR 14.06.2022 WITTEX plus, s.r.o.,Piešťanská cesta 87 Veľké Kostoľany 922 07,36231720
5500000601 Ostatný materiál 660.00 EUR 14.06.2022 WITTEX plus, s.r.o.,Piešťanská cesta 87 Veľké Kostoľany 922 07,36231720
5500000602 Revízie strojov a zariadení 661.00 EUR 14.06.2022 RSBP spol. s r.o.,Pikartská 1337/7 Ostrava - Radvanice 716 07,45196508
5500000602 Revízie strojov a zariadení 661.00 EUR 14.06.2022 RSBP spol. s r.o.,Pikartská 1337/7 Ostrava - Radvanice 716 07,45196508
5500000603 Náhradné diely 975.00 EUR 14.06.2022 SIGAS-CZ s.r.o.,U KOUPALIŠTĚ 605 ČESKÁ TŘEBOVÁ 560 02,27462552
5500000603 Náhradné diely 975.00 EUR 14.06.2022 SIGAS-CZ s.r.o.,U KOUPALIŠTĚ 605 ČESKÁ TŘEBOVÁ 560 02,27462552
5500000604 Ostatný materiál 1141.00 EUR 14.06.2022 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o.,Hlavná 1893 Vráble 952 01,31427855
5500000605 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 175.00 EUR 15.06.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000605 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 175.00 EUR 15.06.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000606 Náhradné diely 3280.00 EUR 15.06.2022 DECON, s r.o.,Dolné Rudiny 31 Žilina 010 91,30224349
5500000606 Náhradné diely 3280.00 EUR 15.06.2022 DECON, s r.o.,Dolné Rudiny 31 Žilina 010 91,30224349
5500000607 Náhradné diely 3377.00 EUR 15.06.2022 sebu pipe, s.r.o.,Sadová 649 Senica 905 01,31431143
5500000607 Náhradné diely 3377.00 EUR 15.06.2022 sebu pipe, s.r.o.,Sadová 649 Senica 905 01,31431143
5500000608 Náhradné diely 395.00 EUR 15.06.2022 ABC TERM, spol. s r.o.,Panónska cesta 34 Bratislava 851 01,35766883
5500000608 Náhradné diely 395.00 EUR 15.06.2022 ABC TERM, spol. s r.o.,Panónska cesta 34 Bratislava 851 01,35766883
5500000609 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 248.00 EUR 15.06.2022 GoBaKo, s.r.o.,Holubyho 12 Košice 043 27,36197670
5500000609 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 248.00 EUR 15.06.2022 GoBaKo, s.r.o.,Holubyho 12 Košice 043 27,36197670
5500000610 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 71.00 EUR 15.06.2022 TECHNOMAX, s.r.o.,Sasinková 37 Žilina 010 01,52554121
5500000610 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 71.00 EUR 15.06.2022 TECHNOMAX, s.r.o.,Sasinková 37 Žilina 010 01,52554121
5500000611 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 398.00 EUR 15.06.2022 Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004
5500000611 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 398.00 EUR 15.06.2022 Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004
5500000612 Ističe, zásuvky, káble.... 2247.00 EUR 15.06.2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5500000612 Ističe, zásuvky, káble.... 2247.00 EUR 15.06.2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5500000613 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 338.00 EUR 15.06.2022 L&Š, s.r.o.,Novozámocká 199 Nitra 949 01,36555720
5500000613 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 338.00 EUR 15.06.2022 L&Š, s.r.o.,Novozámocká 199 Nitra 949 01,36555720
5500000614 opravy zariadení 478.00 EUR 15.06.2022 EARTH RESOURCES s.r.o.,Sabinovská 10 Bratislava 821 02,31359451
5500000614 opravy zariadení 478.00 EUR 15.06.2022 EARTH RESOURCES s.r.o.,Sabinovská 10 Bratislava 821 02,31359451
5500000615 Chemikálie + pomôcky pre laboratória 654.00 EUR 15.06.2022 INTERTEC s.r.o.,Hronská 6 Banská Bystrica 974 01,00692972
5500000615 Chemikálie + pomôcky pre laboratória 654.00 EUR 15.06.2022 INTERTEC s.r.o.,Hronská 6 Banská Bystrica 974 01,00692972
5500000616 Náhradné diely 9900.00 EUR 15.06.2022 Landis+Gyr s.r.o., organizačná zlož zložka,Prievozská 4/B Bratislava 821 09,30852820
5500000616 Náhradné diely 9900.00 EUR 15.06.2022 Landis+Gyr s.r.o., organizačná zlož zložka,Prievozská 4/B Bratislava 821 09,30852820
5500000618 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 2191.00 EUR 15.06.2022 MKMS Zvolen, s.r.o,Stráž 2103/13 Zvolen 960 01,43928021
5500000618 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 2191.00 EUR 15.06.2022 MKMS Zvolen, s.r.o,Stráž 2103/13 Zvolen 960 01,43928021
5500000619 Náklady na reklamu 3600.00 EUR 15.06.2022 Martin Polák - zaq,Hlavná 861/178A Dolná Krupá 919 65,46167307
5500000619 Náklady na reklamu 3600.00 EUR 15.06.2022 Martin Polák - zaq,Hlavná 861/178A Dolná Krupá 919 65,46167307
5500000620 Stroje, prístroje a zariadenia 39392.00 EUR 15.06.2022 S&T Slovakia s. r. o.,Mlynské Nivy 71 Bratislava 821 05,31349935
5500000620 Stroje, prístroje a zariadenia 39392.00 EUR 15.06.2022 S&T Slovakia s. r. o.,Mlynské Nivy 71 Bratislava 821 05,31349935
5500000621 Stroje, prístroje a zariadenia 39392.00 EUR 15.06.2022 S&T Slovakia s. r. o.,Mlynské Nivy 71 Bratislava 821 05,31349935
5500000621 Stroje, prístroje a zariadenia 39392.00 EUR 15.06.2022 S&T Slovakia s. r. o.,Mlynské Nivy 71 Bratislava 821 05,31349935
5500000622 Stroje, prístroje a zariadenia 39392.00 EUR 15.06.2022 S&T Slovakia s. r. o.,Mlynské Nivy 71 Bratislava 821 05,31349935
5500000622 Stroje, prístroje a zariadenia 39392.00 EUR 15.06.2022 S&T Slovakia s. r. o.,Mlynské Nivy 71 Bratislava 821 05,31349935
5500000623 Ostatný materiál 163.00 EUR 16.06.2022 Peter Horváth ml. - Kar-Ko,Južná trieda 82 Košice 040 01,32533993
5500000623 Ostatný materiál 163.00 EUR 16.06.2022 Peter Horváth ml. - Kar-Ko,Južná trieda 82 Košice 040 01,32533993
5500000624 opravy zariadení 35900.00 EUR 16.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5500000624 opravy zariadení 35900.00 EUR 16.06.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5500000625 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 293.00 EUR 16.06.2022 Nemček SONES, spol. sr.o.,Bulharská 2475/44 Trnava 912 02,36248371
5500000625 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 293.00 EUR 16.06.2022 Nemček SONES, spol. sr.o.,Bulharská 2475/44 Trnava 912 02,36248371
5500000626 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 791.00 EUR 16.06.2022 ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.,Coburgova 84 Trnava 917 02,46299114
5500000626 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 791.00 EUR 16.06.2022 ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.,Coburgova 84 Trnava 917 02,46299114
5500000627 Revízie strojov a zariadení 1374.00 EUR 0442200000 16.06.2022 UNITECHNOLOGY, s.r.o.,Garbanka 1 Banská Bystrica 974 11,36621161
5500000627 Revízie strojov a zariadení 1374.00 EUR 0442200000 16.06.2022 UNITECHNOLOGY, s.r.o.,Garbanka 1 Banská Bystrica 974 11,36621161
5500000628 Náhradné diely 841.00 EUR 16.06.2022 Bergen Engines Denmark A/S,Amalienborgvej 39 Norresundby 9400,
5500000628 Náhradné diely 841.00 EUR 16.06.2022 Bergen Engines Denmark A/S,Amalienborgvej 39 Norresundby 9400,
5500000629 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 78.00 EUR 16.06.2022 AUTOCONT s.r.o.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,36396222
5500000629 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 78.00 EUR 16.06.2022 AUTOCONT s.r.o.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,36396222
5500000630 Preprava - okrem obstarávania materiálu a DHM (Sťahovanie) 40.00 EUR 16.06.2022 TNT Express Worldwide s.r.o.,Pri starom letisku 14 Bratislava 36 830 06,31351603
5500000630 Preprava - okrem obstarávania materiálu a DHM (Sťahovanie) 40.00 EUR 16.06.2022 TNT Express Worldwide s.r.o.,Pri starom letisku 14 Bratislava 36 830 06,31351603
5500000631 Opravy a údržba vozidiel 20.00 EUR 16.06.2022 TSS Group a. s.,Továrenská 50 Dubnica nad Váhom 018 41,36323551
5500000631 Opravy a údržba vozidiel 20.00 EUR 16.06.2022 TSS Group a. s.,Továrenská 50 Dubnica nad Váhom 018 41,36323551
5500000632 Ističe, zásuvky, káble.... 18.00 EUR 16.06.2022 Verex Žilina, a.s.,M.Rázusa 13 Žilina 010 01,36405957
5500000632 Ističe, zásuvky, káble.... 18.00 EUR 16.06.2022 Verex Žilina, a.s.,M.Rázusa 13 Žilina 010 01,36405957
5500000634 Služby spojené s proejktovou dokumentáciou 17.00 EUR 16.06.2022 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.,Letná 796/9 Piešťany 921 01,36230537
5500000634 Služby spojené s proejktovou dokumentáciou 17.00 EUR 16.06.2022 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.,Letná 796/9 Piešťany 921 01,36230537
5500000635 Služby spojené s proejktovou dokumentáciou 17.00 EUR 16.06.2022 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.,Letná 796/9 Piešťany 921 01,36230537
5500000635 Služby spojené s proejktovou dokumentáciou 17.00 EUR 16.06.2022 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.,Letná 796/9 Piešťany 921 01,36230537
5500000636 Služby spojené s proejktovou dokumentáciou 100.00 EUR 16.06.2022 TURČIANSKA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.,KUZMÁNYHO 25 MARTIN 036 80,36672084
5500000636 Služby spojené s proejktovou dokumentáciou 100.00 EUR 16.06.2022 TURČIANSKA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.,KUZMÁNYHO 25 MARTIN 036 80,36672084
5500000637 Služby spojené s proejktovou dokumentáciou 100.00 EUR 16.06.2022 TURČIANSKA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.,KUZMÁNYHO 25 MARTIN 036 80,36672084
5500000637 Služby spojené s proejktovou dokumentáciou 100.00 EUR 16.06.2022 TURČIANSKA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.,KUZMÁNYHO 25 MARTIN 036 80,36672084
5500000638 Stroje, prístroje a zariadenia 22000.00 EUR 16.06.2022 Mertech s.r.o.,Na záhumní 12 Prievidza 971 01,31629024
5500000638 Stroje, prístroje a zariadenia 22000.00 EUR 16.06.2022 Mertech s.r.o.,Na záhumní 12 Prievidza 971 01,31629024
5500000639 Poplatky koncesionarske 557.00 EUR 16.06.2022 Rozhlas a televízia Slovenska,Mlynská dolin Bratislava 845 45,47232480
5500000639 Poplatky koncesionarske 557.00 EUR 16.06.2022 Rozhlas a televízia Slovenska,Mlynská dolin Bratislava 845 45,47232480
5500000640 Revízie strojov a zariadení 2031.00 EUR 16.06.2022 Siemens s.r.o.,Lamačská cesta 3/A Bratislava 841 04,31349307
5500000640 Revízie strojov a zariadení 2031.00 EUR 16.06.2022 Siemens s.r.o.,Lamačská cesta 3/A Bratislava 841 04,31349307
5500000641 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 257.00 EUR 16.06.2022 ABB, s.r.o.,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,31389325
5500000641 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 257.00 EUR 16.06.2022 ABB, s.r.o.,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,31389325
5500000642 Nájomné nehnuteľnosti 150.00 EUR 16.06.2022 Obec Mojš,Mojš 147 Žilina 010 01,00321494
5500000642 Nájomné nehnuteľnosti 150.00 EUR 16.06.2022 Obec Mojš,Mojš 147 Žilina 010 01,00321494
5500000643 Revízie strojov a zariadení 229.00 EUR 16.06.2022 NCH SLOVAKIA s.r.o.,Drieňová 34 Bratislava 821 02,34096043
5500000643 Revízie strojov a zariadení 229.00 EUR 16.06.2022 NCH SLOVAKIA s.r.o.,Drieňová 34 Bratislava 821 02,34096043
5500000644 Ostatné služby daňové 126.00 EUR 16.06.2022 Landis+Gyr s.r.o., organizačná zlož zložka,Prievozská 4/B Bratislava 821 09,30852820
5500000644 Ostatné služby daňové 126.00 EUR 16.06.2022 Landis+Gyr s.r.o., organizačná zlož zložka,Prievozská 4/B Bratislava 821 09,30852820
5500000645 Ostatné služby daňové 307.00 EUR 16.06.2022 GAYA, s.r.o.,P.O.Hviezdoslava 23B Martin 036 01,36430307
5500000645 Ostatné služby daňové 307.00 EUR 16.06.2022 GAYA, s.r.o.,P.O.Hviezdoslava 23B Martin 036 01,36430307
5500000646 Služby spojené s proejktovou dokumentáciou 80.00 EUR 16.06.2022 SPP - distribúcia , a.s.,Mlynské nivy 44/b Bratislava 825 11,35910739
5500000646 Služby spojené s proejktovou dokumentáciou 80.00 EUR 16.06.2022 SPP - distribúcia , a.s.,Mlynské nivy 44/b Bratislava 825 11,35910739
5500000647 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 1500.00 EUR 16.06.2022 ABEL - COMPUTER S.R.O.,A.HLINKU 6 ČADCA 022 01,31634788
5500000647 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 1500.00 EUR 16.06.2022 ABEL - COMPUTER S.R.O.,A.HLINKU 6 ČADCA 022 01,31634788
5500000648 Náklady na pracovné stretnutia 250.00 EUR 16.06.2022 Detský sen s.r.o.,Moyzesova 4978/1A Poprad 058 01,46667504
5500000648 Náklady na pracovné stretnutia 250.00 EUR 16.06.2022 Detský sen s.r.o.,Moyzesova 4978/1A Poprad 058 01,46667504
5500000649 Náklady na pracovné stretnutia 129.00 EUR 16.06.2022 Detský sen s.r.o.,Moyzesova 4978/1A Poprad 058 01,46667504
5500000649 Náklady na pracovné stretnutia 129.00 EUR 16.06.2022 Detský sen s.r.o.,Moyzesova 4978/1A Poprad 058 01,46667504
5500000650 Výkony spojov - poštovné poplatky 165.00 EUR 0502021000 17.06.2022 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5500000650 Výkony spojov - poštovné poplatky 165.00 EUR 0502021000 17.06.2022 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5500000651 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 68.00 EUR 17.06.2022 Hilti Slovakia, s r.o., Galvaniho 7 Bratislava 821 04,31344445
5500000652 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 708.00 EUR 17.06.2022 AZ FLEX, s.r.o.,Štrková 968/10C Žilina 010 09,36422851
5500000652 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 708.00 EUR 17.06.2022 AZ FLEX, s.r.o.,Štrková 968/10C Žilina 010 09,36422851
5500000653 Náhradné diely 279.00 EUR 17.06.2022 IMEX PUMPY s.r.o.,Nitrianska 54 Hlohovec 920 01,36242811
5500000653 Náhradné diely 279.00 EUR 17.06.2022 IMEX PUMPY s.r.o.,Nitrianska 54 Hlohovec 920 01,36242811
5500000654 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 885.00 EUR 17.06.2022 VMT Metrologické služby s.r.o.,Zárieč - Keblov 100 Svederník 013 32,51410524
5500000654 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 885.00 EUR 17.06.2022 VMT Metrologické služby s.r.o.,Zárieč - Keblov 100 Svederník 013 32,51410524
5500000655 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 1653.00 EUR 17.06.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5500000655 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 1653.00 EUR 17.06.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5500000656 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 1080.00 EUR 17.06.2022 KLIKA-BP, s. r. o.,Vlčie hrdlo 90 Bratislava 821 07,43995888
5500000656 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 1080.00 EUR 17.06.2022 KLIKA-BP, s. r. o.,Vlčie hrdlo 90 Bratislava 821 07,43995888
5500000657 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 145.00 EUR 17.06.2022 Izol systém, s.r.o.,Zlatovská 1292/24 Trenčín 911 05,36317365
5500000658 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 4510.00 EUR 17.06.2022 VINYL Kft,Adler K. u. 19. Miskolc 3524,0509005661
5500000658 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 4510.00 EUR 17.06.2022 VINYL Kft,Adler K. u. 19. Miskolc 3524,0509005661
5500000659 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 275.00 EUR 17.06.2022 SOS electronic s.r.o.,Pri prachárni 16 Košice 040 11,31703186
5500000659 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 275.00 EUR 17.06.2022 SOS electronic s.r.o.,Pri prachárni 16 Košice 040 11,31703186
5500000660 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 1850.00 EUR 17.06.2022 ECM ECO Monitoring, a.s.,Nevädzová 5 Bratislava 821 01,17312094
5500000662 Spotreba pitnej vody 558.00 EUR 17.06.2022 TURČIANSKA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.,KUZMÁNYHO 25 MARTIN 036 80,36672084
5500000662 Spotreba pitnej vody 558.00 EUR 17.06.2022 TURČIANSKA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.,KUZMÁNYHO 25 MARTIN 036 80,36672084
5500000663 Spotreba pitnej vody 295.00 EUR 17.06.2022 TURČIANSKA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.,KUZMÁNYHO 25 MARTIN 036 80,36672084
5500000663 Spotreba pitnej vody 295.00 EUR 17.06.2022 TURČIANSKA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.,KUZMÁNYHO 25 MARTIN 036 80,36672084
5500000664 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 207.00 EUR 17.06.2022 NPK Europe Mfg. s.r.o.,Uhřínov 85 Uhřínov 594 41,46902074
5500000664 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 207.00 EUR 17.06.2022 NPK Europe Mfg. s.r.o.,Uhřínov 85 Uhřínov 594 41,46902074
5500000665 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 182.00 EUR 19.06.2022 OZ Kompostujme,Pusté 866 01322 Rosina 013 22,42390656
5500000665 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 182.00 EUR 19.06.2022 OZ Kompostujme,Pusté 866 01322 Rosina 013 22,42390656
5500000666 Právne služby 65.00 EUR 19.06.2022 AK JUDr.Silvia Tatarková,s.r.o.,Škultétyho 472/10 Martin 036 01,36868108
5500000666 Právne služby 65.00 EUR 19.06.2022 AK JUDr.Silvia Tatarková,s.r.o.,Škultétyho 472/10 Martin 036 01,36868108
5500000667 License Subscription/Cloud 1984.00 EUR 19.06.2022 ENERGO CONTROLS, s.r.o.,Škultétyho 2868/32 ŽILINA 010 01,36020028
5500000667 License Subscription/Cloud 1984.00 EUR 19.06.2022 ENERGO CONTROLS, s.r.o.,Škultétyho 2868/32 ŽILINA 010 01,36020028
5500000668 Revízie strojov a zariadení 476.00 EUR 19.06.2022 HORVÁT servis, s. r. o.,Bánovská cesta 11 Žilina 010 01,47644273
5500000668 Revízie strojov a zariadení 476.00 EUR 19.06.2022 HORVÁT servis, s. r. o.,Bánovská cesta 11 Žilina 010 01,47644273
5500000669 Náklady na vypúšťanie odpadových vôd 50.00 EUR 19.06.2022 INGEO - ENVILAB S.R.O.,BYTČICKÁ 16 ŽILINA 010 01,36373354
5500000669 Náklady na vypúšťanie odpadových vôd 50.00 EUR 19.06.2022 INGEO - ENVILAB S.R.O.,BYTČICKÁ 16 ŽILINA 010 01,36373354
5500000670 Revízie strojov a zariadení 3083.00 EUR 19.06.2022 JFK Servis s.r.o.,Za soľnou 1087/8 Nemšová 914 41,46427155
5500000670 Revízie strojov a zariadení 3083.00 EUR 19.06.2022 JFK Servis s.r.o.,Za soľnou 1087/8 Nemšová 914 41,46427155
5500000671 Revízie strojov a zariadení 229.00 EUR 19.06.2022 NCH SLOVAKIA s.r.o.,Drieňová 34 Bratislava 821 02,34096043
5500000671 Revízie strojov a zariadení 229.00 EUR 19.06.2022 NCH SLOVAKIA s.r.o.,Drieňová 34 Bratislava 821 02,34096043
5500000672 Ostatné prevádzkové náklady 4200.00 EUR 19.06.2022 MIRAGE Shoping Center, a.s.,Framborská 12 Žilina 010 01,44547331
5500000672 Ostatné prevádzkové náklady 4200.00 EUR 19.06.2022 MIRAGE Shoping Center, a.s.,Framborská 12 Žilina 010 01,44547331
5500000673 Náhradné diely 1012.00 EUR 20.06.2022 VALVE, a.s.,Kragujevská 398 Žilina 010 01,44641494
5500000673 Náhradné diely 1012.00 EUR 20.06.2022 VALVE, a.s.,Kragujevská 398 Žilina 010 01,44641494
5500000674 Náklady na reklamu, tlačoviny s logom 755.00 EUR 6600000022 20.06.2022 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5500000674 Náklady na reklamu, tlačoviny s logom 755.00 EUR 6600000022 20.06.2022 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5500000675 Náklady na odbornú literatúru - elektronický prístup 118.00 EUR 20.06.2022 PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o.,Jiráskova 165/2 Stará Turá 916 01,45404879
5500000675 Náklady na odbornú literatúru - elektronický prístup 118.00 EUR 20.06.2022 PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o.,Jiráskova 165/2 Stará Turá 916 01,45404879
5500000676 Ostatné služby daňové 19.00 EUR 0292200000 20.06.2022 NDS, a.s. Národná diaľničná spoločnosť,Mlynské Nivy 45 Bratislava 821 09,35919001
5500000676 Ostatné služby daňové 19.00 EUR 0292200000 20.06.2022 NDS, a.s. Národná diaľničná spoločnosť,Mlynské Nivy 45 Bratislava 821 09,35919001
5500000677 Náklady na repre (občerstvenie) 211.00 EUR 20.06.2022 m-CARE, S.R.O.,Háj 218 Háj 039 01,48293059
5500000677 Náklady na repre (občerstvenie) 211.00 EUR 20.06.2022 m-CARE, S.R.O.,Háj 218 Háj 039 01,48293059
5500000678 Ostatný materiál 12757.00 EUR 20.06.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000679 Stoličky, stoly, skrine.... do 1700,00€ 777.00 EUR 20.06.2022 JGV trade s.r.o.,V úvoze 11 Košice 040 12,46909460
5500000678 Ostatný materiál 12757.00 EUR 20.06.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000680 Chemikálie na úpravu vody. 6937.00 EUR 4600002749 20.06.2022 BRENNTAG Slovakia s.r.o.,Glejovka 15 Pezinok 902 03,31336884
5500000681 Náhradné diely 205.00 EUR 20.06.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000682 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 2500.00 EUR 20.06.2022 MIROSLAV MAKOŠ,BELÁ-DULICE 393 MARTIN 038 11,37762605
5500000684 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 2970.00 EUR 20.06.2022 PROFITING, s.r.o.,Kollárova 73 Martin 036 01,47870583
5500000685 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 339.00 EUR 20.06.2022 AIRNET s.r.o.,240 Siladice 920 52,44996420
5500000686 Geodetické práce 363.00 EUR 20.06.2022 Planika, s.r.o.,Vysokoškolákov 8556/33B Žilina 010 08,44330227
5500000687 Služby spojené s údržbou VTZ 500.00 EUR 20.06.2022 Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004
5500000688 Ostatné služby daňové 77.00 EUR 20.06.2022 KV-mont Martin, s. r. o.,Sučianska cesta 31 Martin-Priekopa 036 08,44552483
5500000689 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 21.00 EUR 20.06.2022 INKUR S.R.O.,ROBOTNÍCKA 1C MARTIN 036 01,31568700
5500000690 Náhradné diely automobily 169.00 EUR 20.06.2022 VOJTECH JURÁŠEK-SHERWOOD,Horná Štubňa 29 Horná Štubňa 038 46,40629295
5500000691 Ostatný materiál 92.00 EUR 20.06.2022 PEVA COLOR, S.R.O.,KOLLÁROVA 73 MARTIN 036 01,36392987
5500000692 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 389.00 EUR 21.06.2022 KLIKA-BP, s. r. o.,Vlčie hrdlo 90 Bratislava 821 07,43995888
5500000692 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 389.00 EUR 21.06.2022 KLIKA-BP, s. r. o.,Vlčie hrdlo 90 Bratislava 821 07,43995888
5500000693 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 498.00 EUR 21.06.2022 Viess-Mont s.r.o.,M. Rázusa 7 Žilina 010 01,46222979
5500000693 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 498.00 EUR 21.06.2022 Viess-Mont s.r.o.,M. Rázusa 7 Žilina 010 01,46222979
5500000694 Ostatný materiál 106.00 EUR 21.06.2022 Viess-Mont s.r.o.,M. Rázusa 7 Žilina 010 01,46222979
5500000694 Ostatný materiál 106.00 EUR 21.06.2022 Viess-Mont s.r.o.,M. Rázusa 7 Žilina 010 01,46222979
5500000695 Stroje, prístroje a zariadenia 5111.00 EUR 21.06.2022 SKALEŠ PLUS,S.R.O.,BYSTRIČKA 445 MARTIN 038 04,46277005
5500000695 Stroje, prístroje a zariadenia 5111.00 EUR 21.06.2022 SKALEŠ PLUS,S.R.O.,BYSTRIČKA 445 MARTIN 038 04,46277005
5500000696 Ostatný materiál 750.00 EUR 21.06.2022 KBM S.R.O.,ŽITNÁ 13 ŽILINA 010 01,36388041
5500000696 Ostatný materiál 750.00 EUR 21.06.2022 KBM S.R.O.,ŽITNÁ 13 ŽILINA 010 01,36388041
5500000697 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 2739.00 EUR 21.06.2022 Supra technology s.r.o.,Boleráz 92 Boleráz 919 08,50966979
5500000697 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 2739.00 EUR 21.06.2022 Supra technology s.r.o.,Boleráz 92 Boleráz 919 08,50966979
5500000698 opravy zariadení 6629.00 EUR 21.06.2022 BENNING SLOVENSKO, s.r.o.,Šenkvická 3610/14W Pezinok 902 01,35789751
5500000698 opravy zariadení 6629.00 EUR 21.06.2022 BENNING SLOVENSKO, s.r.o.,Šenkvická 3610/14W Pezinok 902 01,35789751
5500000699 opravy zariadení 1700.00 EUR 21.06.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5500000699 opravy zariadení 1700.00 EUR 21.06.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5500000700 Ostatný materiál 62.00 EUR 21.06.2022 PRIMA STEEL, s.r.o.,Cintorínska 936 Galanta 924 01,35860138
5500000700 Ostatný materiál 62.00 EUR 21.06.2022 PRIMA STEEL, s.r.o.,Cintorínska 936 Galanta 924 01,35860138
5500000701 Náhradné diely 724.00 EUR 21.06.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000702 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 8038.00 USD 21.06.2022 SOITRON, s.r.o.,Plynárenská 5 Bratislava 829 75,35955678
5500000702 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 8038.00 USD 21.06.2022 SOITRON, s.r.o.,Plynárenská 5 Bratislava 829 75,35955678
5500000703 Náhradné diely 1099.00 EUR 21.06.2022 Crystal Water s.r.o.,Odbojárov 1844/18F Trenčín 911 01,45394881
5500000703 Náhradné diely 1099.00 EUR 21.06.2022 Crystal Water s.r.o.,Odbojárov 1844/18F Trenčín 911 01,45394881
5500000704 Ostatný materiál 289.00 EUR 21.06.2022 COMMERC SERVICE spol. s r.o.,Ku Surdoku č.35 Prešov 080 01,31659551
5500000704 Ostatný materiál 289.00 EUR 21.06.2022 COMMERC SERVICE spol. s r.o.,Ku Surdoku č.35 Prešov 080 01,31659551
5500000705 Ostatný materiál 300.00 EUR 21.06.2022 Tamás Zagiba SHR,Mlynská 284 Jovice 049 45,52930378
5500000705 Ostatný materiál 300.00 EUR 21.06.2022 Tamás Zagiba SHR,Mlynská 284 Jovice 049 45,52930378
5500000706 Stroje, prístroje a zariadenia 3090.00 EUR 21.06.2022 AGADOS Slovakia, s.r.o.,Dolná 142 Modra 900 01,35789557
5500000709 Náhradné diely 26353.00 EUR 22.06.2022 Bergen Engines Denmark A/S,Amalienborgvej 39 Norresundby 9400,
5500000709 Náhradné diely 26353.00 EUR 22.06.2022 Bergen Engines Denmark A/S,Amalienborgvej 39 Norresundby 9400,
5500000710 Opravy a údržba vozidiel 1284.00 EUR 22.06.2022 AutoFlex, s.r.o.,Rubínová 590/4 Žilina-Bytčica 010 09,46101241
5500000710 Opravy a údržba vozidiel 1284.00 EUR 22.06.2022 AutoFlex, s.r.o.,Rubínová 590/4 Žilina-Bytčica 010 09,46101241
5500000711 Revízie strojov a zariadení 87.00 EUR 22.06.2022 MARIÁN ĎURINA DERKO,HASIČSKÁ 3 PRIEVIDZA 971 01,41053214
5500000712 opravy zariadení 4940.00 EUR 22.06.2022 ELMARK PLUS s.r.o.,Kráľovská 796/43 Šaľa 927 01,46331662
5500000712 opravy zariadení 4940.00 EUR 22.06.2022 ELMARK PLUS s.r.o.,Kráľovská 796/43 Šaľa 927 01,46331662
5500000713 Náklady na upratovacie služby 8980.00 EUR 22.06.2022 SLOVCLEAN a.s.,Račianska 96 Bratislava 831 02,35956526
5500000714 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 1382.00 EUR 22.06.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5500000715 Náhradné diely 2761.00 EUR 22.06.2022 ARMETAL s.r.o.,Družstevná 6790/1A Šaľa 927 01,44704895
5500000714 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 1382.00 EUR 22.06.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5500000716 Ostatný materiál 1256.00 EUR 22.06.2022 BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o.,Textilná 5 Košice 040 12,31678581
5500000718 Stroje, prístroje a zariadenia 3285.00 EUR 22.06.2022 ELVAC SK s. r. o.,Višňová 192/11 Trenčín 911 05,36344575
5500000718 Stroje, prístroje a zariadenia 3285.00 EUR 22.06.2022 ELVAC SK s. r. o.,Višňová 192/11 Trenčín 911 05,36344575
5500000719 Náhradné diely 5273.00 EUR 22.06.2022 RUML Emes s.r.o.,Ulica Svornosti 42 Bratislava 821 06,31578781
5500000720 Náhradné diely 2710.00 EUR 22.06.2022 Moravia Systems a.s.,Vinohradská 1511/230 Praha 100 00,26915189
5500000720 Náhradné diely 2710.00 EUR 22.06.2022 Moravia Systems a.s.,Vinohradská 1511/230 Praha 100 00,26915189
5500000721 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 645.00 EUR 23.06.2022 CONCEPTUALS s.r.o.,Hodkovce 64 Hodkovce 044 21,47040785
5500000722 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 9301.00 EUR 23.06.2022 ERPOS, spol. s.r.o.,Vendelína Javorku 1609/29 ŽILINA 010 01,31588506
5500000722 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 9301.00 EUR 23.06.2022 ERPOS, spol. s.r.o.,Vendelína Javorku 1609/29 ŽILINA 010 01,31588506
5500000723 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 154.00 EUR 23.06.2022 REFLEX SK, s.r.o.,Bernolákova 6088/14 Martin 036 01,36369934
5500000723 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 154.00 EUR 23.06.2022 REFLEX SK, s.r.o.,Bernolákova 6088/14 Martin 036 01,36369934
5500000724 Náhradné diely 4433.00 EUR 23.06.2022 TRIVAL s.r.o.,Tiskařská 690/6a Praha 10 108 00,25095790
5500000724 Náhradné diely 4433.00 EUR 23.06.2022 TRIVAL s.r.o.,Tiskařská 690/6a Praha 10 108 00,25095790
5500000725 Opravy a údržba - stavebná - preventívna 125.00 EUR 23.06.2022 ASANISTA PLUS s.r.o.,Dargovská 67 Bratislava 851 01,35737824
5500000725 Opravy a údržba - stavebná - preventívna 125.00 EUR 23.06.2022 ASANISTA PLUS s.r.o.,Dargovská 67 Bratislava 851 01,35737824
5500000726 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 649.00 EUR 23.06.2022 HSQ Partner s. r. o.,Bodrocká 15 Bratislava 821 07,44282851
5500000726 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 649.00 EUR 23.06.2022 HSQ Partner s. r. o.,Bodrocká 15 Bratislava 821 07,44282851
5500000728 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 41.00 EUR 23.06.2022 DECON, s r.o.,Dolné Rudiny 31 Žilina 010 91,30224349
5500000728 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 41.00 EUR 23.06.2022 DECON, s r.o.,Dolné Rudiny 31 Žilina 010 91,30224349
5500000729 Merače do 1700,00€ 121.00 EUR 23.06.2022 MAHRLO, s.r.o.,Halalovka 2393/24 Trenčín 911 08,36318132
5500000729 Merače do 1700,00€ 121.00 EUR 23.06.2022 MAHRLO, s.r.o.,Halalovka 2393/24 Trenčín 911