Objednávky

Údaje aktualizujeme na týždennej báze. Dátum poslednej aktualizácie: 23.07.2024

Číslo objednávky Text objednávky Suma Mena Číslo nadradenej zmluvy Dátum založenia objednávky Dodávateľ PDF
5100001018 1117.00 EUR 01.07.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100001019 308.00 EUR 01.07.2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5100001020 960.00 EUR 6600000022 01.07.2022 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5100001021 1853.00 EUR 6600000022 01.07.2022 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5100001022 359.00 EUR 01.07.2022 MOVINO, spol s r.o.,Osloboditeľov 66 Veľký Krtíš 990 01,31617824
5100001023 2373.00 EUR 4600002420 01.07.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5100001023 2373.00 EUR 4600002420 01.07.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5100001024 384.00 EUR 4600002269 01.07.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001025 155.00 EUR 01.07.2022 VOJTECH JURÁŠEK-SHERWOOD,Horná Štubňa 29 Horná Štubňa 038 46,40629295
5100001026 1214.00 EUR 01.07.2022 SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. Žilina závod 01 Žilina -Čadca,BÔRICKÁ CESTA 1960 ŽILINA
5100001027 256.00 EUR 4600002269 01.07.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001028 151.00 EUR 01.07.2022 Tibor Vajda,Pod Laščeky 808/6 Žilina 010 03,33745811
5100001028 151.00 EUR 01.07.2022 Tibor Vajda,Pod Laščeky 808/6 Žilina 010 03,33745811
5100001029 1699.00 EUR 01.07.2022 Ing. Peter Citterberg - C - berg,Mýto pod Ďumbierom 469 Mýto pod Ďumbierom 976 44,10967397
5100001030 1552.00 EUR 01.07.2022 INTERKONTAKT SPOL. S R.O.,MIEROVÁ 129 BRATISLAVA 821 05,17323843
5100001031 1832.00 EUR 01.07.2022 KUHN - SLOVAKIA s.r.o.,Diaľničná cesta 16A Senec 903 01,31362516
5100001031 1832.00 EUR 01.07.2022 KUHN - SLOVAKIA s.r.o.,Diaľničná cesta 16A Senec 903 01,31362516
5100001032 315.00 EUR 01.07.2022 OTIS Výťahy, s.r.o.,Vajnorská 100/A Bratislava 831 04,35683929
5100001032 315.00 EUR 01.07.2022 OTIS Výťahy, s.r.o.,Vajnorská 100/A Bratislava 831 04,35683929
5100001033 10.00 EUR 01.07.2022 Mesto Košice,Trieda SNP 48/A Košice 040 11,00691135
5100001033 10.00 EUR 01.07.2022 Mesto Košice,Trieda SNP 48/A Košice 040 11,00691135
5100001034 964.00 EUR 01.07.2022 ABB, s.r.o.,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,31389325
5100001035 1071.00 EUR 01.07.2022 Danucem Slovensko a.s.,Rohožník Rohožník 906 38,00214973
5100001035 1071.00 EUR 01.07.2022 Danucem Slovensko a.s.,Rohožník Rohožník 906 38,00214973
5100001036 19400.00 EUR 01.07.2022 ECM ECO Monitoring, a.s.,Nevädzová 5 Bratislava 821 01,17312094
5100001036 19400.00 EUR 01.07.2022 ECM ECO Monitoring, a.s.,Nevädzová 5 Bratislava 821 01,17312094
5100001037 27000.00 EUR 0912310003 01.07.2022 BRANTNER FATRA, S. R. O.,ROBOTNÍCKA 20 MARTIN 036 01,31578861
5100001038 81.00 EUR 01.07.2022 INKUR S.R.O.,ROBOTNÍCKA 1C MARTIN 036 01,31568700
5100001039 474.00 EUR 01.07.2022 STAVIVÁ PAVLÍK a SOLÁRIK,SPOL.SR.O.,KRATINOVA 71 MARTIN-PRIEKOPA 036 08,46484655
5100001038 81.00 EUR 01.07.2022 INKUR S.R.O.,ROBOTNÍCKA 1C MARTIN 036 01,31568700
5100001040 964.00 EUR 01.07.2022 ABB, s.r.o.,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,31389325
5100001041 724.00 EUR 01.07.2022 ABB, s.r.o.,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,31389325
5100001042 237.00 EUR 01.07.2022 Menert, s.r.o.,Hlboká 3 Šaľa 927 01,17330165
5100001043 19.00 EUR 01.07.2022 ING. Ján Buchanec Technik,JESENSKÉHO 14 MARTIN 036 01,33576009
5100001042 237.00 EUR 01.07.2022 Menert, s.r.o.,Hlboká 3 Šaľa 927 01,17330165
5100001044 4138.00 EUR 01.07.2022 Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2 Bratislava 812 72,00151866
5100001045 942.00 EUR 01.07.2022 Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852
5100001047 42.00 EUR 01.07.2022 ANNEX MARTIN S.R.O. VELKO-MALOPREDAJ,NÁMESTIE PROTIF.BOJOVNÍKOV 1706 MARTIN 036 01,36422584
5100001048 566.00 EUR 01.07.2022 INKUR S.R.O.,ROBOTNÍCKA 1C MARTIN 036 01,31568700
5100001049 379.00 EUR 01.07.2022 PEVA COLOR, S.R.O.,KOLLÁROVA 73 MARTIN 036 01,36392987
5100001050 15934.00 EUR 04.07.2022 C.S.T. valve solutions, s.r.o.,Dr. J. Budayho 3B Nitra 949 07,36768243
5100001051 3120.00 EUR 0052008000 04.07.2022 G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.,V. P. Tótha 17 Zvolen 960 01,36639231
5100001052 5813.00 EUR 4600000179 06.07.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100001053 43.00 EUR 06.07.2022 DREKIA, s.r.o.,Dubová 3272/15 Žilina 010 07,31642128
5100001054 1915.00 EUR 06.07.2022 Regionálny úrad verejného zdravotní,V. Spanyola 27 Žilina 011 71,17335876
5100001055 1275.00 EUR 06.07.2022 Euro Dotácie,a.s.,Na Šefranici 1280/8 Žilina 010 01,36438766
5100001055 1275.00 EUR 06.07.2022 Euro Dotácie,a.s.,Na Šefranici 1280/8 Žilina 010 01,36438766
5100001056 3668761.00 EUR 0362200000 06.07.2022 Slov. elektrárne – ener. služby, s.,Mlynské nivy 47 Bratislava 821 09,44553412
5100001057 430.00 EUR 06.07.2022 IPECON,s.r.o.,Dolné Rudiny 8209/43 Žilina 010 01,36374784
5100001056 3668761.00 EUR 0362200000 06.07.2022 Slov. elektrárne – ener. služby, s.,Mlynské nivy 47 Bratislava 821 09,44553412
5100001058 5139.00 EUR 0046002342 06.07.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001061 91.00 EUR 06.07.2022 Oravská vodár.spoločnosť, a.s.,Bysterecká 2180 Dolný Kubín 026 80,36672254
5100001062 555.00 EUR 06.07.2022 BENNING SLOVENSKO, s.r.o.,Šenkvická 3610/14W Pezinok 902 01,35789751
5100001063 63.00 EUR 06.07.2022 DOMINO, a.s.,Dolné Rudiny 1 ŽILINA 010 01,00598054
5100001063 63.00 EUR 06.07.2022 DOMINO, a.s.,Dolné Rudiny 1 ŽILINA 010 01,00598054
5100001064 85.00 EUR 06.07.2022 INGEO - ENVILAB S.R.O.,BYTČICKÁ 16 ŽILINA 010 01,36373354
5100001065 1865.00 EUR 2103310015 06.07.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001066 2392.00 EUR 06.07.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001066 2392.00 EUR 06.07.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001067 9244.00 EUR 4600000182 06.07.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100001068 3831.00 EUR 4600000056 06.07.2022 Mestská časť Bratislava Staré Mesto,Vajanského nábrežie 3 Bratislava 1 814 21,00603147
5100001069 5681.00 EUR 4600000057 06.07.2022 Mestská časť Bratislava Staré Mesto,Vajanského nábrežie 3 Bratislava 1 814 21,00603147
5100001070 2410.00 EUR 4600000058 06.07.2022 Mestská časť Bratislava Staré Mesto,Vajanského nábrežie 3 Bratislava 1 814 21,00603147
5100001070 2410.00 EUR 4600000058 06.07.2022 Mestská časť Bratislava Staré Mesto,Vajanského nábrežie 3 Bratislava 1 814 21,00603147
5100001071 7400.00 EUR 4600000283 06.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001072 6512.00 EUR 4600002269 07.07.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001073 16.00 EUR 07.07.2022 Tatra-Leasing, s.r.o.,Hodžovo námestie 3 Bratislava 811 06,31326552
5100001074 16.00 EUR 07.07.2022 Tatra-Leasing, s.r.o.,Hodžovo námestie 3 Bratislava 811 06,31326552
5100001075 16.00 EUR 07.07.2022 Tatra-Leasing, s.r.o.,Hodžovo námestie 3 Bratislava 811 06,31326552
5100001076 583.00 EUR 07.07.2022 Habanero Steak Pub s.r.o.,Jánošovská 5400 Vrútky 038 61,45494193
5100001075 16.00 EUR 07.07.2022 Tatra-Leasing, s.r.o.,Hodžovo námestie 3 Bratislava 811 06,31326552
5100001077 2500.00 EUR 07.07.2022 ENERGODATA spol. s r.o.,Kálov 1 Žilina 010 01,30223806
5100001078 126.00 EUR 07.07.2022 Katarína Bieleckova - Bufet JulKat,Fatranská 582/53 Teplička nad Váhom 013 01,41921879
5100001079 12534.00 EUR 4600000177 07.07.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100001080 13838.00 EUR 4600000178 07.07.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100001081 25600.00 EUR 4600000181 07.07.2022 Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ Bratislava - Nové Mesto,Junácka 1 Bratislava 3 832 91,00603317
5100001082 17640.00 EUR 4600000102 07.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001083 3127.00 EUR 4600000055 07.07.2022 Mestská časť Bratislava Staré Mesto,Vajanského nábrežie 3 Bratislava 1 814 21,00603147
5100001084 4574.00 EUR 4600000060 07.07.2022 Mestská časť Bratislava Staré Mesto,Vajanského nábrežie 3 Bratislava 1 814 21,00603147
5100001085 362.00 EUR 07.07.2022 DLOUHÝ TECHNOLOGY s.r.o.,Stárkova 7 ŽILINA 010 01,36386871
5100001086 43.00 EUR 07.07.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484
5100001087 930.00 EUR 0212200000 07.07.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5100001088 15555.00 EUR 0902200000 07.07.2022 C E BUILDING s. r. o.,15 Kočovce 916 31,46294279
5100001089 112000.00 EUR 4600002652 07.07.2022 KALORIM s.r.o.,Nesluša 759 Nesluša 023 41,50625781
5100001090 201.00 EUR 07.07.2022 Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861
5100001091 1024.00 EUR 4600002269 07.07.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001090 201.00 EUR 07.07.2022 Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861
5100001092 30000.00 EUR 6600000107 07.07.2022 LEGATE, s.r.o.,Dvořákovo nábrežie 8/A Bratislava 811 02,35846909
5100001093 44135.00 EUR 6600000034 07.07.2022 POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.,Hurbanovo nám. 1 Bratislava 811 06,50568124
5100001093 44135.00 EUR 6600000034 07.07.2022 POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.,Hurbanovo nám. 1 Bratislava 811 06,50568124
5100001094 44761.00 EUR 6600000028 07.07.2022 BBH advokátska kancelária, s.r.o.,Suché Mýto 1 Bratislava 811 03,36713066
5100001094 44761.00 EUR 6600000028 07.07.2022 BBH advokátska kancelária, s.r.o.,Suché Mýto 1 Bratislava 811 03,36713066
5100001095 28350.00 EUR 6600000029 07.07.2022 Kotvan, s. r. o.,Mostová 2 Bratislava 811 02,36858561
5100001095 28350.00 EUR 6600000029 07.07.2022 Kotvan, s. r. o.,Mostová 2 Bratislava 811 02,36858561
5100001096 343.00 EUR 07.07.2022 VALIN s.r.o.,Pri celulózke 1376 Žilina 010 01,36440884
5100001096 343.00 EUR 07.07.2022 VALIN s.r.o.,Pri celulózke 1376 Žilina 010 01,36440884
5100001097 53.00 EUR 08.07.2022 GLADIÁTOR KOŠICE s. r. o.,Jazerná 1 Košice 040 12,52375510
5100001097 53.00 EUR 08.07.2022 GLADIÁTOR KOŠICE s. r. o.,Jazerná 1 Košice 040 12,52375510
5100001098 364.00 EUR 08.07.2022 Anassa, s. r. o.,Medená 9 Bratislava 811 02,47054182
5100001098 364.00 EUR 08.07.2022 Anassa, s. r. o.,Medená 9 Bratislava 811 02,47054182
5100001099 16190.00 EUR 08.07.2022 KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o.,Gagarinova 7/C Bratislava 821 03,31367445
5100001100 419.00 EUR 08.07.2022 AFRY CZ s.r.o.,Magistrů 1275/13 Praha 4 985 11,45306605
5100001100 419.00 EUR 08.07.2022 AFRY CZ s.r.o.,Magistrů 1275/13 Praha 4 985 11,45306605
5100001101 17415.00 EUR 08.07.2022 Slovenská obchodná a priemyselná komora,Gorkého 9 Bratislava 816 03,30842654
5100001101 17415.00 EUR 08.07.2022 Slovenská obchodná a priemyselná komora,Gorkého 9 Bratislava 816 03,30842654
5100001102 1718.00 EUR 0442021000 08.07.2022 LEGATE, s.r.o.,Dvořákovo nábrežie 8/A Bratislava 811 02,35846909
5100001103 1000.00 EUR 0046000597 08.07.2022 JUDr. Ingrid Repková - advokát,Ružová 33 Košice 040 11,31309861
5100001103 1000.00 EUR 0046000597 08.07.2022 JUDr. Ingrid Repková - advokát,Ružová 33 Košice 040 11,31309861
5100001104 1000.00 EUR 0046000555 08.07.2022 JUDr. Ingrid Repková - advokát,Ružová 33 Košice 040 11,31309861
5100001105 58000.00 EUR 0046002410 08.07.2022 IURISTICO s.r.o.,Cimborkova 13 Košice 040 01,36588041
5100001105 58000.00 EUR 0046002410 08.07.2022 IURISTICO s.r.o.,Cimborkova 13 Košice 040 01,36588041
5100001106 3850.00 EUR 0046002329 08.07.2022 IURISTICO s.r.o.,Cimborkova 13 Košice 040 01,36588041
5100001106 3850.00 EUR 0046002329 08.07.2022 IURISTICO s.r.o.,Cimborkova 13 Košice 040 01,36588041
5100001107 30000.00 EUR 2101310020 08.07.2022 Advokátska kancelária GALLO s.r.o. JUDr. Michal Gallo,Jilemnického 4012/30 Martin 036 01,36715352
5100001108 126.00 EUR 4600002750 08.07.2022 SCAFFOLD SLOVAKIA, s. r. o.,Kopčianska 63 Bratislava 851 01,44758651
5100001109 5000.00 EUR 0046002415 08.07.2022 LEGATE, s.r.o.,Dvořákovo nábrežie 8/A Bratislava 811 02,35846909
5100001110 4000.00 EUR 0046002329 08.07.2022 IURISTICO s.r.o.,Cimborkova 13 Košice 040 01,36588041
5100001111 8200.00 EUR 0572019000 08.07.2022 Ulianko & partners, s.r.o.,Nám. SNP 37 Zvolen 960 01,36856517
5100001112 16.00 EUR 0212200000 08.07.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5100001113 335.00 EUR 0112200000 08.07.2022 Slovenský hydrometeorologický ústav,Jeséniova 17 Bratislava 833 15,00156884
5100001114 1.00 EUR 0046001432 08.07.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5100001115 4074.00 EUR 08.07.2022 HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.,Záhradnícka 91 Bratislava 821 08,17324246
5100001115 4074.00 EUR 08.07.2022 HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.,Záhradnícka 91 Bratislava 821 08,17324246
5100001116 1834.00 EUR 4600000295 08.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001117 5274.00 EUR 4600000059 08.07.2022 Mestská časť Bratislava Staré Mesto,Vajanského nábrežie 3 Bratislava 1 814 21,00603147
5100001118 3232.00 EUR 4600000062 08.07.2022 Mestská časť Bratislava Staré Mesto,Vajanského nábrežie 3 Bratislava 1 814 21,00603147
5100001119 100000.00 EUR 08.07.2022 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,Martinská 49 Bratislava 821 05,36022047
5100001120 1225.00 EUR 08.07.2022 Slovenská technická univerzita v Bratislave,Vazovova 5 Bratislava 1 812 43,00397687
5100001121 250.00 EUR 0522021000 08.07.2022 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.,Neresnícka cesta 3 Zvolen 960 01,31559123
5100001122 2000.00 EUR 1802280013 08.07.2022 ADRIANA ŠIMEKOVÁ, JUDR.,KRATINOVA 40 MARTIN 038 08,37982044
5100001123 19147.00 EUR 08.07.2022 TURČIANSKA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.,KUZMÁNYHO 25 MARTIN 036 80,36672084
5100001124 540.00 EUR 11.07.2022 VOMONT s.r.o.,Lipová 1222/6 Terchová 013 06,45848408
5100001125 2.00 EUR 11.07.2022 DREKIA, s.r.o.,Dubová 3272/15 Žilina 010 07,31642128
5100001126 1559.00 EUR 4600002269 11.07.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001128 7619.00 EUR 4600000252 11.07.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001128 7619.00 EUR 4600000252 11.07.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001129 24039.00 EUR 11.07.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100001130 274.00 EUR 11.07.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100001131 59.00 EUR 11.07.2022 GARNI HOTEL DOCK s. r. o.,Páričkova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 821,52753441
5100001132 174.00 EUR 11.07.2022 A.V. PLUS s.r.o.,Čapajevova 29 Prešov 080 01,35754419
5100001133 1305.00 EUR 11.07.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100001132 174.00 EUR 11.07.2022 A.V. PLUS s.r.o.,Čapajevova 29 Prešov 080 01,35754419
5100001134 738.00 EUR 11.07.2022 Ptáček - veľkoobchod, a. s.,Vajnorská 140 Bratislava 831 04,35814586
5100001135 500.00 EUR 11.07.2022 Hot chilli lode, s.r.o.,Komárovská 47 Bratislava 821 06,46985387
5100001135 500.00 EUR 11.07.2022 Hot chilli lode, s.r.o.,Komárovská 47 Bratislava 821 06,46985387
5100001136 255.00 EUR 11.07.2022 Slovenský plynárenský a naftový zvä,Mlynské nivy 44/a Bratislava 821 09,30845475
5100001137 886.00 EUR 4600002558 11.07.2022 REGAS HP PLUS s. r. o.,Včelárska 3 Bratislava 821 05,50349724
5100001138 2092.00 EUR 0024050416 11.07.2022 AQUA PRO EUROPE, a.s.,Pod Furčou 7 Košice - Dargovských hrdinov 040 01,50886771
5100001139 1342.00 EUR 11.07.2022 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H,IZ NO-SUD,Strasse 14 Wiener Neudorf 821 09,FN41572K
5100001140 182.00 EUR 11.07.2022 Alza.sk s.r.o.,Sliašska 1/D Bratislava 831 02,36562939
5100001140 182.00 EUR 11.07.2022 Alza.sk s.r.o.,Sliašska 1/D Bratislava 831 02,36562939
5100001141 23663.00 EUR 0046002433 11.07.2022 IXPERTA s. r. o., organizačná zložka,Dúbravská cesta 4 Bratislava 841 04,48257591
5100001141 23663.00 EUR 0046002433 11.07.2022 IXPERTA s. r. o., organizačná zložka,Dúbravská cesta 4 Bratislava 841 04,48257591
5100001142 4900.00 EUR 11.07.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100001143 19900.00 EUR 4600002730 11.07.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100001143 19900.00 EUR 4600002730 11.07.2022 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5100001144 7567.00 EUR 4600000291 11.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001144 7567.00 EUR 4600000291 11.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001145 960.00 EUR 1911300015 11.07.2022 CLIA agentúra s.r.o.,Bojná 329 Bojná 956 01,44314710
5100001146 796.00 EUR 11.07.2022 Danucem Slovensko a.s.,Rohožník Rohožník 906 38,00214973
5100001146 796.00 EUR 11.07.2022 Danucem Slovensko a.s.,Rohožník Rohožník 906 38,00214973
5100001147 291.00 EUR 11.07.2022 STAVIVÁ PAVLÍK a SOLÁRIK,SPOL.SR.O.,KRATINOVA 71 MARTIN-PRIEKOPA 036 08,46484655
5100001148 7977.00 EUR 4600000279 11.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001149 103.00 EUR 0122200000 11.07.2022 TSS Group a. s.,Továrenská 50 Dubnica nad Váhom 018 41,36323551
5100001150 72.00 EUR 0512200000 11.07.2022 Bavaria Real Estate a.s.,Nitrianska 6/A Trnava 917 01,35827891
5100001151 1121.00 EUR 0632200000 11.07.2022 Rehoľa menších bratov Františkánov,Františkánska 439/2 Bratislava 811 01,00586862
5100001152 572.00 EUR 6600000022 11.07.2022 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5100001153 4048.00 EUR 11.07.2022 Slovenský hydrometeorologický ústav,Jeséniova 17 Bratislava 833 15,00156884
5100001154 12336.00 EUR 4600000039 12.07.2022 Stavebné bytové družstvo Bratislava,Strojnícka 8 Bratislava 2 827 01,00169382
5100001155 134.00 EUR 4600002269 12.07.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001155 134.00 EUR 4600002269 12.07.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001156 6.00 EUR 0772200000 12.07.2022 Základná škola s materskou školou,,Ulica Jána Bottu 27 Trnava 917 01,36080594
5100001156 6.00 EUR 0772200000 12.07.2022 Základná škola s materskou školou,,Ulica Jána Bottu 27 Trnava 917 01,36080594
5100001157 274.00 EUR 0662200000 12.07.2022 Spoločenstvo Hajdóczyho,Hajdóczyho 16 Trnava 917 01,42153123
5100001158 2105.00 EUR 0342200000 12.07.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001157 274.00 EUR 0662200000 12.07.2022 Spoločenstvo Hajdóczyho,Hajdóczyho 16 Trnava 917 01,42153123
5100001159 335.00 EUR 0112200000 12.07.2022 Slovenský hydrometeorologický ústav,Jeséniova 17 Bratislava 833 15,00156884
5100001160 274.00 EUR 12.07.2022 KÚPELE SLIAČ a.s.,Sliač Sliač 962 31,31642438
5100001161 210313.00 EUR 12.07.2022 CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o.,Václavské náměstí 846/1 Praha 1 110 00,25692917
5100001162 207512.00 EUR 12.07.2022 CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o.,Václavské náměstí 846/1 Praha 1 110 00,25692917
5100001163 73.00 CZK 12.07.2022 OMV - International Services Ges.m.b.H., Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,26882244-2-
5100001164 15891.00 EUR 12.07.2022 Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151
5100001165 1320.00 EUR 12.07.2022 MAVAN s.r.o.,Rajecká 2806/17 Žilina 010 01,43898637
5100001166 1050.00 EUR 12.07.2022 MAVAN s.r.o.,Rajecká 2806/17 Žilina 010 01,43898637
5100001167 548.00 EUR 12.07.2022 Imbiz s.r.o.,Mlynská 39 Spišská Nová Ves 052 01,36176516
5100001168 1718.00 EUR 12.07.2022 SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. Žilina závod 01 Žilina -Čadca,BÔRICKÁ CESTA 1960 ŽILINA
5100001169 2837.00 EUR 4600000290 12.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001170 800.00 EUR 12.07.2022 W-Control, s.r.o.,Hraničná 668/4 Poprad 058 01,36804207
5100001171 1112.00 EUR 6600000051 12.07.2022 IZOKOL s. r. o.,Topolčianska 23 Bratislava 851 05,44023375
5100001172 70.00 EUR 12.07.2022 APUeN SK,Zámocká 8 Bratislava 811 01,42262755
5100001173 36852.00 EUR 4600001881 12.07.2022 SOITRON, s.r.o.,Plynárenská 5 Bratislava 829 75,35955678
5100001174 67.00 EUR 0212200000 12.07.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5100001175 900.00 EUR 2007310002 12.07.2022 Landis+Gyr s.r.o., organizačná zlož zložka,Prievozská 4/B Bratislava 821 09,30852820
5100001176 2465.00 EUR 2104300018 12.07.2022 GAYA, s.r.o.,P.O.Hviezdoslava 23B Martin 036 01,36430307
5100001177 51360.00 EUR 0016260421 12.07.2022 DOMINANT J.Z. s.r.o.,Predmestská 1608/90 Žilina 010 01,36842974
5100001178 323.00 EUR 0012006000 12.07.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001179 1.00 EUR 0046002391 12.07.2022 Palác Jeney, s.r.o.,Štefánikova 6 Košice - mestská časť Staré Mesto 04,53013557
5100001180 631.00 EUR 0046002184 12.07.2022 Cronos OD Košice, s.r.o.,Námestie republiky 5994/32 Lučenec 984 01,52198456
5100001181 1.00 EUR 0046002016 12.07.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov nebytových priestorov Hlavná,Hlavná 107-109 KOŠICE 040 00,31990924
5100001181 1.00 EUR 0046002016 12.07.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov nebytových priestorov Hlavná,Hlavná 107-109 KOŠICE 040 00,31990924
5100001182 1.00 EUR 0046002015 12.07.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov nebytových priestorov Hlavná,Hlavná 107-109 KOŠICE 040 00,31990924
5100001182 1.00 EUR 0046002015 12.07.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov nebytových priestorov Hlavná,Hlavná 107-109 KOŠICE 040 00,31990924
5100001183 1.00 EUR 0046000661 12.07.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov Národná trieda 39 Košice,Národná tr. č. 39 Košice 040 01,30687781
5100001183 1.00 EUR 0046000661 12.07.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov Národná trieda 39 Košice,Národná tr. č. 39 Košice 040 01,30687781
5100001184 1.00 EUR 0046001950 12.07.2022 Stavebné bytové družstvo II. Košice,Bardejovská 3 Košice 040 11,00171204
5100001185 1.00 EUR 0046001965 12.07.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov Michalovská 9,Michalovská 9 Košice 040 10,31997325
5100001184 1.00 EUR 0046001950 12.07.2022 Stavebné bytové družstvo II. Košice,Bardejovská 3 Košice 040 11,00171204
5100001186 1.00 EUR 0046001949 12.07.2022 Stavebné bytové družstvo II. Košice,Bardejovská 3 Košice 040 11,00171204
5100001187 501.00 EUR 0046001936 12.07.2022 KOSIT a.s.,Rastislavova 98 Košice 043 46,36205214
5100001187 501.00 EUR 0046001936 12.07.2022 KOSIT a.s.,Rastislavova 98 Košice 043 46,36205214
5100001188 815.00 EUR 4600002714 12.07.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5100001188 815.00 EUR 4600002714 12.07.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5100001189 820.00 EUR 12.07.2022 Metsä Tissue Slovakia, s.r.o.,CELULÓZKA 3494 ŽILINA 010 01,36381306
5100001189 820.00 EUR 12.07.2022 Metsä Tissue Slovakia, s.r.o.,CELULÓZKA 3494 ŽILINA 010 01,36381306
5100001190 3001.00 EUR 0046001196 12.07.2022 SVB KODUR,Trieda SNP 2298/61A, Košice 040 11,42100950
5100001190 3001.00 EUR 0046001196 12.07.2022 SVB KODUR,Trieda SNP 2298/61A, Košice 040 11,42100950
5100001191 2001.00 EUR 0046000665 12.07.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov Rosná 5,Rosná 5 Košice 040 00,31269966
5100001191 2001.00 EUR 0046000665 12.07.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov Rosná 5,Rosná 5 Košice 040 00,31269966
5100001192 1000.00 EUR 0046001451 12.07.2022 mojmírová košice, s.r.o.,Mojmírova 8 Košice 040 01,45285004
5100001193 75.00 EUR 0049130616 12.07.2022 NATUR-PACK, a.s.,Ružová dolina 6 Bratislava 821 08,35979798
5100001194 1000.00 EUR 0046001157 12.07.2022 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,Panónska cesta 2 Bratislava 851 04,35937874
5100001194 1000.00 EUR 0046001157 12.07.2022 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,Panónska cesta 2 Bratislava 851 04,35937874
5100001195 1000.00 EUR 0046002319 12.07.2022 Hotel Aréna s.r.o.,Nerudova 1627/12 Košice 040 01,53128591
5100001195 1000.00 EUR 0046002319 12.07.2022 Hotel Aréna s.r.o.,Nerudova 1627/12 Košice 040 01,53128591
5100001196 4991.00 EUR 0046002175 12.07.2022 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,Šrobárova 2 Košice 041 80,00397768
5100001196 4991.00 EUR 0046002175 12.07.2022 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,Šrobárova 2 Košice 041 80,00397768
5100001197 991.00 EUR 0046000222 12.07.2022 Správa domov Košice, s.r.o.,Hroncova 5 Košice 040 01,36579866
5100001197 991.00 EUR 0046000222 12.07.2022 Správa domov Košice, s.r.o.,Hroncova 5 Košice 040 01,36579866
5100001198 800.00 EUR 0046000765 12.07.2022 BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.,Mäsiarska 26 Košice 040 01,31735860
5100001198 800.00 EUR 0046000765 12.07.2022 BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.,Mäsiarska 26 Košice 040 01,31735860
5100001199 16000.00 EUR 2102280008 13.07.2022 UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN príspevková organizácia,KOLLÁROVA 2 MARTIN 036 59,00365327
5100001199 16000.00 EUR 2102280008 13.07.2022 UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN príspevková organizácia,KOLLÁROVA 2 MARTIN 036 59,00365327
5100001200 1500.00 EUR 13.07.2022 BVH, spol. s r.o.,Ulica stavbárov 21 Prievidza 971 01,35674148
5100001201 170.00 EUR 13.07.2022 HOTEL TURIEC, a.s.,A. Sokolíka 2 Martin 036 01,36715425
5100001202 53.00 EUR 13.07.2022 GLADIÁTOR KOŠICE s. r. o.,Jazerná 1 Košice 040 12,52375510
5100001202 53.00 EUR 13.07.2022 GLADIÁTOR KOŠICE s. r. o.,Jazerná 1 Košice 040 12,52375510
5100001203 4001.00 EUR 0020071223 13.07.2022 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,Šrobárova 2 Košice 041 80,00397768
5100001204 901.00 EUR 0046001992 13.07.2022 Družstvo SLÁVIA,Hlavná 63/92 Košice 040 01,45612544
5100001203 4001.00 EUR 0020071223 13.07.2022 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,Šrobárova 2 Košice 041 80,00397768
5100001205 901.00 EUR 0046001327 13.07.2022 Stanislav Legath PNEUSERVIS,Vihorlatská 25/B Košice 040 01,10819614
5100001205 901.00 EUR 0046001327 13.07.2022 Stanislav Legath PNEUSERVIS,Vihorlatská 25/B Košice 040 01,10819614
5100001206 801.00 EUR 6600000027 13.07.2022 Stavebné bytové družstvo II. Košice,Bardejovská 3 Košice 040 11,00171204
5100001206 801.00 EUR 6600000027 13.07.2022 Stavebné bytové družstvo II. Košice,Bardejovská 3 Košice 040 11,00171204
5100001207 680.00 EUR 6600000080 13.07.2022 SOFTIP, a. s.,Krasovského 14 Bratislava - mestská časť Petržalka,36785512
5100001208 1.00 EUR 0046001619 13.07.2022 Technická univerzita V Košiciach,Letná 9 Košice 042 00,00397610
5100001209 1.00 EUR 0046000294 13.07.2022 EKON SERVIS SK s.r.o.,Werferova 1/2582 Košice 040 11,36583677
5100001209 1.00 EUR 0046000294 13.07.2022 EKON SERVIS SK s.r.o.,Werferova 1/2582 Košice 040 11,36583677
5100001210 400.00 EUR 13.07.2022 KRONOSPAN, s.r.o.,Lučenecká cesta 1335/21 Zvolen 960 96,36059323
5100001211 900.00 EUR 0046002085 13.07.2022 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,Šrobárova 2 Košice 041 80,00397768
5100001212 1500.00 EUR 0046001664 13.07.2022 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,Šrobárova 2 Košice 041 80,00397768
5100001211 900.00 EUR 0046002085 13.07.2022 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,Šrobárova 2 Košice 041 80,00397768
5100001213 990.00 EUR 0046002075 13.07.2022 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,Šrobárova 2 Košice 041 80,00397768
5100001214 900.00 EUR 0046001092 13.07.2022 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice,Komenského 7 Košice 040 01,31679692
5100001215 300.00 EUR 2002-856 13.07.2022 Východoslovenské tlačiarne a.s.,Letná 47 Košice 042 67,31717179
5100001215 300.00 EUR 2002-856 13.07.2022 Východoslovenské tlačiarne a.s.,Letná 47 Košice 042 67,31717179
5100001216 1.00 EUR 0046001839 13.07.2022 MM Invest Košice, s.r.o.,Bastion Office Center, Továrenská 8 Košice 040 01,36582239
5100001217 548.00 EUR 13.07.2022 Imbiz s.r.o.,Mlynská 39 Spišská Nová Ves 052 01,36176516
5100001218 1806.00 EUR 13.07.2022 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.,Robotnícka 820/36 Turčianske Teplice 039 01,53248376
5100001219 3204.00 EUR 0025090821 13.07.2022 GREHOS - MARTIN HOLTÁN,OŠKERDA 66 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 023 32,31058451
5100001220 50.00 HUF 13.07.2022 OMV - International Services Ges.m.b.H., Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,26882244-2-
5100001221 533.00 EUR 13.07.2022 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,Ševčenkova 36 Bratislava 851 01,35971967
5100001222 5400.00 EUR 4600000061 13.07.2022 Mestská časť Bratislava Staré Mesto,Vajanského nábrežie 3 Bratislava 1 814 21,00603147
5100001223 7767.00 EUR 4600000309 13.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001224 6890.00 EUR 4600000304 13.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001224 6890.00 EUR 4600000304 13.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001225 3768.00 EUR 4600000278 13.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001225 3768.00 EUR 4600000278 13.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001226 7723.00 EUR 4600000287 13.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001226 7723.00 EUR 4600000287 13.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001227 2500.00 EUR 4600000303 13.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001228 3848.00 EUR 4600000306 13.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001228 3848.00 EUR 4600000306 13.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001229 11611.00 EUR 4600000294 13.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001230 9073.00 EUR 4600000282 13.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001230 9073.00 EUR 4600000282 13.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001231 9034.00 EUR 4600000289 13.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001232 7561.00 EUR 4600000257 13.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001233 9562.00 EUR 4600000305 13.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001234 9601.00 EUR 4600000299 13.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001235 3441.00 EUR 4600000300 13.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001236 417.00 EUR 13.07.2022 Lindström, s.r.o.,Orešianska ulica 3 Trnava 917 01,35742364
5100001236 417.00 EUR 13.07.2022 Lindström, s.r.o.,Orešianska ulica 3 Trnava 917 01,35742364
5100001237 2450.00 EUR 4600000288 13.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001238 3532.00 EUR 4600000307 13.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001238 3532.00 EUR 4600000307 13.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001239 2231.00 EUR 4600001565 13.07.2022 HARMÓNIA,Grosslingová 25 Bratislava - Staré Mesto 811 09,31790526
5100001240 300.00 EUR 13.07.2022 NATUR-PACK, a.s.,Ružová dolina 6 Bratislava 821 08,35979798
5100001240 300.00 EUR 13.07.2022 NATUR-PACK, a.s.,Ružová dolina 6 Bratislava 821 08,35979798
5100001241 1600.00 EUR 4600001685 13.07.2022 Štatistický úrad Slovenskej republiky,Lamačská cesta 3/C Bratislava 840 05,00166197
5100001242 4570.00 EUR 0012002000 14.07.2022 Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151
5100001241 1600.00 EUR 4600001685 13.07.2022 Štatistický úrad Slovenskej republiky,Lamačská cesta 3/C Bratislava 840 05,00166197
5100001243 510.00 EUR 14.07.2022 KV-mont Martin, s. r. o.,Sučianska cesta 31 Martin-Priekopa 036 08,44552483
5100001244 168.00 EUR 14.07.2022 BKL elektro MT,s.r.o.,Ul.pri Turci 24 Martin 036 01,50605640
5100001244 168.00 EUR 14.07.2022 BKL elektro MT,s.r.o.,Ul.pri Turci 24 Martin 036 01,50605640
5100001245 31.00 EUR 14.07.2022 ŠROBIK PLUS, S.R.O.,SUČIANSKA CESTA 31 MARTIN-PRIEKOPA 036 08,45623295
5100001246 2835.00 EUR 14.07.2022 AQUA PRO EUROPE, a.s.,Pod Furčou 7 Košice - Dargovských hrdinov 040 01,50886771
5100001247 4000.00 EUR 14.07.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5100001248 4500.00 EUR 14.07.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5100001249 500.00 EUR 14.07.2022 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.,Robotnícka 820/36 Turčianske Teplice 039 01,53248376
5100001249 500.00 EUR 14.07.2022 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.,Robotnícka 820/36 Turčianske Teplice 039 01,53248376
5100001250 560.00 EUR 14.07.2022 ALS Slovakia, s. r. o.,Mokráň záhon 4 Bratislava 821 04,47030496
5100001250 560.00 EUR 14.07.2022 ALS Slovakia, s. r. o.,Mokráň záhon 4 Bratislava 821 04,47030496
5100001251 846.00 EUR 14.07.2022 LKQ SK s.r.o.,Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04,31596061
5100001252 650.00 EUR 14.07.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,Partizánska cesta 5 Banská Bystrica 974 01,3
5100001252 650.00 EUR 14.07.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,Partizánska cesta 5 Banská Bystrica 974 01,3
5100001253 350.00 EUR 0080280814 14.07.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5100001254 533.00 EUR 0046001885 14.07.2022 Bytový podnik mesta Košice, s. r. o,Južné nábrežie 13 Košice 042 19,44518684
5100001254 533.00 EUR 0046001885 14.07.2022 Bytový podnik mesta Košice, s. r. o,Južné nábrežie 13 Košice 042 19,44518684
5100001255 7709.00 EUR 4600000296 14.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001256 7356.00 EUR 4600000292 14.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001256 7356.00 EUR 4600000292 14.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001257 9295.00 EUR 4600000293 14.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001257 9295.00 EUR 4600000293 14.07.2022 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03,35768266
5100001258 526523.00 EUR 14.07.2022 CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o.,Václavské náměstí 846/1 Praha 1 110 00,25692917
5100001259 19431.00 EUR 15.07.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5100001260 139.00 EUR 15.07.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5100001260 139.00 EUR 15.07.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5100001261 17423.00 EUR 15.07.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5100001261 17423.00 EUR 15.07.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5100001262 198.00 EUR 15.07.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5100001262 198.00 EUR 15.07.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5100001263 3216.00 EUR 15.07.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5100001263 3216.00 EUR 15.07.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5100001264 950.00 EUR 0242021000 15.07.2022 SGS Slovakia, s r.o.,Kysucká 14 Košice 040 11,31350810
5100001264 950.00 EUR 0242021000 15.07.2022 SGS Slovakia, s r.o.,Kysucká 14 Košice 040 11,31350810
5100001265 5387.00 EUR 15.07.2022 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5100001266 619.00 EUR 15.07.2022 STAVIVÁ PAVLÍK a SOLÁRIK,SPOL.SR.O.,KRATINOVA 71 MARTIN-PRIEKOPA 036 08,46484655
5100001267 413.00 EUR 4600002269 18.07.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001268 335.00 EUR 4600002750 18.07.2022 SCAFFOLD SLOVAKIA, s. r. o.,Kopčianska 63 Bratislava 851 01,44758651
5100001268 335.00 EUR 4600002750 18.07.2022 SCAFFOLD SLOVAKIA, s. r. o.,Kopčianska 63 Bratislava 851 01,44758651
5100001269 3061.00 EUR 4600002269 18.07.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001269 3061.00 EUR 4600002269 18.07.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001270 400.00 EUR 4600002340 18.07.2022 Kiara HC, s. r. o.,Staré Grunty 24 Bratislava 841 04,51238373
5100001271 5710.00 EUR 4600002714 18.07.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5100001270 400.00 EUR 4600002340 18.07.2022 Kiara HC, s. r. o.,Staré Grunty 24 Bratislava 841 04,51238373
5100001272 8563.00 EUR 18.07.2022 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.,Galvaniho 17/B Bratislava 821 04,31338551
5100001273 476.00 EUR 18.07.2022 Alza.cz a.s.,Jateční 33a Praha 170 00,27082440
5100001274 53.00 EUR 18.07.2022 GLADIÁTOR KOŠICE s. r. o.,Jazerná 1 Košice 040 12,52375510
5100001275 21791.00 EUR 18.07.2022 MIRAGE Shoping Center, a.s.,Framborská 12 Žilina 010 01,44547331
5100001274 53.00 EUR 18.07.2022 GLADIÁTOR KOŠICE s. r. o.,Jazerná 1 Košice 040 12,52375510
5100001276 4200.00 EUR 18.07.2022 MIRAGE Shoping Center, a.s.,Framborská 12 Žilina 010 01,44547331
5100001277 19205.00 EUR 18.07.2022 MIRAGE Shoping Center, a.s.,Framborská 12 Žilina 010 01,44547331
5100001278 33170.00 EUR 4600002682 18.07.2022 BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.,Twin City Tower, Mlynské nivy 10 Bratislava 821 09,35745843
5100001278 33170.00 EUR 4600002682 18.07.2022 BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.,Twin City Tower, Mlynské nivy 10 Bratislava 821 09,35745843
5100001279 33085.00 EUR 4600002683 18.07.2022 BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.,Twin City Tower, Mlynské nivy 10 Bratislava 821 09,35745843
5100001279 33085.00 EUR 4600002683 18.07.2022 BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.,Twin City Tower, Mlynské nivy 10 Bratislava 821 09,35745843
5100001280 42000.00 EUR 0048071220 18.07.2022 D.A.L. spol. s r.o.,Považský Chlmec 500 Považský Chlmec 010 03,36413861
5100001280 42000.00 EUR 0048071220 18.07.2022 D.A.L. spol. s r.o.,Považský Chlmec 500 Považský Chlmec 010 03,36413861
5100001281 3075.00 EUR 18.07.2022 COMAX - TT, a.s.,Coburgova 84 Trnava 917 48,36238147
5100001281 3075.00 EUR 18.07.2022 COMAX - TT, a.s.,Coburgova 84 Trnava 917 48,36238147
5100001282 5054.00 EUR 0005150120 18.07.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100001282 5054.00 EUR 0005150120 18.07.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100001283 21.00 EUR 0046000632 19.07.2022 Centrálny depozitár cenných papierov SR,a.s.,Ul. 29.Augusta 1/A Bratislava 814 80,31338976
5100001283 21.00 EUR 0046000632 19.07.2022 Centrálny depozitár cenných papierov SR,a.s.,Ul. 29.Augusta 1/A Bratislava 814 80,31338976
5100001284 21.00 EUR 4600002305 19.07.2022 Disig, a.s.,Záhradnícka 151 Bratislava 821 08,35975946
5100001284 21.00 EUR 4600002305 19.07.2022 Disig, a.s.,Záhradnícka 151 Bratislava 821 08,35975946
5100001285 11070.00 EUR 4600002598 19.07.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100001285 11070.00 EUR 4600002598 19.07.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100001286 10030.00 EUR 0018030521 19.07.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100001286 10030.00 EUR 0018030521 19.07.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100001287 400.00 EUR 19.07.2022 Slovenská legálna metrológia, n.o.,Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica 974 01,37954521
5100001287 400.00 EUR 19.07.2022 Slovenská legálna metrológia, n.o.,Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica 974 01,37954521
5100001288 21.00 EUR 19.07.2022 ANNEX MARTIN S.R.O. VELKO-MALOPREDAJ,NÁMESTIE PROTIF.BOJOVNÍKOV 1706 MARTIN 036 01,36422584
5100001288 21.00 EUR 19.07.2022 ANNEX MARTIN S.R.O. VELKO-MALOPREDAJ,NÁMESTIE PROTIF.BOJOVNÍKOV 1706 MARTIN 036 01,36422584
5100001289 273.00 EUR 0702200000 19.07.2022 SVB Hajdóczyho 5835,Jána Hajdóczyho 22 Trnava 917 01,45010331
5100001289 273.00 EUR 0702200000 19.07.2022 SVB Hajdóczyho 5835,Jána Hajdóczyho 22 Trnava 917 01,45010331
5100001290 24.00 EUR 19.07.2022 SIAD Slovakia spol. s r. o.,Rožňavská 17 Bratislava 831 04,35746343
5100001290 24.00 EUR 19.07.2022 SIAD Slovakia spol. s r. o.,Rožňavská 17 Bratislava 831 04,35746343
5100001291 45.00 EUR 19.07.2022 VOJTECH JURÁŠEK-SHERWOOD,Horná Štubňa 29 Horná Štubňa 038 46,40629295
5100001291 45.00 EUR 19.07.2022 VOJTECH JURÁŠEK-SHERWOOD,Horná Štubňa 29 Horná Štubňa 038 46,40629295
5100001292 4539188.00 EUR 19.07.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5100001292 4539188.00 EUR 19.07.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5100001293 238.00 EUR 19.07.2022 NCH SLOVAKIA s.r.o.,Drieňová 34 Bratislava 821 02,34096043
5100001293 238.00 EUR 19.07.2022 NCH SLOVAKIA s.r.o.,Drieňová 34 Bratislava 821 02,34096043
5100001294 2917605.00 EUR 0362200000 20.07.2022 Slov. elektrárne – ener. služby, s.,Mlynské nivy 47 Bratislava 821 09,44553412
5100001294 2917605.00 EUR 0362200000 20.07.2022 Slov. elektrárne – ener. služby, s.,Mlynské nivy 47 Bratislava 821 09,44553412
5100001295 288.00 EUR 20.07.2022 MARTICO,S.R.O.,VÝCHODNÁ 14 MARTIN 036 01,31559051
5100001295 288.00 EUR 20.07.2022 MARTICO,S.R.O.,VÝCHODNÁ 14 MARTIN 036 01,31559051
5100001296 871.00 EUR 0482200000 20.07.2022 Jaroslav Karel - Elektro,Špačinská cesta 42 Trnava 917 01,35172746
5100001296 871.00 EUR 0482200000 20.07.2022 Jaroslav Karel - Elektro,Špačinská cesta 42 Trnava 917 01,35172746
5100001297 156.00 EUR 20.07.2022 Wolters Kluwer s. r. o.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,31348262
5100001297 156.00 EUR 20.07.2022 Wolters Kluwer s. r. o.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,31348262
5100001298 1496.00 EUR 6600000022 20.07.2022 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5100001298 1496.00 EUR 6600000022 20.07.2022 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5100001299 292.00 EUR 20.07.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484
5100001299 292.00 EUR 20.07.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484
5100001300 1091.00 EUR 20.07.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484
5100001301 57490.00 EUR 6600000056 20.07.2022 HCS Slovakia, s.r.o.,Svätého Urbana 15 Šenkvice 900 81,46920633
5100001301 57490.00 EUR 6600000056 20.07.2022 HCS Slovakia, s.r.o.,Svätého Urbana 15 Šenkvice 900 81,46920633
5100001302 56490.00 EUR 0017310320 20.07.2022 AUTOCONT s.r.o.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,36396222
5100001303 84448.00 EUR 6600000069 20.07.2022 AUTO ROTOS s.r.o.,Pestovateľská 10 Bratislava 821 04,31348653
5100001304 38123.00 EUR 2108310006 21.07.2022 FANČI s.r.o.,Čsl. armády 1699/12 Martin 036 01,47190001
5100001304 38123.00 EUR 2108310006 21.07.2022 FANČI s.r.o.,Čsl. armády 1699/12 Martin 036 01,47190001
5100001305 1128.00 EUR 21.07.2022 ANNEX MARTIN S.R.O. VELKO-MALOPREDAJ,NÁMESTIE PROTIF.BOJOVNÍKOV 1706 MARTIN 036 01,36422584
5100001305 1128.00 EUR 21.07.2022 ANNEX MARTIN S.R.O. VELKO-MALOPREDAJ,NÁMESTIE PROTIF.BOJOVNÍKOV 1706 MARTIN 036 01,36422584
5100001306 616.00 EUR 21.07.2022 NDS, a.s. Národná diaľničná spoločnosť,Mlynské Nivy 45 Bratislava 821 09,35919001
5100001306 616.00 EUR 21.07.2022 NDS, a.s. Národná diaľničná spoločnosť,Mlynské Nivy 45 Bratislava 821 09,35919001
5100001307 119.00 EUR 21.07.2022 ING. Ján Buchanec Technik,JESENSKÉHO 14 MARTIN 036 01,33576009
5100001307 119.00 EUR 21.07.2022 ING. Ján Buchanec Technik,JESENSKÉHO 14 MARTIN 036 01,33576009
5100001308 9.00 EUR 21.07.2022 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5100001308 9.00 EUR 21.07.2022 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5100001309 5000.00 EUR 6600000124 21.07.2022 BBH advokátska kancelária, s.r.o.,Suché Mýto 1 Bratislava 811 03,36713066
5100001309 5000.00 EUR 6600000124 21.07.2022 BBH advokátska kancelária, s.r.o.,Suché Mýto 1 Bratislava 811 03,36713066
5100001310 31658.00 EUR 2201310008 21.07.2022 Vodohospodárska výstavba, š.p.,Karloveská 2 Bratislava4 842 04,00156752
5100001310 31658.00 EUR 2201310008 21.07.2022 Vodohospodárska výstavba, š.p.,Karloveská 2 Bratislava4 842 04,00156752
5100001311 720.00 EUR 21.07.2022 Simex Control SK, s.r.o.,Sv. Cyrila a Metoda 15 Vrútky 038 61,36391069
5100001311 720.00 EUR 21.07.2022 Simex Control SK, s.r.o.,Sv. Cyrila a Metoda 15 Vrútky 038 61,36391069
5100001312 99.00 EUR 0502019000 21.07.2022 BIOMETRIC, spol. s r. o.,Rovniankova 2/1658 Bratislava 5 851 02,43874801
5100001312 99.00 EUR 0502019000 21.07.2022 BIOMETRIC, spol. s r. o.,Rovniankova 2/1658 Bratislava 5 851 02,43874801
5100001313 388.00 EUR 4600000356 21.07.2022 Slovenská technická univerzita v Bratislave,Vazovova 5 Bratislava 1 812 43,00397687
5100001313 388.00 EUR 4600000356 21.07.2022 Slovenská technická univerzita v Bratislave,Vazovova 5 Bratislava 1 812 43,00397687
5100001314 387.00 EUR 21.07.2022 ING. Ján Buchanec Technik,JESENSKÉHO 14 MARTIN 036 01,33576009
5100001314 387.00 EUR 21.07.2022 ING. Ján Buchanec Technik,JESENSKÉHO 14 MARTIN 036 01,33576009
5100001315 6495.00 EUR 0802200000 21.07.2022 ADVENT, spol. s r. o.,Na Beránce 57/2 Praha 6 160 00,62582747
5100001315 6495.00 EUR 0802200000 21.07.2022 ADVENT, spol. s r. o.,Na Beránce 57/2 Praha 6 160 00,62582747
5100001316 3772.00 EUR 0432200000 21.07.2022 Asseco Solutions, a.s.,Galvaniho 17/B Bratislava 821 04,00602311
5100001316 3772.00 EUR 0432200000 21.07.2022 Asseco Solutions, a.s.,Galvaniho 17/B Bratislava 821 04,00602311
5100001317 366.00 EUR 22.07.2022 ONLINER s. r. o.,Karpatské námestie 10A Bratislava 831 06,47990015
5100001317 366.00 EUR 22.07.2022 ONLINER s. r. o.,Karpatské námestie 10A Bratislava 831 06,47990015
5100001318 10.00 EUR 22.07.2022 Mesto Zvolen,Námestie slobody 2525/22 Zvolen 960 01,00320439
5100001319 30.00 EUR 22.07.2022 Mesto Zvolen,Námestie slobody 2525/22 Zvolen 960 01,00320439
5100001320 30.00 EUR 22.07.2022 Mesto Zvolen,Námestie slobody 2525/22 Zvolen 960 01,00320439
5100001321 129.00 EUR 25.07.2022 PAM - INVEST, a.s.,Dunajská 25 Bratislava 811 08,35687045
5100001321 129.00 EUR 25.07.2022 PAM - INVEST, a.s.,Dunajská 25 Bratislava 811 08,35687045
5100001322 258.00 EUR 25.07.2022 PAM - INVEST, a.s.,Dunajská 25 Bratislava 811 08,35687045
5100001322 258.00 EUR 25.07.2022 PAM - INVEST, a.s.,Dunajská 25 Bratislava 811 08,35687045
5100001323 1347.00 EUR 4600002269 25.07.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001323 1347.00 EUR 4600002269 25.07.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001324 1536.00 EUR 4600002269 25.07.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001324 1536.00 EUR 4600002269 25.07.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001325 5000.00 EUR 25.07.2022 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5100001325 5000.00 EUR 25.07.2022 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5100001326 800.00 EUR 25.07.2022 DOMINO, a.s.,Dolné Rudiny 1 ŽILINA 010 01,00598054
5100001326 800.00 EUR 25.07.2022 DOMINO, a.s.,Dolné Rudiny 1 ŽILINA 010 01,00598054
5100001327 5000.00 EUR 25.07.2022 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5100001327 5000.00 EUR 25.07.2022 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5100001328 1200.00 EUR 25.07.2022 Regionálny úrad verejného zdravotní,V. Spanyola 27 Žilina 011 71,17335876
5100001328 1200.00 EUR 25.07.2022 Regionálny úrad verejného zdravotní,V. Spanyola 27 Žilina 011 71,17335876
5100001329 651.00 EUR 1907310002 25.07.2022 DMR SYSTEM SPOL. S R. O,NÁM. ANDREJA HLINKU 29/34 POVAŽSKÁ BYSTRICA 017 01,36657344
5100001329 651.00 EUR 1907310002 25.07.2022 DMR SYSTEM SPOL. S R. O,NÁM. ANDREJA HLINKU 29/34 POVAŽSKÁ BYSTRICA 017 01,36657344
5100001330 600.00 EUR 25.07.2022 EUROS, s.r.o.,Bytčická 89 Žilina 010 09,31567703
5100001330 600.00 EUR 25.07.2022 EUROS, s.r.o.,Bytčická 89 Žilina 010 09,31567703
5100001331 163.00 EUR 25.07.2022 Dobroslav Fučela,Zábrehy 667/1 Turany 038 53,10962018
5100001331 163.00 EUR 25.07.2022 Dobroslav Fučela,Zábrehy 667/1 Turany 038 53,10962018
5100001332 2316.00 EUR 2103310009 25.07.2022 Servis pre pozemné komunikácie s.r.o.,Matuškova 9 Martin 036 01,36404616
5100001332 2316.00 EUR 2103310009 25.07.2022 Servis pre pozemné komunikácie s.r.o.,Matuškova 9 Martin 036 01,36404616
5100001333 100.00 EUR 25.07.2022 Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151
5100001333 100.00 EUR 25.07.2022 Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151
5100001334 7330.00 EUR 25.07.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001334 7330.00 EUR 25.07.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100001335 727.00 EUR 25.07.2022 TURČIANSKA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.,KUZMÁNYHO 25 MARTIN 036 80,36672084
5100001335 727.00 EUR 25.07.2022 TURČIANSKA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.,KUZMÁNYHO 25 MARTIN 036 80,36672084
5100001336 49000.00 EUR 6600000091 25.07.2022 DPP s.r.o.,Železničná 555/2 Rybník 935 23,36819573
5100001336 49000.00 EUR 6600000091 25.07.2022 DPP s.r.o.,Železničná 555/2 Rybník 935 23,36819573
5100001337 8466.00 EUR 4600002725 25.07.2022 VITEC Energy AB,Redegatan 1c Västra Fröludnda 426 77,
5100001337 8466.00 EUR 4600002725 25.07.2022 VITEC Energy AB,Redegatan 1c Västra Fröludnda 426 77,
5100001339 15000.00 EUR 6600000086 25.07.2022 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina,Vojtecha Spanyola 1740/43 Žilina 012 07,17335825
5100001339 15000.00 EUR 6600000086 25.07.2022 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina,Vojtecha Spanyola 1740/43 Žilina 012 07,17335825
5100001340 5000.00 EUR 26.07.2022 AUTOCONT s.r.o.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,36396222
5100001340 5000.00 EUR 26.07.2022 AUTOCONT s.r.o.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,36396222
5100001341 50000.00 EUR 26.07.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5100001341 50000.00 EUR 26.07.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5100001342 1498.00 EUR 26.07.2022 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.,Galvaniho 17/B Bratislava 821 04,31338551
5100001342 1498.00 EUR 26.07.2022 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.,Galvaniho 17/B Bratislava 821 04,31338551
5100001343 877.00 EUR 0212200000 26.07.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5100001343 877.00 EUR 0212200000 26.07.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5100001344 107.00 EUR 26.07.2022 Ledum Kamara SK s. r. o.,Zámocká 30 Bratislava 811 01,48158836
5100001345 1074.00 EUR 0842200000 26.07.2022 CHIRANALAB, s.r.o.,Nám. Dr. A. Schweitzera 194 Stará Turá 916 01,36331864
5100001344 107.00 EUR 26.07.2022 Ledum Kamara SK s. r. o.,Zámocká 30 Bratislava 811 01,48158836
5100001346 300000.00 EUR 26.07.2022 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5100001347 2951900.00 EUR 2112310005 26.07.2022 ZVVZ - Enven Engineering, a.s.,Sažinová 1339 Milevsko 399 01,25696882
5100001347 2951900.00 EUR 2112310005 26.07.2022 ZVVZ - Enven Engineering, a.s.,Sažinová 1339 Milevsko 399 01,25696882
5100001348 15500.00 EUR 26.07.2022 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.,Galvaniho 17/B Bratislava 821 04,31338551
5100001349 3697.00 EUR 26.07.2022 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,Martinská 49 Bratislava 821 05,36022047
5100001349 3697.00 EUR 26.07.2022 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,Martinská 49 Bratislava 821 05,36022047
5100001350 525501.00 EUR 26.07.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100001350 525501.00 EUR 26.07.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100001351 366.00 EUR 26.07.2022 Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861
5100001352 11904.00 EUR 0028160415 26.07.2022 ENERGO CONTROLS, s.r.o.,Škultétyho 2868/32 ŽILINA 010 01,36020028
5100001352 11904.00 EUR 0028160415 26.07.2022 ENERGO CONTROLS, s.r.o.,Škultétyho 2868/32 ŽILINA 010 01,36020028
5100001353 1631.00 EUR 27.07.2022 WILO CS s.r.o., organizačná zložka,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,46818014
5100001354 534.00 EUR 6600000051 27.07.2022 IZOKOL s. r. o.,Topolčianska 23 Bratislava 851 05,44023375
5100001354 534.00 EUR 6600000051 27.07.2022 IZOKOL s. r. o.,Topolčianska 23 Bratislava 851 05,44023375
5100001355 615.00 EUR 4600002105 27.07.2022 KONE s.r.o.,Galvániho 7/B Bratislava 2 821 04,31359884
5100001355 615.00 EUR 4600002105 27.07.2022 KONE s.r.o.,Galvániho 7/B Bratislava 2 821 04,31359884
5100001356 5726.00 EUR 4600002269 27.07.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001356 5726.00 EUR 4600002269 27.07.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100001357 3000.00 EUR 27.07.2022 Supra technology s.r.o.,Boleráz 92 Boleráz 919 08,50966979
5100001357 3000.00 EUR 27.07.2022 Supra technology s.r.o.,Boleráz 92 Boleráz 919 08,50966979
5100001358 113820.00 EUR 27.07.2022 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5100001358 113820.00 EUR 27.07.2022 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5100001359 91169.00 EUR 27.07.2022 SOKOLOVSKÁ UHELNÁ A.S.,STARÉ NÁMĚSTÍ 69 SOKOLOV 356 01,26348349
5100001359 91169.00 EUR 27.07.2022 SOKOLOVSKÁ UHELNÁ A.S.,STARÉ NÁMĚSTÍ 69 SOKOLOV 356 01,26348349
5100001360 893.00 EUR 27.07.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5100001360 893.00 EUR 27.07.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5100001361 550007.00 EUR 6600000111 27.07.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5100001361 550007.00 EUR 6600000111 27.07.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5100001362 678.00 EUR 27.07.2022 NCH SLOVAKIA s.r.o.,Drieňová 34 Bratislava 821 02,34096043
5100001362 678.00 EUR 27.07.2022 NCH SLOVAKIA s.r.o.,Drieňová 34 Bratislava 821 02,34096043
5100001363 221891.00 EUR 27.07.2022 CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o.,Václavské náměstí 846/1 Praha 1 110 00,25692917
5100001363 221891.00 EUR 27.07.2022 CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o.,Václavské náměstí 846/1 Praha 1 110 00,25692917
5100001364 750.00 EUR 27.07.2022 Benerg Ing. Bellan,Riečna 95 ŽILINA 010 04,10947892
5100001364 750.00 EUR 27.07.2022 Benerg Ing. Bellan,Riečna 95 ŽILINA 010 04,10947892
5100001365 664.00 EUR 27.07.2022 QUALIFORM SLOVAKIA, s.r.o.,Pasienková 9D BRATISLAVA 821 06,35826045
5100001365 664.00 EUR 27.07.2022 QUALIFORM SLOVAKIA, s.r.o.,Pasienková 9D BRATISLAVA 821 06,35826045
5100001366 150.00 EUR 27.07.2022 CONTROL-VHS-SK, s. r. o.,Priemyselná 6 Bratislava 821 09,36402613
5100001366 150.00 EUR 27.07.2022 CONTROL-VHS-SK, s. r. o.,Priemyselná 6 Bratislava 821 09,36402613
5100001367 1080.00 EUR 4600002689 27.07.2022 MHLiftservis, s. r. o.,Rajecká 38 Bratislava 821 07,45598410
5100001367 1080.00 EUR 4600002689 27.07.2022 MHLiftservis, s. r. o.,Rajecká 38 Bratislava 821 07,45598410
5100001368 163.00 EUR 0080290713 27.07.2022 SIRS - Development, a.s.,Framborská 12 Žilina 010 01,36751804
5100001368 163.00 EUR 0080290713 27.07.2022 SIRS - Development, a.s.,Framborská 12 Žilina 010 01,36751804
5100001369 172.00 EUR 27.07.2022 SIAD Slovakia spol. s r. o.,Rožňavská 17 Bratislava 831 04,35746343
5100001369 172.00 EUR 27.07.2022 SIAD Slovakia spol. s r. o.,Rožňavská 17 Bratislava 831 04,35746343
5100001370 120.00 EUR 28.07.2022 Inter Cars Slovenská republika s.r.o.,Ivánska cesta 2 Bratislava 821 04,35938111
5100001370 120.00 EUR 28.07.2022 Inter Cars Slovenská republika s.r.o.,Ivánska cesta 2 Bratislava 821 04,35938111
5100001371 13.00 EUR 28.07.2022 KOVOSPOJ, v.o.s.,Balkán 33 Zvolen 960 01,31600361
5100001371 13.00 EUR 28.07.2022 KOVOSPOJ, v.o.s.,Balkán 33 Zvolen 960 01,31600361
5100001372 19129.00 EUR 4600002612 28.07.2022 Martin Říha - MR,Budatínska 3084/35 Bratislava 851 06,41473183
5100001372 19129.00 EUR 4600002612 28.07.2022 Martin Říha - MR,Budatínska 3084/35 Bratislava 851 06,41473183
5100001373 5506.00 EUR 28.07.2022 EDEL VENT, s.r.o.,Jurská cesta 7 Levice 934 01,36563617
5100001373 5506.00 EUR 28.07.2022 EDEL VENT, s.r.o.,Jurská cesta 7 Levice 934 01,36563617
5100001374 6.00 EUR 28.07.2022 HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.,325 Košťany nad Turcom 038 41,31642608
5100001374 6.00 EUR 28.07.2022 HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.,325 Košťany nad Turcom 038 41,31642608
5100001375 1426.00 EUR 28.07.2022 EDEL VENT, s.r.o.,Jurská cesta 7 Levice 934 01,36563617
5100001376 6259.00 EUR 28.07.2022 TURČIANSKA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.,KUZMÁNYHO 25 MARTIN 036 80,36672084
5100001376 6259.00 EUR 28.07.2022 TURČIANSKA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.,KUZMÁNYHO 25 MARTIN 036 80,36672084
5100001377 1153.00 EUR 28.07.2022 HIMA Slovakia s.r.o.,Vodná 1128/23 Nitra 949 01,36753769
5100001378 39980.00 EUR 28.07.2022 G - MAR, s.r.o.,Murgašova 2 Nitra 949 01,36464481
5100001378 39980.00 EUR 28.07.2022 G - MAR, s.r.o.,Murgašova 2 Nitra 949 01,36464481
5100001379 455.00 EUR 28.07.2022 FISHER Slovakia, spol. s r.o.,Mäsiarska 13 Levoča 054 01,36483095
5100001379 455.00 EUR 28.07.2022 FISHER Slovakia, spol. s r.o.,Mäsiarska 13 Levoča 054 01,36483095
5100001380 371.00 EUR 28.07.2022 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.,Vysoká 2/B Bratislava 811 06,36863360
5100001380 371.00 EUR 28.07.2022 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.,Vysoká 2/B Bratislava 811 06,36863360
5100001381 876.00 EUR 28.07.2022 Tibor Vajda,Pod Laščeky 808/6 Žilina 010 03,33745811
5100001381 876.00 EUR 28.07.2022 Tibor Vajda,Pod Laščeky 808/6 Žilina 010 03,33745811
5100001382 151.00 EUR 29.07.2022 ŠROBIK PLUS, S.R.O.,SUČIANSKA CESTA 31 MARTIN-PRIEKOPA 036 08,45623295
5100001382 151.00 EUR 29.07.2022 ŠROBIK PLUS, S.R.O.,SUČIANSKA CESTA 31 MARTIN-PRIEKOPA 036 08,45623295
5100001383 966.00 EUR 29.07.2022 RL TRADING S.R.O.,PUŠKINOVA 4616/1 MARTIN 036 01,44754728
5100001383 966.00 EUR 29.07.2022 RL TRADING S.R.O.,PUŠKINOVA 4616/1 MARTIN 036 01,44754728
5100001384 585.00 EUR 0095260919 29.07.2022 BOZPO, s.r.o.,Ciglianska cesta 3C Prievidza 971 01,36332151
5100001384 585.00 EUR 0095260919 29.07.2022 BOZPO, s.r.o.,Ciglianska cesta 3C Prievidza 971 01,36332151
5100001385 593.00 EUR 29.07.2022 Ing. Jozef Maška ABRASIV,Dechtice 505, 919 53 Dechtice Dechtice 919 53,43659918
5100001385 593.00 EUR 29.07.2022 Ing. Jozef Maška ABRASIV,Dechtice 505, 919 53 Dechtice Dechtice 919 53,43659918
5100001386 150.00 EUR 4600002689 29.07.2022 MHLiftservis, s. r. o.,Rajecká 38 Bratislava 821 07,45598410
5100001386 150.00 EUR 4600002689 29.07.2022 MHLiftservis, s. r. o.,Rajecká 38 Bratislava 821 07,45598410
5100001387 6000.00 EUR 29.07.2022 EC&Solutions a. s.,Veľká okružná 2730/9 Žilina 010 01,53525515
5100001387 6000.00 EUR 29.07.2022 EC&Solutions a. s.,Veľká okružná 2730/9 Žilina 010 01,53525515
5500000803 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 126.00 EUR 01.07.2022 ELIMER, a.s.,Srnianska 19 Nové Mesto nad Váhom 915 01,36306941
5500000805 Stavby 6350.00 EUR 01.07.2022 ENERGIA, spol. s r.o.,Partizánska 97 Banská Bystrica 974 01,31561471
5500000806 Stroje, prístroje a zariadenia 1844.00 EUR 01.07.2022 Pokorny industries s.r.o.,Trnkova 2788/118 Brno 628 00,46983864
5500000807 Stroje, prístroje a zariadenia 1770.00 EUR 01.07.2022 DLOUHÝ TECHNOLOGY s.r.o.,Stárkova 7 ŽILINA 010 01,36386871
5500000808 Náklady na odborné poradenstvo 10000.00 EUR 01.07.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5500000809 Náklady na reklamu 148.00 EUR 01.07.2022 Slovakia Online s.r.o.,Riazanská 57 Bratislava 831 03,31402445
5500000810 Náhradné diely 3288.00 EUR 01.07.2022 DECON, s r.o.,Dolné Rudiny 31 Žilina 010 91,30224349
5500000811 Náhradné diely 335.00 EUR 01.07.2022 MARTEL ENERGO s.r.o.,Zvonárska 8 Košice 040 01,45412944
5500000811 Náhradné diely 335.00 EUR 01.07.2022 MARTEL ENERGO s.r.o.,Zvonárska 8 Košice 040 01,45412944
5500000813 Náhradné diely 28.00 EUR 01.07.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000813 Náhradné diely 28.00 EUR 01.07.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000814 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 5810.00 EUR 01.07.2022 ECM ECO Monitoring, a.s.,Nevädzová 5 Bratislava 821 01,17312094
5500000815 opravy zariadení 298.00 EUR 01.07.2022 ELCONDER, s.r.o.,Hrušovská 20000/45A Bratislava 821 07,30840414
5500000815 opravy zariadení 298.00 EUR 01.07.2022 ELCONDER, s.r.o.,Hrušovská 20000/45A Bratislava 821 07,30840414
5500000816 Ostatné prevádzkové náklady 8250.00 EUR 01.07.2022 EKO-TERM SERVIS s.r.o.,Napájadlá 11/2743 Košice 040 12,31695671
5500000816 Ostatné prevádzkové náklady 8250.00 EUR 01.07.2022 EKO-TERM SERVIS s.r.o.,Napájadlá 11/2743 Košice 040 12,31695671
5500000818 Náhradné diely 333.00 EUR 01.07.2022 VALVE, a.s.,Kragujevská 398 Žilina 010 01,44641494
5500000818 Náhradné diely 333.00 EUR 01.07.2022 VALVE, a.s.,Kragujevská 398 Žilina 010 01,44641494
5500000819 Ostatný materiál 552.00 EUR 01.07.2022 KBM S.R.O.,ŽITNÁ 13 ŽILINA 010 01,36388041
5500000819 Ostatný materiál 552.00 EUR 01.07.2022 KBM S.R.O.,ŽITNÁ 13 ŽILINA 010 01,36388041
5500000821 Revízie strojov a zariadení 24790.00 EUR 01.07.2022 OPAlight.SK s.r.o.,Cintorínska 12 Hrnčiarovce nad Parnou 919 35,51712831
5500000821 Revízie strojov a zariadení 24790.00 EUR 01.07.2022 OPAlight.SK s.r.o.,Cintorínska 12 Hrnčiarovce nad Parnou 919 35,51712831
5500000823 HW údržba, zahŕňa aj SLA 16000.00 EUR 04.07.2022 ECM MONITORY, spol. s r.o.,Kuzmányho 57 Košice 040 01,31680372
5500000823 HW údržba, zahŕňa aj SLA 16000.00 EUR 04.07.2022 ECM MONITORY, spol. s r.o.,Kuzmányho 57 Košice 040 01,31680372
5500000824 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 9810.00 EUR 0046002355 04.07.2022 MARCUS INDUSTRY, a.s.,Dunajská 10 Košice 040 01,36216569
5500000824 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 9810.00 EUR 0046002355 04.07.2022 MARCUS INDUSTRY, a.s.,Dunajská 10 Košice 040 01,36216569
5500000825 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 206.00 EUR 04.07.2022 EARTH RESOURCES s.r.o.,Sabinovská 10 Bratislava 821 02,31359451
5500000825 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 206.00 EUR 04.07.2022 EARTH RESOURCES s.r.o.,Sabinovská 10 Bratislava 821 02,31359451
5500000826 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 5.00 EUR 04.07.2022 CHIVA SK spol. s r.o.,Môťovská cesta 259 Zvolen 960 01,46472762
5500000826 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 5.00 EUR 04.07.2022 CHIVA SK spol. s r.o.,Môťovská cesta 259 Zvolen 960 01,46472762
5500000827 Náhradné diely 650.00 EUR 04.07.2022 VT-HADICE&PLAST, s.r.o.,ul. Stavbárov 1 Michalovce 071 01,36574791
5500000827 Náhradné diely 650.00 EUR 04.07.2022 VT-HADICE&PLAST, s.r.o.,ul. Stavbárov 1 Michalovce 071 01,36574791
5500000828 Revízie strojov a zariadení 3417.00 EUR 04.07.2022 Rastislav Tomala TATRY - ALAMOT,Štefánikova 89/3 Spišská Belá 059 01,37239881
5500000828 Revízie strojov a zariadení 3417.00 EUR 04.07.2022 Rastislav Tomala TATRY - ALAMOT,Štefánikova 89/3 Spišská Belá 059 01,37239881
5500000829 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 4787.00 EUR 04.07.2022 Strojírny Brno, a.s.,Blanenská 1278/55 Kuřim 664 34,25543512
5500000829 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 4787.00 EUR 04.07.2022 Strojírny Brno, a.s.,Blanenská 1278/55 Kuřim 664 34,25543512
5500000830 SW údržba, zahŕňa aj SLA 488.00 EUR 04.07.2022 E N E R G Y R spol. s r.o.,Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica 974 05,31568645
5500000830 SW údržba, zahŕňa aj SLA 488.00 EUR 04.07.2022 E N E R G Y R spol. s r.o.,Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica 974 05,31568645
5500000831 Ističe, zásuvky, káble.... 190.00 EUR 04.07.2022 OSKO, a.s.,Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica 974 03,36044717
5500000831 Ističe, zásuvky, káble.... 190.00 EUR 04.07.2022 OSKO, a.s.,Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica 974 03,36044717
5500000832 Revízie strojov a zariadení 2100.00 EUR 04.07.2022 SAFE WORK-BTS.SK, s.r.o.,Pionierska 9/1130 977 01 Brezno Brezno 977 01,46906363
5500000833 Služby za metrologické výkony 1360.00 EUR 06.07.2022 TRANSCOM TECHNIK,spol.s r.o.,Bojnická 18 Bratislava 3 830 00,31386547
5500000833 Služby za metrologické výkony 1360.00 EUR 06.07.2022 TRANSCOM TECHNIK,spol.s r.o.,Bojnická 18 Bratislava 3 830 00,31386547
5500000834 Náklady na odborné poradenstvo 398.00 EUR 06.07.2022 Wolters Kluwer s. r. o.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,31348262
5500000834 Náklady na odborné poradenstvo 398.00 EUR 06.07.2022 Wolters Kluwer s. r. o.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,31348262
5500000835 Revízie strojov a zariadení 150.00 EUR 06.07.2022 BENOL Trade, s. r. o.,Kamenná 11 Žilina 010 01,36724998
5500000835 Revízie strojov a zariadení 150.00 EUR 06.07.2022 BENOL Trade, s. r. o.,Kamenná 11 Žilina 010 01,36724998
5500000836 Opravy a údržba vozidiel 295.00 EUR 06.07.2022 TURIEC, a.s.,NÁM.S.H.Vajanského 1 Martin 036 01,36387959
5500000836 Opravy a údržba vozidiel 295.00 EUR 06.07.2022 TURIEC, a.s.,NÁM.S.H.Vajanského 1 Martin 036 01,36387959
5500000837 Opravy a údržba vozidiel 125.00 EUR 06.07.2022 TURIEC, a.s.,NÁM.S.H.Vajanského 1 Martin 036 01,36387959
5500000837 Opravy a údržba vozidiel 125.00 EUR 06.07.2022 TURIEC, a.s.,NÁM.S.H.Vajanského 1 Martin 036 01,36387959
5500000838 Služby spojené s proejktovou dokumentáciou 16350.00 EUR 06.07.2022 MICo EWC s.r.o.,Budischovského 1073 Třebíč 674 01,07901429
5500000838 Služby spojené s proejktovou dokumentáciou 16350.00 EUR 06.07.2022 MICo EWC s.r.o.,Budischovského 1073 Třebíč 674 01,07901429
5500000839 Služby spojené s údržbou VTZ 1470.00 EUR 0142020000 06.07.2022 REVIZ-DETVA s.r.o.,Ľ.Zeljenku 1668/8 Detva 962 12,47035242
5500000839 Služby spojené s údržbou VTZ 1470.00 EUR 0142020000 06.07.2022 REVIZ-DETVA s.r.o.,Ľ.Zeljenku 1668/8 Detva 962 12,47035242
5500000840 Drevná štiepka 20883.00 EUR 07.07.2022 Wood Via s.r.o.,Kukučínova 5317/7A Poprad 058 01,50429604
5500000840 Drevná štiepka 20883.00 EUR 07.07.2022 Wood Via s.r.o.,Kukučínova 5317/7A Poprad 058 01,50429604
5500000841 Drevná štiepka 2882.00 EUR 07.07.2022 Bio Timber s.r.o.,Š. Hulína 295/19 Lietavská Lúčka 013 11,45867348
5500000841 Drevná štiepka 2882.00 EUR 07.07.2022 Bio Timber s.r.o.,Š. Hulína 295/19 Lietavská Lúčka 013 11,45867348
5500000842 Drevná štiepka 20299.00 EUR 07.07.2022 BIOFOREST, s.r.o.,Lietavská Závadka 48 Lietava 013 18,46691731
5500000842 Drevná štiepka 20299.00 EUR 07.07.2022 BIOFOREST, s.r.o.,Lietavská Závadka 48 Lietava 013 18,46691731
5500000843 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 5490.00 EUR 07.07.2022 IFP professional service, s.r.o.,Tatranská cesta 5236 Ružomberok 034 01,53478991
5500000843 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 5490.00 EUR 07.07.2022 IFP professional service, s.r.o.,Tatranská cesta 5236 Ružomberok 034 01,53478991
5500000844 Drevná štiepka 14715.00 EUR 07.07.2022 DT Forest, a. s.,Lieskovec 1436 Dubnica nad Váhom 018 41,36723622
5500000844 Drevná štiepka 14715.00 EUR 07.07.2022 DT Forest, a. s.,Lieskovec 1436 Dubnica nad Váhom 018 41,36723622
5500000845 Drevná štiepka 24974.00 EUR 07.07.2022 MARUNA, s.r.o.,Terchová 999 Terchová 013 06,45401322
5500000845 Drevná štiepka 24974.00 EUR 07.07.2022 MARUNA, s.r.o.,Terchová 999 Terchová 013 06,45401322
5500000846 Drevná štiepka 9073.00 EUR 07.07.2022 PEREJ, s.r.o.,Povina 399 Povina 023 33,36414956
5500000846 Drevná štiepka 9073.00 EUR 07.07.2022 PEREJ, s.r.o.,Povina 399 Povina 023 33,36414956
5500000847 Drevná štiepka 24028.00 EUR 07.07.2022 Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474
5500000847 Drevná štiepka 24028.00 EUR 07.07.2022 Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474
5500000848 Drevná štiepka 4510.00 EUR 07.07.2022 DCP timber, s.r.o.,Dúbravca 1 Martin 036 01,36014419
5500000848 Drevná štiepka 4510.00 EUR 07.07.2022 DCP timber, s.r.o.,Dúbravca 1 Martin 036 01,36014419
5500000849 Ostatné služby daňové 16.00 EUR 07.07.2022 Tatra-Leasing, s.r.o.,Hodžovo námestie 3 Bratislava 811 06,31326552
5500000849 Ostatné služby daňové 16.00 EUR 07.07.2022 Tatra-Leasing, s.r.o.,Hodžovo námestie 3 Bratislava 811 06,31326552
5500000850 opravy zariadení 2700.00 EUR 07.07.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5500000850 opravy zariadení 2700.00 EUR 07.07.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5500000851 Náklady na odborné poradenstvo 14000.00 EUR 0322019000 07.07.2022 MP Profit PB, s.r.o.,Hliníky 712/25 Považská Bystrica 017 01,50068849
5500000851 Náklady na odborné poradenstvo 14000.00 EUR 0322019000 07.07.2022 MP Profit PB, s.r.o.,Hliníky 712/25 Považská Bystrica 017 01,50068849
5500000852 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 28350.00 EUR 07.07.2022 FORTISCHEM a. s.,M. R. Štefánika 1 Nováky 972 71,46693874
5500000852 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 28350.00 EUR 07.07.2022 FORTISCHEM a. s.,M. R. Štefánika 1 Nováky 972 71,46693874
5500000853 Opravy a údržba vozidiel 206.00 EUR 4600002668 07.07.2022 Hilka, s.r.o.,Vajnorská 173 Bratislava 3 831 04,50729454
5500000853 Opravy a údržba vozidiel 206.00 EUR 4600002668 07.07.2022 Hilka, s.r.o.,Vajnorská 173 Bratislava 3 831 04,50729454
5500000854 Opravy a údržba vozidiel 868.00 EUR 07.07.2022 ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.,Pribinova 4253/19 Bratislava 811 09,35890487
5500000854 Opravy a údržba vozidiel 868.00 EUR 07.07.2022 ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.,Pribinova 4253/19 Bratislava 811 09,35890487
5500000855 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 2464.00 EUR 07.07.2022 ROPA Group s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729
5500000855 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 2464.00 EUR 07.07.2022 ROPA Group s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729
5500000856 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 1472.00 EUR 07.07.2022 VST Engineering, s.r.o.,Semtín 79 Pardubice 533 53,25264087
5500000856 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 1472.00 EUR 07.07.2022 VST Engineering, s.r.o.,Semtín 79 Pardubice 533 53,25264087
5500000857 Ochranné pracovné prostriedky 182.00 EUR 07.07.2022 ELSTROTE spol.s.r.o.,Dolna Marikova 551 018 02,30222915
5500000857 Ochranné pracovné prostriedky 182.00 EUR 07.07.2022 ELSTROTE spol.s.r.o.,Dolna Marikova 551 018 02,30222915
5500000858 Znalecké a odborné posudky 917.00 EUR 08.07.2022 Národné lesnícke centrum príspevková organizácia,T. G. Masaryka 22 Zvolen 960 01,42001315
5500000858 Znalecké a odborné posudky 917.00 EUR 08.07.2022 Národné lesnícke centrum príspevková organizácia,T. G. Masaryka 22 Zvolen 960 01,42001315
5500000859 Ostatné služby daňové 45.00 EUR 08.07.2022 Národné lesnícke centrum príspevková organizácia,T. G. Masaryka 22 Zvolen 960 01,42001315
5500000859 Ostatné služby daňové 45.00 EUR 08.07.2022 Národné lesnícke centrum príspevková organizácia,T. G. Masaryka 22 Zvolen 960 01,42001315
5500000860 Služby spojené s údržbou VTZ 690.00 EUR 0142020000 08.07.2022 REVIZ-DETVA s.r.o.,Ľ.Zeljenku 1668/8 Detva 962 12,47035242
5500000860 Služby spojené s údržbou VTZ 690.00 EUR 0142020000 08.07.2022 REVIZ-DETVA s.r.o.,Ľ.Zeljenku 1668/8 Detva 962 12,47035242
5500000861 Revízie strojov a zariadení 450.00 EUR 0392021000 08.07.2022 BVT systems s.r.o.,Vyšná Kamenica 98 Vyšná Kamenica 044 45,47699230
5500000861 Revízie strojov a zariadení 450.00 EUR 0392021000 08.07.2022 BVT systems s.r.o.,Vyšná Kamenica 98 Vyšná Kamenica 044 45,47699230
5500000862 Služby spojené s nájmom 144.00 EUR 08.07.2022 SIAD Slovakia spol. s r. o.,Rožňavská 17 Bratislava 831 04,35746343
5500000862 Služby spojené s nájmom 144.00 EUR 08.07.2022 SIAD Slovakia spol. s r. o.,Rožňavská 17 Bratislava 831 04,35746343
5500000863 Opravy a údržba vozidiel 25.00 EUR 08.07.2022 AutoFlex, s.r.o.,Rubínová 590/4 Žilina-Bytčica 010 09,46101241
5500000863 Opravy a údržba vozidiel 25.00 EUR 08.07.2022 AutoFlex, s.r.o.,Rubínová 590/4 Žilina-Bytčica 010 09,46101241
5500000864 Stoličky, stoly, skrine.... do 1700,00€ 1795.00 EUR 08.07.2022 B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2 Bratislava 811 06,44413467
5500000864 Stoličky, stoly, skrine.... do 1700,00€ 1795.00 EUR 08.07.2022 B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2 Bratislava 811 06,44413467
5500000865 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 4720.00 EUR 08.07.2022 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5500000865 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 4720.00 EUR 08.07.2022 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5500000866 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 5360.00 EUR 08.07.2022 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5500000866 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 5360.00 EUR 08.07.2022 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5500000867 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 7720.00 EUR 08.07.2022 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5500000867 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 7720.00 EUR 08.07.2022 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5500000868 Náklady na údržbu ochranného pásma - komunikácií, zelene, po 980.00 EUR 11.07.2022 Richard Führich,Terchová 964 Terchová 013 06,37428829
5500000868 Náklady na údržbu ochranného pásma - komunikácií, zelene, po 980.00 EUR 11.07.2022 Richard Führich,Terchová 964 Terchová 013 06,37428829
5500000869 Opravy-použitý materiál 741.00 EUR 4600002697 11.07.2022 ENTO Železiarstvo, s.r.o.,Turbínova 1 Bratislava 3 831 04,35798505
5500000869 Opravy-použitý materiál 741.00 EUR 4600002697 11.07.2022 ENTO Železiarstvo, s.r.o.,Turbínova 1 Bratislava 3 831 04,35798505
5500000870 Oleje, mazivá, vazelíny 369.00 EUR 11.07.2022 MK FLUID, s.r.o.,Jánošíková 264/19 ZILINA 010 01,36423220
5500000870 Oleje, mazivá, vazelíny 369.00 EUR 11.07.2022 MK FLUID, s.r.o.,Jánošíková 264/19 ZILINA 010 01,36423220
5500000871 Oleje, mazivá, vazelíny 460.00 EUR 11.07.2022 PARAPETROL a.s.,Štefánikova 15 Nitra 1 949 01,36526606
5500000871 Oleje, mazivá, vazelíny 460.00 EUR 11.07.2022 PARAPETROL a.s.,Štefánikova 15 Nitra 1 949 01,36526606
5500000872 Revízie strojov a zariadení 280.00 EUR 11.07.2022 Energy Pro, s.r.o.,Škultétyho 78 Žilina - Závodie 010 01,36784044
5500000872 Revízie strojov a zariadení 280.00 EUR 11.07.2022 Energy Pro, s.r.o.,Škultétyho 78 Žilina - Závodie 010 01,36784044
5500000873 Ističe, zásuvky, káble.... 127.00 EUR 11.07.2022 Verex Žilina, a.s.,M.Rázusa 13 Žilina 010 01,36405957
5500000873 Ističe, zásuvky, káble.... 127.00 EUR 11.07.2022 Verex Žilina, a.s.,M.Rázusa 13 Žilina 010 01,36405957
5500000875 Nákup stravy 17.00 EUR 11.07.2022 DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o.,Lučenecká cesta 1335/21 Zvolen 960 01,44078595
5500000875 Nákup stravy 17.00 EUR 11.07.2022 DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o.,Lučenecká cesta 1335/21 Zvolen 960 01,44078595
5500000876 Merače do 1700,00€ 259.00 EUR 11.07.2022 MAHRLO, s.r.o.,Halalovka 2393/24 Trenčín 911 08,36318132
5500000876 Merače do 1700,00€ 259.00 EUR 11.07.2022 MAHRLO, s.r.o.,Halalovka 2393/24 Trenčín 911 08,36318132
5500000877 Náklady na reklamu 1600.00 EUR 11.07.2022 Seesame, s.r.o.,Mlynské nivy 48 Bratislava -Ružinov 821 09,35702931
5500000877 Náklady na reklamu 1600.00 EUR 11.07.2022 Seesame, s.r.o.,Mlynské nivy 48 Bratislava -Ružinov 821 09,35702931
5500000878 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 1500.00 EUR 11.07.2022 PLATAN služby, s. r. o.,Závodská cesta 2962/14 Žilina 010 01,54456690
5500000878 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 1500.00 EUR 11.07.2022 PLATAN služby, s. r. o.,Závodská cesta 2962/14 Žilina 010 01,54456690
5500000879 Náhradné diely 683.00 EUR 11.07.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000879 Náhradné diely 683.00 EUR 11.07.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000880 Náhradné diely 203.00 EUR 11.07.2022 GARANT MARTIN, spol. s r.o.,Robotnícka 948/27 Martin 036 01,36016331
5500000880 Náhradné diely 203.00 EUR 11.07.2022 GARANT MARTIN, spol. s r.o.,Robotnícka 948/27 Martin 036 01,36016331
5500000881 Drevná štiepka 127653.00 EUR 11.07.2022 Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011
5500000881 Drevná štiepka 127653.00 EUR 11.07.2022 Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011
5500000882 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 10000.00 EUR 11.07.2022 FORTISCHEM a. s.,M. R. Štefánika 1 Nováky 972 71,46693874
5500000882 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 10000.00 EUR 11.07.2022 FORTISCHEM a. s.,M. R. Štefánika 1 Nováky 972 71,46693874
5500000884 Stroje, prístroje a zariadenia 27500.00 EUR 11.07.2022 SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.),Továrenská 210 Tlmače 935 28,31411690
5500000884 Stroje, prístroje a zariadenia 27500.00 EUR 11.07.2022 SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.),Továrenská 210 Tlmače 935 28,31411690
5500000885 Toaletný papier, mydlá... 995.00 EUR 11.07.2022 SLOVCLEAN a.s.,Račianska 96 Bratislava 831 02,35956526
5500000885 Toaletný papier, mydlá... 995.00 EUR 11.07.2022 SLOVCLEAN a.s.,Račianska 96 Bratislava 831 02,35956526
5500000886 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 274.00 EUR 11.07.2022 Dräger Slovensko, s.r.o.,Radlinského 40 a Piešťany 921 01,31439446
5500000886 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 274.00 EUR 11.07.2022 Dräger Slovensko, s.r.o.,Radlinského 40 a Piešťany 921 01,31439446
5500000887 Revízie strojov a zariadení 1100.00 EUR 0382021000 11.07.2022 KLIKA-BP, s. r. o.,Vlčie hrdlo 90 Bratislava 821 07,43995888
5500000887 Revízie strojov a zariadení 1100.00 EUR 0382021000 11.07.2022 KLIKA-BP, s. r. o.,Vlčie hrdlo 90 Bratislava 821 07,43995888
5500000888 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 645.00 EUR 12.07.2022 I. E. S. , s.r.o.,Textilná 7 Košice 040 12,31693717
5500000888 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 645.00 EUR 12.07.2022 I. E. S. , s.r.o.,Textilná 7 Košice 040 12,31693717
5500000889 Náhradné diely 970.00 EUR 12.07.2022 P.A.N. S.R.O.,ul.Zvolenská 11024/30 MARTIN 036 01,31569099
5500000889 Náhradné diely 970.00 EUR 12.07.2022 P.A.N. S.R.O.,ul.Zvolenská 11024/30 MARTIN 036 01,31569099
5500000890 Náhradné diely 154.00 EUR 12.07.2022 LDM Bratislava s.r.o.,Mierová 151 Bratislava 821 05,31381685
5500000890 Náhradné diely 154.00 EUR 12.07.2022 LDM Bratislava s.r.o.,Mierová 151 Bratislava 821 05,31381685
5500000891 Ostatný materiál 138.00 EUR 12.07.2022 topNDT, s.r.o.,Hálkova 31 Žilina 010 01,48234788
5500000891 Ostatný materiál 138.00 EUR 12.07.2022 topNDT, s.r.o.,Hálkova 31 Žilina 010 01,48234788
5500000893 Opravy a údržba vozidiel 13.00 EUR 12.07.2022 MZ PNEU s.r.o.,Bulharská 23 Žilina 010 08,36376311
5500000893 Opravy a údržba vozidiel 13.00 EUR 12.07.2022 MZ PNEU s.r.o.,Bulharská 23 Žilina 010 08,36376311
5500000894 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 435.00 EUR 12.07.2022 Merea, a.s.,Stromová 54 Bratislava 831 01,44797621
5500000894 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 435.00 EUR 12.07.2022 Merea, a.s.,Stromová 54 Bratislava 831 01,44797621
5500000896 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 2002.00 EUR 12.07.2022 GAYA, s.r.o.,P.O.Hviezdoslava 23B Martin 036 01,36430307
5500000896 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 2002.00 EUR 12.07.2022 GAYA, s.r.o.,P.O.Hviezdoslava 23B Martin 036 01,36430307
5500000897 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 898.00 EUR 12.07.2022 Tibor Varga TSV PAPIER,Ulica Vajanského 80 Lučenec 984 01,32627211
5500000897 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 898.00 EUR 12.07.2022 Tibor Varga TSV PAPIER,Ulica Vajanského 80 Lučenec 984 01,32627211
5500000898 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 1500.00 EUR 12.07.2022 P.A.N. S.R.O.,ul.Zvolenská 11024/30 MARTIN 036 01,31569099
5500000898 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 1500.00 EUR 12.07.2022 P.A.N. S.R.O.,ul.Zvolenská 11024/30 MARTIN 036 01,31569099
5500000900 Mobily a dátové karty 175.00 EUR 12.07.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5500000900 Mobily a dátové karty 175.00 EUR 12.07.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5500000902 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 104.00 EUR 12.07.2022 Alza.sk s.r.o.,Sliašska 1/D Bratislava 831 02,36562939
5500000902 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 104.00 EUR 12.07.2022 Alza.sk s.r.o.,Sliašska 1/D Bratislava 831 02,36562939
5500000903 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 3399.00 EUR 0532021000 12.07.2022 IXPERTA s. r. o., organizačná zložka,Dúbravská cesta 4 Bratislava 841 04,48257591
5500000903 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 3399.00 EUR 0532021000 12.07.2022 IXPERTA s. r. o., organizačná zložka,Dúbravská cesta 4 Bratislava 841 04,48257591
5500000904 Náklady na atest 101.00 EUR 12.07.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,Partizánska cesta 5 Banská Bystrica 974 01,3
5500000904 Náklady na atest 101.00 EUR 12.07.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,Partizánska cesta 5 Banská Bystrica 974 01,3
5500000905 Stroje, prístroje a zariadenia 26900.00 EUR 12.07.2022 ABB, s.r.o.,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,31389325
5500000905 Stroje, prístroje a zariadenia 26900.00 EUR 12.07.2022 ABB, s.r.o.,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,31389325
5500000906 Ostatné služby sociálnej politiky 7052.00 EUR 12.07.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5500000906 Ostatné služby sociálnej politiky 7052.00 EUR 12.07.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5500000907 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 54.00 EUR 12.07.2022 TEMPEST, a.s.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,31326650
5500000907 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 54.00 EUR 12.07.2022 TEMPEST, a.s.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,31326650
5500000908 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 54.00 EUR 12.07.2022 TEMPEST, a.s.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,31326650
5500000908 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 54.00 EUR 12.07.2022 TEMPEST, a.s.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,31326650
5500000909 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 54.00 EUR 12.07.2022 TEMPEST, a.s.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,31326650
5500000909 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 54.00 EUR 12.07.2022 TEMPEST, a.s.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,31326650
5500000910 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 54.00 EUR 12.07.2022 TEMPEST, a.s.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,31326650
5500000910 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 54.00 EUR 12.07.2022 TEMPEST, a.s.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,31326650
5500000911 Náhradné diely 16250.00 EUR 12.07.2022 SEPAK invest s.r.o.,Stránska 2 Banská Bystrica 974 11,53044045
5500000911 Náhradné diely 16250.00 EUR 12.07.2022 SEPAK invest s.r.o.,Stránska 2 Banská Bystrica 974 11,53044045
5500000912 Drevná štiepka 3480.00 EUR 12.07.2022 Štefan Grenčík,Krasňany 260 Krasnany 013 03,17820260
5500000912 Drevná štiepka 3480.00 EUR 12.07.2022 Štefan Grenčík,Krasňany 260 Krasnany 013 03,17820260
5500000913 Drevná štiepka 8856.00 EUR 12.07.2022 VSSG Biomasa s. r. o.,Ul. 17. novembra 2868 Čadca 022 01,44321708
5500000913 Drevná štiepka 8856.00 EUR 12.07.2022 VSSG Biomasa s. r. o.,Ul. 17. novembra 2868 Čadca 022 01,44321708
5500000914 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 11998.00 EUR 12.07.2022 OTIS Výťahy, s.r.o.,Vajnorská 100/A Bratislava 831 04,35683929
5500000914 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 11998.00 EUR 12.07.2022 OTIS Výťahy, s.r.o.,Vajnorská 100/A Bratislava 831 04,35683929
5500000915 Služby meteo 1080.00 EUR 12.07.2022 Slovenský hydrometeorologický ústav,Jeséniova 17 Bratislava 833 15,00156884
5500000915 Služby meteo 1080.00 EUR 12.07.2022 Slovenský hydrometeorologický ústav,Jeséniova 17 Bratislava 833 15,00156884
5500000916 Služby za metrologické výkony 700.00 EUR 12.07.2022 VMT Metrologické služby s.r.o.,Zárieč - Keblov 100 Svederník 013 32,51410524
5500000916 Služby za metrologické výkony 700.00 EUR 12.07.2022 VMT Metrologické služby s.r.o.,Zárieč - Keblov 100 Svederník 013 32,51410524
5500000918 Stroje, prístroje a zariadenia 12729.00 EUR 13.07.2022 Adash Slovakia, spol. s r.o.,Chmelová dolina 61 Nitra 949 01,36534234
5500000918 Stroje, prístroje a zariadenia 12729.00 EUR 13.07.2022 Adash Slovakia, spol. s r.o.,Chmelová dolina 61 Nitra 949 01,36534234
5500000919 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 300.00 EUR 13.07.2022 Eltodo a.s.,Mokráň záhon Bratislava -Ružinov 824 01,46924388
5500000919 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 300.00 EUR 13.07.2022 Eltodo a.s.,Mokráň záhon Bratislava -Ružinov 824 01,46924388
5500000920 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 300.00 EUR 13.07.2022 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.,Kvačalová 2 Žilina 011 40,36007099
5500000921 opravy zariadení 14260.00 EUR 13.07.2022 ENVItech, s.r.o.,Janka Kráľa 16 Trenčín 911 01,31413498
5500000920 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 300.00 EUR 13.07.2022 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.,Kvačalová 2 Žilina 011 40,36007099
5500000922 Služby za metrologické výkony 612.00 EUR 13.07.2022 VMT Metrologické služby s.r.o.,Zárieč - Keblov 100 Svederník 013 32,51410524
5500000923 Ističe, zásuvky, káble.... 92.00 EUR 13.07.2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5500000923 Ističe, zásuvky, káble.... 92.00 EUR 13.07.2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5500000924 Ističe, zásuvky, káble.... 317.00 EUR 13.07.2022 MRAVEC ZA, s.r.o.,Nová 424/44 Žilina 010 03,44032927
5500000925 Ističe, zásuvky, káble.... 696.00 EUR 13.07.2022 OEM Automatic, s.r.o.,Bratislavská 8356 Trnava 917 01,36811629
5500000925 Ističe, zásuvky, káble.... 696.00 EUR 13.07.2022 OEM Automatic, s.r.o.,Bratislavská 8356 Trnava 917 01,36811629
5500000926 Revízie strojov a zariadení 488.00 EUR 13.07.2022 INTERKONTAKT SPOL. S R.O.,MIEROVÁ 129 BRATISLAVA 821 05,17323843
5500000926 Revízie strojov a zariadení 488.00 EUR 13.07.2022 INTERKONTAKT SPOL. S R.O.,MIEROVÁ 129 BRATISLAVA 821 05,17323843
5500000927 Ostatný materiál 74.00 EUR 13.07.2022 KBM S.R.O.,ŽITNÁ 13 ŽILINA 010 01,36388041
5500000927 Ostatný materiál 74.00 EUR 13.07.2022 KBM S.R.O.,ŽITNÁ 13 ŽILINA 010 01,36388041
5500000928 Ostatné služby daňové 499.00 EUR 13.07.2022 Žilinská parkovacia spoločnosť, s,.,Košická 2 Žilina 010 65,36407470
5500000929 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 554.00 EUR 13.07.2022 TRANSCOM TECHNIK,spol.s r.o.,Bojnická 18 Bratislava 3 830 00,31386547
5500000929 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 554.00 EUR 13.07.2022 TRANSCOM TECHNIK,spol.s r.o.,Bojnická 18 Bratislava 3 830 00,31386547
5500000930 Ostatný materiál 205.00 EUR 13.07.2022 Forch Slovensko s.r.o.,Rosinská cesta 12 Žilina 010 08,36698512
5500000932 SW údržba, zahŕňa aj SLA 5282.00 EUR 0012013000 14.07.2022 CORA GEO, s. r. o.,A. Kmeťa 5397/23 Martin 036 01,31612989
5500000933 Oleje, mazivá, vazelíny 148.00 EUR 14.07.2022 Ing. Radek Godora Hsq - Team,Vl. Clementisa 57/3 Prievidza 971 01,37700898
5500000932 SW údržba, zahŕňa aj SLA 5282.00 EUR 0012013000 14.07.2022 CORA GEO, s. r. o.,A. Kmeťa 5397/23 Martin 036 01,31612989
5500000934 Ostatné služby daňové 20.00 EUR 14.07.2022 Mesto Zvolen,Námestie slobody 2525/22 Zvolen 960 01,00320439
5500000935 ND motorových vozidiel, pneumatiky 938.00 EUR 14.07.2022 A.R.S. spol. s r.o.,Medený Hámor 4 Banská Bystrica 974 01,31560270
5500000936 Ostatné služby daňové 20.00 EUR 14.07.2022 Mesto Zvolen,Námestie slobody 2525/22 Zvolen 960 01,00320439
5500000937 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 500.00 EUR 14.07.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,Partizánska cesta 5 Banská Bystrica 974 01,3
5500000938 Oceniteľné práva a licencie 1295.00 EUR 14.07.2022 AVIR, s.r.o.,Záhumenice 15 Pezinok 902 01,36827631
5500000938 Oceniteľné práva a licencie 1295.00 EUR 14.07.2022 AVIR, s.r.o.,Záhumenice 15 Pezinok 902 01,36827631
5500000939 Stroje, prístroje a zariadenia 90909.00 EUR 6600000102 14.07.2022 I-sys, s.r.o.,Zvolenská cesta 4164 Banská Bystrica 974 05,45465576
5500000939 Stroje, prístroje a zariadenia 90909.00 EUR 6600000102 14.07.2022 I-sys, s.r.o.,Zvolenská cesta 4164 Banská Bystrica 974 05,45465576
5500000940 Výkony spojov - poštovné poplatky 103.00 EUR 0502021000 14.07.2022 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5500000940 Výkony spojov - poštovné poplatky 103.00 EUR 0502021000 14.07.2022 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5500000941 Stoličky, stoly, skrine.... do 1700,00€ 145.00 EUR 14.07.2022 F.K.S., s.r.o.,Pod Vinicou 2 Žilina 010 01,36384020
5500000941 Stoličky, stoly, skrine.... do 1700,00€ 145.00 EUR 14.07.2022 F.K.S., s.r.o.,Pod Vinicou 2 Žilina 010 01,36384020
5500000942 Nájomné nehnuteľnosti 5575.00 EUR 4600000319 14.07.2022 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR,Odborárske nám. 3 Bratislava 1 815 70,307
5500000942 Nájomné nehnuteľnosti 5575.00 EUR 4600000319 14.07.2022 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR,Odborárske nám. 3 Bratislava 1 815 70,307
5500000943 Servis meracích prístrojov 225.00 EUR 14.07.2022 WTW, meracia a analytická technika, s.r.o.,ČSA 25 Banská Bystrica 974 01,36035904
5500000943 Servis meracích prístrojov 225.00 EUR 14.07.2022 WTW, meracia a analytická technika, s.r.o.,ČSA 25 Banská Bystrica 974 01,36035904
5500000944 Služby spojené s proejktovou dokumentáciou 25.00 EUR 14.07.2022 OTNS, a. s.,Vajnorská 137 Bratislava 831 04,46881239
5500000944 Služby spojené s proejktovou dokumentáciou 25.00 EUR 14.07.2022 OTNS, a. s.,Vajnorská 137 Bratislava 831 04,46881239
5500000945 Revízie strojov a zariadení 8100.00 EUR 14.07.2022 OPAlight.SK s.r.o.,Cintorínska 12 Hrnčiarovce nad Parnou 919 35,51712831
5500000945 Revízie strojov a zariadení 8100.00 EUR 14.07.2022 OPAlight.SK s.r.o.,Cintorínska 12 Hrnčiarovce nad Parnou 919 35,51712831
5500000946 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 200.00 EUR 14.07.2022 Marian Šupa,Hollého 164 Veľké Kostoľany 922 07,11906022
5500000946 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 200.00 EUR 14.07.2022 Marian Šupa,Hollého 164 Veľké Kostoľany 922 07,11906022
5500000947 Revízie strojov a zariadení 145.00 EUR 1162200000 14.07.2022 LEDAR s.r.o.,Bedřicha Smetanu 2787/3 Trnava 917 08,50867806
5500000947 Revízie strojov a zariadení 145.00 EUR 1162200000 14.07.2022 LEDAR s.r.o.,Bedřicha Smetanu 2787/3 Trnava 917 08,50867806
5500000948 Revízie strojov a zariadení 560.00 EUR 14.07.2022 ELPOTECH, spol. s r.o.,Priemyselná 1 Trnava 917 00,36236837
5500000948 Revízie strojov a zariadení 560.00 EUR 14.07.2022 ELPOTECH, spol. s r.o.,Priemyselná 1 Trnava 917 00,36236837
5500000949 Nájom zariadení 159.00 EUR 14.07.2022 Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852
5500000949 Nájom zariadení 159.00 EUR 14.07.2022 Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852
5500000950 Ostatná spotreba energie - elektrina 140.00 EUR 15.07.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5500000950 Ostatná spotreba energie - elektrina 140.00 EUR 15.07.2022 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5500000951 Ostatné 840.00 EUR 4600001807 15.07.2022 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo, s.r.o,Panónska cesta 47 Bratislava 851 04,36358771
5500000951 Ostatné 840.00 EUR 4600001807 15.07.2022 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo, s.r.o,Panónska cesta 47 Bratislava 851 04,36358771
5500000952 Toaletný papier, mydlá... 235.00 EUR 15.07.2022 Europapier Slovensko, s. r. o.,Panónska cesta 40 Bratislava- Petržalka 852 45,31344381
5500000952 Toaletný papier, mydlá... 235.00 EUR 15.07.2022 Europapier Slovensko, s. r. o.,Panónska cesta 40 Bratislava- Petržalka 852 45,31344381
5500000953 Náhradné diely automobily 282.00 EUR 15.07.2022 AZ CAR s.r.o.,Varín 1052 Varín 013 03,36417688
5500000953 Náhradné diely automobily 282.00 EUR 15.07.2022 AZ CAR s.r.o.,Varín 1052 Varín 013 03,36417688
5500000954 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 86.00 EUR 15.07.2022 REMONT Slovakia s.r.o.,Hlavná 471 SOBLAHOV 913 38,35911450
5500000954 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 86.00 EUR 15.07.2022 REMONT Slovakia s.r.o.,Hlavná 471 SOBLAHOV 913 38,35911450
5500000955 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 53.00 EUR 15.07.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5500000955 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 53.00 EUR 15.07.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5500000956 Služby spojené s údržbou VTZ 470.00 EUR 15.07.2022 MAPROS, s.r.o.,Royova 24 Nové Mesto nad Váhom 915 01,36339296
5500000956 Služby spojené s údržbou VTZ 470.00 EUR 15.07.2022 MAPROS, s.r.o.,Royova 24 Nové Mesto nad Váhom 915 01,36339296
5500000957 Ostatný materiál 60.00 EUR 15.07.2022 HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.,325 Košťany nad Turcom 038 41,31642608
5500000957 Ostatný materiál 60.00 EUR 15.07.2022 HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.,325 Košťany nad Turcom 038 41,31642608
5500000958 Revízie strojov a zariadení 1100.00 EUR 15.07.2022 AVJ - EKON SERVIS, s.r.o.,Tatranská 105 Banská Bystrica 974 11,36626511
5500000959 Nájom zariadení 537.00 EUR 15.07.2022 Brantner Eko s.r.o.,Pestovateľská 2 Bratislava 821 04,51240998
5500000959 Nájom zariadení 537.00 EUR 15.07.2022 Brantner Eko s.r.o.,Pestovateľská 2 Bratislava 821 04,51240998
5500000960 Opravy a údržba vozidiel 75.00 EUR 15.07.2022 VEMAX, s.r.o.,Robotnícka 10774/9 Martin 036 01,36405370
5500000960 Opravy a údržba vozidiel 75.00 EUR 15.07.2022 VEMAX, s.r.o.,Robotnícka 10774/9 Martin 036 01,36405370
5500000961 opravy zariadení 2730.00 EUR 15.07.2022 MONT IRP S.R.O.,OCELIARSKA 2 ŽILINA 010 01,00694142
5500000962 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 10421.00 EUR 15.07.2022 MaR TRADE, s.r.o.,Vysokoškolákov 4 Žilina 010 08,36437743
5500000962 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 10421.00 EUR 15.07.2022 MaR TRADE, s.r.o.,Vysokoškolákov 4 Žilina 010 08,36437743
5500000963 Toaletný papier, mydlá... 177.00 EUR 15.07.2022 TECH-LIT SK s.r.o.,Daxnerova 9 Žilina 010 01,50006193
5500000963 Toaletný papier, mydlá... 177.00 EUR 15.07.2022 TECH-LIT SK s.r.o.,Daxnerova 9 Žilina 010 01,50006193
5500000964 Náhradné diely 45.00 EUR 15.07.2022 Ing. Karol Kamenský KAMEŇ,Dukelských hrdinov 13 Zvolen 960 01,33288682
5500000964 Náhradné diely 45.00 EUR 15.07.2022 Ing. Karol Kamenský KAMEŇ,Dukelských hrdinov 13 Zvolen 960 01,33288682
5500000965 Náhradné diely 640.00 EUR 18.07.2022 IPECON,s.r.o.,Dolné Rudiny 8209/43 Žilina 010 01,36374784
5500000965 Náhradné diely 640.00 EUR 18.07.2022 IPECON,s.r.o.,Dolné Rudiny 8209/43 Žilina 010 01,36374784
5500000966 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 2729.00 EUR 18.07.2022 MIROSLAV MAKOŠ,BELÁ-DULICE 393 MARTIN 038 11,37762605
5500000967 Ostatné služby daňové 1396.00 EUR 18.07.2022 Ján Rišian - MB,III.KOLÓNIA 2270/15 MARTIN 036 08,33926549
5500000966 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 2729.00 EUR 18.07.2022 MIROSLAV MAKOŠ,BELÁ-DULICE 393 MARTIN 038 11,37762605
5500000968 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 1898.00 EUR 18.07.2022 Datacomp s.r.o.,Moldavská cesta II. 49/2413 26 Košice 040 11,36212466
5500000969 Náhradné diely 1870.00 EUR 18.07.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000969 Náhradné diely 1870.00 EUR 18.07.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000970 Drobný hmotný majetok do 1700 € (výroba) - náradie, pracovn 1258.00 EUR 18.07.2022 LABO - SK, s.r.o.,Slávičie údolie 102/A Bratislava 811 02,36365556
5500000970 Drobný hmotný majetok do 1700 € (výroba) - náradie, pracovn 1258.00 EUR 18.07.2022 LABO - SK, s.r.o.,Slávičie údolie 102/A Bratislava 811 02,36365556
5500000971 Ističe, zásuvky, káble.... 717.00 EUR 18.07.2022 ABB, s.r.o.,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,31389325
5500000971 Ističe, zásuvky, káble.... 717.00 EUR 18.07.2022 ABB, s.r.o.,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,31389325
5500000972 Náhradné diely 2429.00 EUR 18.07.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000972 Náhradné diely 2429.00 EUR 18.07.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000973 Ostatné služby daňové 394.00 EUR 18.07.2022 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,Martinská 49 Bratislava 821 05,36022047
5500000973 Ostatné služby daňové 394.00 EUR 18.07.2022 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,Martinská 49 Bratislava 821 05,36022047
5500000974 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 600.00 EUR 18.07.2022 TRANSCOM TECHNIK,spol.s r.o.,Bojnická 18 Bratislava 3 830 00,31386547
5500000974 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 600.00 EUR 18.07.2022 TRANSCOM TECHNIK,spol.s r.o.,Bojnická 18 Bratislava 3 830 00,31386547
5500000975 Náhradné diely 669.00 EUR 18.07.2022 EMGF, s r.o.,Račianska 66 Bratislava 831 02,31396330
5500000975 Náhradné diely 669.00 EUR 18.07.2022 EMGF, s r.o.,Račianska 66 Bratislava 831 02,31396330
5500000976 Náhradné diely 359.00 EUR 18.07.2022 MaR TRADE, s.r.o.,Vysokoškolákov 4 Žilina 010 08,36437743
5500000976 Náhradné diely 359.00 EUR 18.07.2022 MaR TRADE, s.r.o.,Vysokoškolákov 4 Žilina 010 08,36437743
5500000977 Ističe, zásuvky, káble.... 683.00 EUR 18.07.2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5500000977 Ističe, zásuvky, káble.... 683.00 EUR 18.07.2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5500000978 Náhradné diely 1366.00 EUR 18.07.2022 VALVE, a.s.,Kragujevská 398 Žilina 010 01,44641494
5500000978 Náhradné diely 1366.00 EUR 18.07.2022 VALVE, a.s.,Kragujevská 398 Žilina 010 01,44641494
5500000979 Ostatný materiál 895.00 EUR 18.07.2022 GoBaKo, s.r.o.,Holubyho 12 Košice 043 27,36197670
5500000980 opravy zariadení 3381.00 EUR 18.07.2022 Applipower, s.r.o.,Bytčická 2/2830 Žilina 011 06,44999631
5500000980 opravy zariadení 3381.00 EUR 18.07.2022 Applipower, s.r.o.,Bytčická 2/2830 Žilina 011 06,44999631
5500000981 Stroje, prístroje a zariadenia 30000.00 EUR 18.07.2022 IPECON,s.r.o.,Dolné Rudiny 8209/43 Žilina 010 01,36374784
5500000981 Stroje, prístroje a zariadenia 30000.00 EUR 18.07.2022 IPECON,s.r.o.,Dolné Rudiny 8209/43 Žilina 010 01,36374784
5500000982 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 180.00 EUR 19.07.2022 ENTO Železiarstvo, s.r.o.,Turbínova 1 Bratislava 3 831 04,35798505
5500000982 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 180.00 EUR 19.07.2022 ENTO Železiarstvo, s.r.o.,Turbínova 1 Bratislava 3 831 04,35798505
5500000983 Ostatný materiál 81.00 EUR 19.07.2022 TTL, spol. s.r.o.,Zvolenská 20 Žilina 010 08,36434582
5500000983 Ostatný materiál 81.00 EUR 19.07.2022 TTL, spol. s.r.o.,Zvolenská 20 Žilina 010 08,36434582
5500000984 Ostatný materiál 340.00 EUR 19.07.2022 PRIEMTO - TABAČIK LADISLAV,NÁRODNÁ 15 ŽILINA 010 01,36827011
5500000984 Ostatný materiál 340.00 EUR 19.07.2022 PRIEMTO - TABAČIK LADISLAV,NÁRODNÁ 15 ŽILINA 010 01,36827011
5500000985 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 734.00 EUR 19.07.2022 TRANSCOM TECHNIK,spol.s r.o.,Bojnická 18 Bratislava 3 830 00,31386547
5500000985 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 734.00 EUR 19.07.2022 TRANSCOM TECHNIK,spol.s r.o.,Bojnická 18 Bratislava 3 830 00,31386547
5500000986 Hnedé uhlie 33456.00 EUR 19.07.2022 CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s.r.o.,Jašíkova 2 Bratislava 821 03,36847496
5500000986 Hnedé uhlie 33456.00 EUR 19.07.2022 CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s.r.o.,Jašíkova 2 Bratislava 821 03,36847496
5500000987 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 2942.00 EUR 19.07.2022 KUHN - SLOVAKIA s.r.o.,Diaľničná cesta 16A Senec 903 01,31362516
5500000987 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 2942.00 EUR 19.07.2022 KUHN - SLOVAKIA s.r.o.,Diaľničná cesta 16A Senec 903 01,31362516
5500000988 Ostatný materiál 81.00 EUR 19.07.2022 Ferodom s.r.o.,Štefánikova 58 Žilina 010 01,36395161
5500000988 Ostatný materiál 81.00 EUR 19.07.2022 Ferodom s.r.o.,Štefánikova 58 Žilina 010 01,36395161
5500000989 Ističe, zásuvky, káble.... 90.00 EUR 19.07.2022 Kablik, s.r.o.,Rosina 1043 Rosina 013 22,36645613
5500000989 Ističe, zásuvky, káble.... 90.00 EUR 19.07.2022 Kablik, s.r.o.,Rosina 1043 Rosina 013 22,36645613
5500000990 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 525.00 EUR 19.07.2022 FLORIAN,S.R.O.,PRIEKOPSKÁ 26 MARTIN 036 08,36427969
5500000990 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 525.00 EUR 19.07.2022 FLORIAN,S.R.O.,PRIEKOPSKÁ 26 MARTIN 036 08,36427969
5500000991 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 2029.00 EUR 19.07.2022 RSBP spol. s r.o.,Pikartská 1337/7 Ostrava - Radvanice 716 07,45196508
5500000991 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 2029.00 EUR 19.07.2022 RSBP spol. s r.o.,Pikartská 1337/7 Ostrava - Radvanice 716 07,45196508
5500000992 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 1909.00 EUR 19.07.2022 OTIS Výťahy, s.r.o.,Vajnorská 100/A Bratislava 831 04,35683929
5500000992 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 1909.00 EUR 19.07.2022 OTIS Výťahy, s.r.o.,Vajnorská 100/A Bratislava 831 04,35683929
5500000993 Ochranné pracovné prostriedky 175.00 EUR 20.07.2022 Mgr. Zdenko Mišina ALPINE PARTNER,Záhradná 244 Gemerská Poloma 049 22,50003844
5500000993 Ochranné pracovné prostriedky 175.00 EUR 20.07.2022 Mgr. Zdenko Mišina ALPINE PARTNER,Záhradná 244 Gemerská Poloma 049 22,50003844
5500000994 Stoličky, stoly, skrine.... do 1700,00€ 594.00 EUR 20.07.2022 TrueOne, s. r. o.,Školská 40 Čadca 022 01,43881149
5500000994 Stoličky, stoly, skrine.... do 1700,00€ 594.00 EUR 20.07.2022 TrueOne, s. r. o.,Školská 40 Čadca 022 01,43881149
5500000995 Toaletný papier, mydlá... 1678.00 EUR 20.07.2022 Activa Slovakia s.r.o.,Štúrova 13 Bratislava 814 99,35787180
5500000995 Toaletný papier, mydlá... 1678.00 EUR 20.07.2022 Activa Slovakia s.r.o.,Štúrova 13 Bratislava 814 99,35787180
5500000996 Tonery 100.00 EUR 20.07.2022 Ledum Kamara SK s. r. o.,Zámocká 30 Bratislava 811 01,48158836
5500000996 Tonery 100.00 EUR 20.07.2022 Ledum Kamara SK s. r. o.,Zámocká 30 Bratislava 811 01,48158836
5500000997 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 3566.00 EUR 20.07.2022 Ing. Ivan Tomšík,Mierová 286/17 Rožňava 048 01,52772799
5500000997 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 3566.00 EUR 20.07.2022 Ing. Ivan Tomšík,Mierová 286/17 Rožňava 048 01,52772799
5500000998 Odborná spôsobilosť 50.00 EUR 20.07.2022 Lívia Tomovičová - TERNO 816,Kutuzovova 17 Bratislava 831 03,14021391
5500000998 Odborná spôsobilosť 50.00 EUR 20.07.2022 Lívia Tomovičová - TERNO 816,Kutuzovova 17 Bratislava 831 03,14021391
5500000999 Ostatné IT služby bližšie nešpecifikované 1440.00 EUR 20.07.2022 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469
5500000999 Ostatné IT služby bližšie nešpecifikované 1440.00 EUR 20.07.2022 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469
5500001000 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 200.00 EUR 20.07.2022 HACH LANGE s.r.o.,Roľnícka 21 Bratislava 831 07,35899727
5500001000 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 200.00 EUR 20.07.2022 HACH LANGE s.r.o.,Roľnícka 21 Bratislava 831 07,35899727
5500001001 Znalecké a odborné posudky 710.00 EUR 20.07.2022 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o.,Dlhá 1011/88D Žilina 010 09,47601566
5500001001 Znalecké a odborné posudky 710.00 EUR 20.07.2022 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o.,Dlhá 1011/88D Žilina 010 09,47601566
5500001002 Ostatný materiál 168.00 EUR 20.07.2022 KBM S.R.O.,ŽITNÁ 13 ŽILINA 010 01,36388041
5500001002 Ostatný materiál 168.00 EUR 20.07.2022 KBM S.R.O.,ŽITNÁ 13 ŽILINA 010 01,36388041
5500001003 Náhradné diely 80.00 EUR 20.07.2022 VALVE, a.s.,Kragujevská 398 Žilina 010 01,44641494
5500001003 Náhradné diely 80.00 EUR 20.07.2022 VALVE, a.s.,Kragujevská 398 Žilina 010 01,44641494
5500001004 Oleje, mazivá, vazelíny 174.00 EUR 20.07.2022 Kallisto s.r.o.,Masarykova 21 Košice 040 01,46946373
5500001004 Oleje, mazivá, vazelíny 174.00 EUR 20.07.2022 Kallisto s.r.o.,Masarykova 21 Košice 040 01,46946373
5500001005 Znalecké a odborné posudky 630.00 EUR 20.07.2022 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o.,Dlhá 1011/88D Žilina 010 09,47601566
5500001005 Znalecké a odborné posudky 630.00 EUR 20.07.2022 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o.,Dlhá 1011/88D Žilina 010 09,47601566
5500001006 Náhradné diely 374.00 EUR 20.07.2022 BOLA spol s.r.o.,Charkovská 399/16 Praha 10 101 00,18630219
5500001006 Náhradné diely 374.00 EUR 20.07.2022 BOLA spol s.r.o.,Charkovská 399/16 Praha 10 101 00,18630219
5500001007 Rôzne chemické výrobky. 238.00 EUR 20.07.2022 Autex s.r.o.,Kragujevská 12 Žilina 010 01,36389714
5500001007 Rôzne chemické výrobky. 238.00 EUR 20.07.2022 Autex s.r.o.,Kragujevská 12 Žilina 010 01,36389714
5500001008 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 1448.00 EUR 21.07.2022 COM-KLIMA, s.r.o.,Ul. Á. Jedlika 4554 Komárno 945 01,35936495
5500001008 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 1448.00 EUR 21.07.2022 COM-KLIMA, s.r.o.,Ul. Á. Jedlika 4554 Komárno 945 01,35936495
5500001009 Drevná štiepka 4854.00 EUR 21.07.2022 DCP timber, s.r.o.,Dúbravca 1 Martin 036 01,36014419
5500001009 Drevná štiepka 4854.00 EUR 21.07.2022 DCP timber, s.r.o.,Dúbravca 1 Martin 036 01,36014419
5500001010 Drevná štiepka 4347.00 EUR 21.07.2022 Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474
5500001010 Drevná štiepka 4347.00 EUR 21.07.2022 Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474
5500001011 Telekomunikačné poplatky za pevné linky 34488.00 EUR 21.07.2022 Energotel,a.s.,Miletičova 7 Bratislava 821 08,35785217
5500001011 Telekomunikačné poplatky za pevné linky 34488.00 EUR 21.07.2022 Energotel,a.s.,Miletičova 7 Bratislava 821 08,35785217
5500001012 Opravy a údržba vozidiel 140.00 EUR 21.07.2022 D.K.C., s.r.o.,Balkán 53 Zvolen 960 01,31571727
5500001012 Opravy a údržba vozidiel 140.00 EUR 21.07.2022 D.K.C., s.r.o.,Balkán 53 Zvolen 960 01,31571727
5500001013 Ostatné prevádzkové náklady 250.00 EUR 21.07.2022 KRONOSPAN, s.r.o.,Lučenecká cesta 1335/21 Zvolen 960 96,36059323
5500001013 Ostatné prevádzkové náklady 250.00 EUR 21.07.2022 KRONOSPAN, s.r.o.,Lučenecká cesta 1335/21 Zvolen 960 96,36059323
5500001014 Ističe, zásuvky, káble.... 358.00 EUR 21.07.2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5500001014 Ističe, zásuvky, káble.... 358.00 EUR 21.07.2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5500001015 Náhradné diely 78.00 EUR 21.07.2022 LIVONEC SK, s.r.o.,Ivanská cesta 15731/19 Bratislava 821 04,48121347
5500001015 Náhradné diely 78.00 EUR 21.07.2022 LIVONEC SK, s.r.o.,Ivanská cesta 15731/19 Bratislava 821 04,48121347
5500001016 Ističe, zásuvky, káble.... 24.00 EUR 21.07.2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5500001016 Ističe, zásuvky, káble.... 24.00 EUR 21.07.2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5500001017 Ističe, zásuvky, káble.... 429.00 EUR 21.07.2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5500001017 Ističe, zásuvky, káble.... 429.00 EUR 21.07.2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5500001018 Náhradné diely 358.00 EUR 21.07.2022 BD Sensors s.r.o.,ul.Osloboditeľov 60/A Košice-Barca 040 17,00594971
5500001019 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 22.00 EUR 21.07.2022 ALKOMA s.r.o.,Olbrachtova 919/27 Trenčín 911 01,36335631
5500001018 Náhradné diely 358.00 EUR 21.07.2022 BD Sensors s.r.o.,ul.Osloboditeľov 60/A Košice-Barca 040 17,00594971
5500001020 Ističe, zásuvky, káble.... 52.00 EUR 21.07.2022 Herman Slovakia Production s.r.o.,Mokrá Lúka 226 Revúca 050 01,44986823
5500001020 Ističe, zásuvky, káble.... 52.00 EUR 21.07.2022 Herman Slovakia Production s.r.o.,Mokrá Lúka 226 Revúca 050 01,44986823
5500001021 Ističe, zásuvky, káble.... 849.00 EUR 21.07.2022 SOS electronic s.r.o.,Pri prachárni 16 Košice 040 11,31703186
5500001022 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 810.00 EUR 21.07.2022 Meridian Bros, s.r.o.,Komenského 47 Košice 040 01,36581747
5500001022 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 810.00 EUR 21.07.2022 Meridian Bros, s.r.o.,Komenského 47 Košice 040 01,36581747
5500001023 Ističe, zásuvky, káble.... 166.00 EUR 21.07.2022 Bc.Iveta Olbertová - ILED,Dolné Držkovce 205 Veľké Držkovce 956 54,45665478
5500001023 Ističe, zásuvky, káble.... 166.00 EUR 21.07.2022 Bc.Iveta Olbertová - ILED,Dolné Držkovce 205 Veľké Držkovce 956 54,45665478
5500001024 Ističe, zásuvky, káble.... 461.00 EUR 22.07.2022 Toplux Martin s.r.o.,Kollárová 5340/90 Martin 036 01,51429918
5500001025 Právne služby 1700.00 EUR 22.07.2022 Advokátska kancelária SLEZÁK, s.r.o,Adámiho 21 Bratislava 841 05,52125131
5500001025 Právne služby 1700.00 EUR 22.07.2022 Advokátska kancelária SLEZÁK, s.r.o,Adámiho 21 Bratislava 841 05,52125131
5500001026 Náklady na odborné poradenstvo 6000.00 EUR 22.07.2022 nlc s.r.o.,Jána Kollára 31 Banská Bystrica 974 01,48148407
5500001026 Náklady na odborné poradenstvo 6000.00 EUR 22.07.2022 nlc s.r.o.,Jána Kollára 31 Banská Bystrica 974 01,48148407
5500001027 Zneškodnenie ostatných odpadov 14792.00 EUR 22.07.2022 Environmentálny fond,Nevädzová 5 Bratislava 821 01,30796491
5500001027 Zneškodnenie ostatných odpadov 14792.00 EUR 22.07.2022 Environmentálny fond,Nevädzová 5 Bratislava 821 01,30796491
5500001028 Ostatné 16.00 EUR 22.07.2022 Disig, a.s.,Záhradnícka 151 Bratislava 821 08,35975946
5500001028 Ostatné 16.00 EUR 22.07.2022 Disig, a.s.,Záhradnícka 151 Bratislava 821 08,35975946
5500001029 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 403.00 EUR 22.07.2022 VALTEC spol. s.r.o.,Neresnícka 12 Zvolen 960 01,36628484
5500001029 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 403.00 EUR 22.07.2022 VALTEC spol. s.r.o.,Neresnícka 12 Zvolen 960 01,36628484
5500001030 Oleje, mazivá, vazelíny 156.00 EUR 22.07.2022 AutoMax Slovakia, s.r.o.,Bojnická 3 Bratislava 831 04,46740945
5500001030 Oleje, mazivá, vazelíny 156.00 EUR 22.07.2022 AutoMax Slovakia, s.r.o.,Bojnická 3 Bratislava 831 04,46740945
5500001031 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 600.00 EUR 22.07.2022 TRANSCOM SERVICES, s.r.o.,Bojnická 18 Bratislava 831 04,35880937
5500001031 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 600.00 EUR 22.07.2022 TRANSCOM SERVICES, s.r.o.,Bojnická 18 Bratislava 831 04,35880937
5500001032 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 7500.00 EUR 22.07.2022 Siemens Energy, s.r.o.,Lamačská cesta 3/A Bratislava - Karlova Ves 841 04,52708837
5500001032 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 7500.00 EUR 22.07.2022 Siemens Energy, s.r.o.,Lamačská cesta 3/A Bratislava - Karlova Ves 841 04,52708837
5500001033 Ostatné služby daňové 1334.00 EUR 22.07.2022 Balsam, s.r.o.,Slovenská 5 Bardejov 085 01,36488925
5500001033 Ostatné služby daňové 1334.00 EUR 22.07.2022 Balsam, s.r.o.,Slovenská 5 Bardejov 085 01,36488925
5500001034 Náhradné diely 663.00 EUR 25.07.2022 MARTEL ENERGO s.r.o.,Zvonárska 8 Košice 040 01,45412944
5500001034 Náhradné diely 663.00 EUR 25.07.2022 MARTEL ENERGO s.r.o.,Zvonárska 8 Košice 040 01,45412944
5500001035 Ostatný materiál 119.00 EUR 25.07.2022 EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o.,Mikovíniho 2 Trnava 917 01,36246107
5500001035 Ostatný materiál 119.00 EUR 25.07.2022 EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o.,Mikovíniho 2 Trnava 917 01,36246107
5500001036 Náhradné diely 303.00 EUR 25.07.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500001036 Náhradné diely 303.00 EUR 25.07.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500001037 Opravy a údržba vozidiel 285.00 EUR 25.07.2022 Ingrid Slobodníková PMP - TRUCK,ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY 542/38 SUČANY 038 52,44057172
5500001037 Opravy a údržba vozidiel 285.00 EUR 25.07.2022 Ingrid Slobodníková PMP - TRUCK,ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY 542/38 SUČANY 038 52,44057172
5500001038 Náklady na inzerciu a PR 1000.00 EUR 25.07.2022 Marek Velček - FOTO,Osuského 44 Bratislava 851 03,40226832
5500001038 Náklady na inzerciu a PR 1000.00 EUR 25.07.2022 Marek Velček - FOTO,Osuského 44 Bratislava 851 03,40226832
5500001039 Oleje, mazivá, vazelíny 246.00 EUR 25.07.2022 Milan Greguš - PANAS,Horská 1311/2 Partizánske 958 06,34578480
5500001040 Nájom zariadení 65.00 EUR 25.07.2022 SEZAKO Trnava, s.r.o.,Orešanská 11 Trnava 917 01,36263800
5500001041 Materiál použitý pri montáži fakturačných meradiel 61.00 EUR 25.07.2022 KOBASEAL,s.r.o.,Píla 66 Píla 900 89,36802603
5500001041 Materiál použitý pri montáži fakturačných meradiel 61.00 EUR 25.07.2022 KOBASEAL,s.r.o.,Píla 66 Píla 900 89,36802603
5500001042 Opravy a údržba - stavebná - preventívna 2113.00 EUR 25.07.2022 ABB, s.r.o.,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,31389325
5500001043 Náhradné diely 1381.00 EUR 25.07.2022 CHIVA SK spol. s r.o.,Môťovská cesta 259 Zvolen 960 01,46472762
5500001044 Ostatný materiál 1593.00 EUR 25.07.2022 Pokorny industries s.r.o.,Trnkova 2788/118 Brno 628 00,46983864
5500001045 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 177.00 EUR 25.07.2022 TRANSCOM TECHNIK,spol.s r.o.,Bojnická 18 Bratislava 3 830 00,31386547
5500001045 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 177.00 EUR 25.07.2022 TRANSCOM TECHNIK,spol.s r.o.,Bojnická 18 Bratislava 3 830 00,31386547
5500001046 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 859.00 EUR 26.07.2022 Alza.cz a.s.,Jateční 33a Praha 170 00,27082440
5500001046 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 859.00 EUR 26.07.2022 Alza.cz a.s.,Jateční 33a Praha 170 00,27082440
5500001047 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 3869.00 EUR 2109300147 26.07.2022 IXPERTA s. r. o., organizačná zložka,Dúbravská cesta 4 Bratislava 841 04,48257591
5500001047 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 3869.00 EUR 2109300147 26.07.2022 IXPERTA s. r. o., organizačná zložka,Dúbravská cesta 4 Bratislava 841 04,48257591
5500001048 Náhradné diely 2180.00 EUR 26.07.2022 ELIS PLZEŇ a. s.,Luční 425/15 Plzeň 301 00,25210068
5500001048 Náhradné diely 2180.00 EUR 26.07.2022 ELIS PLZEŇ a. s.,Luční 425/15 Plzeň 301 00,25210068
5500001049 Ostatný materiál 221.00 EUR 26.07.2022 SYSTEMTUBE, s.r.o.,Čsl. odboja 98 Košice 040 11,36201316
5500001050 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 37.00 EUR 26.07.2022 Viess-Mont s.r.o.,M. Rázusa 7 Žilina 010 01,46222979
5500001050 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 37.00 EUR 26.07.2022 Viess-Mont s.r.o.,M. Rázusa 7 Žilina 010 01,46222979
5500001051 Ostatné služby daňové 354.00 EUR 26.07.2022 Balsam, s.r.o.,Slovenská 5 Bardejov 085 01,36488925
5500001051 Ostatné služby daňové 354.00 EUR 26.07.2022 Balsam, s.r.o.,Slovenská 5 Bardejov 085 01,36488925
5500001052 Ostatný materiál 369.00 EUR 26.07.2022 PROGRES TK s.r.o.,Kamenná 3607/29 ŽILINA 010 01,47393041
5500001052 Ostatný materiál 369.00 EUR 26.07.2022 PROGRES TK s.r.o.,Kamenná 3607/29 ŽILINA 010 01,47393041
5500001053 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 342.00 EUR 26.07.2022 ROPA Group s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729
5500001053 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 342.00 EUR 26.07.2022 ROPA Group s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729
5500001054 Outsourcing 15500.00 EUR 26.07.2022 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.,Galvaniho 17/B Bratislava 821 04,31338551
5500001054 Outsourcing 15500.00 EUR 26.07.2022 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.,Galvaniho 17/B Bratislava 821 04,31338551
5500001055 SW údržba, zahŕňa aj SLA 1498.00 EUR 26.07.2022 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.,Galvaniho 17/B Bratislava 821 04,31338551
5500001055 SW údržba, zahŕňa aj SLA 1498.00 EUR 26.07.2022 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.,Galvaniho 17/B Bratislava 821 04,31338551
5500001056 Outsourcing 5000.00 EUR 26.07.2022 AUTOCONT s.r.o.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,36396222
5500001056 Outsourcing 5000.00 EUR 26.07.2022 AUTOCONT s.r.o.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,36396222
5500001057 Oceniteľné práva a licencie 50000.00 EUR 26.07.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5500001057 Oceniteľné práva a licencie 50000.00 EUR 26.07.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5500001058 Náklady na montáž fakturačných meradiel 464.00 EUR 26.07.2022 STANDAN s.r.o.,Antona Bernoláka 2202/12 Žilina 010 01,50722093
5500001058 Náklady na montáž fakturačných meradiel 464.00 EUR 26.07.2022 STANDAN s.r.o.,Antona Bernoláka 2202/12 Žilina 010 01,50722093
5500001059 Ostatný materiál 65.00 EUR 26.07.2022 TTL, spol. s.r.o.,Zvolenská 20 Žilina 010 08,36434582
5500001059 Ostatný materiál 65.00 EUR 26.07.2022 TTL, spol. s.r.o.,Zvolenská 20 Žilina 010 08,36434582
5500001060 Ostatné služby daňové 975.00 EUR 26.07.2022 MRVÁŇ, s.r.o.,Langsfeldova 11547/1C Martin 036 01,51645068
5500001060 Ostatné služby daňové 975.00 EUR 26.07.2022 MRVÁŇ, s.r.o.,Langsfeldova 11547/1C Martin 036 01,51645068
5500001061 Drevná štiepka 69149.00 EUR 26.07.2022 Nákladná doprava Balux, s.r.o.,Nová 292 Závažná Poruba 032 02,47998741
5500001061 Drevná štiepka 69149.00 EUR 26.07.2022 Nákladná doprava Balux, s.r.o.,Nová 292 Závažná Poruba 032 02,47998741
5500001062 Drevná štiepka 15277.00 EUR 26.07.2022 PEREJ, s.r.o.,Povina 399 Povina 023 33,36414956
5500001062 Drevná štiepka 15277.00 EUR 26.07.2022 PEREJ, s.r.o.,Povina 399 Povina 023 33,36414956
5500001063 Drevná štiepka 34393.00 EUR 26.07.2022 DT Forest, a. s.,Lieskovec 1436 Dubnica nad Váhom 018 41,36723622
5500001063 Drevná štiepka 34393.00 EUR 26.07.2022 DT Forest, a. s.,Lieskovec 1436 Dubnica nad Váhom 018 41,36723622
5500001064 Drevná štiepka 13688.00 EUR 26.07.2022 Bio Timber s.r.o.,Š. Hulína 295/19 Lietavská Lúčka 013 11,45867348
5500001064 Drevná štiepka 13688.00 EUR 26.07.2022 Bio Timber s.r.o.,Š. Hulína 295/19 Lietavská Lúčka 013 11,45867348
5500001065 Drevná štiepka 102952.00 EUR 26.07.2022 Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011
5500001065 Drevná štiepka 102952.00 EUR 26.07.2022 Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011
5500001066 Odborná spôsobilosť 664.00 EUR 26.07.2022 Ing. Milan Čillík - Čillík,Piešťanská 73 Nové Mesto nad Váhom 915 01,32776098
5500001066 Odborná spôsobilosť 664.00 EUR 26.07.2022 Ing. Milan Čillík - Čillík,Piešťanská 73 Nové Mesto nad Váhom 915 01,32776098
5500001067 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 5809.00 EUR 26.07.2022 GREHOS - MARTIN HOLTÁN,OŠKERDA 66 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 023 32,31058451
5500001067 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 5809.00 EUR 26.07.2022 GREHOS - MARTIN HOLTÁN,OŠKERDA 66 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 023 32,31058451
5500001068 Ostatný materiál 168.00 EUR 26.07.2022 WITTEX plus, s.r.o.,Piešťanská cesta 87 Veľké Kostoľany 922 07,36231720
5500001069 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 70.00 EUR 27.07.2022 Klimaservis Bratislava, s.r.o.,Domašská 10 Bratislava 821 07,35928808
5500001070 Náhradné diely 440.00 EUR 27.07.2022 VALVE, a.s.,Kragujevská 398 Žilina 010 01,44641494
5500001070 Náhradné diely 440.00 EUR 27.07.2022 VALVE, a.s.,Kragujevská 398 Žilina 010 01,44641494
5500001071 Ostatný materiál 616.00 EUR 27.07.2022 Techmix,Bytčianská 346/59 Žilina 010 03,40279286
5500001071 Ostatný materiál 616.00 EUR 27.07.2022 Techmix,Bytčianská 346/59 Žilina 010 03,40279286
5500001072 Ostatné služby daňové 855.00 EUR 27.07.2022 ECM ECO Monitoring, a.s.,Nevädzová 5 Bratislava 821 01,17312094
5500001072 Ostatné služby daňové 855.00 EUR 27.07.2022 ECM ECO Monitoring, a.s.,Nevädzová 5 Bratislava 821 01,17312094
5500001073 Revízie strojov a zariadení 9945.00 EUR 27.07.2022 OPAlight.SK s.r.o.,Cintorínska 12 Hrnčiarovce nad Parnou 919 35,51712831
5500001074 Náhradné diely 13560.00 EUR 27.07.2022 ECM MONITORY, spol. s r.o.,Kuzmányho 57 Košice 040 01,31680372
5500001075 Stoličky, stoly, skrine.... do 1700,00€ 1570.00 EUR 27.07.2022 JGV trade s.r.o.,V úvoze 11 Košice 040 12,46909460
5500001076 Ostatný materiál 511.00 EUR 27.07.2022 Ferodom s.r.o.,Štefánikova 58 Žilina 010 01,36395161
5500001077 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 2940.00 EUR 0046002355 27.07.2022 MARCUS INDUSTRY, a.s.,Dunajská 10 Košice 040 01,36216569
5500001077 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 2940.00 EUR 0046002355 27.07.2022 MARCUS INDUSTRY, a.s.,Dunajská 10 Košice 040 01,36216569
5500001078 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 9996.00 EUR 0046002355 27.07.2022 MARCUS INDUSTRY, a.s.,Dunajská 10 Košice 040 01,36216569
5500001079 Stoličky, stoly, skrine.... do 1700,00€ 807.00 EUR 27.07.2022 ALEZA INTERIER, s.r.o.,Na Grunte 5A Bratislava 831 52,36740870
5500001080 Náhradné diely 775.00 EUR 28.07.2022 MARTEL ENERGO s.r.o.,Zvonárska 8 Košice 040 01,45412944
5500001081 Náhradné diely 222.00 EUR 28.07.2022 ABC TERM, spol. s r.o.,Panónska cesta 34 Bratislava 851 01,35766883
5500001082 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 15000.00 EUR 28.07.2022 SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.),Továrenská 210 Tlmače 935 28,31411690
5500001082 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 15000.00 EUR 28.07.2022 SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.),Továrenská 210 Tlmače 935 28,31411690
5500001083 Opravy a údržba vozidiel 61.00 EUR 28.07.2022 ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713
5500001084 Oleje, mazivá, vazelíny 4035.00 EUR 28.07.2022 Lubexpert Slovakia s.r.o.,Grösslingová 5 Bratislava 811 09,46296280
5500001084 Oleje, mazivá, vazelíny 4035.00 EUR 28.07.2022 Lubexpert Slovakia s.r.o.,Grösslingová 5 Bratislava 811 09,46296280
5500001085 Rôzne chemické výrobky. 246.00 EUR 28.07.2022 LKQ SK s.r.o.,Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04,31596061
5500001085 Rôzne chemické výrobky. 246.00 EUR 28.07.2022 LKQ SK s.r.o.,Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04,31596061
5500001086 Ističe, zásuvky, káble.... 509.00 EUR 28.07.2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5500001086 Ističe, zásuvky, káble.... 509.00 EUR 28.07.2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5500001087 Opravy a údržba vozidiel 1439.00 EUR 4600002668 28.07.2022 Hilka, s.r.o.,Vajnorská 173 Bratislava 3 831 04,50729454
5500001087 Opravy a údržba vozidiel 1439.00 EUR 4600002668 28.07.2022 Hilka, s.r.o.,Vajnorská 173 Bratislava 3 831 04,50729454
5500001088 Toaletný papier, mydlá... 668.00 EUR 28.07.2022 Lukáš Minarovič,Špačinská 106 Trnava 917 01,43617603
5500001088 Toaletný papier, mydlá... 668.00 EUR 28.07.2022 Lukáš Minarovič,Špačinská 106 Trnava 917 01,43617603
5500001089 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 351.00 EUR 28.07.2022 ACJ s.r.o.,Krajinská cesta 542 Šamorín-Mliečno 931 01,34111875
5500001090 Náhradné diely 294.00 EUR 28.07.2022 ARMATURYSK s.r.o.,Prielohy 1012/1C Žilina 010 07,47432616
5500001090 Náhradné diely 294.00 EUR 28.07.2022 ARMATURYSK s.r.o.,Prielohy 1012/1C Žilina 010 07,47432616
5500001091 Náhradné diely 9184.00 EUR 28.07.2022 Bergen Engines Denmark A/S,Amalienborgvej 39 Norresundby 9400,
5500001091 Náhradné diely 9184.00 EUR 28.07.2022 Bergen Engines Denmark A/S,Amalienborgvej 39 Norresundby 9400,
5500001092 Opravy a údržba vozidiel 468.00 EUR 4600002668 29.07.2022 Hilka, s.r.o.,Vajnorská 173 Bratislava 3 831 04,50729454
5500001093 HW údržba, zahŕňa aj SLA 15000.00 EUR 29.07.2022 AUTOCONT s.r.o.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,36396222
5500001093 HW údržba, zahŕňa aj SLA 15000.00 EUR 29.07.2022 AUTOCONT s.r.o.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,36396222