Objednávky

Údaje aktualizujeme na týždennej báze. Dátum poslednej aktualizácie: 23.07.2024

Číslo objednávky Text objednávky Suma Mena Číslo nadradenej zmluvy Dátum založenia objednávky Dodávateľ PDF
5000000071 38.00 EUR 02.05.2022 PharmMedica s.r.o.,Budatínska 18 Bratislava 851 06,46721886
5000000071 38.00 EUR 02.05.2022 PharmMedica s.r.o.,Budatínska 18 Bratislava 851 06,46721886
5000000072 233.00 EUR 03.05.2022 NAY Elektrodom,Pri prachárni 6 Košice 040 11,35739487
5000000072 233.00 EUR 03.05.2022 NAY Elektrodom,Pri prachárni 6 Košice 040 11,35739487
5000000073 202.00 EUR 04.05.2022 SOS electronic s.r.o.,Pri prachárni 16 Košice 040 11,31703186
5000000073 202.00 EUR 04.05.2022 SOS electronic s.r.o.,Pri prachárni 16 Košice 040 11,31703186
5000000074 4.00 EUR 04.05.2022 LIDL v.o.s.,Púchovská 12 Nemšová 914 41,35793783
5000000074 4.00 EUR 04.05.2022 LIDL v.o.s.,Púchovská 12 Nemšová 914 41,35793783
5000000075 116.00 EUR 09.05.2022 HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.,325 Košťany nad Turcom 038 41,31642608
5000000075 116.00 EUR 09.05.2022 HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.,325 Košťany nad Turcom 038 41,31642608
5100000295 10.00 EUR 02.05.2022 Mesto Košice,Trieda SNP 48/A Košice 040 11,00691135
5100000295 10.00 EUR 02.05.2022 Mesto Košice,Trieda SNP 48/A Košice 040 11,00691135
5100000296 50.00 EUR 02.05.2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach,Ipeľská 1 Košice 042 20,00606723
5100000296 50.00 EUR 02.05.2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach,Ipeľská 1 Košice 042 20,00606723
5100000297 39.00 EUR 02.05.2022 Bratislavská teplárenská, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 829 05,35823542
5100000298 49.00 EUR 02.05.2022 Slovenský plynárenský a naftový zvä,Mlynské nivy 44/a Bratislava 821 09,30845475
5100000299 22500.00 EUR 0046002489 03.05.2022 Accura s.r.o.,Miletičova 550/1 Bratislava - mestká časť Ružinov,50524721
5100000300 24.00 EUR 03.05.2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR,Śtefanovičova 3 Bratislava 810 05,30810710
5100000301 31.00 EUR 04.05.2022 GoBaKo, s.r.o.,Holubyho 12 Košice 043 27,36197670
5100000302 5280.00 EUR 0020080188 04.05.2022 VSH development a.s.,Štúrová 27 Košice 040 01,31360521
5100000302 5280.00 EUR 0020080188 04.05.2022 VSH development a.s.,Štúrová 27 Košice 040 01,31360521
5100000303 64341.00 EUR 0046002462 04.05.2022 ORTEP, s.r.o.,Hvozdíková Praha 10 106 00,60491680
5100000304 193.00 EUR 04.05.2022 HOTEL SET s.r.o.,Príkopova 6 Bratislava 831 03,35880899
5100000305 1615.00 EUR 6600000029 05.05.2022 Kotvan, s. r. o.,Mostová 2 Bratislava 811 02,36858561
5100000306 4429.00 EUR 0046002342 05.05.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100000306 4429.00 EUR 0046002342 05.05.2022 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100000307 352.00 EUR 05.05.2022 IMPOZANT, s.r.o.,Záborského 2 Martin 036 45,44511612
5100000308 24999.00 EUR 06.05.2022 GAZ & OIL s. r. o.,Magnezitárska 7 Košice - Sídlisko Ťahanovce 040 13,52649016
5100000308 24999.00 EUR 06.05.2022 GAZ & OIL s. r. o.,Magnezitárska 7 Košice - Sídlisko Ťahanovce 040 13,52649016
5100000309 10.00 EUR 09.05.2022 Mesto Košice,Trieda SNP 48/A Košice 040 11,00691135
5100000309 10.00 EUR 09.05.2022 Mesto Košice,Trieda SNP 48/A Košice 040 11,00691135
5100000310 768.00 EUR 10.05.2022 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia,Koceľova 15 Bratislava 815 94,00896918
5100000310 768.00 EUR 10.05.2022 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia,Koceľova 15 Bratislava 815 94,00896918
5100000311 10000.00 EUR 6600000050 12.05.2022 Veľvyslanectvо Ukrajiny v Slovenskej republike,Radvanská 35 Bratislava 81101,30808090
5100000311 10000.00 EUR 6600000050 12.05.2022 Veľvyslanectvо Ukrajiny v Slovenskej republike,Radvanská 35 Bratislava 81101,30808090
5100000312 50.00 EUR 12.05.2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach,Ipeľská 1 Košice 042 20,00606723
5100000312 50.00 EUR 12.05.2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach,Ipeľská 1 Košice 042 20,00606723
5100000313 1626.00 EUR 12.05.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5100000313 1626.00 EUR 12.05.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5100000314 1563.00 EUR 4600002682 13.05.2022 BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.,Twin City Tower, Mlynské nivy 10 Bratislava 821 09,35745843
5100000314 1563.00 EUR 4600002682 13.05.2022 BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.,Twin City Tower, Mlynské nivy 10 Bratislava 821 09,35745843
5100000315 1561.00 EUR 4600002683 13.05.2022 BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.,Twin City Tower, Mlynské nivy 10 Bratislava 821 09,35745843
5100000316 23458.00 EUR 4600002490 13.05.2022 ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713
5100000316 23458.00 EUR 4600002490 13.05.2022 ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713
5100000317 21413.00 EUR 4600002491 13.05.2022 ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713
5100000318 24553.00 EUR 4600002492 13.05.2022 ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713
5100000318 24553.00 EUR 4600002492 13.05.2022 ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713
5100000319 3268.00 EUR 4600000562 13.05.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000319 3268.00 EUR 4600000562 13.05.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000320 5810.00 EUR 4600001549 13.05.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000320 5810.00 EUR 4600001549 13.05.2022 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5100000321 1414.00 EUR 13.05.2022 VIPS - ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, s.r.o.,HOLLÉHO 20 ŽILINA 010 01,46512764
5100000321 1414.00 EUR 13.05.2022 VIPS - ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, s.r.o.,HOLLÉHO 20 ŽILINA 010 01,46512764
5100000322 172.00 EUR 13.05.2022 INVEST - TATRA s.r.o.,Robotnícka 258 Považská Bystrica 017 01,36346799
5100000322 172.00 EUR 13.05.2022 INVEST - TATRA s.r.o.,Robotnícka 258 Považská Bystrica 017 01,36346799
5100000323 306.00 EUR 4600001617 13.05.2022 HOUSE SERVICES, s.r.o.,Talichova 2 Bratislava 841 02,43833331
5100000323 306.00 EUR 4600001617 13.05.2022 HOUSE SERVICES, s.r.o.,Talichova 2 Bratislava 841 02,43833331
5100000324 1326.00 EUR 13.05.2022 Vodohospodárska výstavba, š.p.,Karloveská 2 Bratislava4 842 04,00156752
5100000324 1326.00 EUR 13.05.2022 Vodohospodárska výstavba, š.p.,Karloveská 2 Bratislava4 842 04,00156752
5100000325 66.00 EUR 4600000356 16.05.2022 Slovenská technická univerzita v Bratislave,Vazovova 5 Bratislava 1 812 43,00397687
5100000325 66.00 EUR 4600000356 16.05.2022 Slovenská technická univerzita v Bratislave,Vazovova 5 Bratislava 1 812 43,00397687
5100000326 13678.00 EUR 0046002482 16.05.2022 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.,Dostojevského rad 4 Bratislava 815 74,00151700
5100000326 13678.00 EUR 0046002482 16.05.2022 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.,Dostojevského rad 4 Bratislava 815 74,00151700
5100000327 400.00 EUR 6600000055 16.05.2022 Positivity Job s. r. o.,Partizánska 2 Bratislava-Staré mesto 811 03,46971386
5100000327 400.00 EUR 6600000055 16.05.2022 Positivity Job s. r. o.,Partizánska 2 Bratislava-Staré mesto 811 03,46971386
5100000328 11149.00 EUR 0042022000 16.05.2022 Inter Cars Slovenská republika s.r.o.,Ivánska cesta 2 Bratislava 821 04,35938111
5100000328 11149.00 EUR 0042022000 16.05.2022 Inter Cars Slovenská republika s.r.o.,Ivánska cesta 2 Bratislava 821 04,35938111
5100000329 299.00 EUR 16.05.2022 Radeton SK s.r.o.,Rovná 2 Prievidza 971 01,36344010
5100000330 598.00 EUR 16.05.2022 Radeton SK s.r.o.,Rovná 2 Prievidza 971 01,36344010
5100000331 165900.00 EUR 16.05.2022 Accura s.r.o.,Miletičova 550/1 Bratislava - mestká časť Ružinov,50524721
5100000332 59520.00 EUR 0352021000 16.05.2022 T.R.I.M.S. Security, s.r.o.,Hviezdoslavova 9627/19 Zvolen 960 01,46557563
5100000332 59520.00 EUR 0352021000 16.05.2022 T.R.I.M.S. Security, s.r.o.,Hviezdoslavova 9627/19 Zvolen 960 01,46557563
5100000333 1502.00 EUR 16.05.2022 Marius Pedersen, a.s.,Opatovská 1735 Trenčín 911 01,34115901
5100000333 1502.00 EUR 16.05.2022 Marius Pedersen, a.s.,Opatovská 1735 Trenčín 911 01,34115901
5100000334 34250.00 EUR 16.05.2022 TENZONA SLOVAKIA S.R.O.,BOJNICKÁ 3 BRATISLAVA 831 04,36286451
5100000334 34250.00 EUR 16.05.2022 TENZONA SLOVAKIA S.R.O.,BOJNICKÁ 3 BRATISLAVA 831 04,36286451
5100000335 736.00 EUR 4600002269 17.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000335 736.00 EUR 4600002269 17.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000336 4800.00 EUR 17.05.2022 ENERGIA, spol. s r.o.,Partizánska 97 Banská Bystrica 974 01,31561471
5100000336 4800.00 EUR 17.05.2022 ENERGIA, spol. s r.o.,Partizánska 97 Banská Bystrica 974 01,31561471
5100000337 8800.00 EUR 17.05.2022 ENERGIA, spol. s r.o.,Partizánska 97 Banská Bystrica 974 01,31561471
5100000337 8800.00 EUR 17.05.2022 ENERGIA, spol. s r.o.,Partizánska 97 Banská Bystrica 974 01,31561471
5100000338 67.00 EUR 17.05.2022 Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151
5100000338 67.00 EUR 17.05.2022 Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151
5100000339 579.00 EUR 17.05.2022 SPIN - SK s.r.o.,Rákoš 9385/7 Zvolen 960 01,48118621
5100000339 579.00 EUR 17.05.2022 SPIN - SK s.r.o.,Rákoš 9385/7 Zvolen 960 01,48118621
5100000340 1233.00 EUR 17.05.2022 ELEVÁTOR SERVIS, s.r.o.,Nové 9 Banská Bystrica 974 01,36045641
5100000340 1233.00 EUR 17.05.2022 ELEVÁTOR SERVIS, s.r.o.,Nové 9 Banská Bystrica 974 01,36045641
5100000341 772.00 EUR 17.05.2022 Peron Slovakia, s.r.o.,ČSA 79/79 Očová 962 23,45347352
5100000341 772.00 EUR 17.05.2022 Peron Slovakia, s.r.o.,ČSA 79/79 Očová 962 23,45347352
5100000342 1000.00 EUR 17.05.2022 MARLUS Group, s.r.o.,Za kaštieľom 1 Nitra 949 01,31411304
5100000342 1000.00 EUR 17.05.2022 MARLUS Group, s.r.o.,Za kaštieľom 1 Nitra 949 01,31411304
5100000343 398.00 EUR 17.05.2022 Radeton SK s.r.o.,Rovná 2 Prievidza 971 01,36344010
5100000343 398.00 EUR 17.05.2022 Radeton SK s.r.o.,Rovná 2 Prievidza 971 01,36344010
5100000344 1485.00 EUR 17.05.2022 PricewaterhouseCoopers Slovensko, s,Karadžičova 2 Bratislava 815 32,35739347
5100000344 1485.00 EUR 17.05.2022 PricewaterhouseCoopers Slovensko, s,Karadžičova 2 Bratislava 815 32,35739347
5100000345 1425.00 EUR 17.05.2022 Balsam, s.r.o.,Slovenská 5 Bardejov 085 01,36488925
5100000345 1425.00 EUR 17.05.2022 Balsam, s.r.o.,Slovenská 5 Bardejov 085 01,36488925
5100000346 9780.00 EUR 17.05.2022 Ulianko & partners, s.r.o.,Nám. SNP 37 Zvolen 960 01,36856517
5100000346 9780.00 EUR 17.05.2022 Ulianko & partners, s.r.o.,Nám. SNP 37 Zvolen 960 01,36856517
5100000347 146000.00 EUR 17.05.2022 Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474
5100000347 146000.00 EUR 17.05.2022 Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474
5100000348 245000.00 EUR 17.05.2022 Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011
5100000348 245000.00 EUR 17.05.2022 Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011
5100000349 65361.00 EUR 17.05.2022 D.K.C., s.r.o.,Balkán 53 Zvolen 960 01,31571727
5100000349 65361.00 EUR 17.05.2022 D.K.C., s.r.o.,Balkán 53 Zvolen 960 01,31571727
5100000350 2000.00 EUR 17.05.2022 Apertis, s.r.o.,Medzi hrušky 26 Lieskovec 962 21,43979360
5100000350 2000.00 EUR 17.05.2022 Apertis, s.r.o.,Medzi hrušky 26 Lieskovec 962 21,43979360
5100000351 365.00 EUR 18.05.2022 VMT Metrologické služby s.r.o.,Zárieč - Keblov 100 Svederník 013 32,51410524
5100000351 365.00 EUR 18.05.2022 VMT Metrologické služby s.r.o.,Zárieč - Keblov 100 Svederník 013 32,51410524
5100000352 4545.00 EUR 0022006000 18.05.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,Partizánska cesta 5 Banská Bystrica 974 01,3
5100000353 60.00 EUR 18.05.2022 Würth, s r.o.,Pribylinská 2 Bratislava 831 04,00684864
5100000354 106.00 EUR 18.05.2022 SOREA, spol. s r.o.,Odborárske nám. 3 Bratislava 815 70,31339204
5100000354 106.00 EUR 18.05.2022 SOREA, spol. s r.o.,Odborárske nám. 3 Bratislava 815 70,31339204
5100000355 4616.00 EUR 4600002496 18.05.2022 ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.,Pribinova 4253/19 Bratislava 811 09,35890487
5100000355 4616.00 EUR 4600002496 18.05.2022 ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.,Pribinova 4253/19 Bratislava 811 09,35890487
5100000356 667.00 EUR 4600002269 18.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000356 667.00 EUR 4600002269 18.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000357 4023.00 EUR 4600002644 18.05.2022 SEHOS PLUS s. r. o.,Korytnická 5163/2 Bratislava 821 06,46979760
5100000358 1906.00 EUR 4600002269 18.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000358 1906.00 EUR 4600002269 18.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000359 64.00 EUR 4600002269 18.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000360 233.00 EUR 6600000035 18.05.2022 ROBINCO Slovakia s.r.o.,Dolné Rudiny 1 Žilina 010 01,31611630
5100000361 96.00 EUR 4600002269 18.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000362 384.00 EUR 4600002269 18.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000362 384.00 EUR 4600002269 18.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000363 192.00 EUR 4600002269 18.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000364 867.00 EUR 20.05.2022 Bratislavská teplárenská, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 829 05,35823542
5100000365 501.00 EUR 0046001370 20.05.2022 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR,Odborárske nám. 3 Bratislava 1 815 70,307
5100000365 501.00 EUR 0046001370 20.05.2022 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR,Odborárske nám. 3 Bratislava 1 815 70,307
5100000366 50.00 EUR 20.05.2022 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.,Vysoká 2/B Bratislava 811 06,36863360
5100000367 34362.00 EUR 0332200000 23.05.2022 Up Déjeuner, s. r. o.,Tomášikova 16529/23/D Bratislava 821 01,53528654
5100000367 34362.00 EUR 0332200000 23.05.2022 Up Déjeuner, s. r. o.,Tomášikova 16529/23/D Bratislava 821 01,53528654
5100000368 2450.00 EUR 0132200000 23.05.2022 MicroStep - HDO s r.o.,Vajnorská 158 Bratislava 831 04,31341624
5100000369 231.00 EUR 0162200000 23.05.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5100000368 2450.00 EUR 0132200000 23.05.2022 MicroStep - HDO s r.o.,Vajnorská 158 Bratislava 831 04,31341624
5100000370 339.00 EUR 23.05.2022 AIRNET s.r.o.,240 Siladice 920 52,44996420
5100000371 599.00 EUR 0122200000 23.05.2022 TSS Group a. s.,Továrenská 50 Dubnica nad Váhom 018 41,36323551
5100000372 2249.00 EUR 23.05.2022 Dokumenta, a.s.,Strojnícka 103 Bratislava 821 05,35966726
5100000372 2249.00 EUR 23.05.2022 Dokumenta, a.s.,Strojnícka 103 Bratislava 821 05,35966726
5100000373 149.00 EUR 23.05.2022 Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852
5100000373 149.00 EUR 23.05.2022 Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852
5100000374 80.00 EUR 23.05.2022 Petrolservis - Fire Servis, spol. s r. o.,Terézie Vansovej 4/A Trnava 917 01,46261923
5100000374 80.00 EUR 23.05.2022 Petrolservis - Fire Servis, spol. s r. o.,Terézie Vansovej 4/A Trnava 917 01,46261923
5100000375 1808.00 EUR 0072200000 23.05.2022 ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.,Pribinova 4253/19 Bratislava 811 09,35890487
5100000376 293.00 EUR 23.05.2022 Nemček SONES, spol. sr.o.,Bulharská 2475/44 Trnava 912 02,36248371
5100000377 50.00 EUR 0212200000 23.05.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5100000377 50.00 EUR 0212200000 23.05.2022 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5100000378 680.00 EUR 23.05.2022 Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA,Šoltésovej 1 Trnava 917 01,37036106
5100000378 680.00 EUR 23.05.2022 Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA,Šoltésovej 1 Trnava 917 01,37036106
5100000379 791.00 EUR 24.05.2022 ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.,Coburgova 84 Trnava 917 02,46299114
5100000379 791.00 EUR 24.05.2022 ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.,Coburgova 84 Trnava 917 02,46299114
5100000380 12.00 EUR 24.05.2022 TT-IT, s.r.o.,Trhová 2 Trnava 917 01,44102771
5100000381 512.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000382 768.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000383 224.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000384 1271.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000384 1271.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000385 2162.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000385 2162.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000386 1152.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000386 1152.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000387 1024.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000387 1024.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000388 3082.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000388 3082.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000389 413.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000389 413.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000390 1461.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000390 1461.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000391 2340.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000391 2340.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000392 4525.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000392 4525.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000393 1482.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000393 1482.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000394 2483.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000395 2330.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000395 2330.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000396 96.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000396 96.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000397 64.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000397 64.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000398 256.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000398 256.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000399 96.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000399 96.00 EUR 4600002269 24.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000400 5083.00 EUR 4600002269 25.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000400 5083.00 EUR 4600002269 25.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000401 256.00 EUR 4600002269 25.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000401 256.00 EUR 4600002269 25.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000402 128.00 EUR 4600002269 25.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000402 128.00 EUR 4600002269 25.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000403 4208.00 EUR 4600002269 25.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000403 4208.00 EUR 4600002269 25.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000404 1.00 EUR 4600002598 25.05.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100000404 1.00 EUR 4600002598 25.05.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100000405 4097.00 EUR 4600002522 25.05.2022 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.,Robotnícka 820/36 Turčianske Teplice 039 01,53248376
5100000406 6094.00 EUR 4600000894 25.05.2022 Národná energetická spoločnosť a. s.,Zvolenská cesta 1 Banská Bystrica 974 05,43769233
5100000406 6094.00 EUR 4600000894 25.05.2022 Národná energetická spoločnosť a. s.,Zvolenská cesta 1 Banská Bystrica 974 05,43769233
5100000407 1222.00 EUR 4600001561 25.05.2022 SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12,31322832
5100000408 425.00 EUR 4600002299 25.05.2022 SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12,31322832
5100000408 425.00 EUR 4600002299 25.05.2022 SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12,31322832
5100000409 2659.00 EUR 25.05.2022 Alza.sk s.r.o.,Sliašska 1/D Bratislava 831 02,36562939
5100000409 2659.00 EUR 25.05.2022 Alza.sk s.r.o.,Sliašska 1/D Bratislava 831 02,36562939
5100000410 1256.00 EUR 4600001580 26.05.2022 MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 18/7555 Piešťany 921 01,35743565
5100000410 1256.00 EUR 4600001580 26.05.2022 MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 18/7555 Piešťany 921 01,35743565
5100000411 714.00 EUR 4600001214 26.05.2022 HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.,Záhradnícka 91 Bratislava 821 08,17324246
5100000411 714.00 EUR 4600001214 26.05.2022 HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.,Záhradnícka 91 Bratislava 821 08,17324246
5100000412 558.00 EUR 4600002541 26.05.2022 ENSTRA a. s.,Kálov 1 Žilina 010 01,51174103
5100000412 558.00 EUR 4600002541 26.05.2022 ENSTRA a. s.,Kálov 1 Žilina 010 01,51174103
5100000413 515.00 EUR 4600002540 26.05.2022 ENSTRA a. s.,Kálov 1 Žilina 010 01,51174103
5100000413 515.00 EUR 4600002540 26.05.2022 ENSTRA a. s.,Kálov 1 Žilina 010 01,51174103
5100000414 523.00 EUR 4600002539 26.05.2022 ENSTRA a. s.,Kálov 1 Žilina 010 01,51174103
5100000414 523.00 EUR 4600002539 26.05.2022 ENSTRA a. s.,Kálov 1 Žilina 010 01,51174103
5100000415 515.00 EUR 4600002710 26.05.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000415 515.00 EUR 4600002710 26.05.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000416 397.00 EUR 4600002710 26.05.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000416 397.00 EUR 4600002710 26.05.2022 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5100000417 39644.00 EUR 4600002269 26.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000417 39644.00 EUR 4600002269 26.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000418 18550.00 EUR 4600002269 26.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000418 18550.00 EUR 4600002269 26.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000419 35000.00 EUR 4600002269 26.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000419 35000.00 EUR 4600002269 26.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000420 9915.00 EUR 4600001555 26.05.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000420 9915.00 EUR 4600001555 26.05.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000421 12218.00 EUR 4600002521 26.05.2022 SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12,31322832
5100000422 660.00 EUR 4600001344 27.05.2022 DDM Trade, spol. s r.o.,Jašíkova 2 Bratislava 821 03,36387371
5100000423 3321.00 EUR 4600001628 27.05.2022 ENEF s.r.o.,Gagarinova 1218/4 Holíč 908 51,45381836
5100000424 1105.00 EUR 4600001685 27.05.2022 Štatistický úrad Slovenskej republiky,Lamačská cesta 3/C Bratislava 840 05,00166197
5100000424 1105.00 EUR 4600001685 27.05.2022 Štatistický úrad Slovenskej republiky,Lamačská cesta 3/C Bratislava 840 05,00166197
5100000425 1750.00 EUR 4600002459 27.05.2022 Račianska - Reality, a.s.,Račianska 1523/71 Bratislava 831 02,51284219
5100000425 1750.00 EUR 4600002459 27.05.2022 Račianska - Reality, a.s.,Račianska 1523/71 Bratislava 831 02,51284219
5100000426 2880.00 EUR 4600002407 27.05.2022 BYTREX, s. r. o.,Tomášikova 26 Bratislava 821 01,50457250
5100000426 2880.00 EUR 4600002407 27.05.2022 BYTREX, s. r. o.,Tomášikova 26 Bratislava 821 01,50457250
5100000427 4480.00 EUR 4600001766 27.05.2022 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie,Mokrohájska 3 Bratislava 845 12,00603287
5100000427 4480.00 EUR 4600001766 27.05.2022 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie,Mokrohájska 3 Bratislava 845 12,00603287
5100000428 2069.00 EUR 4600001494 27.05.2022 Univerzitná nemocnica Bratislava,Pažítková 4 Bratislava 821 02,31813861
5100000428 2069.00 EUR 4600001494 27.05.2022 Univerzitná nemocnica Bratislava,Pažítková 4 Bratislava 821 02,31813861
5100000429 437.00 EUR 4600002661 27.05.2022 ENSTRA a. s.,Kálov 1 Žilina 010 01,51174103
5100000429 437.00 EUR 4600002661 27.05.2022 ENSTRA a. s.,Kálov 1 Žilina 010 01,51174103
5100000430 2597.00 EUR 4600000675 27.05.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000430 2597.00 EUR 4600000675 27.05.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000431 10968.00 EUR 4600000254 27.05.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000431 10968.00 EUR 4600000254 27.05.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000432 17764.00 EUR 4600000155 27.05.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000433 22816.00 EUR 4600000276 27.05.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000433 22816.00 EUR 4600000276 27.05.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000434 529142.00 EUR 4600000148 27.05.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000434 529142.00 EUR 4600000148 27.05.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000435 80824.00 EUR 4600000276 27.05.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000435 80824.00 EUR 4600000276 27.05.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000436 769955.00 EUR 4600000148 27.05.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000436 769955.00 EUR 4600000148 27.05.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000437 32950.00 EUR 4600002172 27.05.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000437 32950.00 EUR 4600002172 27.05.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000438 165751.00 EUR 4600000246 27.05.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000438 165751.00 EUR 4600000246 27.05.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100000439 80400.00 EUR 4600002269 27.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000439 80400.00 EUR 4600002269 27.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000440 56341.00 EUR 4600002269 27.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000440 56341.00 EUR 4600002269 27.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000441 88970.00 EUR 4600002269 27.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000441 88970.00 EUR 4600002269 27.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000442 9900.00 EUR 27.05.2022 Landis+Gyr s.r.o., organizačná zlož zložka,Prievozská 4/B Bratislava 821 09,30852820
5100000442 9900.00 EUR 27.05.2022 Landis+Gyr s.r.o., organizačná zlož zložka,Prievozská 4/B Bratislava 821 09,30852820
5100000443 3001.00 EUR 0046001076 30.05.2022 Tempus - Invest s.r.o.,Rastislavova 110 Košice 040 01,36751871
5100000443 3001.00 EUR 0046001076 30.05.2022 Tempus - Invest s.r.o.,Rastislavova 110 Košice 040 01,36751871
5100000444 3150000.00 EUR 6600000060 30.05.2022 EP Resources CZ a.s.,Českobratrská 3321/46 Ostrava 702 00,04411137
5100000444 3150000.00 EUR 6600000060 30.05.2022 EP Resources CZ a.s.,Českobratrská 3321/46 Ostrava 702 00,04411137
5100000445 7844.00 EUR 4600002613 30.05.2022 ALFA Mikrosystémy spol. s r.o.,Rudná 839/90 Ostrava 700 30,19010940
5100000445 7844.00 EUR 4600002613 30.05.2022 ALFA Mikrosystémy spol. s r.o.,Rudná 839/90 Ostrava 700 30,19010940
5100000446 30000.00 EUR 30.05.2022 GreenENERGYs.r.o.,Dolinky 1337/12 Detva 962 12,50848151
5100000447 397.00 EUR 4600000947 31.05.2022 SBYT, s. r. o.,Prievozská 18 Bratislava 820 04,44239025
5100000447 397.00 EUR 4600000947 31.05.2022 SBYT, s. r. o.,Prievozská 18 Bratislava 820 04,44239025
5100000448 529.00 EUR 4600000942 31.05.2022 Správcovské bratislavské družstvo,Drobného 27 Bratislava 841 01,35803843
5100000448 529.00 EUR 4600000942 31.05.2022 Správcovské bratislavské družstvo,Drobného 27 Bratislava 841 01,35803843
5100000449 871.00 EUR 4600000884 31.05.2022 REGAS HP, spol. s r.o.,Líščie nivy 23 Bratislava 821 08,35727446
5100000449 871.00 EUR 4600000884 31.05.2022 REGAS HP, spol. s r.o.,Líščie nivy 23 Bratislava 821 08,35727446
5100000450 275.00 EUR 4600000784 31.05.2022 Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.,Drobného 27 Bratislava 841 01,35828994
5100000451 275.00 EUR 4600000783 31.05.2022 Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.,Drobného 27 Bratislava 841 01,35828994
5100000452 381.00 EUR 4600000782 31.05.2022 Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.,Drobného 27 Bratislava 841 01,35828994
5100000452 381.00 EUR 4600000782 31.05.2022 Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.,Drobného 27 Bratislava 841 01,35828994
5100000453 725.00 EUR 4600000737 31.05.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000453 725.00 EUR 4600000737 31.05.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000454 110.00 EUR 4600000736 31.05.2022 Agentúra DOMY s. r. o,Drobného 2 Bratislava 841 01,35850329
5100000454 110.00 EUR 4600000736 31.05.2022 Agentúra DOMY s. r. o,Drobného 2 Bratislava 841 01,35850329
5100000455 280.00 EUR 4600000720 31.05.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000456 244.00 EUR 4600000719 31.05.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000456 244.00 EUR 4600000719 31.05.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000457 725.00 EUR 4600000718 31.05.2022 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100000458 359.00 EUR 4600000622 31.05.2022 Správcovské bratislavské družstvo,Drobného 27 Bratislava 841 01,35803843
5100000459 175.00 EUR 4600000364 31.05.2022 Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej,Bílikova 1 Bratislava - Dúbravka 841 01,30856035
5100000459 175.00 EUR 4600000364 31.05.2022 Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej,Bílikova 1 Bratislava - Dúbravka 841 01,30856035
5100000460 735.00 EUR 4600000363 31.05.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov Bilíkova ulica č.3,5,7,9,Bilíkova 9 Bratislava 4 841 01,36070319
5100000460 735.00 EUR 4600000363 31.05.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov Bilíkova ulica č.3,5,7,9,Bilíkova 9 Bratislava 4 841 01,36070319
5100000461 197.00 EUR 4600000362 31.05.2022 ÚDRŽBA DOMOV s.r.o.,Homolova 19 Bratislava 841 02,35898861
5100000461 197.00 EUR 4600000362 31.05.2022 ÚDRŽBA DOMOV s.r.o.,Homolova 19 Bratislava 841 02,35898861
5100000462 239.00 EUR 4600000360 31.05.2022 SVB Hlaváčikova 3105,hLAVáčIKOVA 19 Bratislava IV 841 05,30789753
5100000462 239.00 EUR 4600000360 31.05.2022 SVB Hlaváčikova 3105,hLAVáčIKOVA 19 Bratislava IV 841 05,30789753
5100000463 162.00 EUR 4600000359 31.05.2022 DOMING, s.r.o.,Nejedlého 51 Bratislava 841 02,35790768
5100000464 105.00 EUR 4600000281 31.05.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome na Bilíkovej 20 v Bratislave,Bilíková 20 Bratislava 841 01,3606
5100000464 105.00 EUR 4600000281 31.05.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome na Bilíkovej 20 v Bratislave,Bilíková 20 Bratislava 841 01,3606
5100000465 113.00 EUR 4600000280 31.05.2022 SVB-B-16 Bilíková 16,Bilíková 16 Bratislava 841 01,31789323
5100000466 702.00 EUR 4600000263 31.05.2022 TK SLOVAN - MARKETING, spol. s.r.o.,Odbojárov 3 Bratislava 3 831 04,35848031
5100000466 702.00 EUR 4600000263 31.05.2022 TK SLOVAN - MARKETING, spol. s.r.o.,Odbojárov 3 Bratislava 3 831 04,35848031
5100000467 96.00 EUR 4600002269 31.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5100000468 70000.00 EUR 31.05.2022 Taper, spol. s r.o.,Bajkalská 715/22 Bratislava 821 09,31701515
5100000468 70000.00 EUR 31.05.2022 Taper, spol. s r.o.,Bajkalská 715/22 Bratislava 821 09,31701515
5500000305 Oleje, mazivá, vazelíny 45054.00 EUR 02.05.2022 TotalEnergies Marketing Slovensko s.r.o.,Dvořákovo nábrežie 4 Bratislava 811 02,35877766
5500000305 Oleje, mazivá, vazelíny 45054.00 EUR 02.05.2022 TotalEnergies Marketing Slovensko s.r.o.,Dvořákovo nábrežie 4 Bratislava 811 02,35877766
5500000306 Náhradné diely 21849.00 EUR 02.05.2022 Bergen Engines Denmark A/S,Amalienborgvej 39 Norresundby 9400,
5500000306 Náhradné diely 21849.00 EUR 02.05.2022 Bergen Engines Denmark A/S,Amalienborgvej 39 Norresundby 9400,
5500000307 Náhradné diely 998.00 EUR 02.05.2022 BD Sensors s.r.o.,ul.Osloboditeľov 60/A Košice-Barca 040 17,00594971
5500000307 Náhradné diely 998.00 EUR 02.05.2022 BD Sensors s.r.o.,ul.Osloboditeľov 60/A Košice-Barca 040 17,00594971
5500000308 Náhradné diely 460.00 EUR 02.05.2022 Hydronova s. r. o.,Moyzesova 23 Ilava 019 01,45240922
5500000308 Náhradné diely 460.00 EUR 02.05.2022 Hydronova s. r. o.,Moyzesova 23 Ilava 019 01,45240922
5500000309 Náhradné diely 3113.00 EUR 02.05.2022 SPERRE AIR POWER AS,Ellingsøyvegen 740 ELLINGSØY 6057,961479142
5500000309 Náhradné diely 3113.00 EUR 02.05.2022 SPERRE AIR POWER AS,Ellingsøyvegen 740 ELLINGSØY 6057,961479142
5500000311 Stroje, prístroje a zariadenia 46700.00 EUR 02.05.2022 ECM MONITORY, spol. s r.o.,Kuzmányho 57 Košice 040 01,31680372
5500000311 Stroje, prístroje a zariadenia 46700.00 EUR 02.05.2022 ECM MONITORY, spol. s r.o.,Kuzmányho 57 Košice 040 01,31680372
5500000312 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 8320.00 EUR 03.05.2022 VERTICAL INDUSTRIAL, a. s.,Líščie Nivy 15 Bratislava 821 08,35830085
5500000312 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 8320.00 EUR 03.05.2022 VERTICAL INDUSTRIAL, a. s.,Líščie Nivy 15 Bratislava 821 08,35830085
5500000313 Náhradné diely 494.00 EUR 03.05.2022 DUMIR, s.r.o.,Fatranská 873/41 Teplička nad Váhom 013 01,36423271
5500000313 Náhradné diely 494.00 EUR 03.05.2022 DUMIR, s.r.o.,Fatranská 873/41 Teplička nad Váhom 013 01,36423271
5500000314 Náhradné diely 8468.00 EUR 03.05.2022 ECM MONITORY, spol. s r.o.,Kuzmányho 57 Košice 040 01,31680372
5500000314 Náhradné diely 8468.00 EUR 03.05.2022 ECM MONITORY, spol. s r.o.,Kuzmányho 57 Košice 040 01,31680372
5500000316 Ostatný materiál 780.00 EUR 04.05.2022 GoBaKo, s.r.o.,Holubyho 12 Košice 043 27,36197670
5500000316 Ostatný materiál 780.00 EUR 04.05.2022 GoBaKo, s.r.o.,Holubyho 12 Košice 043 27,36197670
5500000317 Tlačivá, vizitky, pečiatky a ostatné kanc. Potreby 129.00 EUR 04.05.2022 GGT a. s.,Stará Vajnorská 9 Bratislava 831 04,35791829
5500000317 Tlačivá, vizitky, pečiatky a ostatné kanc. Potreby 129.00 EUR 04.05.2022 GGT a. s.,Stará Vajnorská 9 Bratislava 831 04,35791829
5500000318 Ochranné pracovné prostriedky 693.00 EUR 04.05.2022 Pracovné odevy ZIGO s.r.o.,Na stanicu 16 Žilina 010 09,43909159
5500000318 Ochranné pracovné prostriedky 693.00 EUR 04.05.2022 Pracovné odevy ZIGO s.r.o.,Na stanicu 16 Žilina 010 09,43909159
5500000319 Náhradné diely 305.00 EUR 05.05.2022 UMAKOV Group, a. s.,Galvaniho 7/D Bratislava 821 04,52685691
5500000319 Náhradné diely 305.00 EUR 05.05.2022 UMAKOV Group, a. s.,Galvaniho 7/D Bratislava 821 04,52685691
5500000320 Ostatný materiál 423.00 EUR 05.05.2022 GoBaKo, s.r.o.,Holubyho 12 Košice 043 27,36197670
5500000320 Ostatný materiál 423.00 EUR 05.05.2022 GoBaKo, s.r.o.,Holubyho 12 Košice 043 27,36197670
5500000321 Ostatný materiál 180.00 EUR 05.05.2022 Peter Horváth ml. - Kar-Ko,Južná trieda 82 Košice 040 01,32533993
5500000321 Ostatný materiál 180.00 EUR 05.05.2022 Peter Horváth ml. - Kar-Ko,Južná trieda 82 Košice 040 01,32533993
5500000322 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 196.00 EUR 05.05.2022 COMMERC SERVICE spol. s r.o.,Ku Surdoku č.35 Prešov 080 01,31659551
5500000322 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 196.00 EUR 05.05.2022 COMMERC SERVICE spol. s r.o.,Ku Surdoku č.35 Prešov 080 01,31659551
5500000323 Ostatné služby sociálnej politiky 4000.00 EUR 06.05.2022 Ing. Radovan Sušila - ABCreative,Skladná 209/10 Košice 040 01,37735551
5500000323 Ostatné služby sociálnej politiky 4000.00 EUR 06.05.2022 Ing. Radovan Sušila - ABCreative,Skladná 209/10 Košice 040 01,37735551
5500000324 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 12000.00 EUR 06.05.2022 JUST IT Solutions s. r. o.,Priemyselná 8 Bratislava 821 09,45899495
5500000324 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 12000.00 EUR 06.05.2022 JUST IT Solutions s. r. o.,Priemyselná 8 Bratislava 821 09,45899495
5500000325 Náhradné diely 481.00 EUR 09.05.2022 KPI, s. r. o.,Višňové 793 Višňové 013 23,36799165
5500000325 Náhradné diely 481.00 EUR 09.05.2022 KPI, s. r. o.,Višňové 793 Višňové 013 23,36799165
5500000326 Náhradné diely 2607.00 EUR 09.05.2022 DLOUHÝ TECHNOLOGY s.r.o.,Stárkova 7 ŽILINA 010 01,36386871
5500000326 Náhradné diely 2607.00 EUR 09.05.2022 DLOUHÝ TECHNOLOGY s.r.o.,Stárkova 7 ŽILINA 010 01,36386871
5500000327 Náhradné diely 556.00 EUR 09.05.2022 JSP, s.r.o.,Raisova 547 Jičín-Holínské Předměstí 506 01,49286684
5500000327 Náhradné diely 556.00 EUR 09.05.2022 JSP, s.r.o.,Raisova 547 Jičín-Holínské Předměstí 506 01,49286684
5500000328 Náhradné diely 4936.00 EUR 09.05.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000328 Náhradné diely 4936.00 EUR 09.05.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000329 Náhradné diely 516.00 EUR 09.05.2022 MARTEL ENERGO s.r.o.,Zvonárska 8 Košice 040 01,45412944
5500000329 Náhradné diely 516.00 EUR 09.05.2022 MARTEL ENERGO s.r.o.,Zvonárska 8 Košice 040 01,45412944
5500000330 Ističe, zásuvky, káble.... 199.00 EUR 09.05.2022 AMT Servis, s.r.o.,Pavlovičovo námestie 7 Prešov 080 01,36496049
5500000330 Ističe, zásuvky, káble.... 199.00 EUR 09.05.2022 AMT Servis, s.r.o.,Pavlovičovo námestie 7 Prešov 080 01,36496049
5500000331 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 192.00 EUR 09.05.2022 KRÍDLA, s.r.o.,Mierová 94 Humenné 066 01,36466778
5500000331 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 192.00 EUR 09.05.2022 KRÍDLA, s.r.o.,Mierová 94 Humenné 066 01,36466778
5500000332 opravy zariadení 1896.00 EUR 10.05.2022 ALBAT, spol. s r.o.,Barčianska 64 Košice - Barca 040 17,31675239
5500000332 opravy zariadení 1896.00 EUR 10.05.2022 ALBAT, spol. s r.o.,Barčianska 64 Košice - Barca 040 17,31675239
5500000333 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 2000.00 EUR 10.05.2022 Grapent a.s.,Piesok 4015/B7 Modra 900 01,36689483
5500000333 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 2000.00 EUR 10.05.2022 Grapent a.s.,Piesok 4015/B7 Modra 900 01,36689483
5500000334 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 11705.00 EUR 0046002433 10.05.2022 IXPERTA s. r. o., organizačná zložka,Dúbravská cesta 4 Bratislava 841 04,48257591
5500000334 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 11705.00 EUR 0046002433 10.05.2022 IXPERTA s. r. o., organizačná zložka,Dúbravská cesta 4 Bratislava 841 04,48257591
5500000335 Náhradné diely 378.00 EUR 10.05.2022 TECHNOPROCUR, s r.o.,P.Pázmaňa 2020/30 Šaľa 927 01,36566608
5500000335 Náhradné diely 378.00 EUR 10.05.2022 TECHNOPROCUR, s r.o.,P.Pázmaňa 2020/30 Šaľa 927 01,36566608
5500000336 Náhradné diely 4129.00 EUR 10.05.2022 HACH LANGE s.r.o.,Roľnícka 21 Bratislava 831 07,35899727
5500000336 Náhradné diely 4129.00 EUR 10.05.2022 HACH LANGE s.r.o.,Roľnícka 21 Bratislava 831 07,35899727
5500000337 Oleje, mazivá, vazelíny 689.00 EUR 10.05.2022 Istrex Oil s.r.o.,Šusteková 49 Bratislava 851 04,35860782
5500000337 Oleje, mazivá, vazelíny 689.00 EUR 10.05.2022 Istrex Oil s.r.o.,Šusteková 49 Bratislava 851 04,35860782
5500000338 Náhradné diely 352.00 EUR 11.05.2022 EMGF, s r.o.,Račianska 66 Bratislava 831 02,31396330
5500000338 Náhradné diely 352.00 EUR 11.05.2022 EMGF, s r.o.,Račianska 66 Bratislava 831 02,31396330
5500000339 Náhradné diely 3918.00 EUR 11.05.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000339 Náhradné diely 3918.00 EUR 11.05.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000340 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 674.00 EUR 11.05.2022 CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o.,Jánošíkova 65 Šaľa 927 01,31436820
5500000340 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 674.00 EUR 11.05.2022 CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o.,Jánošíkova 65 Šaľa 927 01,31436820
5500000341 Chemikálie na úpravu vody. 3432.00 EUR 11.05.2022 Kurita Polska Sp.z.o.o.,Uniwersytecka 13 Katowice 40-007,5272695094
5500000341 Chemikálie na úpravu vody. 3432.00 EUR 11.05.2022 Kurita Polska Sp.z.o.o.,Uniwersytecka 13 Katowice 40-007,5272695094
5500000342 Drobný hmotný majetok do 1700 € (výroba) - náradie, pracovn 1786.00 EUR 12.05.2022 NALCO Osterreich Ges.m.b.H.,,Rivergate, Handelskai 92 Wien 1200,14211707
5500000342 Drobný hmotný majetok do 1700 € (výroba) - náradie, pracovn 1786.00 EUR 12.05.2022 NALCO Osterreich Ges.m.b.H.,,Rivergate, Handelskai 92 Wien 1200,14211707
5500000343 Chemické činidlá. 2492.00 EUR 12.05.2022 HACH LANGE s.r.o.,Roľnícka 21 Bratislava 831 07,35899727
5500000343 Chemické činidlá. 2492.00 EUR 12.05.2022 HACH LANGE s.r.o.,Roľnícka 21 Bratislava 831 07,35899727
5500000344 Ostatný materiál 361.00 EUR 13.05.2022 RETECOM, s.r.o.,Drevárska 23 Pezinok 902 05,36549789
5500000344 Ostatný materiál 361.00 EUR 13.05.2022 RETECOM, s.r.o.,Drevárska 23 Pezinok 902 05,36549789
5500000345 Spotreba propagačných predmetov daňovo neuznaných - uznaných 2676.00 EUR 13.05.2022 Tatry mountain resorts, a.s.,Demänovská Dolina 72 Liptovský Mikuláš 031 01,31560636
5500000345 Spotreba propagačných predmetov daňovo neuznaných - uznaných 2676.00 EUR 13.05.2022 Tatry mountain resorts, a.s.,Demänovská Dolina 72 Liptovský Mikuláš 031 01,31560636
5500000346 Náhradné diely 325.00 EUR 16.05.2022 ELSO-b, s.r.o.,Dr. J. Budayho 3B Nitra 949 07,36544299
5500000346 Náhradné diely 325.00 EUR 16.05.2022 ELSO-b, s.r.o.,Dr. J. Budayho 3B Nitra 949 07,36544299
5500000347 opravy zariadení 9000.00 EUR 16.05.2022 JStore, s. r. o.,Jána Milca 64 Žilina 010 01,51949750
5500000347 opravy zariadení 9000.00 EUR 16.05.2022 JStore, s. r. o.,Jána Milca 64 Žilina 010 01,51949750
5500000348 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 1480.00 EUR 16.05.2022 OK - STAY s.r.o.,Stropkovská 1850/5 Košice 040 11,45849714
5500000348 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 1480.00 EUR 16.05.2022 OK - STAY s.r.o.,Stropkovská 1850/5 Košice 040 11,45849714
5500000349 Náhradné diely 854.00 EUR 16.05.2022 INTERČERPADLO BB, spol. s r.o.,Partizánska cesta 89A Banská Bystrica 974 01,31570950
5500000349 Náhradné diely 854.00 EUR 16.05.2022 INTERČERPADLO BB, spol. s r.o.,Partizánska cesta 89A Banská Bystrica 974 01,31570950
5500000350 Náhradné diely 1574.00 EUR 16.05.2022 SLOVPUMP-TRADE, s.r.o.,Osloboditeľov 4 Závadka nad Hronom 976 67,36029670
5500000350 Náhradné diely 1574.00 EUR 16.05.2022 SLOVPUMP-TRADE, s.r.o.,Osloboditeľov 4 Závadka nad Hronom 976 67,36029670
5500000351 SW údržba, zahŕňa aj SLA 113506.00 EUR 16.05.2022 JUST IT Solutions s. r. o.,Priemyselná 8 Bratislava 821 09,45899495
5500000351 SW údržba, zahŕňa aj SLA 113506.00 EUR 16.05.2022 JUST IT Solutions s. r. o.,Priemyselná 8 Bratislava 821 09,45899495
5500000352 SW údržba, zahŕňa aj SLA 2700.00 EUR 16.05.2022 INFORMA a.s.,Ulica gen. Klapku 23 Komárno 945 01,34140352
5500000352 SW údržba, zahŕňa aj SLA 2700.00 EUR 16.05.2022 INFORMA a.s.,Ulica gen. Klapku 23 Komárno 945 01,34140352
5500000353 SW údržba, zahŕňa aj SLA 3600.00 EUR 16.05.2022 SOFTIP, a. s.,Krasovského 14 Bratislava - mestská časť Petržalka,36785512
5500000353 SW údržba, zahŕňa aj SLA 3600.00 EUR 16.05.2022 SOFTIP, a. s.,Krasovského 14 Bratislava - mestská časť Petržalka,36785512
5500000354 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 2297.00 EUR 16.05.2022 Datacomp s.r.o.,Moldavská cesta II. 49/2413 26 Košice 040 11,36212466
5500000354 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 2297.00 EUR 16.05.2022 Datacomp s.r.o.,Moldavská cesta II. 49/2413 26 Košice 040 11,36212466
5500000355 Ostatné 48675.00 EUR 0046002469 16.05.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5500000355 Ostatné 48675.00 EUR 0046002469 16.05.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5500000357 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 134.00 EUR 16.05.2022 TES - SLOVAKIA, s.r.o.,Kragujevská 3754/4 Žilina 010 01,31608655
5500000357 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 134.00 EUR 16.05.2022 TES - SLOVAKIA, s.r.o.,Kragujevská 3754/4 Žilina 010 01,31608655
5500000358 Ostatné IT služby bližšie nešpecifikované 836.00 EUR 16.05.2022 Asseco Solutions, a.s.,Galvaniho 17/B Bratislava 821 04,00602311
5500000358 Ostatné IT služby bližšie nešpecifikované 836.00 EUR 16.05.2022 Asseco Solutions, a.s.,Galvaniho 17/B Bratislava 821 04,00602311
5500000359 Opravy a údržba - stavebná - preventívna 26720.00 EUR 16.05.2022 S.WORK s.r.o.,Dunajská 1056/7 Šamorín 931 01,36797197
5500000359 Opravy a údržba - stavebná - preventívna 26720.00 EUR 16.05.2022 S.WORK s.r.o.,Dunajská 1056/7 Šamorín 931 01,36797197
5500000360 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 1744.00 EUR 0046002355 17.05.2022 MARCUS INDUSTRY, a.s.,Dunajská 10 Košice 040 01,36216569
5500000360 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 1744.00 EUR 0046002355 17.05.2022 MARCUS INDUSTRY, a.s.,Dunajská 10 Košice 040 01,36216569
5500000361 opravy zariadení 910.00 EUR 17.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5500000361 opravy zariadení 910.00 EUR 17.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5500000362 Opravy-použitý materiál 10053.00 EUR 4600002275 17.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5500000362 Opravy-použitý materiál 10053.00 EUR 4600002275 17.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5500000363 opravy zariadení 30178.00 EUR 17.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5500000363 opravy zariadení 30178.00 EUR 17.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5500000364 Náklady na reklamu 2273.00 EUR 17.05.2022 EKOS PLUS s.r.o.,Župné námestie 7 Bratislava 811 03,31392547
5500000364 Náklady na reklamu 2273.00 EUR 17.05.2022 EKOS PLUS s.r.o.,Župné námestie 7 Bratislava 811 03,31392547
5500000365 Náhradné diely 658.00 EUR 17.05.2022 VT-HADICE&PLAST, s.r.o.,ul. Stavbárov 1 Michalovce 071 01,36574791
5500000365 Náhradné diely 658.00 EUR 17.05.2022 VT-HADICE&PLAST, s.r.o.,ul. Stavbárov 1 Michalovce 071 01,36574791
5500000367 Ostatný materiál 580.00 EUR 17.05.2022 BDI spol. s r.o.,T. G. Masaryka 9445/19 Zvolen 960 01,31641661
5500000367 Ostatný materiál 580.00 EUR 17.05.2022 BDI spol. s r.o.,T. G. Masaryka 9445/19 Zvolen 960 01,31641661
5500000368 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 324.00 EUR 17.05.2022 ACJ s.r.o.,Krajinská cesta 542 Šamorín-Mliečno 931 01,34111875
5500000368 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 324.00 EUR 17.05.2022 ACJ s.r.o.,Krajinská cesta 542 Šamorín-Mliečno 931 01,34111875
5500000369 Revízie strojov a zariadení 1521.00 EUR 17.05.2022 HUMA-LAB APEKO, s.r.o.,Ukrajinská 22 Košice 040 18,31687849
5500000369 Revízie strojov a zariadení 1521.00 EUR 17.05.2022 HUMA-LAB APEKO, s.r.o.,Ukrajinská 22 Košice 040 18,31687849
5500000370 Ističe, zásuvky, káble.... 837.00 EUR 17.05.2022 KONEX elektro, spol. s r.o.,Rastislavova 7 Košice 040 01,31680569
5500000370 Ističe, zásuvky, káble.... 837.00 EUR 17.05.2022 KONEX elektro, spol. s r.o.,Rastislavova 7 Košice 040 01,31680569
5500000371 Ističe, zásuvky, káble.... 278.00 EUR 17.05.2022 VEREX-ELTO, a.s.,Priemyselná 22 Liptovský Mikuláš 031 01,31580289
5500000371 Ističe, zásuvky, káble.... 278.00 EUR 17.05.2022 VEREX-ELTO, a.s.,Priemyselná 22 Liptovský Mikuláš 031 01,31580289
5500000372 Ističe, zásuvky, káble.... 186.00 EUR 17.05.2022 MURAT s.r.o.,Bratislavská 87 Pezinok 902 01,31431852
5500000372 Ističe, zásuvky, káble.... 186.00 EUR 17.05.2022 MURAT s.r.o.,Bratislavská 87 Pezinok 902 01,31431852
5500000373 Ističe, zásuvky, káble.... 705.00 EUR 18.05.2022 ROTEX ELEKTRO s.r.o.,SNP 77 Stará Turá 916 01,36322229
5500000373 Ističe, zásuvky, káble.... 705.00 EUR 18.05.2022 ROTEX ELEKTRO s.r.o.,SNP 77 Stará Turá 916 01,36322229
5500000374 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 1791.00 EUR 18.05.2022 Carmeuse Slovakia, s. r. o.,Rozvojová 2/B Košice 040 11,36198749
5500000375 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 5500.00 EUR 18.05.2022 DONAUCHEM s r.o.,Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02,31359248
5500000374 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 1791.00 EUR 18.05.2022 Carmeuse Slovakia, s. r. o.,Rozvojová 2/B Košice 040 11,36198749
5500000376 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 2520.00 EUR 18.05.2022 ACJ s.r.o.,Krajinská cesta 542 Šamorín-Mliečno 931 01,34111875
5500000376 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 2520.00 EUR 18.05.2022 ACJ s.r.o.,Krajinská cesta 542 Šamorín-Mliečno 931 01,34111875
5500000377 Revízie strojov a zariadení 350.00 EUR 18.05.2022 Ľuboš Čecho RSP Servis,Snežienková 637/42 Prievidza 971 01,40652572
5500000377 Revízie strojov a zariadení 350.00 EUR 18.05.2022 Ľuboš Čecho RSP Servis,Snežienková 637/42 Prievidza 971 01,40652572
5500000378 opravy zariadení 6360.00 EUR 18.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5500000378 opravy zariadení 6360.00 EUR 18.05.2022 ENE-TEP, a.s.,Turbínová 3 Bratislava 831 04,36797421
5500000379 Ostatný materiál 442.00 EUR 18.05.2022 RECA Slovensko s r.o.,Vajnorská 134/B Bratislava 831 04,35789140
5500000379 Ostatný materiál 442.00 EUR 18.05.2022 RECA Slovensko s r.o.,Vajnorská 134/B Bratislava 831 04,35789140
5500000380 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 29.00 EUR 18.05.2022 BELIČKOVÁ s. r. o.,Námestie SNP 39/57 Zvolen 960 01,45902836
5500000380 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 29.00 EUR 18.05.2022 BELIČKOVÁ s. r. o.,Námestie SNP 39/57 Zvolen 960 01,45902836
5500000381 opravy zariadení 1946.00 EUR 19.05.2022 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o.,Dlhá 1011/88D Žilina 010 09,47601566
5500000381 opravy zariadení 1946.00 EUR 19.05.2022 WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o.,Dlhá 1011/88D Žilina 010 09,47601566
5500000382 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 282.00 EUR 20.05.2022 Würth, s r.o.,Pribylinská 2 Bratislava 831 04,00684864
5500000382 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 282.00 EUR 20.05.2022 Würth, s r.o.,Pribylinská 2 Bratislava 831 04,00684864
5500000383 Náhradné diely 4715.00 EUR 20.05.2022 Bergen Engines Denmark A/S,Amalienborgvej 39 Norresundby 9400,
5500000383 Náhradné diely 4715.00 EUR 20.05.2022 Bergen Engines Denmark A/S,Amalienborgvej 39 Norresundby 9400,
5500000386 Náhradné diely 940.00 EUR 23.05.2022 WITTEX plus, s.r.o.,Piešťanská cesta 87 Veľké Kostoľany 922 07,36231720
5500000386 Náhradné diely 940.00 EUR 23.05.2022 WITTEX plus, s.r.o.,Piešťanská cesta 87 Veľké Kostoľany 922 07,36231720
5500000387 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 4947.00 EUR 24.05.2022 Dušan Lizák,Robotnícka 47 Martin 036 01,17849586
5500000387 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 4947.00 EUR 24.05.2022 Dušan Lizák,Robotnícka 47 Martin 036 01,17849586
5500000388 Chemikálie na úpravu vody. 31061.00 EUR 24.05.2022 DONAUCHEM s r.o.,Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02,31359248
5500000388 Chemikálie na úpravu vody. 31061.00 EUR 24.05.2022 DONAUCHEM s r.o.,Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02,31359248
5500000389 Ostatný materiál 20.00 EUR 24.05.2022 Viess-Mont s.r.o.,M. Rázusa 7 Žilina 010 01,46222979
5500000389 Ostatný materiál 20.00 EUR 24.05.2022 Viess-Mont s.r.o.,M. Rázusa 7 Žilina 010 01,46222979
5500000390 Ostatný materiál 9929.00 EUR 24.05.2022 sebu pipe, s.r.o.,Sadová 649 Senica 905 01,31431143
5500000390 Ostatný materiál 9929.00 EUR 24.05.2022 sebu pipe, s.r.o.,Sadová 649 Senica 905 01,31431143
5500000391 Náhradné diely 446.00 EUR 25.05.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000391 Náhradné diely 446.00 EUR 25.05.2022 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500000392 Ostatné IT služby bližšie nešpecifikované 2313.00 EUR 25.05.2022 SOFTIP, a. s.,Krasovského 14 Bratislava - mestská časť Petržalka,36785512
5500000392 Ostatné IT služby bližšie nešpecifikované 2313.00 EUR 25.05.2022 SOFTIP, a. s.,Krasovského 14 Bratislava - mestská časť Petržalka,36785512
5500000393 opravy zariadení 150.00 EUR 25.05.2022 3D s.r.o.,Lombardiniho 22/A Bratislava 831 03,17310377
5500000393 opravy zariadení 150.00 EUR 25.05.2022 3D s.r.o.,Lombardiniho 22/A Bratislava 831 03,17310377
5500000394 Ostatný materiál 4275.00 EUR 25.05.2022 EVVA s.r.o.,Piaristická 2 Nitra 949 01,31436749
5500000394 Ostatný materiál 4275.00 EUR 25.05.2022 EVVA s.r.o.,Piaristická 2 Nitra 949 01,31436749
5500000395 Náhradné diely 671.00 EUR 25.05.2022 MaR TRADE, s.r.o.,Vysokoškolákov 4 Žilina 010 08,36437743
5500000395 Náhradné diely 671.00 EUR 25.05.2022 MaR TRADE, s.r.o.,Vysokoškolákov 4 Žilina 010 08,36437743
5500000396 Ostatný materiál 10040.00 EUR 25.05.2022 SYSTHERM s.r.o.,K Papírně 172/26 Plzeň 312 00,64830454
5500000396 Ostatný materiál 10040.00 EUR 25.05.2022 SYSTHERM s.r.o.,K Papírně 172/26 Plzeň 312 00,64830454
5500000397 Náhradné diely 1952.00 EUR 25.05.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5500000397 Náhradné diely 1952.00 EUR 25.05.2022 TTS Martin, s.r.o.,Rakovo 92 Rakovo 038 42,36394327
5500000398 Náhradné diely 19391.00 EUR 25.05.2022 Atlas Copco s. r. o.,Elektrárenská 4 Bratislava 831 04,36289833
5500000398 Náhradné diely 19391.00 EUR 25.05.2022 Atlas Copco s. r. o.,Elektrárenská 4 Bratislava 831 04,36289833
5500000399 Chemikálie na úpravu vody. 4537.00 EUR 26.05.2022 NALCO Osterreich Ges.m.b.H.,,Rivergate, Handelskai 92 Wien 1200,14211707
5500000399 Chemikálie na úpravu vody. 4537.00 EUR 26.05.2022 NALCO Osterreich Ges.m.b.H.,,Rivergate, Handelskai 92 Wien 1200,14211707
5500000400 Náklady na tlačoviny 235.00 EUR 26.05.2022 MAFRA Slovakia, a.s.,Nobelova 34 Bratislava 836 05,51904446
5500000401 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 965.00 EUR 27.05.2022 TECHALL SLOVENSKO, spol. s r.o.,Nálepkova 57 Bernolákovo 900 27,34140794
5500000401 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 965.00 EUR 27.05.2022 TECHALL SLOVENSKO, spol. s r.o.,Nálepkova 57 Bernolákovo 900 27,34140794
5500000402 Náhradné diely 481.00 EUR 27.05.2022 KPI, s. r. o.,Višňové 793 Višňové 013 23,36799165
5500000402 Náhradné diely 481.00 EUR 27.05.2022 KPI, s. r. o.,Višňové 793 Višňové 013 23,36799165
5500000403 Náhradné diely 2.00 EUR 27.05.2022 FERROINVENT Roll spol. s.r.o.,Obežná 3 Žilina 010 08,31678831
5500000403 Náhradné diely 2.00 EUR 27.05.2022 FERROINVENT Roll spol. s.r.o.,Obežná 3 Žilina 010 08,31678831
5500000404 Náklady na inzerciu a PR 280.00 EUR 27.05.2022 Mária Ducková-Adamcová,Agátová 909/4 Dunajská Lužná 900 42,37693361
5500000404 Náklady na inzerciu a PR 280.00 EUR 27.05.2022 Mária Ducková-Adamcová,Agátová 909/4 Dunajská Lužná 900 42,37693361
5500000405 Náklady na inzerciu a PR 500.00 EUR 27.05.2022 Marek Velček - FOTO,Osuského 44 Bratislava 851 03,40226832
5500000405 Náklady na inzerciu a PR 500.00 EUR 27.05.2022 Marek Velček - FOTO,Osuského 44 Bratislava 851 03,40226832
5500000406 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 16450.00 EUR 27.05.2022 ROPA Group s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729
5500000406 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 16450.00 EUR 27.05.2022 ROPA Group s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729
5500000407 Náklady na upratovacie služby 1886.00 EUR 27.05.2022 NARO GROUP s. r. o.,Horná 5267/40 Dunajská Streda 929 01,46666761
5500000407 Náklady na upratovacie služby 1886.00 EUR 27.05.2022 NARO GROUP s. r. o.,Horná 5267/40 Dunajská Streda 929 01,46666761
5500000408 Opravy a údržba - stavebná - preventívna 3990.00 EUR 30.05.2022 VONSCH, s.r.o.,Budovateľská 13 Brezno 977 03,31567835
5500000408 Opravy a údržba - stavebná - preventívna 3990.00 EUR 30.05.2022 VONSCH, s.r.o.,Budovateľská 13 Brezno 977 03,31567835
5500000409 Odborná spôsobilosť 216.00 EUR 30.05.2022 POINT EXTRA - Eva Ďungelová,M.R.Štefánika 42 Žilina 010 01,46480382
5500000409 Odborná spôsobilosť 216.00 EUR 30.05.2022 POINT EXTRA - Eva Ďungelová,M.R.Štefánika 42 Žilina 010 01,46480382
5500000410 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 517.00 EUR 30.05.2022 BENNING SLOVENSKO, s.r.o.,Šenkvická 3610/14W Pezinok 902 01,35789751
5500000410 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 517.00 EUR 30.05.2022 BENNING SLOVENSKO, s.r.o.,Šenkvická 3610/14W Pezinok 902 01,35789751
5500000411 Znalecké a odborné posudky 50.00 EUR 30.05.2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava,Ružinovská 8 Bratislava 820 09,00607436
5500000411 Znalecké a odborné posudky 50.00 EUR 30.05.2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava,Ružinovská 8 Bratislava 820 09,00607436
5500000412 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 320.00 EUR 30.05.2022 EXACT RECRUITMENT, spol. s r.o.,Nejedlého 22 Bratislava 841 02,36283835
5500000412 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 320.00 EUR 30.05.2022 EXACT RECRUITMENT, spol. s r.o.,Nejedlého 22 Bratislava 841 02,36283835
5500000413 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 5252.00 EUR 4600002660 30.05.2022 IXPERTA s. r. o., organizačná zložka,Dúbravská cesta 4 Bratislava 841 04,48257591
5500000413 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 5252.00 EUR 4600002660 30.05.2022 IXPERTA s. r. o., organizačná zložka,Dúbravská cesta 4 Bratislava 841 04,48257591
5500000414 HW údržba, zahŕňa aj SLA 5210.00 EUR 30.05.2022 ARTINIT, s.r.o.,Mlynské Nivy 48 Bratislava 821 09,46946853
5500000414 HW údržba, zahŕňa aj SLA 5210.00 EUR 30.05.2022 ARTINIT, s.r.o.,Mlynské Nivy 48 Bratislava 821 09,46946853
5500000415 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 2180.00 EUR 0046002355 30.05.2022 MARCUS INDUSTRY, a.s.,Dunajská 10 Košice 040 01,36216569
5500000415 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 2180.00 EUR 0046002355 30.05.2022 MARCUS INDUSTRY, a.s.,Dunajská 10 Košice 040 01,36216569
5500000416 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 2460.00 EUR 30.05.2022 Datacomp s.r.o.,Moldavská cesta II. 49/2413 26 Košice 040 11,36212466
5500000416 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 2460.00 EUR 30.05.2022 Datacomp s.r.o.,Moldavská cesta II. 49/2413 26 Košice 040 11,36212466
5500000417 Stavby 27000.00 EUR 31.05.2022 PW Energy a.s.,Poštova č. 14 Košice – Staré mesto 040 01,47808896
5500000417 Stavby 27000.00 EUR 31.05.2022 PW Energy a.s.,Poštova č. 14 Košice – Staré mesto 040 01,47808896
5500000418 Náhradné diely 267.00 EUR 31.05.2022 Migret, s.r.o.,Tyršovo nábrežie 11 Košice 040 01,47894199
5500000418 Náhradné diely 267.00 EUR 31.05.2022 Migret, s.r.o.,Tyršovo nábrežie 11 Košice 040 01,47894199
5500000419 Náhradné diely 1590.00 EUR 31.05.2022 Poly-Analyser, s.r.o.,Litvínovská 336 LOM 435 11,64651541
5500000419 Náhradné diely 1590.00 EUR 31.05.2022 Poly-Analyser, s.r.o.,Litvínovská 336 LOM 435 11,64651541
5500000420 Odborná spôsobilosť 720.00 EUR 31.05.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5500000420 Odborná spôsobilosť 720.00 EUR 31.05.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5500000421 Ostatný materiál 79.00 EUR 31.05.2022 SIGAS-CZ s.r.o.,U KOUPALIŠTĚ 605 ČESKÁ TŘEBOVÁ 560 02,27462552
5500000421 Ostatný materiál 79.00 EUR 31.05.2022 SIGAS-CZ s.r.o.,U KOUPALIŠTĚ 605 ČESKÁ TŘEBOVÁ 560 02,27462552