Informácie pre zákazníkov

Vzor - odberový diagram s vysvetlivkami

Súhlas s aktiváciou elektronickej faktúry

Ekvitermická krivka vzor

Faktúra s vysvetlivkami vzor

Dokumenty

Prihlásenie odberateľa tepla

Prihláška k odberu tepla na výstupe z PK

Prihláška k odberu tepla na výstupe z OOST

Prihláška k odberu tepla na výstupe z OST

Prihláška k odberu tepla - zdroj a primár

Odberový diagram

Dohoda o preddavkových platbách

Graf vratného primár.média

Ekvitermická krivka

Dodávka elektrickej energie

Vzor oznámenia údajov o závislom odberateľovi elektriny v domácnosti

Cenník elektriny dodávanej v rámci poskytovania univerzálnej služby (domácnosti a malé podniky)

Obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby

Informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou

Informácie o právach odberateľa elektriny v domácnosti

Prevádzkový poriadok MDS

Pripojovacie podmienky 2023

Pripojovacie podmienky_Bratislava