Faktor primárnej energie

Faktor primárnej energie aj faktor emisií CO2 je vypočítaný podľa vyhlášky MH SR č. 308/2016:

fP-CZT pre sústavu CZT Bratislava – západ (mestské časti Dúbravka a Karlova Ves)
vo výške 0,174   

fP-CZT pre sústavu CZT Bratislava – východ (mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov)
vo výške 0,272 

fCO2-CZT Východ = 0,34 kg/kWh

fCO2-CZT Západ = 0,37 kg/kWh

Služby pre projektantov a zhotoviteľov

Vzorová schéma technológie odovzdávacej stanice tepla

Cenník služieb Bratislava

Služby - produkty

Údaje za VUKVET za rok 2021