Ing. Dušan Randuška

Ing. Dušan Randuška

Riaditeľ

O nás

MHTH Bratislava má tri prevádzky: prevádzku Bratislava – východ so sídlom na Turbínovej ulici, prevádzku Bratislava – západ so sídlom na Poliankach a prevádzku Bratislava - Výhrevňa juh so sídlom vo Vlčom hrdle.

518,90

518,90

Inštalovaný tepelný výkon v MW

45,00

45,00

Inštalovaný elektrický výkon v MW

181

181

Kilometrov rozvodov