Automatizovaný monitorovací systém Žilina

Názov spaľovacieho zariadenia - Kotol K5 (palivo zemný plyn) - komín K192m

Čas: 28.03.23 13:00

Názov znečisťujúcej látky Povolený denný limit Aktuálna hodnota Jednotka
NOx 110 -0.00 mg/m3, ref.
CO 110 0.00 mg/m3, ref.

Názov spaľovacieho zariadenia - Kotol K1, K2, K5 (palivo hnedé uhlie/zemný plyn) - komín K120m

SHH - stredné hodinové hodnoty

Čas: 28.03.23 13:00

Názov znečisťujúcej látky Povolený denný limit Aktuálna hodnota Jednotka
TZL 24,2 6.70 mg/m3, ref.
SO2 249,7 122.30 mg/m3, ref.
NOx 198 173.38 mg/m3, ref.
CO 249,7 94.34 mg/m3, ref.

Názov spaľovacieho zariadenia - Kotol K3 (palivo zemný plyn) - komín K41m

Čas: 28.03.23 13:00

Názov znečisťujúcej látky Povolený denný limit Aktuálna hodnota Jednotka
NOx 110 -0.00 mg/m3, ref.
CO 110 -0.00 mg/m3, ref.

Komín K120

Mesačný protokol

2022 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 - 1 2

Ročný protokol

2022

Komín K192

Mesačný protokol

2022 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 - 1 2

Ročný protokol

2022

Komín K41

Mesačný protokol

2022 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 - 1 2

Ročný protokol

2022