JUDr. Erik Štefák

JUDr. Erik Štefák

Riaditeľ

O nás

MHTH Žilina je dominantným producentom tepelnej a elektrickej energie v meste a jeho najbližšom okolí. Vyše 50-ročná tradícia, ako aj snaha o neustále zlepšovanie procesov zabezpečujú stabilitu kvality výroby. Jej efektivitu a ekologickosť sa podarilo výraznou mierou zvýšiť prebiehajúcou intenzifikáciou využitia paliva a modernizáciou zariadení.

274,90

274,90

Inštalovaný tepelný výkon v MW

49,77

49,77

Inštalovaný elektrický výkon v MW

76

76

Kilometrov rozvodov