Dôležité oznamy

Súčasný parovod je za hranicou svojej životnosti, a aby sa predišlo vzniku porúch, pristúpili sme k jeho výmene. Stavebné práce sa budú realizovať postupne, po etapách a v krátkych úsekoch, tak aby sa minimalizovalo obmedzenie chodu mesta. Našou snahou je, aby boli dodávky tepla a teplej vody obmedzované minimálne. Okrem iného to znamená, že budeme používať náhradné zdroje tepla pre prípravu teplej úžitkovej vody. Cieľom projektu je zníženie počtu porúch, tepelných strát a v konečnom dôsledku aj emisií. Voda je na prenos tepla lepším médiom ako para, čo sa odzrkadlí aj v celkovom znížení strát tepla v rozvodoch o 10 až 15 %. Znamená to zvýšenie kvality dodávok pre odberateľov. Ekologizácia zdroja a prechod z parnej sústavy na horúcovodnú zároveň prispejú k zlepšeniu životného prostredia v regióne.

Harmonogram prác:

•             od 13. marca do 11. júna –  v okolí Rajeckej cesty, stanice Žilina-Záriečie a na Dolných Rudinách

•             od 11. apríla do 11. júna – v okolí ulíc Hlinská, Nešporová, A. Rudnaya

•             od 2. mája do 2. júla – Saleziánska ulica

•             od 29. mája do 2. júla – Mostná ulica

•             od 29. mája do 8. júla – v okolí ulíc Jarná a Saleziánska


Spustenie vykurovania

Závod MHTH Žilina informuje všetkých odberateľov, pripojených na odovzdávacie stanice tepla prevádzkované spoločnosťou MH Teplárenský holding, a.s., že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 2, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2., spustil vykurovanie 19. 9. 2022.