Faktor primárnej energie

Faktor primárnej energie aj faktor emisií CO2 je vypočítaný podľa vyhlášky MH SR č. 308/2016:

fP-CZT = 0,551

fCO2-CZT = 0,198 [kg/kWh]

Cena doplňovacej vody a nevratného kondenzátu

Cena kondenzátu pre odberateľov na účely doplňovania sekundárnych okruhov vykurovania pre rok 2023 je 5,23 EUR/m3.

Cena vody z horúcovodu pre odberateľov na účely doplňovania sekundárnych okruhov vykurovania pre rok 2023 je 5,23 EUR/m3.