Automatizovaný monitorovací systém Žilina

Názov spaľovacieho zariadenia - Kotol K5 (palivo zemný plyn) - komín K192m

Čas: 28.09.23 01:00

Názov znečisťujúcej látky Povolený denný limit Aktuálna hodnota Jednotka
NOx 110 0.00 mg/m3, ref.
CO 110 0.00 mg/m3, ref.

Názov spaľovacieho zariadenia - Kotol K1, K2, K5 (palivo hnedé uhlie/zemný plyn) - komín K120m

SHH - stredné hodinové hodnoty

Čas: 28.09.23 01:00

Názov znečisťujúcej látky Povolený denný limit Aktuálna hodnota Jednotka
TZL 24,2 6.43 mg/m3, ref.
SO2 249,7 20.28 mg/m3, ref.
NOx 198 156.05 mg/m3, ref.
CO 249,7 42.92 mg/m3, ref.

Názov spaľovacieho zariadenia - Kotol K3 (palivo zemný plyn) - komín K41m

Čas: 28.09.23 01:00

Názov znečisťujúcej látky Povolený denný limit Aktuálna hodnota Jednotka
NOx 110 -0.00 mg/m3, ref.
CO 110 -0.00 mg/m3, ref.