Faktúry

Údaje aktualizujeme na týždennej báze. Dátum poslednej aktualizácie: 19.04.2024

Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma faktúry Číslo kontraktu Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Dodávateľ