Faktúry

Údaje aktualizujeme na týždennej báze. Dátum poslednej aktualizácie: 23.07.2024

Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma faktúry Číslo kontraktu Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Dodávateľ
5105600911 OST 11190 - Nájom za rok 5390.00 EUR 6600000461 5100003065 24.01.2024 02.02.2024 SASAKI s.r.o.,Laborecká 1002/1 Košice 040 11,55649939
5105600655 TT0 Nájom NP OST 7125 Cit 958.00 EUR 542200000 5100002586 16.01.2024 05.02.2024 City-Arena a.s.,Kapitulská 5 Trnava 917 01,46682848
5105600602 Dodávka plynu Závodská ce 582.00 EUR 202602200 5100003143 02.11.2023 02.02.2024 ZSE ENERGIA, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,36677281
5105600546 TESNENIE POWERGRAF 3-ECON 362.00 EUR 5500007221 11.01.2024 08.02.2024 Pokorny industries s.r.o.,Trnkova 2788/118 Brno 628 00,46983864
5105601227 Nabíjačka Makita DC18RC 7 34.00 EUR 5500007508 01.02.2024 09.02.2024 Kamody Slovensko s. r. o.,Grösslingova 4 Bratislava 811 09,47608544
5105601147 Prenájom priestorov OST r 40.00 EUR 1507310009 5100004479 31.01.2024 13.02.2024 SVB KOLLAROVA 81,KOLLAROVA 81 MARTIN 036 01,37902814
5105601878 OST 10050 - nájom 01/2024 231.00 EUR 20080188 5100000302 05.01.2024 13.02.2024 CTR Business center Košice a.s.,Štúrová 27 Košice 040 01,31360521
5105601478 Prístup do DS_OM 9700851 17462.00 EUR 6600000895 5100004570 06.02.2024 01.02.2024 Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151
5105600801 VENTIL ELEKTROMAG. EV220B 92.00 EUR 5500007359 22.01.2024 20.02.2024 MARTEL ENERGO s.r.o.,Zvonárska 8 Košice 040 01,45412944
5105600813 VENTIL REGULAČNÝ RV122 R2 704.00 EUR 5500007245 22.01.2024 20.02.2024 LDM Bratislava s.r.o.,Mierová 151 Bratislava 821 05,31381685
5105601135 zrážky 1/2024 2894.00 EUR 6600000138 5100004034 07.02.2024 20.02.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105600856 VÝMENNÍK TEPLA DOSKOVÝ CB 454.00 EUR 5500007277 23.01.2024 21.02.2024 Migret, s.r.o.,Tyršovo nábrežie 11 Košice 040 01,47894199
5105601205 Dodávka plynu - Škultétyh 578.00 EUR 5100004410 01.02.2024 21.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5105601760 Poštové služby ZA,MT 01/ 303.00 EUR 5500007220 08.02.2024 22.02.2024 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5105601828 TT0 Vodné+stočné 1/2024 1579.00 EUR 262200000 5100004499 12.02.2024 23.02.2024 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s TAVOS, a.s.,Priemyselná 10 Piešťany 921 79,36252484
5105601954 OST 25610 - Elektrika 01/ 101.00 EUR 46001535 5100000200 13.02.2024 26.02.2024 HOPE DEVELOPMENT, s.r.o.,Hýľov 157 Hýľov 044 12,36601781
5105601965 prax žiakov 1/2024 482.00 EUR 6600000879 5100004396 13.02.2024 26.02.2024 Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská ces,Ivanská cesta 21 Bratislava 821 04,4212879
5105602166 Platba SZ za odchýlku-2/2 48.00 EUR 6600000257 5100002725 20.02.2024 27.02.2024 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5105602168 Platba SZ za odchýlku-2/2 1067.00 EUR 6600000257 5100002725 20.02.2024 27.02.2024 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5105601511 vodné,stočné 1/2024 1601.00 EUR 6600000138 5100004539 14.02.2024 27.02.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105601586 vodné,stočné 1/2024 1713.00 EUR 6600000138 5100004539 14.02.2024 27.02.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105601598 vodné,stočné 1/2024 391.00 EUR 6600000138 5100004539 14.02.2024 27.02.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105601088 Spotreba plynu počas odst 4239.00 EUR 5100004500 30.01.2024 28.02.2024 UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN príspevková organizácia,KOLLÁROVA 2 MARTIN 036 59,00365327
5105601090 TT0 BT514BS oprava zadné 102.00 EUR 5100004428 30.01.2024 28.02.2024 AUTOSERVIS CHLADTRANS, s. r. o.,Seredská 249 Trnava 917 05,53471598
5105601092 TT0 EPS 1.Q 567.00 EUR 422200000 5100004306 30.01.2024 28.02.2024 Pavol Petrišin SERVIS EPS,Trnavská cesta 64 Bratislava 821 02,13994964
5105601686 vodné,stočné 1/2024 2825.00 EUR 6600000138 5100004540 15.02.2024 28.02.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105602056 Dodávka elektrickej energ 1940.00 EUR 5100000771 15.02.2024 28.02.2024 STEFE Zvolen, s.r.o.,Unionka 54 Zvolen 960 01,31612300
5105601109 DREVOSTIEPKA 30317.00 EUR 5500007152 31.01.2024 29.02.2024 Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474
5105601270 TT0 projekt opravy HV šac 800.00 EUR 5500006734 01.02.2024 29.02.2024 Ing. Ladislav Nemec INPRON,Lomonosovova 6 Trnava 918 54,22733671
5105601280 PLECH 4x1000x2000 HRUBÝ 1010.00 EUR 5500007323 02.02.2024 29.02.2024 BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o.,Textilná 5 Košice 040 12,31678581
5105601822 Dodávka priemyselnej vody 13477.00 EUR 6600000537 5100004302 12.02.2024 29.02.2024 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,Martinská 49 Bratislava 821 05,36022047
5105601674 Dodávka plynu - Škultétyh 99.00 EUR 5100002785 01.12.2023 13.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5105602042 Bankové potvrdenie pre au 55.00 EUR 5100004294 08.02.2024 01.02.2024 Všeobecná úverová banka, a.s.,Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90,31320155