Faktúry

Údaje aktualizujeme na týždennej báze. Dátum poslednej aktualizácie: 23.07.2024

Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma faktúry Číslo kontraktu Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Dodávateľ
5105605353 prenáj.kancelárskych zar. 370.00 EUR 5500007446 07.05.2024 05.06.2024 Z + M servis a. s.,Martinčekova 17 Bratislava - mestská časť Ružinov,44195591
5105606201 ZoVS OST 994 Alex výkon s 5.00 EUR 4600000146 5100002457 30.05.2024 12.06.2024 BYTOKOMPLET, s.r.o.,Kamenárska 18 Bratislava 821 04,35698845
5105606262 vyúčt.r.2023 služby nedop 8.00 EUR 4600000057 5100001069 31.05.2024 13.06.2024 Mestská časť Bratislava Staré Mesto,Vajanského nábrežie 3 Bratislava 1 814 21,00603147
5105606476 odborná príprava elektrot 50.00 EUR 5500008902 04.06.2024 17.06.2024 Lívia Tomovičová - TERNO 816,Kutuzovova 17 Bratislava 831 03,14021391
5105605917 VÝMENNÍK TEPLA DOSKOVÝ CB 479.00 EUR 5500008557 20.05.2024 18.06.2024 DECON, s r.o.,Dolné Rudiny 31 Žilina 010 91,30224349
5105606694 služby spojené s nájmom 7 137.00 EUR 4600002434 5100002472 05.06.2024 19.06.2024 Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209
5105607039 OKTE zuct.a vysp.odch za 319.00 EUR 6600000257 5100002725 13.06.2024 19.06.2024 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5105604867 ECO deratizácia tepláreň 500.00 EUR 6600000226 5100003312 24.04.2024 20.06.2024 appenzell s. r. o.,Lipová 5238/41 Bernolákovo 900 27,50738577
5105606921 SLUŽBA_TEKO_SED_2024/jún 958.00 EUR 5100004166 10.06.2024 21.06.2024 Energotel,a.s.,Miletičova 7 Bratislava 821 08,35785217
5105606977 práce žiakov 5/24 579.00 EUR 6600000879 5100004396 11.06.2024 24.06.2024 Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská ces,Ivanská cesta 21 Bratislava 821 04,4212879
5105606954 podpora, údržba, rozvoj O 1462.00 EUR 6600000007 5100004393 11.06.2024 25.06.2024 Accura s.r.o.,Miletičova 550/1 Bratislava - mestká časť Ružinov,50524721
5105606763 vodné,stočné 5/24 263.00 EUR 6600000138 5100004539 13.06.2024 26.06.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105606792 vodné,stočné 5/24 1180.00 EUR 6600000138 5100004539 13.06.2024 26.06.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105606859 vodné,stočné 5/2024 1550.00 EUR 6600000138 5100004539 13.06.2024 26.06.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105607169 rozbor vzorky 161.00 EUR 5500008158 17.06.2024 26.06.2024 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre,Štefánikova trieda 79/58 Nitra 949 01,1733
5105604952 Havária rozvodu ÚK 7840.00 EUR 6600000272 5100004829 29.04.2024 27.06.2024 Termomont Dolná Krupá, s.r.o.,Vysoká 42/6785 Biely Kostol 919 34,36229709
5105604961 TT0 Prenájom kávovarov Sa 20.00 EUR 6600000562 5100003606 29.04.2024 27.06.2024 VERY GOODIES SK s.r.o.,Nová Rožňavská 134/A Bratislava 831 04,35730625
5105606197 UPCHÁVKA ND VENTIL SIEMEN 81.00 EUR 5500008819 30.05.2024 27.06.2024 Siemens, s.r.o.,Siemensova 1 Praha 13 155 00,00268577
5105606217 MHTH0 FACLOG, nakup, RIS, 2030.00 EUR 5500007399 30.05.2024 27.06.2024 Omnicom, s.r.o.,Tomášikova 64 Bratislava 831 04,36363383
5105606263 HADICA FLEXI 3/8" KOVOVÁ 13.00 EUR 5500008603 31.05.2024 27.06.2024 Viess-Mont s.r.o.,M. Rázusa 7 Žilina 010 01,46222979
5105605114 servis BT934EM - plánova 201.00 EUR 46002463 5100000032 02.05.2024 28.06.2024 DEXTTER s.r.o.,Moldavská cesta 45 Košice 040 11,46506578
5105607520 JEDNOTKA RIADIACA KS1-1-2 70.00 EUR 5500008912 28.06.2024 28.06.2024 TME Slovakia, s. r. o.,Hollého 9021/6, Žilina 010 01,45241791
5105607692 TT Nájom oceľových fliaš 730.00 EUR 6600001776 5100005004 01.07.2024 27.06.2024 Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852