Faktor primárnej energie

Faktor primárnej energie aj faktor emisií CO2 je vypočítaný podľa vyhlášky MH SR č. 308/2016:

fP-CZT = 0,706

fCO2-CZT = 0,203 kg/kWh

Služby