Ing. Dušan Randuška

Ing. Dušan Randuška

Riaditeľ

O nás

MHTH Trnava zabezpečuje dodávky tepla pre priemyselný, verejný sektor aj domácnosti. Hlavným zdrojom tepla je jadrová elektráreň EBO Jaslovské Bohunice, ktorá je od mesta vzdialená 16 km. Teplo do mesta privádza tepelný napájač EBO Trnava, ktorý je vo vlastníctve MHTH. Doplnkovým zdrojom je výhrevňa v areáli našej spoločnosti.

76,37

76,37

Inštalovaný tepelný výkon v MW

62,1

62,1

Kilometrov rozvodov