Dôležité oznamy

V prípade záujmu o pripojenie nových odberných miest pre MHTH, závod Trnava kontaktujte Ing. Beatu Šabikovú na tel. č.: 033/5553 311, 0907 672 304 alebo mailom: beata.sabikova@mhth.sk.

Ak potrebujete vyjadrenie k projektovej dokumentácii alebo technickú podporu, môžete sa obrátiť na Ing. Valéra Tomečeka na tel. č.: 033/5553 483, 0908 715 832 alebo mailom: valer.tomecek@mhth.sk

Spustenie vykurovania

Závod MHTH Trnava informuje všetkých odberateľov, pripojených na odovzdávacie stanice tepla prevádzkované spoločnosťou MH Teplárenský holding, a.s., že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 2, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2., spustil vykurovanie 18. 9. 2022.