Dôležité oznamy

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Trnava oznamuje odberateľom, že na základe predpokladu vývoja klimatických podmienok na nasledujúce obdobie, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 2, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2., spúšťa vykurovanie od 16. 4. 2024.

Oznam pre odberateľov pripojených na OST

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Trnava oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005  § 1 ods. 2, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. spustila vykurovanie od 10. 10. 2023.

Pripojenie a projektová dokumentácia

V prípade záujmu o pripojenie nových odberných miest pre MHTH, závod Trnava kontaktujte Ing. Beatu Šabikovú na tel. č.: 033/5553 311, 0907 672 304 alebo mailom: beata.sabikova@mhth.sk.

Ak potrebujete vyjadrenie k projektovej dokumentácii alebo technickú podporu, kontaktujte Oddelenie investícií a opráv tel. č.: 033/5553 417, 0908 715 829 alebo mailom: Peter.Szollosy@mhth.sk