Faktor primárnej energie

Faktor primárnej energie aj faktor emisií CO2 je vypočítaný podľa vyhlášky MH SR č. 308/2016:

fp-CZT = 0,344742

fCO2-CZT = 0,0857 kg/kWh


Demineralizovaná voda