Dôležité oznamy

Spustenie vykurovania

Závod MHTH Zvolen informuje všetkých odberateľov, pripojených na odovzdávacie stanice tepla prevádzkované spoločnosťou MH Teplárenský holding, a.s., že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 2, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. spustil vykurovanie 19. 9. 2022.