Faktor primárnej energie

Faktor primárnej energie aj faktor emisií CO2 je vypočítaný podľa vyhlášky MH SR č. 308/2016:

fp-CZT = 0,2616

fCO2-CZT = 0,172252 kg/kWh

Poskytovanie vyjadrení k projektovej dokumentácii stavieb a podkladov z GIS

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii poskytneme žiadateľovi za odplatu. Vypracovanie vyjadrenia je do 30 dní a do 15 dní zakreslenie podzemných vedení. Ceny sú rozčlenené podľa zložitosti PD. Pri skrátenom termíne vyjadrenia do 7 dní fakturujeme dvojnásobok príslušnej sadzby.
Vyjadrenia, resp. zakreslenie sa uskutoční na základe uzavretej dohody – objednávky. Žiadateľ svojim podpisom vyjadrí súhlas s obsahom dohody. Potvrdená naskenovaná objednávka môže byť zaslaná emailom. Vyjadrenie je žiadateľovi vydané až po zrealizovaní platby za poskytnutý výkon.
Za vyjadrenie k PD týkajúcej sa stavby, ktorá bude pripojená na rozvody v správe MHTH Martin, resp. PD prestavby, nadstavby, prístavby objektov, ktoré sú pripojené na rozvody MHTH Martin, nebude účtovaný poplatok.
Výrezy z GIS v digitálnej forme nie sú poskytované.

Ing. Miroslav Vantara – špecialista obchodného rozvoja, e-mail: miroslav.vantara@mhth.sk, tel.: 043/4219418