JUDr. Erik Štefák

JUDr. Erik Štefák

Riaditeľ

O nás

MHTH Martin prevádzkuje zdroje tepla, ktoré vyrábajú teplo v kombinovanej výrobe s elektrickou energiou, a ktoré následne dodáva do sústavy centralizovaného zásobovania teplom. V spoločnosti prebiehala v poslednom období rozsiahla ekologizácia. Ochrana životného prostredia je pre nás prioritou, ktorá je založená na princípoch minimalizácie tvorby odpadov a znečistenia, znižovaní ekologických rizík, plnení všetkých legislatívnych noriem a neustálom zlepšovaní vzťahu k okolitej prírode.

140,836

140,836

Inštalovaný tepelný výkon v MW

38,020

38,020

Inštalovaný elektrický výkon v MW


68,2

68,2

Kilometrov rozvodov