Faktúry

Údaje aktualizujeme na týždennej báze. Dátum poslednej aktualizácie: 24.05.2024

Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma faktúry Číslo kontraktu Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Dodávateľ
5105600183 NZ OST 942 ZŠ Beňovského 5.00 EUR 4600000982 5100002321 31.12.2022 12.01.2023 Mestská časť Bratislava Dúbravka,Žatevná 2 Bratislava 844 02,00603406
5105600242 dodávka EE 01/2023_OST od 15.00 EUR 5100000714 09.01.2023 12.01.2023 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5105600244 dodávka EE 01/2023_OST od 60.00 EUR 5100000714 09.01.2023 12.01.2023 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5105600276 Online konferencia-obchod 143.00 EUR 5100002592 10.01.2023 10.01.2023 Mgr. Marcela Musílková,Osadní 869/32 Praha 7 - Holešovice 170 00,71304819
5105600180 OST 19033_4 - nájom za r. 2.00 EUR 46001824 5100000065 04.01.2023 17.01.2023 PROBYT PLUS, s.r.o.,Szakkayho 1 Košice 040 01,36183733
5105600181 OST 19031 - nájom za r.20 1.00 EUR 46001824 5100000065 04.01.2023 17.01.2023 PROBYT PLUS, s.r.o.,Szakkayho 1 Košice 040 01,36183733
5105600182 OST 19032 - nájom za r.20 1.00 EUR 46001823 5100000066 04.01.2023 17.01.2023 PROBYT PLUS, s.r.o.,Szakkayho 1 Košice 040 01,36183733
5105600243 dodávka EE 01/2023_OST od 1747.00 EUR 5100000714 09.01.2023 13.01.2023 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5105600266 TT0 Vec. bremeno OST7102 871.00 EUR 482200000 5100002630 09.01.2023 19.01.2023 Jaroslav Karel - Elektro,Špačinská cesta 42 Trnava 917 01,35172746
5105600269 OST 05281 - nájom rok 202 0.00 EUR 20040189 5100000855 02.01.2023 13.01.2023 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469
5105600274 TT dobropis za 5-12/2022 1912.00 EUR 10.01.2023 31.01.2023 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5105600288 uhlie T- zľava z ceny v z 6541.00 EUR 10.01.2023 09.01.2023 Lentimex spol. s r.o.,Hviezdoslavovo nám. 15 Bratislava 811 02,35717301
5105600324 Ubytovanie 9.1.2023_zames 147.00 EUR 5500001830 10.01.2023 26.01.2023 PAM - INVEST, a.s.,Dunajská 25 Bratislava 811 08,35687045
5105600335 nájom pozemku 1/2023 251.00 EUR 4600000066 5100002521 11.01.2023 24.01.2023 B O D I M E X , spol. s r.o.,Miletičova 3/a Bratislava 2 821 08,00686182
5105600339 zľava na frankovnom 12/22 31.00 EUR 5100001920 11.01.2023 23.01.2023 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5105600340 NZ nájomné OST 729 Mlynsk 1.00 EUR 4600000083 5100002494 11.01.2023 24.01.2023 NIBACO a.s.,Mlynské Nivy 56 Bratislava 824 52,35682680
5105600342 Platba SZ za odchýlku-1/2 46.00 EUR 6600000257 5100001962 11.01.2023 18.01.2023 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5105600343 NZ OST 869 Piešťanská 7 n 232.00 EUR 4600000239 5100002318 31.12.2022 19.01.2023 Peter Lehocký,Piešťanská 7 Bratislava 831 02,
5105600344 ZOVB Horúcovod. prípojka 113.00 EUR 4600000315 5100002319 31.12.2022 18.01.2023 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,Primaciálne nám. 1 Bratislava 814 99,00603481
5105600358 služby spojené s nájmom 1 94.00 EUR 4600000565 5100002346 31.12.2022 18.01.2023 Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o.,Tomášikova 10/A Bratislava 821 03,35895403
5105600373 služby spojené s nájmom 1 102.00 EUR 4600001870 5100002342 31.12.2022 18.01.2023 HomePro Správcovská, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava 831 54,44934556
5105600375 služby spojené s nájmom 1 900.00 EUR 4600001127 5100002543 01.01.2023 17.01.2023 VIPA, s.r.o.,Pribišova 1 Bratislava 4 841 05,35719621
5105600376 služby spojené s nájmom 1 451.00 EUR 4600001573 5100002343 01.01.2023 18.01.2023 HomePro Správcovská, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava 831 54,44934556
5105600384 NZ OST 871 Sibírska 51 sl 1087.00 EUR 4600000323 5100002377 01.01.2023 18.01.2023 Bytové družstvo Bratislava III,Kominárska 6 Bratislava 3 831 04,00169633
5105600394 služby spojené s nájmom 1 74.00 EUR 4600002427 5100002410 31.12.2022 18.01.2023 SOMAT Group a. s.,Mierová 127 Bratislava 821 05,35828684
5105600395 služby spojené s nájmom 1 103.00 EUR 4600002427 5100002410 31.12.2022 18.01.2023 SOMAT Group a. s.,Mierová 127 Bratislava 821 05,35828684
5105600396 služby spojené s nájmom 1 120.00 EUR 4600002558 5100001137 10.01.2023 24.01.2023 REGAS HP PLUS s. r. o.,Včelárska 3 Bratislava 821 05,50349724
5105600397 služby spojené s nájmom 1 201.00 EUR 4600000975 5100002385 31.12.2022 24.01.2023 Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o.,Tomášikova 10/A Bratislava 821 03,35895403
5105600399 nájom 1 a 2Q2023 pozemky 41265.00 EUR 4600001692 5100000930 31.12.2022 13.01.2023 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,Primaciálne nám. 1 Bratislava 814 99,00603481
5105600422 Dodávka elektrickej energ 360.00 EUR 5100000615 11.01.2023 24.01.2023 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5105600439 vyučtov. EE ŽT 9700850 za 2865.00 EUR 5100001985 11.01.2023 25.01.2023 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47,51865467
5105600453 Ubytovanie 11.01-12.01.20 195.00 EUR 5500001831 12.01.2023 19.01.2023 Mgr. Ľudmila Zavacká,Hradbová 9 Košice 040 01,46797521
5105600471 VÝMENNÍK TEPLA DOSKOVÝ 1869.00 EUR 5500002337 13.01.2023 24.01.2023 DECON, s r.o.,Dolné Rudiny 31 Žilina 010 91,30224349
5105600517 čierne energetické uhlie 683745.00 EUR 6600000184 5100001621 16.01.2023 13.01.2023 Lentimex spol. s r.o.,Hviezdoslavovo nám. 15 Bratislava 811 02,35717301
5105600518 uhlie D- zľava z ceny v z 18881.00 EUR 16.01.2023 13.01.2023 Lentimex spol. s r.o.,Hviezdoslavovo nám. 15 Bratislava 811 02,35717301
5105600520 TT0 školenie - akt 170.00 EUR 5500002926 13.01.2023 26.01.2023 Beztech, s.r.o.,Marhuľová ulica 1273/5 Miloslavov 900 42,35856793
5105600521 Správa profilov - Linkedi 2950.00 EUR 5500003000 23.01.2023 26.01.2023 DIVINO s. r. o.,Jeséniova 4/E Bratislava 831 01,46492542
5105600526 AKUMULÁTOR 12V 140 AH 248.00 EUR 5500003004 16.01.2023 27.01.2023 AZ CAR s.r.o.,Varín 1052 Varín 013 03,36417688
5105600581 PUZDRO NÁBOJA 110 100-NBD 34.00 EUR 5100002148 17.01.2023 23.01.2023 ANNEX MARTIN S.R.O. VELKO-MALOPREDAJ,NÁMESTIE PROTIF.BOJOVNÍKOV 1706 MARTIN 036 01,36422584
5105600582 RETAZ 16 B 251.00 EUR 5500003056 17.01.2023 30.01.2023 ANNEX MARTIN S.R.O. VELKO-MALOPREDAJ,NÁMESTIE PROTIF.BOJOVNÍKOV 1706 MARTIN 036 01,36422584
5105600587 Platba SZ za odchýlku-1/2 100.00 EUR 6600000257 5100002725 17.01.2023 24.01.2023 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5105600590 Platba SZ za odchýlku-1/2 47.00 EUR 6600000257 5100002725 18.01.2023 25.01.2023 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5105600692 PIKTOGRAM 31.00 EUR 5100002673 20.01.2023 25.01.2023 PIKTOGRAM SK, s. r. o.,Stredná Roveň 1266/8 Liptovské Sliače 034 84,53433602
5105600694 koncesionarske poplatky 1 1194.00 EUR 5100002700 20.01.2023 23.01.2023 Rozhlas a televízia Slovenska,Mlynská dolin Bratislava 845 45,47232480
5105600700 Ubytovanie 17.-18.1.2023 77.00 EUR 5500001825 20.01.2023 31.01.2023 MAC - GASTRO spol. s r.o.,Dulovo nám. 1 Bratislava 821 08,31320589
5105600731 Platba SZ za odchýlku-1/2 42.00 EUR 6600000257 5100002725 23.01.2023 30.01.2023 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5105600772 Dodávka elektrickej energ 52.00 EUR 5100000629 07.12.2022 25.01.2023 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5105600787 Platba SZ za odchýlku-1/2 160.00 EUR 6600000257 5100002725 24.01.2023 31.01.2023 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5105600788 Platba SZ za odchýlku-1/2 94.00 EUR 6600000257 5100002725 24.01.2023 31.01.2023 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5105600793 OST 114190 - elektrika 20 16909.00 EUR 46000877 5100000089 24.01.2023 31.01.2023 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,Šrobárova 2 Košice 041 80,00397768
5105600878 elektrina OŠ šachtu 77 ZŠ 170.00 EUR 4600001979 5100002682 17.01.2023 30.01.2023 Mestská časť Bratislava Karlova Ves,Námestie sv. Františka 8 Bratislava - Karlova Ves,00603520
5105600931 OST 19033 a 19034 - elekt 602.00 EUR 46001824 5100000065 27.01.2023 31.01.2023 PROBYT PLUS, s.r.o.,Szakkayho 1 Košice 040 01,36183733
5105600939 OST 19033 a 19034 - elekt 593.00 EUR 46001824 5100000065 27.01.2023 31.01.2023 PROBYT PLUS, s.r.o.,Szakkayho 1 Košice 040 01,36183733
5105601121 Bankové potvrdenie pre au 150.00 EUR 5100002774 01.02.2023 27.01.2023 Československá obchodná banka, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 811 02,36854140
5105601272 ZV Stanovisko k existenci 15.00 EUR 5500003230 02.02.2023 31.01.2023 SPP - distribúcia , a.s.,Mlynské nivy 44/b Bratislava 825 11,35910739
5105600663 plyn Na križovatkách r.20 188.00 EUR 4600000562 5100000573 26.01.2023 20.01.2023 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5105600664 Dodávka a odber plynu PK 1843.00 EUR 4600001549 5100000564 26.01.2023 20.01.2023 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11,35815256
5105601814 prevádzkovanie systému 1/ 145307.00 EUR 6600000257 5100002725 10.02.2023 31.01.2023 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862