Faktúry

Údaje aktualizujeme na týždennej báze. Dátum poslednej aktualizácie: 19.04.2024

Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma faktúry Číslo kontraktu Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Dodávateľ
5105600103 SEZ-KES členské r.2022 120.00 EUR 5100000002 10.01.2022 25.01.2022 Slov.elektrotechnický zväz- Komora elektrotechnikov Slovenska,Radlinského 28 Bratislava 811 07,30778
5105600106 ubytovanie Smreková,Kerté 118.00 EUR 5100000003 11.01.2022 24.01.2022 GARNI HOTEL DOCK s. r. o.,Páričkova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 821,52753441
5105600107 Hospodárske noviny r. 202 783.00 EUR 5100000001 11.01.2022 05.01.2022 MAFRA Slovakia, a.s.,Nobelova 34 Bratislava 836 05,51904446
5105600109 koncesionárske poplatky z 2389.00 EUR 5500000003 03.01.2022 27.01.2022 Rozhlas a televízia Slovenska,Mlynská dolin Bratislava 845 45,47232480
5105600115 CloudPRO,poskytovanie slu 6287.00 EUR 46002479 5100000005 31.12.2021 20.01.2022 VNET a.s.,Nám. Hraničiarov 39 Bratislava 851 03,35845007
5105600118 ročná fixná platba r.22-k 35.00 EUR 4602037 5100000068 03.01.2022 11.01.2022 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5105600125 Personálny a mzd.poradca 101.00 EUR 5500000047 13.01.2022 28.01.2022 Poradca podnikateľa,spol. s r. o.,Martina Rázusa 23A Žilina 010 00,31592503
5105600127 správ.popl.zmeny údajov-Z 16.00 EUR 5100000013 13.01.2022 13.01.2022 Úrad pre verejné obstarávanie,Dunajská 68 Bratislava 820 04,31797903
5105600128 servis bezp.skrine SBA -1 65.00 EUR 5100000020 12.01.2022 20.01.2022 Spell SB s.r.o.,Hlavná 133 Prešov 080 01,31678564
5105600130 TREND -predplatné 2022/20 78.00 EUR 5100000018 14.01.2022 31.01.2022 News and Media Holding a.s.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,47256281
5105600131 telekomunikačné poplatky 19.00 EUR 5100000017 05.01.2022 13.01.2022 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,Továrenská 7 Bratislava 24 828 55,
5105600135 správny poplatok URSO-zme 25.00 EUR 5100000012 14.01.2022 14.01.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,Bajkalská 27 Bratislava 821 01,36069841
5105600136 FOSFOREČNAN SODNÝ ŠUPINKO 18.00 EUR 5500000031 11.01.2022 20.01.2022 DONAUCHEM s r.o.,Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02,31359248
5105600139 Osobitný odvod z podnikan 27493.00 EUR 5100000024 24.01.2022 28.01.2022 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,Lazovná 5952/63 Banská Bystrica 974 01,42499500
5105600168 nájom OST07021-rok 2022 1.00 EUR 20040457 5500000063 05.01.2022 10.01.2022 LABAŠ s.r.o.,Textilná 1 Košice 040 01,36183181
5105600185 Postapaid služby VRX - 12 100.00 EUR 5100000053 25.01.2022 01.01.2022 WRX Slovakia s.r.o.,Slnečná 20 Malinovo 900 45,35780461
5105600198 vlečkové výkony 941.00 EUR 03.01.2022 14.01.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5105600225 PROPÁN DO ZÁSOBNÍKOV ( PA 6493.00 EUR 46002467 5100000078 11.01.2022 20.01.2022 OMNI Energy, s.r.o.,Medveďovej 17 Bratislava 851 04,47919116
5105600231 prenájom pozemku rok 2022 361.00 EUR 46002207 5100000057 05.01.2022 14.01.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5105600232 nájom pozemku r.2022 1119.00 EUR 20021219 5100000079 12.01.2022 14.01.2022 Mesto Košice,Trieda SNP 48/A Košice 040 11,00691135
5105600233 prenájom pozemku 1.polrok 640.00 EUR 20081482 5100000080 12.01.2022 14.01.2022 Mesto Košice,Trieda SNP 48/A Košice 040 11,00691135
5105600235 nájom OST 07080 - 1.Q.202 397.00 EUR 46001488 5500000082 05.01.2022 17.01.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5105600240 nájom OST21810-rok.2022 0.00 EUR 20061505 5100000082 04.01.2022 05.01.2022 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5105600245 bankové poplatky-pre účel 150.00 EUR 5100000093 27.01.2022 25.01.2022 Československá obchodná banka, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 811 02,36854140
5105600275 recertifikácia NDT VT2-Ré 229.00 EUR 5100000051 07.02.2022 28.01.2022 Výskumný ústav zváračský (VUZ),Račianska 1523/71 Bratislava - Nové Mesto 831 02,36065722
5105600277 vyj.k existencii podz.a n 15.00 EUR 5500000013 27.01.2022 27.01.2022 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť,Bardejovská 6 Košice 043 29,31701914
5105600294 nájom OST 05530-1/2022 190.00 EUR 20061403 5100000111 05.01.2022 17.01.2022 LABAŠ s.r.o.,Textilná 1 Košice 040 01,36183181
5105600307 skupinové poistenie cesto 100.00 EUR 46002375 5100000071 31.01.2022 31.01.2022 MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného čl. štátu,Pribinova 10 Bratislava 811 09,
5105600345 systémové služby 1/2022 32162.00 EUR 4602037 5100000068 10.02.2022 31.01.2022 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5105600348 nepostrebované poistné PZ 191.00 EUR 18.01.2022 18.01.2022 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.,Dostojevského rad 4 Bratislava 815 74,00151700
5105600360 odchýlka 1/2022 5578.00 EUR 4602037 5100000068 14.02.2022 31.01.2022 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5105600385 prevádzkovanie systému 1/ 61060.00 EUR 4602037 5100000068 11.02.2022 31.01.2022 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5105600398 bankové poplatky-pre účel 66.00 EUR 5100000144 04.02.2022 27.01.2022 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,,Šancová 1/A Bratislava 813 33,47251336
5105600442 vrátne obaly 2.00 EUR 25.01.2022 25.01.2022 Merck Life Science spol. s r.o.,Dvořákovo nábrežie 4 Bratislava 810 06,51083523
5105600447 0.00 EUR 46002385 5100000044 10.01.2022 26.01.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5105600568 Petit Press, a.s. - INDE 19.00 EUR 5100000142 16.02.2022 01.01.2022 Petit Press, a.s.,Lazaretská 12 Bratislava 811 08,35790253