Spojenie, ktoré hreje

Poruchové linky

Potrebujete nahlásiť poruchu? Využite našu non-stop telefónnu linku alebo nás kontaktujte mailom na: poruchy@mhth.sk 


Mesto Telefónne číslo
Bratislava

+421 2 573 72 420

Trnava

+421 33 555 34 42, +421 33 544 77 08, +421 908 727 691

Žilina

do 15.00 hod. +421 41 5064 222, po 15.00 hod. +421 907 871 304

Martin

+421 43 4219 462, +421 910 891 119

Zvolen

+421 908 938 002

Košice

+421 55 619 2444

Aktuality

Do 2. ročníka „Skúsenosť vs. Mladosť“ sa môžu školy prihlasovať do 11. februára 2024

MH Teplárenský holding (MHTH) spúšťa dnešným dňom už 2. ročník programu spolupráce so základnými, strednými aj vysokými školami „Skúsenosť vs. Mladosť“. Zámerom je poskytnúť mladým ľuďom možnosť pracovať na zaujímavých zadaniach a hravou formou im ukázať, čo vlastne znamená práca vo výrobnom odvetví. Základné a stredné školy sa môžu do programu prihlásiť do 11. februára 2024, a súťažiť tak o zaujímavé ceny.

Vlani sa do vzdelávacích súťaží, ktoré sú nosnou časťou programu, zapojilo 14 základných a 10 stredných škôl z celého Slovenska. To predstavuje asi 70 žiakov a 40 študentov. Za ich projekty, ktoré sa dostali do finále hlasovalo približne 8 800 ľudí vo verejnom hlasovaní, ako aj zamestnancov MHTH.

Program „Skúsenosť vs. Mladosť“ vznikol s cieľom prebudiť a prehĺbiť v mladých ľuďoch záujem o štúdium technických smerov, o energetiku a zároveň upriamiť pozornosť na to, aký dopad má konanie každého z nás na našu planétu. 

„Preto sme v tomto ročníku zvolili pre základné školy tému: „Ako sa teplo dostáva k nám domov a ako by to mohlo byť v roku 2050?“  a pre stredné školy:Teplo a odpad – neprepáľme si budúcnosť“. Chceme zapojených žiakov a študentov podporiť v ich štúdiu, zvedavosti, kreativite, ponúknuť im priestor prísť s vlastnými nápadmi a ukázať im, ako môžu získané vedomosti zúročiť v praxi,“ uviedla Dana Miňová, riaditeľka pre ľudské zdroje MHTH.

Ďalšími dôležitými dátumami sú 15. apríl, dokedy majú odovzdať svoje projekty študenti stredných škôl a 30. apríl kedy majú odovzdať svoje projekty žiaci základných škôl. Úspešné tímy budú prezentovať svoje projekty na online stretnutiach koncom apríla 2024. Víťazov, zapojené školy a učiteľov, ktorí sa do súťaží zapoja, budú aj tento rok čakať zaujímavé ceny.

Novinkou tohto ročníka je aj partner projektu, Junior Achievement Slovensko, vzdelávacia organizácia, ktorá 31 rokov vzdeláva pedagógov a študentov a prostredníctvom svojich vzdelávacích programov ich chce zapájať aj do nových tém v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov a zhodnocovania odpadov.

Program „Skúsenosť vs. Mladosť“ tvoria nielen spomínané vzdelávacie súťaže, ale aj organizácia prednášok, exkurzii, ponuka praxí pre stredné a vysoké školy, spolupráca a pomoc pri diplomových prácach a mentoring. V školskom roku 2022/2023 sa týchto aktivít zúčastnilo celkovo 31 študentov (17 stredoškolákov a 14 vysokoškolákov). Novinkou tohto roka je aj ročný rotačný trainee program.

 Viac informácií nájdete na: www.skusenostvsmladost.sk