Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2020

 

Prevádzkovateľ:

BAT a.s.

Zdroj:

kotol HK3

Meracie miesto:

Tepláreň Západ

Palivo :

Zemný plyn

Celkový čas prevádzky systému:

46deň 19hod 43min

 

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0093

Tlačené dňa:

01.01.2021

Strana :

1/2

Veličina

O2

COr

NOxr

Pozn.

Jednotka

%

mg/m3N

t/mesiac

mg/m3N

t/mesiac

EL (97% P48H)

 

-

MZLm

-

MZLm

EL (95% P48H)

 

-

200.00

EL (PMH)

 

100.00

200.00

I(%)

 

0

0

Mesiac

PMH

PMH

PMH

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

7.05

-

8.26

8.92

-

-

-

-

8.65

8.27

8.35

-

37.16

-

14.12

7.05

-

-

-

-

20.35

7.80

5.83

-

0.003

-

0.044

0.034

-

-

-

-

0.022

0.065

0.024

-

74.46

-

92.26

62.75

-

-

-

-

79.20

85.38

89.12

-

0.011

-

0.304

0.362

-

-

-

-

0.087

0.782

0.389

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRH

8.52

8.62

78.69

 

MZLr v t

-

0.191

1.935

 

MZLr < EL v t/rok

 

0.191

1.935

 

MZLr > EL v t/rok

 

-

-

 

MZLr > limit FPDH

 

0.000

0.000

 

EF Limit - Čas

-

-

-

 

EF Limit - MZ v t

-

0.000

0.000

 

n platných PHH

1122/100%

1096/98%

1108/99%

 

n neplatných PHH

0/0%

19/2%

7/1%

 

n nahradených PHH

135/12%

129/12%

129/12%

 

n platných PDH

 

46

47

 

n neplatných PDH

 

2

1

 

n platných P48H

 

44

44

 

n neplatných P48H

 

15

15

 

n P48H < 1.1*EL97/EL95+I

 

44/100%

44/100%

 

n P48H > 1.1*EL97/EL95+I

 

0/0%

0/0%

 

n PMH > ELpmh+I

 

0

0

 

EQ

 

0.00

0.00

 

Min PHH

 

0.00

0.00

 

Max PHH

 

142.88

114.18

 

Min PDH

 

1.87

6.84

 

Max PDH

 

51.51

103.44

 

Min P48H

 

0.51

0.69

 

Max P48H

 

28.26

100.98

 


Vysvetlivky:

 

 

 

P48H<1.1*EL97/EL95+I

 

PDH - priemerná denná hodnota

PHH - priemerná hodinová hodnota

F - neplatná

 

PMH - priemerná mesačná hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

Q - PMH > ELpmh

 

EL - Emisný limit

PRH - priemerná ročná hodnota

A - P48H > 1.1*EL97/EL95+I

 

EQ - Emisný kvocient

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

 

 

I - Interval spoľahlivosti

MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách


......................

......................

......................


Protokol o prevádzke systému za rok 2020

 

Prevádzkovateľ:

BAT a.s.

Zdroj:

kotol HK3

Meracie miesto:

Tepláreň Západ

 

 

Celkový čas prevádzky systému:

46deň 19hod 43min

 

 

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0093

Tlačené dňa:

01.01.2021

Strana :

2/2

Mesiac

Stavy systému [hod:min]

OST

NAB

OKA

UP

BYP

KAL

VYP

INY

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

739:00

696:00

618:00

347:00

744:00

720:00

744:00

744:00

656:00

351:00

558:00

744:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

05:00

02:00

00:00

00:00

05:00

00:00

125:00

373:00

00:00

00:00

00:00

00:00

59:00

391:00

162:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

01:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

Celkom

7661:00

00:00

07:00

1115:00

00:00

00:00

01:00

00:00


Vysvetlivky:

 

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

VYP - výpadok

INY - Iný stav


......................

......................

......................