Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2015

 

Prevádzkovateľ:

BAT a.s.

Zdroj:

kotol HK3

Meracie miesto:

Tepláreň Západ

Palivo :

Zemný plyn, Mazut

Celkový čas prevádzky systému:

24deň 7hod 15min

 

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0093

Tlačené dňa:

01.01.16

Strana :

1/2

Veličina

O2

COr

NOxr

Pozn.

Jednotka

%

mg/m3N

t/mesiac

mg/m3N

t/mesiac

EL Zemný plyn

 

100.00

MZLm

200.00

MZLm

EL Mazut

 

175.00

450.00

I(%)

 

10

20

Mesiac

PMH

PMH

PMH

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

7.18

9.76

-

8.52

-

12.51

-

-

8.86

7.18

8.29

9.27

25.15

19.29

-

21.66

-

15.37

-

-

17.56

35.70

23.45

20.41

0.027

0.017

-

0.079

-

0.000

-

-

0.013

0.202

0.078

0.003

150.85

157.26

-

130.62

-

157.56

-

-

137.18

135.56

125.92

153.07

0.173

0.094

-

0.435

-

0.002

-

-

0.088

0.661

0.364

0.018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRH

8.07

26.31

134.20

 

MZLr v t

-

0.419

1.835

 

MZLr < EL v t/rok

 

0.419

1.835

 

MZLr > EL v t/rok

 

-

-

 

n platných PHH

573/99%

572/100%

572/100%

 

n neplatných PHH

8/1%

0/0%

0/0%

 

n nahradených PHH

0/0%

8/1%

3/1%

 

n platných PDH

 

39

40

 

n neplatných PDH

 

0

0

 

n platných P48H

 

40

40

 

n neplatných P48H

 

325

325

 

n (P48H-I) < 1.1*EL48H

 

40/100%

40/100%

 

n (P48H-I) > 1.1*EL48H

 

0/0%

0/0%

 

n (PMH-I) > ELpmh

 

0

0

 

EQ

 

0.00

0.00

 

Min PHH

 

-2.46

73.99

 

Max PHH

 

201.05

200.65

 

Min PDH

 

7.60

107.61

 

Max PDH

 

58.89

170.23

 

Min P48H

 

11.35

117.13

 

Max P48H

 

50.83

164.26

 


Vysvetlivky:

 

 

 

(P48H-I) < 1.1*EL48H

 

PDH - priemerná denná hodnota

PHH - priemerná hodinová hodnota

F - neplatná

 

PMH - priemerná mesačná hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

G - (PMH-I) > ELpmh

 

EL - Emisný limit

PRH - priemerná ročná hodnota

A - (P48H-I) > 1.1*EL48H

 

EQ - Emisný kvocient

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

 

 

I - Interval spoľahlivosti

MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách


......................

......................

......................


Protokol o prevádzke systému za rok 2015

 

Prevádzkovateľ:

BAT a.s.

Zdroj:

kotol HK3

Meracie miesto:

Tepláreň Západ

 

 

Celkový čas prevádzky systému:

24deň 7hod 15min

 

 

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0093

Tlačené dňa:

01.01.16

Strana :

2/2

Mesiac

Stavy systému [hod:min]

OST

NAB

OKA

UP

SKU

KAL

VYP

INY

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

710:00

642:00

743:00

569:00

744:00

719:00

744:00

744:00

683:00

565:00

576:00

739:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

01:00

00:00

04:00

00:00

00:00

00:00

00:00

02:00

00:00

02:00

00:00

34:00

29:00

00:00

147:00

00:00

01:00

00:00

00:00

35:00

179:00

142:00

05:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

01:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

Celkom

8178:00

00:00

09:00

572:00

00:00

00:00

01:00

00:00


Vysvetlivky:

 

OST - Odstavené

NAB - nábeh/zmena výkonu

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

VYP - Výpadok

INY - Iný stav


......................

......................

......................