Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2019

 

Prevádzkovateľ:

BAT a.s.

Zdroj:

kotol HK1

Meracie miesto:

Tepláreň Západ

Palivo :

Zemný plyn

Celkový čas prevádzky systému:

45deň 17hod 38min

 

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0092

Tlačené dňa:

01.01.2020

Strana :

1/2

Veličina

O2

COr

NOxr

Pozn.

Jednotka

%

mg/m3N

t/mesiac

mg/m3N

t/mesiac

EL (97% P48H)

 

-

MZLm

-

MZLm

EL (95% P48H)

 

-

200.00

EL (PMH)

 

100.00

200.00

I(%)

 

0

0

Mesiac

PMH

PMH

PMH

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

9.87

-

-

7.97

8.85

9.53

10.05

8.01

8.91

7.95

-

-

11.41

-

-

18.06

10.35

13.62

7.31

16.13

5.49

10.69

-

-

0.009

-

-

0.037

0.010

0.002

0.000

0.001

0.015

0.017

-

-

70.12

-

-

80.54

93.99

90.30

99.26

83.88

74.53

85.48

-

-

0.042

-

-

0.197

0.113

0.013

0.003

0.007

0.222

0.181

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRH

8.57

10.33

81.66

 

MZLr v t

-

0.092

0.777

 

MZLr < EL v t/rok

 

0.092

0.777

 

MZLr > EL v t/rok

 

-

-

 

MZLr > limit FPDH

 

0.012

0.000

 

EF Limit - Čas

-

-

-

 

EF Limit - MZ v t

-

0.000

0.000

 

n platných PHH

1095/100%

1048/96%

1068/98%

 

n neplatných PHH

0/0%

46/4%

26/2%

 

n nahradených PHH

30/3%

3/0%

3/0%

 

n platných PDH

 

83

84

 

n neplatných PDH

 

3

2

 

n platných P48H

 

63

64

 

n neplatných P48H

 

44

43

 

n P48H < 1.1*EL97/EL95+I

 

63/100%

64/100%

 

n P48H > 1.1*EL97/EL95+I

 

0/0%

0/0%

 

n PMH > ELpmh+I

 

0

0

 

EQ

 

0.00

0.00

 

Min PHH

 

0.00

-1.59

 

Max PHH

 

153.20

162.79

 

Min PDH

 

0.00

0.00

 

Max PDH

 

139.83

138.75

 

Min P48H

 

2.85

36.63

 

Max P48H

 

133.40

132.64

 


Vysvetlivky:

 

 

 

P48H<1.1*EL97/EL95+I

 

PDH - priemerná denná hodnota

PHH - priemerná hodinová hodnota

F - neplatná

 

PMH - priemerná mesačná hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

Q - PMH > ELpmh

 

EL - Emisný limit

PRH - priemerná ročná hodnota

A - P48H > 1.1*EL97/EL95+I

 

EQ - Emisný kvocient

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

 

 

I - Interval spoľahlivosti

MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách


......................

......................

......................


Protokol o prevádzke systému za rok 2019

 

Prevádzkovateľ:

BAT a.s.

Zdroj:

kotol HK1

Meracie miesto:

Tepláreň Západ

 

 

Celkový čas prevádzky systému:

45deň 17hod 38min

 

 

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0092

Tlačené dňa:

01.01.2020

Strana :

2/2

Mesiac

Stavy systému [hod:min]

OST

NAB

OKA

UP

BYP

KAL

VYP

INY

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

701:00

672:00

744:00

501:00

564:00

688:00

737:00

721:00

341:00

521:00

720:00

744:00

01:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

41:00

00:00

00:00

218:00

180:00

32:00

07:00

14:00

379:00

223:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

01:00

00:00

00:00

01:00

00:00

00:00

00:00

09:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

Celkom

7654:00

01:00

00:00

1094:00

00:00

00:00

11:00

00:00


Vysvetlivky:

 

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

VYP - výpadok

INY - Iný stav


......................

......................

......................