Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2020

 

Prevádzkovateľ:

BAT a.s.

Zdroj:

kotol K6

Meracie miesto:

Tepláreň Západ

Palivo :

Zemný plyn

Celkový čas prevádzky systému:

146deň 4hod 44min

 

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0091

Tlačené dňa:

01.01.2021

Strana :

1/2

Veličina

O2

COr

NOxr

Pozn.

Jednotka

%

mg/m3N

t/mesiac

mg/m3N

t/mesiac

EL (97% P48H)

 

-

MZLm

-

MZLm

EL (95% P48H)

 

-

200.00

EL (PMH)

 

100.00

200.00

I(%)

 

0

0

Mesiac

PMH

PMH

PMH

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

6.84

7.93

8.50

-

-

-

-

-

-

8.11

7.91

7.64

2.82

2.28

2.25

-

-

-

-

-

-

9.23

2.54

2.27

0.157

0.108

0.096

-

-

-

-

-

-

0.275

0.109

0.159

142.88

130.85

130.85

-

-

-

-

-

-

134.39

146.10

160.46

7.503

6.216

5.124

-

-

-

-

-

-

1.779

6.428

9.585

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRH

7.74

2.72

142.17

 

MZLr v t

-

0.904

36.635

 

MZLr < EL v t/rok

 

0.904

36.635

 

MZLr > EL v t/rok

 

-

-

 

MZLr > limit FPDH

 

0.000

0.000

 

EF Limit - Čas

-

-

-

 

EF Limit - MZ v t

-

0.000

0.000

 

n platných PHH

3508/100%

3481/99%

3481/99%

 

n neplatných PHH

0/0%

27/1%

27/1%

 

n nahradených PHH

27/1%

0/0%

0/0%

 

n platných PDH

 

148

148

 

n neplatných PDH

 

2

2

 

n platných P48H

 

146

146

 

n neplatných P48H

 

6

6

 

n P48H < 1.1*EL97/EL95+I

 

146/100%

146/100%

 

n P48H > 1.1*EL97/EL95+I

 

0/0%

0/0%

 

n PMH > ELpmh+I

 

0

0

 

EQ

 

0.00

0.00

 

Min PHH

 

0.01

60.33

 

Max PHH

 

292.57

206.13

 

Min PDH

 

1.19

108.59

 

Max PDH

 

84.33

168.73

 

Min P48H

 

1.53

120.36

 

Max P48H

 

43.28

166.72

 


Vysvetlivky:

 

 

 

P48H<1.1*EL97/EL95+I

 

PDH - priemerná denná hodnota

PHH - priemerná hodinová hodnota

F - neplatná

 

PMH - priemerná mesačná hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

Q - PMH > ELpmh

 

EL - Emisný limit

PRH - priemerná ročná hodnota

A - P48H > 1.1*EL97/EL95+I

 

EQ - Emisný kvocient

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

 

 

I - Interval spoľahlivosti

MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách


......................

......................

......................


Protokol o prevádzke systému za rok 2020

 

Prevádzkovateľ:

BAT a.s.

Zdroj:

kotol K6

Meracie miesto:

Tepláreň Západ

 

 

Celkový čas prevádzky systému:

146deň 4hod 44min

 

 

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0091

Tlačené dňa:

01.01.2021

Strana :

2/2

Mesiac

Stavy systému [hod:min]

OST

NAB

OKA

UP

BYP

KAL

VYP

INY

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

02:00

00:00

128:00

720:00

744:00

720:00

744:00

744:00

720:00

575:00

158:00

20:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

742:00

696:00

615:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

169:00

562:00

724:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

01:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

Celkom

5275:00

00:00

00:00

3508:00

00:00

00:00

01:00

00:00


Vysvetlivky:

 

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

VYP - výpadok

INY - Iný stav


......................

......................

......................