Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2012

 

Prevádzkovateľ:

BAT a.s.

Zdroj:

kotol K6

Meracie miesto:

Tepláreň Západ

Palivo :

Zemný plyn

Celkový čas prevádzky systému:

737hod 0min

 

 

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0091

Tlačené dňa:

07.02.13

Strana :

1/5

Veličina

O2

COr

Pozn.

Jednotka

%

mg/m3N

kg/deň

EL (97% P48H)

 

-

MZLd

EL (95% P48H)

 

-

EL (PMH)

 

100.00

I(%)

 

10

Dátum

PDH

PDH

01.12.2012

02.12.2012

03.12.2012

04.12.2012

05.12.2012

06.12.2012

07.12.2012

08.12.2012

09.12.2012

10.12.2012

11.12.2012

12.12.2012

13.12.2012

14.12.2012

15.12.2012

16.12.2012

17.12.2012

18.12.2012

19.12.2012

20.12.2012

21.12.2012

22.12.2012

23.12.2012

24.12.2012

25.12.2012

26.12.2012

27.12.2012

28.12.2012

29.12.2012

30.12.2012

31.12.2012

7.40

7.12

6.30

6.72

6.90

6.32

5.86

5.89

5.76

5.87

5.94

5.84

5.86

5.73

6.40

6.58

6.39

6.36

6.45

6.50

6.25

6.36

6.25

6.03

6.93

6.67

7.35

7.13

6.12

6.45

6.30

2.58

2.33

9.49

24.47

2.46

5.69

16.57

8.40

8.67

8.62

7.68

6.85

9.31

11.34

2.84

3.42

5.20

11.30

13.76

10.69

6.72

10.16

10.14

17.98

2.47

8.92

3.62

6.82

13.78

7.04

7.04

5.50

5.22

23.20

54.42

5.35

15.09

46.79

23.52

25.43

24.26

22.37

20.89

26.22

32.37

7.20

8.38

9.67

29.74

36.16

32.21

18.95

27.24

29.85

49.99

6.08

23.24

8.25

18.95

38.70

19.33

18.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMH

6.39

8.62

 

MZLm v t/mesiac

-

0.713

 

n platných PHH

737/100%

737/100%

 

n neplatných PHH

0/0%

0/0%

 

n nahradených PHH

0/0%

0/0%

 

n platných PDH

31

31

 

n neplatných PDH

0

0

 

n platných P48H

0

31

 

n neplatných P48H

0

0

 

n P48H < EL97/EL95+I

0

31

 

n P48H > ELpmh/EL95+I

0

0

 

EQ

 

0.00

 

Min PHH

5.25

0.00

 

Max PHH

17.74

98.04

 

Min PDH

5.73

2.33

 

Max PDH

7.40

24.47

 

Min P48H

 

2.46

 

Max P48H

 

16.98

 


Vysvetlivky:

 

 

 

P48H < EL97/EL95+I

 

PDH - priemerná denná hodnota

PHH - priemerná hodinová hodnota

F - neplatná

 

PMH - priemerná mesačná hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

Q - PMH > EL97

 

EL - Emisný limit

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - P48H > EL97/EL95+I

 

ELpmh - Emisný limit pre PMH

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

 

 

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient


......................

......................

......................

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2012

 

Prevádzkovateľ:

BAT a.s.

Zdroj:

kotol K6

Meracie miesto:

Tepláreň Západ

Palivo :

Zemný plyn

Celkový čas prevádzky systému:

737hod 0min

 

 

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0091

Tlačené dňa:

07.02.13

Strana :

3/5

Veličina

NOxr

Pozn.

Jednotka

mg/m3N

kg/deň

EL (97% P48H)

-

MZLd

EL (95% P48H)

200.00

EL (PMH)

200.00

I(%)

20

Dátum

PDH

01.12.2012

02.12.2012

03.12.2012

04.12.2012

05.12.2012

06.12.2012

07.12.2012

08.12.2012

09.12.2012

10.12.2012

11.12.2012

12.12.2012

13.12.2012

14.12.2012

15.12.2012

16.12.2012

17.12.2012

18.12.2012

19.12.2012

20.12.2012

21.12.2012

22.12.2012

23.12.2012

24.12.2012

25.12.2012

26.12.2012

27.12.2012

28.12.2012

29.12.2012

30.12.2012

31.12.2012

153.44

157.95

158.73

155.21

165.24

162.02

172.05

167.14

175.76

168.82

176.51

180.74

171.49

167.93

156.83

157.26

162.17

149.53

147.73

158.36

163.43

156.64

157.95

148.97

162.18

153.17

147.02

159.28

154.95

160.87

157.55

330.07

352.15

384.21

352.86

358.00

400.81

472.85

450.99

502.80

457.07

496.25

526.58

478.51

508.58

381.88

374.20

291.61

357.66

348.34

395.50

415.46

387.87

418.48

388.92

386.11

359.88

318.52

367.22

411.65

402.48

393.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMH

160.86

 

MZLm v t/mesiac

12.471

 

n platných PHH

737/100%

 

n neplatných PHH

0/0%

 

n nahradených PHH

0/0%

 

n platných PDH

31

 

n neplatných PDH

0

 

n platných P48H

31

 

n neplatných P48H

0

 

n P48H < EL97/EL95+I

31

 

n P48H > ELpmh/EL95+I

0

 

EQ

0.00

 

Min PHH

0.00

 

Max PHH

199.64

 

Min PDH

147.02

 

Max PDH

180.74

 

Min P48H

148.63

 

Max P48H

178.62

 


Vysvetlivky:

 

 

 

P48H < EL97/EL95+I

 

PDH - priemerná denná hodnota

PHH - priemerná hodinová hodnota

F - neplatná

 

PMH - priemerná mesačná hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

Q - PMH > EL97

 

EL - Emisný limit

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - P48H > EL97/EL95+I

 

ELpmh - Emisný limit pre PMH

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

 

 

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient


......................

......................

......................


Protokol o prevádzke systému za mesiac 12/2012

 

Prevádzkovateľ:

BAT a.s.

Zdroj:

kotol K6

Meracie miesto:

Tepláreň Západ

 

 

Celkový čas prevádzky systému:

737hod 0min

 

 

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0091

Tlačené dňa:

07.02.13

Strana :

5/5

Dátum

Stavy systému [hod:min]

OST

NAB

OKA

UP

SKU

KAL

VYP

INY

01.12.2012

02.12.2012

03.12.2012

04.12.2012

05.12.2012

06.12.2012

07.12.2012

08.12.2012

09.12.2012

10.12.2012

11.12.2012

12.12.2012

13.12.2012

14.12.2012

15.12.2012

16.12.2012

17.12.2012

18.12.2012

19.12.2012

20.12.2012

21.12.2012

22.12.2012

23.12.2012

24.12.2012

25.12.2012

26.12.2012

27.12.2012

28.12.2012

29.12.2012

30.12.2012

31.12.2012

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

17:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

07:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

Celkom

00:00

00:00

00:00

737:00

00:00

00:00

07:00

00:00


Vysvetlivky:

 

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

VYP - výpadok

INY - Iný stav


......................

......................

......................