Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2009

 

Prevádzkovateľ:

BAT a.s.

Zdroj:

kotol K6

Meracie miesto:

Tepláreň Západ

Palivo :

Zemný plyn

Celkový čas prevádzky systému:

720hod 0min

 

 

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0091

Tlačené dňa:

01.12.09

Strana :

1/5

Veličina

O2

COr

Pozn.

Jednotka

%

mg/m3N

kg/deň

EL (97% P48H)

 

-

MZLd

EL (95% P48H)

 

-

EL (PMH)

 

100.00

I(%)

 

10

Dátum

PDH

PDH

01.11.2009

02.11.2009

03.11.2009

04.11.2009

05.11.2009

06.11.2009

07.11.2009

08.11.2009

09.11.2009

10.11.2009

11.11.2009

12.11.2009

13.11.2009

14.11.2009

15.11.2009

16.11.2009

17.11.2009

18.11.2009

19.11.2009

20.11.2009

21.11.2009

22.11.2009

23.11.2009

24.11.2009

25.11.2009

26.11.2009

27.11.2009

28.11.2009

29.11.2009

30.11.2009

5.03

4.99

4.91

4.95

5.18

5.24

5.60

6.14

6.39

5.83

5.47

5.67

6.46

6.72

7.03

6.69

7.10

7.01

7.66

6.54

6.05

5.64

5.87

6.94

7.61

6.35

5.78

6.18

5.88

6.97F

12.72

18.17

14.05

13.44

7.99

9.15

5.37

18.51

7.31

5.91

6.58

6.45

5.87

3.17

3.58

4.79

2.37

5.99

2.66

5.54

7.30

7.46

6.58

4.41

2.80

4.67

6.55

3.80

5.70

5.63F

44.93

65.44

53.41

50.42

27.64

32.26

16.37

54.41

21.53

19.59

22.75

20.50

16.92

9.03

9.50

12.18

5.86

16.42

6.24

16.19

21.86

23.04

20.65

13.10

6.78

14.13

19.04

11.19

16.71

11.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMH

6.12

7.17

 

MZLm v t/mesiac

-

0.668

 

n platných PHH

713/99%

713/99%

 

n neplatných PHH

7/1%

7/1%

 

n nahradených PHH

0/0%

0/0%

 

n platných PDH

29

29

 

n neplatných PDH

1

1

 

n platných P48H

0

29

 

n neplatných P48H

0

1

 

n P48H < EL97/EL95+I

0

29

 

n P48H > ELpmh/EL95+I

0

0

 

EQ

 

0.00

 

Min PHH

4.60

1.39

 

Max PHH

9.76

231.02

 

Min PDH

4.91

2.37

 

Max PDH

7.66

18.51

 

Min P48H

 

3.38

 

Max P48H

 

16.11

 


Vysvetlivky:

 

 

 

P48H < EL97/EL95+I

 

PDH - priemerná denná hodnota

PHH - priemerná hodinová hodnota

F - neplatná

 

PMH - priemerná mesačná hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

Q - PMH > EL97

 

EL - Emisný limit

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - P48H > EL97/EL95+I

 

ELpmh - Emisný limit pre PMH

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

 

 

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient


......................

......................

......................

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2009

 

Prevádzkovateľ:

BAT a.s.

Zdroj:

kotol K6

Meracie miesto:

Tepláreň Západ

Palivo :

Zemný plyn

Celkový čas prevádzky systému:

720hod 0min

 

 

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0091

Tlačené dňa:

01.12.09

Strana :

3/5

Veličina

NOxr

Pozn.

Jednotka

mg/m3N

kg/deň

EL (97% P48H)

-

MZLd

EL (95% P48H)

200.00

EL (PMH)

200.00

I(%)

20

Dátum

PDH

01.11.2009

02.11.2009

03.11.2009

04.11.2009

05.11.2009

06.11.2009

07.11.2009

08.11.2009

09.11.2009

10.11.2009

11.11.2009

12.11.2009

13.11.2009

14.11.2009

15.11.2009

16.11.2009

17.11.2009

18.11.2009

19.11.2009

20.11.2009

21.11.2009

22.11.2009

23.11.2009

24.11.2009

25.11.2009

26.11.2009

27.11.2009

28.11.2009

29.11.2009

30.11.2009

152.56

158.65

169.09

165.70

155.49

154.40

140.09

133.41

133.51

147.82

152.20

143.08

132.96

136.52

125.52

125.97

128.14

126.71

128.92

134.21

131.80

140.92

140.42

131.40

132.62

139.69

135.79

140.55

136.09

133.80F

510.61

559.75

638.81

605.11

527.84

527.74

415.57

370.88

363.78

453.71

494.94

430.90

353.92

360.56

305.75

309.25

310.72

308.68

298.94

363.70

367.39

419.14

408.90

330.34

294.84

383.82

382.08

385.69

385.01

237.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMH

140.33

 

MZLm v t/mesiac

11.868

 

n platných PHH

713/99%

 

n neplatných PHH

7/1%

 

n nahradených PHH

0/0%

 

n platných PDH

29

 

n neplatných PDH

1

 

n platných P48H

29

 

n neplatných P48H

1

 

n P48H < EL97/EL95+I

29

 

n P48H > ELpmh/EL95+I

0

 

EQ

0.00

 

Min PHH

103.10

 

Max PHH

190.64

 

Min PDH

125.52

 

Max PDH

169.09

 

Min P48H

125.75

 

Max P48H

167.40

 


Vysvetlivky:

 

 

 

P48H < EL97/EL95+I

 

PDH - priemerná denná hodnota

PHH - priemerná hodinová hodnota

F - neplatná

 

PMH - priemerná mesačná hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

Q - PMH > EL97

 

EL - Emisný limit

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - P48H > EL97/EL95+I

 

ELpmh - Emisný limit pre PMH

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

 

 

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient


......................

......................

......................


Protokol o prevádzke systému za mesiac 11/2009

 

Prevádzkovateľ:

BAT a.s.

Zdroj:

kotol K6

Meracie miesto:

Tepláreň Západ

 

 

Celkový čas prevádzky systému:

720hod 0min

 

 

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0091

Tlačené dňa:

01.12.09

Strana :

5/5

Dátum

Stavy systému [hod:min]

OST

NAB

OKA

UP

SKU

KAL

VYP

INY

01.11.2009

02.11.2009

03.11.2009

04.11.2009

05.11.2009

06.11.2009

07.11.2009

08.11.2009

09.11.2009

10.11.2009

11.11.2009

12.11.2009

13.11.2009

14.11.2009

15.11.2009

16.11.2009

17.11.2009

18.11.2009

19.11.2009

20.11.2009

21.11.2009

22.11.2009

23.11.2009

24.11.2009

25.11.2009

26.11.2009

27.11.2009

28.11.2009

29.11.2009

30.11.2009

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

Celkom

00:00

00:00

00:00

720:00

00:00

00:00

00:00

00:00


Vysvetlivky:

 

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

VYP - výpadok

INY - Iný stav


......................

......................

......................