Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2008

 

Prevádzkovateľ:

BAT a.s.

Zdroj:

kotol K6

Meracie miesto:

Tepláreň Západ

Palivo :

Zemný plyn

Celkový čas prevádzky systému:

0hod 0min

 

 

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0091

Tlačené dňa:

01.06.08

Strana :

1/5

Veličina

O2

COr

Pozn.

Jednotka

%

mg/m3N

kg/deň

EL (97% P48H)

 

-

MZLd

EL (95% P48H)

 

-

EL (PMH)

 

-

I(%)

 

10

Dátum

PDH

PDH

01.05.2008

02.05.2008

03.05.2008

04.05.2008

05.05.2008

06.05.2008

07.05.2008

08.05.2008

09.05.2008

10.05.2008

11.05.2008

12.05.2008

13.05.2008

14.05.2008

15.05.2008

16.05.2008

17.05.2008

18.05.2008

19.05.2008

20.05.2008

21.05.2008

22.05.2008

23.05.2008

24.05.2008

25.05.2008

26.05.2008

27.05.2008

28.05.2008

29.05.2008

30.05.2008

31.05.2008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMH

-

-

 

MZLm v t/mesiac

-

-

 

n platných PHH

-

-

 

n neplatných PHH

-

-

 

n nahradených PHH

-

-

 

n platných PDH

-

-

 

n neplatných PDH

-

-

 

n platných P48H

-

-

 

n neplatných P48H

-

-

 

n P48H < EL97/EL95+I

-

-

 

n P48H > ELpmh/EL95+I

-

-

 

EQ

 

-

 

Min PHH

 

 

 

Max PHH

 

 

 

Min PDH

 

 

 

Max PDH

 

 

 

Min P48H

 

 

 

Max P48H

 

 

 


Vysvetlivky:

 

 

 

P48H < EL97/EL95+I

 

PDH - priemerná denná hodnota

PHH - priemerná hodinová hodnota

F - neplatná

 

PMH - priemerná mesačná hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

Q - PMH > EL97

 

EL - Emisný limit

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - P48H > EL97/EL95+I

 

ELpmh - Emisný limit pre PMH

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

 

 

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient


......................

......................

......................

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2008

 

Prevádzkovateľ:

BAT a.s.

Zdroj:

kotol K6

Meracie miesto:

Tepláreň Západ

Palivo :

Zemný plyn

Celkový čas prevádzky systému:

0hod 0min

 

 

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0091

Tlačené dňa:

01.06.08

Strana :

3/5

Veličina

NOxr

Pozn.

Jednotka

mg/m3N

kg/deň

EL (97% P48H)

-

MZLd

EL (95% P48H)

-

EL (PMH)

-

I(%)

20

Dátum

PDH

01.05.2008

02.05.2008

03.05.2008

04.05.2008

05.05.2008

06.05.2008

07.05.2008

08.05.2008

09.05.2008

10.05.2008

11.05.2008

12.05.2008

13.05.2008

14.05.2008

15.05.2008

16.05.2008

17.05.2008

18.05.2008

19.05.2008

20.05.2008

21.05.2008

22.05.2008

23.05.2008

24.05.2008

25.05.2008

26.05.2008

27.05.2008

28.05.2008

29.05.2008

30.05.2008

31.05.2008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMH

-

 

MZLm v t/mesiac

-

 

n platných PHH

-

 

n neplatných PHH

-

 

n nahradených PHH

-

 

n platných PDH

-

 

n neplatných PDH

-

 

n platných P48H

-

 

n neplatných P48H

-

 

n P48H < EL97/EL95+I

-

 

n P48H > ELpmh/EL95+I

-

 

EQ

-

 

Min PHH

 

 

Max PHH

 

 

Min PDH

 

 

Max PDH

 

 

Min P48H

 

 

Max P48H

 

 


Vysvetlivky:

 

 

 

P48H < EL97/EL95+I

 

PDH - priemerná denná hodnota

PHH - priemerná hodinová hodnota

F - neplatná

 

PMH - priemerná mesačná hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

Q - PMH > EL97

 

EL - Emisný limit

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - P48H > EL97/EL95+I

 

ELpmh - Emisný limit pre PMH

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

 

 

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient


......................

......................

......................


Protokol o prevádzke systému za mesiac 05/2008

 

Prevádzkovateľ:

BAT a.s.

Zdroj:

kotol K6

Meracie miesto:

Tepláreň Západ

 

 

Celkový čas prevádzky systému:

0hod 0min

 

 

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0091

Tlačené dňa:

01.06.08

Strana :

5/5

Dátum

Stavy systému [hod:min]

OST

NAB

OKA

UP

SKU

KAL

VYP

INY

01.05.2008

02.05.2008

03.05.2008

04.05.2008

05.05.2008

06.05.2008

07.05.2008

08.05.2008

09.05.2008

10.05.2008

11.05.2008

12.05.2008

13.05.2008

14.05.2008

15.05.2008

16.05.2008

17.05.2008

18.05.2008

19.05.2008

20.05.2008

21.05.2008

22.05.2008

23.05.2008

24.05.2008

25.05.2008

26.05.2008

27.05.2008

28.05.2008

29.05.2008

30.05.2008

31.05.2008

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

Celkom

744:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00


Vysvetlivky:

 

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

VYP - výpadok

INY - Iný stav


......................

......................

......................