Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2011

 

Prevádzkovateľ:

BAT a.s.

Zdroj:

kotol K6

Meracie miesto:

Tepláreň Západ

Palivo :

Zemný plyn

Celkový čas prevádzky systému:

743hod 0min

 

 

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0091

Tlačené dňa:

01.04.11

Strana :

1/5

Veličina

O2

COr

Pozn.

Jednotka

%

mg/m3N

kg/deň

EL (97% P48H)

 

-

MZLd

EL (95% P48H)

 

-

EL (PMH)

 

100.00

I(%)

 

10

Dátum

PDH

PDH

01.03.2011

02.03.2011

03.03.2011

04.03.2011

05.03.2011

06.03.2011

07.03.2011

08.03.2011

09.03.2011

10.03.2011

11.03.2011

12.03.2011

13.03.2011

14.03.2011

15.03.2011

16.03.2011

17.03.2011

18.03.2011

19.03.2011

20.03.2011

21.03.2011

22.03.2011

23.03.2011

24.03.2011

25.03.2011

26.03.2011

27.03.2011

28.03.2011

29.03.2011

30.03.2011

31.03.2011

5.43

5.54

5.40

5.66

5.86

5.86

5.60

5.60

5.73

5.65

6.79

7.57

8.72

8.72

9.03

9.05

8.06

6.72

6.05

6.03

6.26

7.07

7.63

8.57

9.05

8.42

7.26

7.10

8.15

8.24

8.68

44.90

19.79

29.16

30.54

20.69

22.32

32.51

34.07

20.62

21.56

14.86

9.86

1.80

2.53

2.35

2.01

2.05

11.99

14.60

19.24

14.76

7.11

4.94

3.32

2.60

2.31

2.78

18.48

3.01

3.49

2.54

133.98

62.12

89.49

83.52

54.75

65.68

98.37

97.59

57.86

63.83

37.40

23.62

2.67

4.01

3.46

2.89

3.26

34.72

36.52

48.51

37.00

16.22

11.75

6.74

4.22

3.71

5.35

44.15

4.88

6.09

3.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMH

7.08

13.63

 

MZLm v t/mesiac

-

1.148

 

n platných PHH

743/100%

743/100%

 

n neplatných PHH

0/0%

0/0%

 

n nahradených PHH

0/0%

0/0%

 

n platných PDH

31

31

 

n neplatných PDH

0

0

 

n platných P48H

0

31

 

n neplatných P48H

0

0

 

n P48H < EL97/EL95+I

0

31

 

n P48H > ELpmh/EL95+I

0

0

 

EQ

 

0.00

 

Min PHH

5.07

1.28

 

Max PHH

10.51

157.27

 

Min PDH

5.40

1.80

 

Max PDH

9.05

44.90

 

Min P48H

 

2.03

 

Max P48H

 

41.98

 


Vysvetlivky:

 

 

 

P48H < EL97/EL95+I

 

PDH - priemerná denná hodnota

PHH - priemerná hodinová hodnota

F - neplatná

 

PMH - priemerná mesačná hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

Q - PMH > EL97

 

EL - Emisný limit

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - P48H > EL97/EL95+I

 

ELpmh - Emisný limit pre PMH

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

 

 

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient


......................

......................

......................

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2011

 

Prevádzkovateľ:

BAT a.s.

Zdroj:

kotol K6

Meracie miesto:

Tepláreň Západ

Palivo :

Zemný plyn

Celkový čas prevádzky systému:

743hod 0min

 

 

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0091

Tlačené dňa:

01.04.11

Strana :

3/5

Veličina

NOxr

Pozn.

Jednotka

mg/m3N

kg/deň

EL (97% P48H)

-

MZLd

EL (95% P48H)

200.00

EL (PMH)

200.00

I(%)

20

Dátum

PDH

01.03.2011

02.03.2011

03.03.2011

04.03.2011

05.03.2011

06.03.2011

07.03.2011

08.03.2011

09.03.2011

10.03.2011

11.03.2011

12.03.2011

13.03.2011

14.03.2011

15.03.2011

16.03.2011

17.03.2011

18.03.2011

19.03.2011

20.03.2011

21.03.2011

22.03.2011

23.03.2011

24.03.2011

25.03.2011

26.03.2011

27.03.2011

28.03.2011

29.03.2011

30.03.2011

31.03.2011

160.79

169.76

168.24

155.79

152.46

159.73

165.69

160.45

159.20

161.51

141.48

130.23

127.54

132.43

129.10

129.77

129.79

146.58

143.18

142.73

145.14

143.26

130.17

131.11

127.92

129.64

129.92

129.30

130.88

126.70

126.26

470.01

501.60

506.39

412.85

379.18

424.09

471.52

439.41

417.50

445.92

301.00

244.12

187.52

201.78

184.44

186.87

204.44

362.48

350.90

346.39

321.32

289.94

269.85

237.31

188.60

205.27

250.07

243.73

183.37

173.78

165.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMH

142.49

 

MZLm v t/mesiac

9.567

 

n platných PHH

743/100%

 

n neplatných PHH

0/0%

 

n nahradených PHH

0/0%

 

n platných PDH

31

 

n neplatných PDH

0

 

n platných P48H

31

 

n neplatných P48H

0

 

n P48H < EL97/EL95+I

31

 

n P48H > ELpmh/EL95+I

0

 

EQ

0.00

 

Min PHH

103.02

 

Max PHH

191.58

 

Min PDH

126.26

 

Max PDH

169.76

 

Min P48H

126.48

 

Max P48H

169.00

 


Vysvetlivky:

 

 

 

P48H < EL97/EL95+I

 

PDH - priemerná denná hodnota

PHH - priemerná hodinová hodnota

F - neplatná

 

PMH - priemerná mesačná hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

Q - PMH > EL97

 

EL - Emisný limit

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - P48H > EL97/EL95+I

 

ELpmh - Emisný limit pre PMH

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

 

 

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient


......................

......................

......................


Protokol o prevádzke systému za mesiac 03/2011

 

Prevádzkovateľ:

BAT a.s.

Zdroj:

kotol K6

Meracie miesto:

Tepláreň Západ

 

 

Celkový čas prevádzky systému:

743hod 0min

 

 

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0091

Tlačené dňa:

01.04.11

Strana :

5/5

Dátum

Stavy systému [hod:min]

OST

NAB

OKA

UP

SKU

KAL

VYP

INY

01.03.2011

02.03.2011

03.03.2011

04.03.2011

05.03.2011

06.03.2011

07.03.2011

08.03.2011

09.03.2011

10.03.2011

11.03.2011

12.03.2011

13.03.2011

14.03.2011

15.03.2011

16.03.2011

17.03.2011

18.03.2011

19.03.2011

20.03.2011

21.03.2011

22.03.2011

23.03.2011

24.03.2011

25.03.2011

26.03.2011

27.03.2011

28.03.2011

29.03.2011

30.03.2011

31.03.2011

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

23:00

24:00

24:00

24:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

01:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

Celkom

00:00

00:00

00:00

743:00

00:00

00:00

01:00

00:00


Vysvetlivky:

 

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

VYP - výpadok

INY - Iný stav


......................

......................

......................