Zmena preberania poštových zásielok

Vážení zákazníci,

k 01. 05. 2022 vznikol MH Teplárenský holding, a.s., ktorý sa stal univerzálnym právnym nástupcom teplárenských spoločností Bratislavská teplárenská, a. s., Trnavská teplárenská, a. s., Žilinská teplárenská, a. s., Martinská teplárenská, a. s., Zvolenská teplárenská, a. s., a Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. Na základe vyššie uvedeného oznamujeme, že z tohto dôvodu meníme režim preberania poštových zásielok:

Poštové zásielky bežného typu – prosím zasielajte na:

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 

Doručovanie zásielok súvisiacich s projektami: Na adresy jednotlivých závodov, ktorých sa týkajú.

papierová forma

  • kompletná technická dokumentácia (projektová stavebná, realizačná a pod.) pre všetky fázy projektu
  • vyjadrenia a  stanoviská, revízne správy, osvedčenia ku všetkým fázam projektu
  • vyjadrenia správcov inžinierskych sietí ku všetkým fázam projektu
  • štúdie a audity ku všetkým fázam projektu 

elektronická forma

  • kompletná dokumentácia k projektom – elektronické nosiče (CD, USB)Zdieľaj